Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Tipurile de infracțiuni pentru care puteți obține despăgubiri sunt violul săvârșit cu violență, incitarea minorilor la prostituție, omorul, vătămarea corporală gravă sau incendierea premeditată care pune în pericol viața.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți obține despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit ca urmare a oricăreia dintre infracțiunile premeditate săvârșite cu violență menționate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Puteți obține despăgubiri dacă erați rudă cu victima care a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau vă aflați în întreținerea acesteia.  „Persoane aflate în întreținere” înseamnă persoanele îngrijite de persoana decedată și persoanele care au dreptul legal de a fi îngrijite de persoana decedată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu puteți solicita despăgubiri dacă sunteți rudă sau vă aflați în întreținerea unei victime care a supraviețuit.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Nu puteți solicita despăgubiri dacă nu sunteți cetățean al unei țări UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

În acest caz, puteți solicita despăgubiri furnizând orice asistență și informații necesare și rezonabile.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, trebuie să fi denunțat infracțiunea la poliție înainte de a putea solicita despăgubiri.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu este necesar să așteptați rezultatul niciunei anchete a poliției sau proceduri penale înainte de a putea solicita despăgubiri.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Trebuie să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți primi despăgubiri chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat.  Dovada pe care trebuie să o prezentați este procesul-verbal de constatare a infracțiunii.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Pentru a solicita despăgubiri, aveți la dispoziție un termen de un an de la data la care a avut loc infracțiunea.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea va acoperi:

(a) Pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul (cum ar fi onorarii avocațiale, taxe judiciare)
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele – la discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire.

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei – la discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire.

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau pierderea unei oportunități

La discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire.
– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

La discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită mai degrabă printr-o plată forfetară, decât printr-o pensie periodică.  Cu toate acestea, funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire poate acorda o plată provizorie și poate amâna acordarea unei plăți definitive într-un caz în care evaluarea medicală finală a vătămării este întârziată.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire poate reține sau reduce despăgubirea în cazul în care consideră că:

 1. solicitantul nu a luat imediat toate măsurile rezonabile pentru a informa poliția, un alt organism sau o altă persoană, pe care funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire le consideră adecvate, cu privire la circumstanțele infracțiunii în scopul respectiv; sau
 2. solicitantul nu a cooperat cu poliția sau cu nicio altă autoritate pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției; sau
 3. solicitantul nu a furnizat întreaga asistență rezonabilă funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire sau niciunui alt organism sau niciunei alte persoane în legătură cu cererea; sau
 4. comportamentul solicitantului înainte, în timpul sau după incidentul pentru care se solicită despăgubiri nu justifică despăgubirea integrală sau nicio altă despăgubire, sau
 5. caracterul solicitantului, așa cum reiese din condamnările sale penale sau din probele pe care le are la dispoziție funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire, nu justifică despăgubirea integrală sau acordarea niciunei alte sume integrale; sau
 6. victima a fost responsabilă parțial de prejudiciul suferit sau
 7. comportamentul, caracterul sau stilul de viață al victimei justifică acest lucru.

Nu se va acorda nicio despăgubire în cadrul sistemului în cazul în care:

 1. prejudiciul cauzat de o infracțiune a fost suferit înainte de 1 ianuarie 2006;
 2. funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire este de părere că autorul infracțiunii nu are o situație financiară precară sau cu excepția cazului în care se demonstrează că acțiunea în justiție pentru a solicita despăgubiri a fost inițiată fără un rezultat favorabil;
 3. funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire consideră că solicitantul nu a furnizat întreaga asistență și informațiile rezonabile necesare în sensul reglementărilor;
 4. solicitantul a fost responsabil pentru prejudiciul penal suferit din cauza provocării sau a oricărei alte acțiuni.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară poate afecta suma acordată.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu există alte criterii în afara celor indicate mai sus.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirea va fi calculată prin evaluare discreționară.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nicio plată acordată unui solicitant nu poate depăși suma de douăzeci și trei de mii trei sute de euro (23 300 EUR), nici chiar în cazul în care există mai multe cereri de despăgubire pentru aceeași infracțiune.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, trebuie să specificați suma în formular și puteți primi instrucțiuni referitoare la modul de calculare a acesteia sau la alte aspecte.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cuantumul despăgubirii primite pentru pierderea dumneavoastră din alte surse poate fi dedus din despăgubirea plătită de autoritate.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire are dreptul să ia toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru administrarea sumelor de bani care vor fi acordate cu titlu de despăgubiri.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate, etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu vi se poate acorda o despăgubire complementară sau suplimentară după pronunțarea deciziei principale.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Documentele sunt următoarele:

 • procura/dovada împuternicirii sau a relației cu victima;
 • certificatul de deces al victimei;
 • copia procesului-verbal de constatare a infracțiunii;
 • copia sentinței/hotărârii judecătorești;
 • rapoarte și certificate medicale;
 • facturi corespunzătoare serviciilor medicale;
 • facturi corespunzătoare altor cheltuieli (îngrijire, înmormântare);
 • venituri (salarii, plăți pentru protecție/asistență socială);
 • confirmarea (lipsei) contribuției din alte surse (asigurarea angajatorului, asigurări private);
 • cazierul judiciar al reclamantului;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului care confirmă faptul că nu s-a primit nicio despăgubire de la niciun alt organism sau de la nicio altă autoritate; orice alte documente relevante în funcție de circumstanțe.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

În acest caz, nu se percep plăți administrative sau alte plăți.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea este funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire din cadrul Parchetului General.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererile trebuie trimise ofițerului asistent, Departamentul de Justiție, 14-16-18 Triq is-Suq, Floriana.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu trebuie să fiți prezent(ă).

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Între una și două luni, în funcție de circumstanțe

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Nu este posibilă contestarea deciziei.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Acestea pot fi obținute de la Departamentul de Justiție sau de pe site-ul web: https://eforms.gov.mt/pdfforms.aspx?fid=pjd010e

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

http://vso.org.mt/

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, puteți obține asistență juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

http://vso.org.mt/

Ultima actualizare: 03/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.