NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Italia

Conținut furnizat de
Italia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Despăgubiri din partea statului pot fi solicitate pentru toate infracțiunile săvârșite în mod intenționat prin violență împotriva persoanei și, în orice caz, pentru intermedierea ilegală și exploatarea forței de muncă definită la articolul 603bis din Codul Penal, excepție făcând agresiunea (percosse) și vătămarea corporală (lesioni), astfel cum se menționează la articolele 581 și 582 din Cod, cu excepția cazului în care sunt prezente circumstanțele agravante prevăzute la articolul 583 (și anume dacă infracțiunile generează consecințele foarte grave enumerate în mod specific).

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Despăgubiri pot fi solicitate exclusiv pentru costuri medicale și de asistență, cu excepția cazurilor de agresiune sexuală sau de omucidere, situație în care victimelor li se acordă o sumă fixă de despăgubire stabilită printr-un decret ministerial, chiar dacă nu există costuri medicale și de asistență.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sunt victimele sau, în cazul în care victima a decedat, copiii și soții de conviețuire care nu sunt separați legal sau partenerul de viață de conviețuire, în cote ce corespund drepturilor de moștenire respective; sau, în absența oricăreia dintre aceste persoane, rudele victimei pe linia ascendentă, cu condiția să fi fost în întreținerea legală a victimei în momentul săvârșirii infracțiunii.

Dreptul unei persoane la despăgubiri este limitat în anumite cazuri:

 • în cazul în care victima (sau o altă persoană care are dreptul să primească despăgubiri) a fost complice, în mod intenționat sau din neglijență culpabilă, la săvârșirea infracțiunii sau a altor infracțiuni conexe în sensul articolului 12 din Codul de procedură penală;
 • în cazul în care victima a fost condamnată, printr-o hotărâre definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 407 alineatul (2) litera (a) din Codul de procedură penală sau pentru infracțiunile săvârșite cu încălcarea legislației privind prevenirea impozitului pe venit și a evaziunii în materie de TVA sau, în momentul depunerii cererii, face obiectul unei proceduri penale pentru oricare dintre aceste infracțiuni.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În cazul în care victima supraviețuiește, membrii familiei victimei au dreptul de a iniția o acțiune directă în justiție împotriva autorului infracțiunii (articolele 2043 și 2059 din Codul civil) pentru daune indirecte (morale) suferite ca urmare a prejudiciului provocat rudei acestora; în acest caz, însă, legea în vigoare nu impune nicio despăgubire din partea statului (Legea nr. 122/2016, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 167/2017). Legislația privind victimele infracțiunilor săvârșite cu violență prevede beneficii pentru astfel de persoane numai în cazul în care sunt supraviețuitori ai unei victime primare care a decedat.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Pot fi acordate despăgubiri atât solicitanților care au reședința într-un alt stat membru decât Italia, cât și solicitanților care au reședința în Italia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Victima poate depune o cerere de despăgubire în Italia la autoritățile de decizie italiene, cu condiția ca infracțiunea să fi avut loc în Italia.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, dar cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la pronunțarea unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), sau de la ultima etapă a procedurilor de executare efectuate fără succes sau de la data la care condamnarea penală devine definitivă.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

A se vedea mai sus:

Cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la pronunțarea unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute, sau de la ultima etapă a procedurilor de executare efectuate fără succes sau de la data la care condamnarea penală devine definitivă.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Astfel cum a fost descris mai sus, cererea de despăgubire trebuie să fie însoțită de documente care să ateste că procedura de recuperare a despăgubirilor de la autorul infracțiunii a eșuat sau că ultima etapă a procedurilor de executare nu a avut succes sau condamnarea penală a devenit definitivă.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Cererea de despăgubire trebuie să fie însoțită de o copie a unei hotărâri judecătorești în care este pronunțată o condamnare pentru una dintre infracțiunile prevăzute de lege sau de o copie a unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

În conformitate cu cele menționate anterior, cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la pronunțarea unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute, sau de la ultima etapă a procedurilor de executare efectuate fără succes sau de la data la care condamnarea penală devine definitivă.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victima infracțiunii:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.)
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

- Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

- Prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat

Despăgubirile sunt plătite (sub rezerva măsurilor mai favorabile care au fost deja aplicate prin alte dispoziții legale pentru infracțiuni specifice) pentru costuri medicale și de asistență, cu excepția cazurilor de agresiune sexuală sau de omucidere, situație în care victimelor li se acordă o sumă fixă de despăgubire, chiar dacă nu există costuri medicale și de asistență.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

În general, despăgubirea este plătită printr-o plată unică, din Fondul reînnoibil pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor de tip mafiot, extorcării, cametei și ale infracțiunilor premeditate săvârșite cu violență (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), care este gestionat de Ministerul de Interne, dar suma plătită trebuie să rămână în limitele finanțării disponibile în anul în curs.

În cazul în care finanțarea este insuficientă în anul respectiv, persoanele care au dreptul să primească despăgubiri pot accesa Fondul pentru o proporție în acel an, iar în anii următori pentru restul, care este distribuit fără taxe, dobânzi sau reevaluări suplimentare.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Sunt plătite despăgubiri cu condiția ca victima să nu fi fost complice, în mod intenționat sau din neglijență culpabilă, la săvârșirea infracțiunii sau a altor infracțiuni conexe; victima să nu fi fost condamnată, printr-o hotărâre definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 407 alineatul (2) litera (a) din Codul de procedură penală (distrugeri iresponsabile, acte de vandalism și ucidere în masă, implicare în război civil, conspirație în stil mafiot, amenințare la adresa siguranței publice, omor, jaf, extorcare, răpire, terorism, conspirație subversivă, conspirație armată, deținere de explozivi, racket, droguri, aservire, prostituția copiilor și pornografie infantilă, trafic de persoane, sclavie, agresiune sexuală, acte sexuale cu minori, agresiune sexuală în grup) sau pentru infracțiunile săvârșite cu încălcarea legislației privind prevenirea impozitului pe venit și a evaziunii în materie de TVA; sau, în momentul depunerii cererii, victima să nu facă obiectul unei proceduri penale pentru oricare dintre aceste infracțiuni.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Venitul victimei nu are relevanță în ceea ce privește dreptul la despăgubire.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Sunt plătite despăgubiri cu condiția ca victima să nu fi primit pentru aceeași infracțiune plăți de orice fel în valoare totală de peste 5 000 EUR din surse publice sau private.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirea corespunde costurilor suportate, sub rezerva limitelor stabilite de legea în cauză și a sumelor stabilite prin Decretul ministerial de punere în aplicare a legii respective.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Decretul din 31 august 2017 emis de Ministerul de Interne (în conformitate cu articolul 11 alineatul 3 din Legea nr. 122 din 7 iulie 2016) prevede următoarele:


„1. Suma despăgubirilor care trebuie plătită în temeiul articolului 11 din Legea nr. 122 din 7 iulie 2016 se stabilește după cum urmează:

a) pentru infracțiunea de omucidere, suma se stabilește la 7 200,00 EUR sau, în cazul în care actul de omucidere a fost săvârșit de soțul/soția victimei, chiar dacă este separată sau divorțată sau de către o persoană care este sau a fost implicată într-o relație personală cu victima, la 8 200 EUR, caz în care suma va fi achitată numai copiilor victimei;
b) pentru infracțiunea de agresiune sexuală menționată la articolul 609- bis din Codul penal și, în lipsa unei circumstanțe atenuante potrivit căreia infracțiunea este de o gravitate mai mică, suma se stabilește la 4 800,00 EUR;
c) pentru alte infracțiuni decât cele menționate la literele (a) și (b), suma se plătește pentru costuri medicale și de asistență care nu depășesc 3 000,00 EUR.”

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Suma totală a costurilor medicale și de asistență suportate trebuie să fie indicată și justificată prin documente.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Sunt plătite despăgubiri cu condiția ca victima să nu fi primit pentru aceeași infracțiune plăți de orice fel în valoare totală de peste 5 000 EUR din surse publice sau private.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu, deși este posibilă depunerea unor cereri ulterioare în cazul suportării unor costuri medicale suplimentare; acest lucru se impune a fi evaluat de autoritatea de decizie.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Cererea de despăgubire trebuie depusă de partea interesată sau de celelalte persoane care au dreptul să primească despăgubiri în cazul în care victima infracțiunii a decedat și trebuie depusă personal sau prin intermediul unui mandatar (a mezzo di procuratore speciale); pentru a fi admisibilă, trebuie însoțită de următoarele documente:

a) o copie a unei hotărâri judecătorești în care este pronunțată o condamnare pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 11 sau o copie a unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute;

b) documente care demonstrează că proceduri de executare au fost instituite fără succes împotriva autorului infracțiunii pentru obținerea de despăgubiri; acest lucru nu este necesar dacă autorul infracțiunii rămâne neidentificat sau dacă autorul infracțiunii a solicitat și i s-a acordat asistență judiciară plătită de stat în cadrul unor proceduri penale sau civile în care autorul infracțiunii a fost considerat răspunzător;

c) o declarație în locul unei declarații pe proprie răspundere (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) privind lipsa oricăror impedimente;

d) un certificat medical care să ateste costurile suportate pentru serviciile medicale sau un certificat de deces pentru victima infracțiunii.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul de Interne.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Din momentul primirii cererii, autoritatea de decizie din Italia trebuie să pronunțe o decizie „fără întârziere”.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Nu sunt instituite mecanisme specifice; întrucât decizia este de natură administrativă, aceasta poate fi contestată în conformitate cu normele standard aplicabile măsurilor administrative interne luate de aceeași autoritate.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Autoritatea responsabilă cu asistența furnizează toate informațiile necesare; autoritatea responsabilă cu asistența din Italia este parchetul general (procura generale) de pe lângă curtea de apel (corte d’appello) având competență la locul de reședință al solicitantului. Formularele sunt atașate la Decretul ministerial nr. 222 din 23 decembrie 2008 de stabilire a normelor în conformitate cu articolul 7 din Decretul legislativ nr. 204 din 9 noiembrie 2007 de punere în aplicare a Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 „Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Nu.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu, acest rol revine autorității responsabile cu asistența.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Biroul care furnizează aceste informații nu are cunoștință în acest sens.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.