În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Irlanda de Nord

Conținut furnizat de
Irlanda de Nord

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Schema de compensare pentru daune penale din Irlanda de Nord este concepută pentru a despăgubi victimele nevinovate ale unei infracțiuni violente săvârșite în Irlanda de Nord. Schema pentru distrugere este concepută pentru a compensa daunele materiale.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Putem acorda despăgubiri pentru o vătămare psihică sau fizică cauzată de o infracțiune violentă și pentru un viol sau un atac fizic.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, putem depăgubi o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni violente.

O rudă eligibilă este soțul/soția sau partenerul declarat/partenera declarată a persoanei decedate, un părinte al persoanei decedate sau un copil al acesteia.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, o rudă a victimei unei infracțiuni poate primi despăgubiri pentru vătămare psihică dacă victima a supraviețuit unei infracțiuni violente.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Da, despăgubirea este deschisă tuturor naționalităților.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Putem analiza numai cererile de acordare de despăgubiri depuse în Irlanda de Nord.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Schema impune ca toți solicitanții să raporteze fără întârziere infracțiunea la poliție, de îndată ce pot face acest lucru în mod rezonabil.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu, însă o cerere ar trebui să fie depusă în termen de doi ani de la data incidentului.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, puteți primi despăgubiri chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat. Totuși, solicitantul trebuie să raporteze poliției toate circumstanțele relevante ale infracțiunii și trebuie să coopereze în cadrul anchetelor.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea ar trebui să fie depusă în termen de doi ani de la data incidentului.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
 • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau diminuarea mijloacelor de întreținere etc.);
 • pierderea unei oportunități;
 • cheltuielile legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare, cheltuielile de judecată)
 • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate;
 • altele.

Serviciile de acordare a despăgubirilor (Compensation Services) vor avea în vedere acordarea de despăgubiri pentru pierderi materiale sau deteriorarea bunurilor materiale ori pentru costuri ale echipamentelor asociate cu tratamentul în urma vătămării, costuri de îngrijire, echipamente speciale, adaptări ale locuinței solicitantului, taxe solicitate de instanța de protecție (Court of Protection), costuri aferente administrării afacerilor solicitantului ca urmare a lipsei capacității psihice. Pierderea de venituri sau a capacității de a câștiga venituri.

– prejudiciul psihologic (moral):

Vătămare psihică.

 • durerea și suferința victimei

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități;

Serviciile de acordare a despăgubirilor vor plăti cheltuieli de înmormântare rezonabile. O rudă eligibilă poate primi un ajutor de deces.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor îndreptățite/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

O rudă eligibilă poate primi despăgubiri pentru boli psihice.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este în mod normal plătită printr-o plată unică.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

O despăgubire poate fi micșorată sau este posibil să nu se acorde nicio despăgubire dacă conduita solicitantului a contribuit la producerea incidentului, dacă solicitantul are un cazier judiciar cu condamnări neexecutate și dacă acesta nu cooperează cu poliția sau cu serviciile de acordare a despăgubirilor.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Aceasta nu va avea niciun efect.

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Despăgubirea ar putea fi afectată dacă agresorul ar putea beneficia de o indemnizație.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirea este calculată în conformitate cu tariful prejudiciilor, care face parte din schemă.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Cuantumul minim care poate fi acordat pentru prejudicii este de 1 000 £, iar cel maxim este de 250 000 £. Nu există un plafon aplicat cuantumului maxim al despăgubirii care poate fi acordată.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu, nu este necesar ca solicitantul să specifice cuantumul, ci să ne spună care sunt prejudiciile pe care le-a suferit.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Asigurarea privată nu afectează cuantumul despăgubirii plătite. Totuși, despăgubirile acordate de o instanță și depăgubirile civile vor fi deduse din orice despăgubire acordată.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Se poate plăti o despăgubire intermediară cât timp nu există probleme privind răspunderea.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da, un caz poate fi redeschis dacă schimbarea stării medicale a victimei a fost atât de semnificativă încât, dacă evaluarea inițială ar fi păstrată, s-ar crea o nedreptate.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Un formular de cerere completat. Serviciile de acordare a despăgubirilor vor cere solicitantului orice alte informații suplimentare care sunt necesare, de exemplu, detalii privind locul de muncă și veniturile.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Nu există taxe sau onorarii.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Schema de compensare a daunelor penale din Irlanda de Nord (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata medie pentru pronunțarea primei decizii este de 11 luni, iar pentru o decizie de reexaminare este de 6 luni.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Un solicitant are dreptul la reexaminare și la recurs.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

De pe site-ul nostru web.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special la care pot apela?

Adresa site-ului nostru web este: http://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Asistența juridică nu este disponibilă în cadrul schemei de compensare a daunelor penale. Puteți numi un avocat care să vă acorde asistență la depunerea unei cereri de despăgubire pentru daune penale.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Organizația Victim Support NI poate acorda asistență unui solicitant în procesul de despăgubire.

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.