Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri în cazurile în care:

 • viața unei persoane a fost luată în mod intenționat;
 • a existat o vătămare gravă sau mai puțin gravă a sănătății unei persoane;
 • a fost săvârșită o infracțiune mai puțin gravă, gravă sau foarte gravă la adresa libertății, a dreptului la autodeterminarea sexuală sau a integrității unei persoane.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri dacă ați suferit o vătămare gravă sau mai puțin gravă a sănătății dumneavoastră.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o infracțiune săvârșită cu violență a determinat pierderea unei vieți omenești, orice persoană căreia i-au fost acordate în instanță daune materiale și/sau morale pentru prejudicii suferite ca urmare a infracțiunii săvârșite cu violență are dreptul la despăgubiri.

Atunci când despăgubirile sunt plătite în avans, și anume înainte de finalizarea procesului penal, dreptul la despăgubiri este acordat soților, copiilor, copiilor adoptați, părinților, părinților adoptivi și persoanelor aflate în întreținerea persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu. În cazul în care victima unei infracțiuni săvârșite cu violență a supraviețuit, aceasta este singura persoană care are dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, însă numai în următoarele două cazuri:

 • sunteți o persoană care are reședința legală și obișnuită în Republica Lituania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • o astfel de posibilitate este prevăzută în tratatele internaționale ale Republicii Lituania.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, plata despăgubirilor se aplică numai în cazul infracțiunilor săvârșite cu violență pe teritoriul Republicii Lituania.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da. În vederea depunerii unei cereri de despăgubire, se impune începerea unei cercetări în etapa premergătoare judecății.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, puteți solicita plăți compensatorii în avans, în timp ce cercetarea în etapa premergătoare judecății este în curs de desfășurare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da. Atunci când este urmată procedura obișnuită de acordare a despăgubirilor, despăgubirile pentru prejudiciul material și/sau moral trebuie să vă fie acordate în baza unei hotărâri judecătorești. Atunci când este urmată procedura despăgubirilor în avans, aveți obligația de a prezenta o hotărâre sau o ordonanță care să confirme statutul dumneavoastră de reclamant în materie civilă.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. În astfel de cazuri, trebuie să prezentați următoarele:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • o hotărâre sau o ordonanță care să confirme statutul dumneavoastră de reclamant în materie civilă;
 • documente justificative pentru valoarea daunelor materiale, dacă există;
 • documente de certificare a căsătoriei, a relațiilor de familie sau de dependență în cazul în care rudele persoanei decedate solicită despăgubiri.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea de despăgubiri trebuie depusă în termen de 10 ani de la data pronunțării hotărârii judecătorești prin care se dispune plata unei despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență. În cazul în care o persoană nu se încadrează în termenul-limită respectiv pe fondul unor motive bine-întemeiate, acesta poate fi prelungit.

Nu există niciun termen-limită pentru depunerea cererilor de plată a despăgubirilor în avans.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victimele infracțiunilor:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare) Da
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.) Da
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.) Da
  • pierderea unei oportunități Nu
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare Da
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate Nu
  • altele Alte daune materiale în legătură cu infracțiunea săvârșită cu violență, acordate de instanță

- Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei Da

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare Da
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare) Da, însă numai în cazul în care infracțiunea săvârșită cu violență a dus la pierderea de vieți omenești
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități Da, însă numai în cazul în care infracțiunea săvârșită cu violență a dus la pierderea de vieți omenești

- Prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat Da, însă numai în cazul în care infracțiunea săvârșită cu violență a dus la pierderea de vieți omenești

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este în mod normal plătită integral, printr-o plată unică. În cazuri excepționale, despăgubirea poate fi plătită în rate, dar nu mai târziu de un an de la data pronunțării hotărârii prin care se dispune plata unei despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Situațiile menționate anterior sunt relevante numai atunci când este vorba de aspectul despăgubirilor în avans. Nu se acordă despăgubiri în următoarele cazuri:

 • faceți obiectul urmăririi penale pentru o infracțiune săvârșită cu violență sau ați avut un cazier judiciar cu condamnări penale în curs sau care nu au beneficiat de grațiere pentru o infracțiune săvârșită cu violență la data săvârșirii respectivei infracțiuni cu violență;
 • faceți obiectul unor interdicții în virtutea unui ordin judecătoresc, în conformitate cu Legea privind prevenirea criminalității organizate în vigoare în Republica Lituania (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas);
 • abuzați de dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Aceasta nu va avea niciun efect atunci când este vorba de despăgubiri.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirile se acordă pe baza sumei încuviințate de instanță, care nu poate totuși depăși valorile maxime specificate în continuare.

Despăgubirile pentru daune plătite în avans se calculează pe baza documentelor prezentate de dumneavoastră în sprijinul daunelor materiale.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

În cazul săvârșirii unei crime, despăgubirea maximă pentru daune materiale nu poate depăși 3 800 EUR, iar despăgubirea maximă pentru daune morale nu poate depăși 4 560 EUR.

În cazul vătămării grave a sănătății, despăgubirea maximă pentru daune materiale nu poate depăși 3 040 EUR, iar despăgubirea maximă pentru daune morale nu poate depăși 3 800 EUR.

În cazul altor infracțiuni săvârșite cu violență, despăgubirea maximă pentru daune materiale nu poate depăși 2 280 EUR, iar despăgubirea maximă pentru daune morale nu poate depăși 3 040 EUR.

În cazul în care despăgubirile pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență sunt plătite în avans, valorile maxime nu pot depăși jumătate din valorile menționate anterior.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, trebuie să specificați suma despăgubirilor solicitate, care se impune a fi calculată pe baza sumelor indicate în hotărârea judecătorească sau în acțiunea civilă intentată.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da. Sumele pe care le-ați primit ca despăgubiri pentru daune din alte surse vor fi deduse din valoarea despăgubirii.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Da, despăgubirile pentru daunele suferite ca urmare a infracțiunilor săvârșite cu violență pot fi plătite în avans dacă:

 • proceduri penale având ca obiect o infracțiune săvârșită cu violență sunt în curs de desfășurare, iar persoana vizată este recunoscută drept reclamant în materie civilă;
 • a fost emisă o hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit săvârșirea unei infracțiuni cu violență, însă nu a fost depusă nicio cerere de despăgubire pentru daunele suferite în consecință, sau cererea nu a fost supusă spre analiză;
 • o infracțiune a fost săvârșită cu violență de o persoană care nu poate fi urmărită penal din cauza vârstei sale sau care se bucură de imunitate la nivel internațional, sau persoana care a săvârșit infracțiunea nu mai este în viață.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu, nu este prevăzută o astfel de posibilitate.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Atunci când solicitați despăgubiri în cadrul procedurii obișnuite, trebuie să depuneți cererea însoțită de următoarele documente:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • o copie a hotărârii judecătorești definitive prin care se acordă daune materiale și/sau morale pentru o infracțiune săvârșită cu violență;
 • o declarație întocmită de un executor judecătoresc în care se afirmă că nu este posibilă recuperarea daunelor din partea autorului infracțiunii, cu excepția cazurilor în care persoana răspunzătoare pentru daune nu mai este în viață.

Atunci când solicitați plata despăgubirilor în avans, trebuie să depuneți cererea însoțită de următoarele documente:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • documente justificative pentru valoarea daunelor materiale;
 • o hotărâre sau o ordonanță care confirmă statutul dumneavoastră de reclamant în materie civilă sau o hotărâre judecătorească definitivă prin care se constată că a fost săvârșită o infracțiune cu violență sau o decizie procedurală prin care se confirmă că nu sunt permise proceduri penale din cauza vârstei, a imunității la nivel internațional sau a decesului autorului infracțiunii;
 • documente de certificare a căsătoriei, a relațiilor de familie sau de dependență în cazul în care rude apropiate sau persoane aflate în întreținerea persoanei decedate solicită despăgubiri.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu, cererea este acceptată și analizată cu titlu gratuit.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) decide cu privire la cererile de despăgubire.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea trebuie trimisă la Ministerul Justiției din Republica Lituania (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania; email rastine@tm.lt).

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

O decizie este adoptată în termen de o lună de la data depunerii unei cereri și a tuturor documentelor necesare la Ministerul Justiției din Republica Lituania.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate la nivelul Ministerului Justiției din Republica Lituania pot fi contestate în fața Comisiei de administrare a litigiilor din Lituania Lietuvos administracinių ginčų komisija) sau a Tribunalului administrativ regional Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) în termen de o lună de la data comunicării deciziei.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

La Ministerul Justiției din Republica Lituania sau la unitățile Serviciului de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) și pe paginile de internet (a se vedea informațiile de mai jos).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

https://vgtpt.lrv.lt/en

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, o persoană poate solicita asistență juridică primară de la autoritatea executivă a municipalității de la locul său declarat de reședință sau de la unitățile Serviciului de asistență juridică garantată de stat.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Asociația pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor din Lituania (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Lituania);

Caritas Lituania (Lietuvos Caritas, https://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Lituania).

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.