NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Victima are dreptul la despăgubiri din partea statului, în cazul în care o infracțiune săvârșită cu intenție a condus la decesul unei persoane, victima a suferit o vătămare corporală gravă sau moderată, victima a fost supusă unui atac la pudoare sau unei agresiuni sexuale, este victima traficului de persoane sau a fost infectată cu virusul imunodeficienței umane, hepatita B sau C.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri din partea statului pentru orice prejudiciu moral, suferință fizică și pierdere de proprietate generate pe fondul unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni, victima în procesul penal poate fi o rudă a persoanei decedate [logodnic, soț, părinți, bunici, copii, nepoți, frați, precum și persoanele împreună cu care persoana fizică în cauză a locuit și a deținut o gospodărie comună (nu partajată)].

Dacă o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau dacă victima a decedat și nu a solicitat despăgubiri din partea statului sau a solicitat și nu a primit despăgubiri din partea statului, aveți dreptul să primiți despăgubiri din partea statului. Cu toate acestea, aveți obligația de a solicita persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) să vă recunoască drept victimă în procedurile penale corespunzătoare.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu aveți dreptul să primiți despăgubiri din partea statului în calitate de rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime în cazul în care victima a supraviețuit în urma infracțiunii. În acest caz, victima însăși are dreptul la despăgubiri din partea statului.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Puteți primi despăgubiri din partea statului dacă nu sunteți cetățean al unei țări UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Dacă infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, aveți dreptul să solicitați despăgubiri din partea statului membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea, în mod direct sau prin intermediul Administrației pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija).

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Trebuie să denunțați infracțiunea la poliție.

Pentru a solicita despăgubiri din partea statului, se impune inițierea unei proceduri penale în care să fiți recunoscut drept victimă în procedurile penale pe baza deciziei persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Pentru a solicita despăgubiri din partea statului, nu trebuie să așteptați pronunțarea hotărârii definitive de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

În vederea pronunțării unei hotărâri cu privire la plata despăgubirilor din partea statului sau refuzul în acest sens de către Administrația pentru asistență juridică, persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) trebuie să furnizeze următoarele informații:

 1. ora și locul săvârșirii infracțiunii;
 2. caracterizarea infracțiunii, forma de vinovăție a autorului infracțiunii stabilită la momentul depunerii cererii de trimitere, data inițierii procedurii penale și numărul de referință al cauzei penale;
 3. informații privind persoana recunoscută drept victimă în cadrul procedurilor penale;
 4. informații privind persoana recunoscută drept reprezentant al victimei în cadrul procedurilor penale, în cazul în care victima își exercită drepturile prin intermediul unui reprezentant;
 5. natura prejudiciului cauzat ca urmare a infracțiunii (decesul unei persoane, gravitatea vătămării, atacul la pudoare sau agresiunea sexuală, prezența indiciilor de trafic de persoane sau a virusului imunodeficienței umane, hepatita B sau C);
 6. data rapoartelor de expertiză, numărul documentului și persoana care a realizat expertiza;
 7. numărul persoanelor recunoscute drept victime în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane și informații referitoare la persoanele în cauză.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu aveți obligația de a solicita mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii. Despăgubirile din partea statului nu aduc atingere dreptului victimei de a solicita despăgubiri în cadrul procedurilor penale prin depunerea unei cereri de despăgubire pentru prejudiciul suferit în orice etapă a procedurii penale până la inițierea examinării cauzei în fața tribunalului de primă instanță și în cadrul procedurilor civile prin depunerea unei plângeri în instanță în cazul în care considerați că nu ați fost despăgubit pe deplin.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți, de asemenea, dreptul să primiți despăgubiri din partea statului în cazul în care autorul infracțiunii sau complicele acestuia nu este identificat sau dacă nu este tras la răspundere penală.

Trebuie să depuneți cererea pentru despăgubiri din partea statului prin adăugarea informațiilor necesare la trimiterea din partea persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea pentru despăgubiri din partea statului trebuie depusă la Administrația pentru asistență juridică în termen de un an de la data la care ați fost recunoscut drept victimă sau ați luat cunoștință de faptele care vă îndreptățesc să acționați în acest sens.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirile din partea statului acoperă prejudiciul moral, suferința fizică sau pierderea de proprietate generate pe fondul unei infracțiuni, fără a face distincție între tipurile de prejudiciu pentru care sunt plătite despăgubiri din partea statului. Valoarea despăgubirilor din partea statului este stabilită în Legea privind „despăgubirile din partea statului acordate victimelor” (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), pe baza consecințelor generate pe fondul infracțiunii.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirile din partea statului sunt plătite printr-o plată unică, ce este transferată în contul instituției de plată indicat în cerere.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Caracterizarea infracțiunii poate afecta valoarea despăgubirilor din partea statului, de exemplu dacă infracțiunea este săvârșită într-o stare de agitație psihică intensă, încălcând limitele de autoapărare necesare sau condițiile de detenție ale unei persoane. În astfel de cazuri, cuantumul despăgubirilor din partea statului în funcție de consecințele infracțiunii este redus cu 50%.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică nu primește informațiile solicitate în termen de 15 zile, aceasta poate decide să refuze plata despăgubirilor din partea statului. Decizia privind refuzul de a plăti despăgubiri din partea statului în acest caz nu vă împiedică să solicitați de mai multe ori Administrației pentru asistență juridică despăgubiri în conformitate cu procedurile de solicitare a acestora.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează șansa de a primi despăgubiri din partea statului și/sau cuantumul despăgubirilor.

Dacă ați primit despăgubiri pentru prejudiciul generat pe fondul infracțiunii din partea autorului infracțiunii sau din partea unei alte persoane în locul acestuia, valoarea despăgubirilor din partea statului este redusă cu valoarea despăgubirilor deja primite.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Legea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor prevede alte criterii care vă pot afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primiți. De exemplu:

 • în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, au fost stabilite mai multe consecințe simultan, despăgubirile din partea statului vor fi plătite în conformitate cu cea mai gravă consecință a infracțiunii;
 • în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, a avut loc decesul mai multor persoane și mai multe persoane au fost recunoscute drept victime în cadrul procedurii penale, despăgubirile din partea statului pentru acele victime vor fi plătite proporțional cu numărul victimelor;
 • în cazul în care, după plata despăgubirilor, o altă persoană este recunoscută drept victimă de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane survenit în urma unei infracțiuni, va fi achitată aceeași valoare a despăgubirilor din partea statului ca și cea achitată victimei sau victimelor.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat în mod individual victimelor unei infracțiuni va reprezenta echivalentul a cinci salarii lunare minime, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia. Valoarea despăgubirilor din partea statului care se impun a fi plătite se calculează având în vedere valoarea salariului minim lunar stabilit în momentul recunoașterii persoanei drept victimă.

Sunt plătite despăgubiri:

 1. dacă a survenit decesul persoanei vizate — în proporție de 100%;
 2. dacă au fost cauzate leziuni corporale grave victimei sau infracțiunea a fost clasificată drept viol sau violență sexuală, atac la pudoare sau agresiune sexuală, sau dacă este vorba de o victimă a traficului de persoane — în proporție de 70%;
 3. dacă au fost cauzate leziuni corporale moderate victimei sau victima a fost supusă unui atac la pudoare sau unei agresiuni sexuale, cu excepția cazurilor menționate la clauza 2, sau victima a fost infectată cu virusul imunodeficienței umane, hepatita B sau C — în proporție de 50%.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat reprezintă echivalentul a cinci salarii minime lunare, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia, însă valoarea minimă a despăgubirilor acordate de către stat este de 50% din valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat. Valoarea despăgubirilor din partea statului se modifică în mod proporțional cu modificările salariului minim lunar.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu este necesar să precizați suma în formularul de cerere pentru despăgubiri din partea statului, deoarece Legea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor stabilește valoarea despăgubirilor din partea statului.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Despăgubirile pe care le primiți din alte surse (de exemplu, schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) nu sunt deduse din valoarea despăgubirilor din partea statului.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu puteți primi o plată în avans a despăgubirilor din partea statului.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

În cazul în care ați primit despăgubiri din partea statului, iar în decizia finală se stabilește că ați suferit consecințe mai grave ca rezultat al infracțiunii, puteți primi diferența dintre valoarea despăgubirilor din partea statului plătită și valoarea de plată.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

În cazul în care nu a fost încă pronunțată o hotărâre definitivă în cadrul procedurii penale în momentul solicitării despăgubirilor din partea statului, trebuie să atașați la cererea pentru despăgubiri din partea statului o trimitere din partea persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), precizând următoarele:

 1. ora și locul săvârșirii infracțiunii;
 2. caracterizarea infracțiunii, forma de vinovăție a autorului infracțiunii stabilită la momentul depunerii cererii de trimitere, data inițierii procedurii penale și numărul de referință al cauzei penale;
 3. informații privind persoana recunoscută drept victimă în cadrul procedurilor penale;
 4. informații privind persoana recunoscută drept reprezentant al victimei în cadrul procedurilor penale;
 5. natura prejudiciului cauzat ca urmare a infracțiunii (decesul unei persoane, gravitatea vătămării, atacul la pudoare sau agresiunea sexuală, prezența indiciilor de trafic de persoane sau a virusului imunodeficienței umane, hepatita B sau C);
 6. data rapoartelor de expertiză, numărul documentului și persoana care a realizat expertiza;
 7. numărul persoanelor recunoscute drept victime în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane și informații referitoare la persoanele în cauză.

În cazul în care procedurile penale sunt încheiate în momentul solicitării despăgubirilor din partea statului, trebuie să atașați la cererea pentru despăgubiri din partea statului hotărârea definitivă a persoanei responsabile de desfășurarea procedurii și titlul executoriu, dacă despăgubirile pentru daune menționate în hotărârea definitivă nu au fost achitate ori au fost achitate parțial.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Procesul de revizuire a cererilor pentru despăgubiri din partea statului este gratuit.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Administrația pentru asistență juridică hotărăște cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Pentru a primi despăgubiri din partea statului, trebuie să trimiteți cererea pentru despăgubiri din partea statului la Administrația pentru asistență juridică, la următoarea adresă: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de revizuire a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, al procesului de decizie cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau de refuz al plății acestora.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Administrația pentru asistență juridică hotărăște cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data primirii cererii de despăgubire și trimite decizia la adresa indicată în cererea de despăgubire.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică solicită informații suplimentare de la dumneavoastră sau de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), termenul aferent procesului decizional este suspendat până la primirea tuturor informațiilor solicitate.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia Administrației pentru asistență juridică cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data intrării sale în vigoare, prin depunerea unei cereri relevante la Administrația pentru asistență juridică, ce urmează a fi înaintată Ministerului Justiției.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Formularul de cerere pentru despăgubiri din partea statului și informații privind modul de completare a acestuia sunt disponibile aici:

 • pe portalul https://latvija.lv
 • pe site-ul web al Administrației pentru asistență juridică https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng secțiunea „Servicii”;
 • la sediul Administrației pentru asistență juridică - Pils laukums 4, Riga (în timpul programului de lucru);
 • la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul sau instanța);
 • prin apelarea numărului cu acces gratuit 800001801 (în timpul programului de lucru).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Puteți utiliza linia telefonică de urgență gratuită 116006 „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” în fiecare zi în intervalul 07:00 - 22:00, unde puteți obține:

 • sprijin emoțional și psihologic pentru victimele infracțiunilor;
 • informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

De asemenea, puteți accesa site-ul https://www.cietusajiem.lv/en/.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu aveți nevoie de asistență juridică pentru a solicita despăgubiri din partea statului. Administrația pentru asistență juridică furnizează asistența necesară în cadrul procesului de solicitare a despăgubirilor din partea statului.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Asociația „Skalbes” pune la dispoziție o linie de asistență gratuită 116006 „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” (în fiecare zi în intervalul 07:00 - 22.00), oferind sprijin emoțional și psihologic victimelor infracțiunilor, informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

Ultima actualizare: 12/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.