Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri din partea Fondului pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldsmisdrijven)?

Pentru toate infracțiunile premeditate săvârșite cu violență, și anume agresiuni, amenințări cu violența și/sau amenințări cu arma, crimă, ucidere din culpă, jaf și infracțiuni de natură sexuală săvârșite cu violență (atac la pudoare și viol). Rudele supraviețuitoare ale unei victime a uciderii din culpă pot primi, de asemenea, despăgubiri.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri din partea acestui Fond?

Plata reprezintă despăgubiri pentru durerea și suferința dumneavoastră (prejudiciul moral) și pentru orice tip de pierderi financiare suferite ca urmare a săvârșirii infracțiunii, cum ar fi cheltuieli medicale suportate în vederea tratamentului vătămării produse în timpul infracțiunii sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă. Plata nu vizează acoperirea tuturor pierderilor, ci reprezintă o sumă fixă, unică, nediferențiată, plătită ca o contribuție la costul prejudiciilor suferite.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți primi despăgubiri dacă sunteți soțul/soția, partenerul, partenerul înregistrat, părintele, copilul, fratele sau sora victimei care a decedat. Puteți fi eligibil pentru a primi despăgubiri pentru durerea suportată în calitate de rudă supraviețuitoare, pentru costurile de înmormântare suportate și pentru pierderea mijloacelor de întreținere din cauza pierderii venitului persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, Fondul poate acorda despăgubiri rudelor victimelor care au suferit vătămări grave și permanente ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență. Sunt considerate ca fiind rude soțul/soția, partenerul (înregistrat), părintele, copilul, fratele sau sora persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă am fost martor la săvârșirea unei infracțiuni?

Da, Fondul poate acorda despăgubiri dacă o persoană suferă un prejudiciu psihologic ca urmare a asistării la săvârșirea unei infracțiuni premeditate violente sau a confruntării directe cu consecințele unei infracțiuni premeditate săvârșite cu violență (acest lucru nu este valabil în cazul infracțiunii de ucidere din culpă). Pentru a fi eligibil pentru despăgubiri, este necesar să demonstrați că ați suferit un prejudiciu psihologic grav ca urmare a unei infracțiuni. În acest scop, este nevoie de un diagnostic stabilit de un specialist calificat.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Da, cu condiția ca infracțiunea a cărei victimă sunteți să fi fost săvârșită pe teritoriul Țărilor de Jos. Cetățenia victimei nu este importantă.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, Fondul poate acorda despăgubiri doar ca urmare a unei infracțiuni violente săvârșite pe teritoriul Țărilor de Jos.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Nu, nu trebuie să fi denunțat infracțiunea la poliție pentru ca cererea dumneavoastră să fie soluționată de Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente. În practică, însă, denunțarea infracțiunii și urmărirea penală ulterioară joacă un rol important în susținerea unei cereri. În cazul în care infracțiunea nu a fost denunțată, caracterul plauzibil al cererii se poate stabili pe baza altor declarații obiective. În acest context, „obiectiv” se referă la informații obținute din surse de încredere și imparțiale.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu. Cu toate acestea, în anumite cazuri, Fondul poate considera necesar să aștepte rezultatul unei anchete a poliției sau al unui proces penal în vederea stabilirii caracterului plauzibil al cererii dumneavoastră.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. Pentru susținerea caracterului plauzibil, aceste cereri sunt supuse acelorași condiții ca cele aplicabile în cazurile în care autorul infracțiunii este cunoscut.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Trebuie să depuneți cererea la Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente în termen de 10 ani de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul unei rude supraviețuitoare, acest termen începe să curgă de la data decesului victimei.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Plata din Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente nu este legată de pierderi specifice. Plata reprezintă o sumă fixă, unică, nediferențiată, menită să vă despăgubească pentru durerea și suferința dumneavoastră (prejudiciul moral) și pentru orice tip de pierderi financiare suferite ca urmare a săvârșirii infracțiunii, cum ar fi cheltuieli medicale suportate în vederea tratamentului vătămării produse în timpul infracțiunii sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă.

În cazul rudelor supraviețuitoare, plata reprezintă despăgubiri pentru durere și suferință (durerea cauzată de decesul unei rude), pentru cheltuielile medicale suportate, de exemplu pentru tratamentul problemelor psihologice cauzate de decesul unei rude și/sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă. O plată separată poate fi efectuată și drept despăgubire pentru costurile de înmormântare și pentru pierderea mijloacelor de întreținere din cauza pierderii venitului persoanei decedate.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Printr-o plată unică.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procesului de solicitare de despăgubiri?

Pentru a fi eligibil pentru a beneficia de o plată din Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente, este important să nu vă faceți vinovat de săvârșirea infracțiunii. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fi fost autorul sau să fi participat la săvârșirea infracțiunii. Dacă ați fost implicat în săvârșirea infracțiunii, Fondul vă poate respinge cererea sau poate diminua cuantumul despăgubirilor acordate.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează eligibilitatea pentru a beneficia de despăgubiri pentru daunele suferite.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

  • Trebuie să fi suferit vătămări grave ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Vătămare gravă se referă la o leziune fizică și/sau un prejudiciu psihologic având consecințe grave de natură medicală, pe termen lung sau permanent.
  • Fondul va acorda despăgubiri numai dacă prejudiciul pe care l-ați suferit nu a fost sau nu va fi compensat în alt mod, de exemplu de către autorul infracțiunii sau de către o societate de asigurări. Totuși, nu aveți obligația de a încerca, mai întâi, să recuperați prejudiciul de la autorul infracțiunii sau de la societatea de asigurări, înainte de a depune o cerere la Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente. Aceste proceduri distincte se pot derula în paralel.
  • De asemenea, nu se pot depune cereri care au ca obiect infracțiuni săvârșite înainte de 1 ianuarie 1973.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Nivelul plății se bazează pe gravitatea prejudiciului pe care l-ați suferit sau pe circumstanțele infracțiunii.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Fondul a definit șase categorii de daune, fiecare având o sumă fixă de despăgubire. Categoria 1 conferă victimelor dreptul la plata sumei de 1 000 EUR, iar categoria 6 conferă dreptul la plata sumei de 35 000 EUR.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, în cazul în care această despăgubire se acordă pentru prejudiciu moral, cheltuieli medicale și pierdere de venituri.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Da, Fondul vă poate plăti un avans din despăgubiri sub forma unei plăți provizorii. Pentru a putea beneficia de un avans, este necesar ca cererea să îndeplinească cerințele legale (și anume, ca dreptul dumneavoastră la plată să fi fost stabilit cu certitudine) și ca fondul să nu fie în măsură să ia o decizie definitivă într-un termen scurt. O cerere de plată a unui avans va fi soluționată numai dacă este introdusă în scris și precizează motivele pentru care plata avansului este necesară și urgentă, de exemplu dacă nu aveți fonduri suficiente pentru a urma un tratament pentru vătămarea suferită. Simplul fapt că vă aflați într-o situație financiară dificilă nu constituie o motivație suficientă pentru acordarea unei plăți în avans.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Puteți depune o cerere suplimentară dacă, după primirea unei decizii prin care vi se acordă despăgubiri, prejudiciul dumneavoastră se dovedește a fi semnificativ mai grav decât cel pe baza căruia a fost emisă decizia privind prima dumneavoastră cerere. O rudă supraviețuitoare poate depune, de asemenea, o cerere suplimentară pentru costuri de înmormântare și pierderea mijloacelor de întreținere.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

  • formularul de cerere completat;
  • copia documentului de identitate;
  • dacă sunt disponibile: procesul-verbal de constatare a infracțiunii, hotărârea judecătorească;
  • orice informații medicale referitoare la vătămare;
  • dacă este cazul: alte documente solicitate în formular.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Nu.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Cel mult 26 de săptămâni, dar, de obicei, mai repede de atât.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți depune o contestație în scris la Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente în termen de șase săptămâni. În cazul în care nu sunteți de acord cu decizia adoptată cu privire la contestația dumneavoastră, puteți contesta această decizie în fața instanței administrative neerlandeze.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Toate formularele și alte informații necesare sunt disponibile pe site-ul web al Fondului.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Vizitați site-ul web al Fondului pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente.

Numărul de telefon al Fondului este: 070-4142000

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Nu se acordă asistență juridică victimelor în ceea ce privește asistența din partea unui avocat pentru depunerea unei cereri la Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente. Cu toate acestea, puteți beneficia de sprijin gratuit din partea Asociației de Sprijinire a Victimelor din Țările de Jos (Slachtofferhulp Nederland) în cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru depunerea unei cereri.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Asociația de Sprijinire a Victimelor din Țările de Jos poate oferi sprijin gratuit în cazul în care aveți nevoie de ajutor pentru depunerea cererii de despăgubire.

Ultima actualizare: 26/10/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.