NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Pentru toate infracțiunile premeditate săvârșite cu violență, și anume agresiuni, amenințări cu violența și/sau amenințări cu arma, crimă, ucidere din culpă, jaf și infracțiuni de natură sexuală săvârșite cu violență (atac la pudoare și viol). Rudele supraviețuitoare ale unei victime a uciderii din culpă pot primi, de asemenea, despăgubiri.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Plata reprezintă despăgubiri pentru durerea și suferința dumneavoastră și pentru orice tip de cheltuieli medicale suportate în vederea tratamentului vătămării produse în timpul infracțiunii sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă. Nu vizează despăgubirea dumneavoastră pe deplin, ci reprezintă o sumă fixă, unică, plătită ca o contribuție la costul prejudiciilor suferite.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți primi despăgubiri dacă sunteți soțul/soția, partenerul înregistrat, părintele, copilul, fratele sau sora victimei care a decedat. Puteți fi eligibil pentru a primi despăgubiri pentru durerea suportată în calitate de rudă supraviețuitoare, pentru costurile de înmormântare suportate și pentru pierderea mijloacelor de întreținere din cauza pierderii venitului persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldsmisdrijven) poate acorda despăgubiri dacă o persoană suferă un prejudiciu psihologic ca urmare a asistării la săvârșirea unei infracțiuni violente sau a confruntării directe cu consecințele unei infracțiuni violente săvârșite împotriva unei rude.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Da, cu condiția ca infracțiunea a cărei victimă sunteți să fi fost săvârșită pe teritoriul Țărilor de Jos.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente poate acorda despăgubiri doar ca urmare a unei infracțiuni violente săvârșite pe teritoriul Țărilor de Jos.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Nu, nu trebuie să fi denunțat infracțiunea la poliție pentru ca cererea dumneavoastră să fie soluționată de Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente. În practică, însă, denunțarea infracțiunii și urmărirea penală ulterioară joacă un rol important în susținerea unei cereri. În cazul în care infracțiunea nu a fost denunțată, caracterul plauzibil al cererii se poate stabili pe baza altor declarații obiective. În acest context, „obiectiv” se referă la informații obținute din surse de încredere și imparțiale.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu. Cu toate acestea, în anumite cazuri, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente poate considera necesar să aștepte rezultatul unei anchete a poliției sau al unui proces penal în vederea stabilirii caracterului plauzibil al cererii dumneavoastră.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. Pentru susținerea caracterului plauzibil, aceste cereri sunt supuse acelorași condiții ca cele aplicabile în cazurile în care autorul infracțiunii este cunoscut.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Trebuie să depuneți cererea la Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente în termen de 10 ani de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul unei rude supraviețuitoare, acest termen începe să curgă de la data decesului victimei.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirile acoperă, de exemplu:

(a) pentru victima infracțiunii:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie pe termen lung, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau mijloacele reduse de întreținere etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare;
  • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate;
  • altele.

Plata din Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente nu este legată de pierderi specifice. Este o sumă fixă, unică, reprezentând despăgubiri pentru durerea și suferința dumneavoastră și pentru orice tip de cheltuieli medicale suportate în vederea tratamentului vătămării produse în timpul infracțiunii sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă.

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

Da.

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități.

În cazul rudelor supraviețuitoare, plata reprezintă despăgubiri pentru durere și suferință (durerea cauzată de decesul unei rude), pentru cheltuielile medicale suportate, de exemplu pentru tratamentul problemelor psihologice cauzate de decesul unei rude și/sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă. O plată separată poate fi efectuată și drept despăgubire pentru costurile de înmormântare și pentru pierderea mijloacelor de întreținere din cauza pierderii venitului persoanei decedate.

- prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

Da.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Printr-o plată unică.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Pentru a fi eligibil pentru a beneficia de o plată din Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente, este important să nu vă faceți vinovat de săvârșirea infracțiunii. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fi fost autorul sau să fi participat la săvârșirea infracțiunii. Dacă ați fost implicat în săvârșirea infracțiunii, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate respinge cererea sau poate diminua cuantumul despăgubirilor acordate.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează eligibilitatea pentru a beneficia de despăgubiri pentru daunele suferite.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

 • Trebuie să fi suferit vătămări grave ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Vătămare gravă se referă la o leziune fizică și/sau un prejudiciu psihologic având consecințe grave de natură medicală, pe termen lung sau permanent.
 • Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente va acorda despăgubiri numai dacă prejudiciul pe care l-ați suferit nu a fost sau nu va fi compensat în alt mod, de exemplu de către autorul infracțiunii sau de către o societate de asigurări.
 • De asemenea, nu se pot depune cereri care au obiect infracțiuni săvârșite înainte de 1973.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Nivelul plății se bazează, în general, pe gravitatea prejudiciului pe care l-ați suferit sau pe circumstanțele infracțiunii.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente a definit șase categorii de daune, fiecare având o sumă fixă de despăgubire. Categoria 1 conferă dreptul la plata sumei de 1 000,00 EUR, iar categoria 6 conferă dreptul la plata sumei de 35 000,00 EUR.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, în cazul în care această despăgubire se acordă pentru durere și suferință, cheltuieli medicale și pierdere de venituri.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Da, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate plăti un avans din despăgubiri sub forma unei plăți provizorii. Pentru a putea beneficia de un avans, este necesar ca cererea să îndeplinească cerințele legale (și anume, ca dreptul dumneavoastră la plată să fi fost stabilit cu certitudine) și ca fondul să nu fie în măsură să ia o decizie definitivă într-un termen scurt. O cerere de plată a unui avans va fi soluționată numai dacă este introdusă în scris și precizează motivele pentru care plata avansului este necesară și urgentă, de exemplu dacă nu aveți fonduri suficiente pentru a urma un tratament pentru vătămarea suferită. Simplul fapt că vă aflați într-o situație financiară dificilă nu constituie o motivație suficientă pentru acordarea unei plăți în avans.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Puteți depune o cerere suplimentară dacă, după primirea unei decizii prin care vi se acordă despăgubiri, prejudiciul dumneavoastră se dovedește a fi semnificativ mai grav decât cel pe baza căruia a fost emisă decizia privind prima dumneavoastră cerere. O rudă supraviețuitoare poate depune o cerere suplimentară numai pentru costuri de înmormântare și pierderea mijloacelor de întreținere.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

 • formularul de cerere completat;
 • copia documentului de identitate;
 • dacă sunt disponibile: procesul-verbal de constatare a infracțiunii, hotărârea judecătorească;
 • orice informații medicale referitoare la vătămare;
 • dacă este cazul: alte documente solicitate în formular.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Nu.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
NL-2501 CB Haga

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
NL-2501 CB Haga

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Cel mult 26 de săptămâni.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți depune o contestație în scris la Comisia Fondului pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) în termen de 6 săptămâni. În contestație trebuie să menționați punctele din decizie cu care nu sunteți de acord și să vă motivați poziția. Puteți trimite contestația la:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Haga

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

https://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Nu se acordă asistența juridică subvenționată. Cu toate acestea, puteți beneficia de consiliere și sprijin din partea Slachtofferhulp Nederland, accesând site-ul web al acestei organizații:https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Slachtofferhulp Nederland: https://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.