NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiune au dreptul victimele la despăgubiri?

Victima are dreptul la despăgubiri din partea statului în cazul în care o infracțiune săvârșită cu intenție a condus la decesul unei persoane, victima a suferit o vătămare corporală de nivel moderat până la sever, victima a fost supusă unui atac la pudoare sau unei agresiuni sexuale, persoana este victima traficului de persoane sau victima a fost infectată cu HIV, hepatită B sau C.

Pentru ce tip de prejudiciu am dreptul la despăgubiri?

Aveți dreptul la despăgubiri din partea statului pentru prejudiciu moral, suferință fizică și prejudiciu patrimonial, generate pe fondul unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

Am dreptul la despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere au dreptul la despăgubiri?

În cazul în care o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni, o rudă a persoanei decedate [logodnic, soț, părinți, bunici, copii, nepoți, frați, precum și persoana împreună cu care persoana fizică în cauză a coabitat și a deținut o gospodărie comună (unică)] poate fi considerată a avea calitatea de victimă în sensul procedurilor penale.

În cazul în care o infracțiune conduce la decesul unei persoane sau în care victima a decedat fără a solicita despăgubiri din partea statului ori a solicitat însă nu a primit despăgubiri din partea statului, aveți dreptul la despăgubiri din partea statului. Cu toate acestea, aveți obligația de a solicita părții responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) să vă recunoască drept victimă în procedurile penale relevante.

Am dreptul la despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit în urma unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere au dreptul la despăgubiri în acest caz?

Nu aveți dreptul să primiți despăgubiri din partea statului în calitate de rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime în cazul în care victima a supraviețuit în urma infracțiunii. În acest caz, victima însăși are dreptul la despăgubiri din partea statului.

Am dreptul la despăgubiri dacă nu sunt cetățean al UE?

Aveți dreptul la despăgubiri din partea statului dacă nu sunteți cetățean al UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Dacă infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, aveți dreptul să solicitați, în mod direct sau prin intermediul Serviciului de asistență judiciară (Juridiskās palīdzības administrācija), despăgubiri din partea statului membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Trebuie să denunțați infracțiunea mai întâi la poliție.

Pentru a solicita despăgubiri din partea statului, trebuie să fi fost inițiată o procedură penală în cadrul căreia ați fost recunoscut(ă) drept victimă pe baza deciziei părții responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Pentru a solicita despăgubiri din partea statului, nu trebuie să așteptați adoptarea unei decizii finale de către partea responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Pentru ca Serviciul de asistență judiciară să fie în măsură să adopte o decizie de acordarea sau neacordarea de despăgubiri din partea statului, partea responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) trebuie să furnizeze următoarele informații:

 1. ora și locul săvârșirii infracțiunii;
 2. tipul infracțiunii, forma de vinovăție a autorului infracțiunii stabilită la momentul eliberării raportului, data inițierii procedurii penale și numărul de referință al cauzei penale;
 3. informații privind persoana recunoscută drept victimă în cadrul procedurilor penale;
 4. informații privind persoana recunoscută drept reprezentant al victimei în cadrul procedurilor penale, în cazul în care victima își exercită drepturile prin intermediul unui reprezentant;
 5. natura prejudiciului suferit ca urmare a infracțiunii (decesul unei persoane, gravitatea vătămării, atacul la pudoare sau agresiunea sexuală, prezența indiciilor de trafic sau constatarea infectării cu HIV, hepatită B sau C);
 6. data rapoartelor de expertiză, numărul documentului și persoana care a realizat expertiza;
 7. numărul persoanelor recunoscute drept victime în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane și informații referitoare la persoanele în cauză.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Nu aveți obligația de a solicita mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii. Despăgubirile din partea statului nu aduc atingere dreptului victimei de a solicita despăgubiri în cadrul procedurilor penale prin depunerea unei cereri de despăgubire pentru prejudiciul suferit în orice etapă a procedurii penale până la inițierea examinării cauzei în fața tribunalului de primă instanță și în cadrul procedurilor civile prin introducerea unei plângeri în instanță în cazul în care considerați că nu ați fost despăgubit pe deplin.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot fi eligibil pentru a primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți, de asemenea, dreptul să primiți despăgubiri din partea statului în cazul în care autorul infracțiunii sau complicele acestuia nu este identificat sau dacă nu este tras la răspundere penală.

Trebuie să depuneți o cerere pentru despăgubiri din partea statului la care să anexați raportul primit de la partea responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția) în care se regăsesc informațiile necesare.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea pentru despăgubiri din partea statului trebuie depusă la Serviciul de asistență judiciară în termen de trei ani de la data la care ați fost recunoscut drept victimă sau ați luat cunoștință de faptele care vă îndreptățesc să solicitați despăgubiri.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirile din partea statului acoperă prejudiciul moral, suferința fizică sau pierderea de proprietate, generate pe fondul unei infracțiuni, fără a face distincție între tipurile de prejudiciu pentru care sunt plătite despăgubiri din partea statului. Valoarea despăgubirilor din partea statului este stabilită în Legea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), fiind stabilită în funcție de consecințele generate pe fondul infracțiunii.

Despăgubirea este plătită ca sumă forfetară sau în tranșe lunare?

Despăgubirile din partea statului sunt plătite ca sumă forfetară transferată în contul instituției de credit indicate în cererea pentru despăgubiri din partea statului.

În ce mod ar putea propriile mele acțiuni în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau refuzul meu de a coopera în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Tipul infracțiunii poate afecta valoarea despăgubirilor din partea statului, de exemplu dacă infracțiunea este săvârșită într-o stare de agitație psihică intensă, încălcând limitele de autoapărare necesare sau condițiile de detenție ale unei persoane. În astfel de cazuri, valoarea despăgubirilor din partea statului în funcție de consecințele infracțiunii este redusă cu 50 %.

În cazul în care Serviciul de asistență judiciară nu primește informațiile solicitate în termen de 15 zile, acesta poate decide să refuze plata despăgubirilor din partea statului. Decizia de neplată a despăgubirilor din partea statului în acest caz nu vă împiedică să solicitați în mod repetat despăgubiri Serviciului de asistență judiciară, în conformitate cu procedurile de solicitare a acestora.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează șansa de a primi despăgubiri din partea statului și/sau valoarea despăgubirilor.

Dacă ați primit despăgubiri pentru prejudiciul generat pe fondul infracțiunii din partea autorului infracțiunii sau din partea unei alte persoane în locul acestuia, valoarea despăgubirilor din partea statului este redusă cu valoarea despăgubirilor deja primite.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau valoarea despăgubirilor?

Legea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor prevede alte criterii care vă pot afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau valoarea acestora. De exemplu:

 • în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, au fost stabilite mai multe consecințe simultan, despăgubirile din partea statului vor fi plătite în conformitate cu cea mai gravă consecință a infracțiunii;
 • în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, a survenit decesul unei persoane și mai multe persoane au fost recunoscute drept victime în cadrul procedurii penale, despăgubirile din partea statului pentru aceste victime se plătesc proporțional cu numărul victimelor;
 • în cazul în care, după plata despăgubirilor, o altă persoană este recunoscută drept victimă de către partea responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane survenit în urma unei infracțiuni, se achită aceeași valoare a despăgubirilor din partea statului ca și cea achitată victimei sau victimelor.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat în mod individual victimelor unei infracțiuni reprezintă echivalentul a cinci salarii lunare minime, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia. Valoarea despăgubirilor din partea statului care se impun a fi plătite se calculează în funcție de valoarea salariului minim lunar stabilit în momentul recunoașterii persoanei drept victimă.

Despăgubirile se plătesc în următoarele cote:

 • 100 % în cazul în care a survenit decesul unei persoane;
 • 90 % în cazul în care victima a suferit leziuni corporale grave sau infracțiunea a fost clasificată drept viol sau violență sexuală, atac la pudoare sau agresiune sexuală asupra unui minor, sau dacă persoana este o victimă a traficului de persoane;
 • 70 % în cazul în care un minor a suferit leziuni corporale moderate sau a fost infectat cu HIV, hepatită B sau C.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat reprezintă echivalentul a cinci salarii minime lunare, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia, însă valoarea minimă a despăgubirilor acordate de către stat este de 50 % din valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat. Valoarea despăgubirilor din partea statului se modifică în mod proporțional cu modificările salariului minim lunar.

Trebuie să menționez suma în formularul de cerere pentru despăgubiri? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu este necesar să menționați suma în formularul de cerere pentru despăgubiri din partea statului, deoarece valoarea despăgubirilor din partea statului este prevăzută în Legea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Despăgubirile pe care le primiți din alte surse (de exemplu, schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) nu sunt deduse din valoarea despăgubirilor din partea statului.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu puteți primi o plată în avans a despăgubirilor din partea statului.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei deteriorări a stării de sănătate etc.) după adoptarea deciziei principale?

În cazul în care ați primit despăgubiri din partea statului, iar în decizia finală se stabilește că ați suferit consecințe mai grave ca rezultat al infracțiunii, puteți primi diferența dintre valoarea despăgubirilor din partea statului plătită și valoarea de plată.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

În cazul în care nu a fost încă adoptată o decizie finală în cadrul procedurii penale în momentul solicitării despăgubirilor din partea statului, trebuie să anexați la cererea pentru despăgubiri din partea statului o trimitere din partea părții responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), precizând următoarele:

 1. ora și locul săvârșirii infracțiunii;
 2. tipul infracțiunii, forma de vinovăție a autorului infracțiunii stabilită la momentul eliberării raportului, data inițierii procedurii penale și numărul de referință al cauzei penale;
 3. informații privind persoana recunoscută drept victimă în cadrul procedurilor penale;
 4. informații privind persoana recunoscută drept reprezentant al victimei în cadrul procedurilor penale;
 5. natura prejudiciului suferit ca urmare a infracțiunii (decesul unei persoane, gravitatea vătămării, atacul la pudoare sau agresiunea sexuală, prezența indiciilor de trafic sau constatarea infectării cu HIV, hepatită B sau C);
 6. data rapoartelor de expertiză, numărul documentului și persoana care a realizat expertiza;
 7. numărul persoanelor recunoscute drept victime în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane și informații referitoare la persoanele în cauză.

În cazul în care procedurile penale sunt încheiate la momentul în care se solicită despăgubiri din partea statului, trebuie să anexați la cererea pentru despăgubiri din partea statului decizia finală a părții responsabile de desfășurarea procedurii și titlul executoriu, dacă despăgubirile pentru daune menționate în decizia finală nu au fost achitate ori au fost achitate parțial.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Procedura de examinare a cererilor pentru despăgubiri din partea statului este gratuită.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Decizia cu privire la plata sau neplata despăgubirilor acordate de către stat este adoptată de Serviciul de asistență judiciară.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Pentru a primi despăgubiri din partea statului, trebuie să trimiteți cererea pentru despăgubiri din partea statului la Serviciul de asistență judiciară, la următoarea adresă: Pils laukums 4, Riga, LV-1050.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de examinare a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat și nici în cadrul procesului de adoptare a unei decizii cu privire la plata sau neplata despăgubirilor acordate de către stat.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Serviciul de asistență judiciară adoptă o decizie cu privire la plata sau neplata despăgubirilor acordate de către stat în termen de o lună de la data primirii cererii de despăgubire, iar decizia este transmisă la adresa menționată în cererea pentru despăgubiri din partea statului.

În cazul în care sunt necesare informații suplimentare de la dumneavoastră sau de la partea responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), termenul de adoptare a deciziei este suspendat până la primirea tuturor informațiilor solicitate.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia Serviciului de asistență judiciară cu privire la plata sau neplata despăgubirilor acordate de către stat în termen de o lună de la data intrării sale în vigoare, prin depunerea unei cereri în acest sens la Serviciul de asistență judiciară, ce urmează a fi înaintată Ministerului Justiției.

Unde sunt disponibile formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Formularul de cerere pentru despăgubiri din partea statului și informații privind modul de completare a acestuia sunt disponibile aici:

 • pe portalul - http://www.latvija.lv/
 • pe site-ul web al Serviciului de asistență judiciară - http://www.jpa.gov.lv/, făcând clic pe secțiunea „Servicii”;
 • La sediul Serviciului de asistență judiciară (Pils laukums 4, Riga) (exclusiv în baza unei programări);
 • la sediul părții responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul sau instanța);
 • prin apelarea numărului cu acces gratuit 800001801 (în timpul programului de lucru).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Puteți utiliza linia telefonică de urgență gratuită 116006 – „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” – în fiecare zi în intervalul 12:00 - 22:00, unde veți putea obține:

 • sprijin emoțional și psihologic pentru victimele infracțiunilor;
 • informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

De asemenea, puteți accesa site-ul http://www.cietusajiem.lv/.

Pot obține asistență judiciară (ajutor din partea unui avocat) pentru întocmirea cererii?

Nu aveți nevoie de asistență judiciară pentru a solicita despăgubiri din partea statului. Asistența necesară în cadrul procesului de solicitare a despăgubirilor din partea statului este acordată de Serviciul de asistență judiciară.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Asociația „Skalbes” pune la dispoziție o linie de asistență gratuită 116006 – „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” (în fiecare zi în intervalul 12.00 - 22.00), oferind sprijin emoțional și psihologic victimelor infracțiunilor, informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, obținerea de despăgubiri din partea statului etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

Ultima actualizare: 18/12/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.