NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini polonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.
Swipe to change

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți obține despăgubiri dacă sunteți victimă a unei infracțiuni care a condus la vătămări corporale grave, afectarea funcționării unui organ sau probleme de sănătate, cu o durată de peste șapte zile. Nu este relevant dacă infracțiunea a fost săvârșită cu intenție sau fără intenție, ci dacă infracțiunea a avut consecințele menționate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Dacă victima unei infracțiuni a decedat, puteți solicita despăgubiri dacă victima a fost:

 • soțul/soția sau concubinul (concubina) dumneavoastră;
 • părintele, bunicul (bunica) sau străbunicul (străbunica) dumneavoastră;
 • copilul, inclusiv copilul adoptat, nepotul/nepoata sau strănepotul/strănepoata dumneavoastră.

Statutul de persoană aflată în întreținerea victimei nu este relevant.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În acest caz, doar victima infracțiunii are dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Acordarea despăgubirilor nu depinde de cetățenia dumneavoastră, ci de reședința dumneavoastră permanentă. Puteți obține despăgubiri dacă reședința dumneavoastră permanentă se află în Polonia sau într-un alt stat membru al UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Puteți solicita despăgubiri autorității de decizie din Polonia numai în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul Poloniei. În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, puteți solicita despăgubiri numai în acel stat. Dacă aveți nevoie de asistență, vă puteți adresa procurorului regional (Prokurator Okręgowy) în circumscripția căruia se află reședința dumneavoastră permanentă.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Infracțiunea trebuie denunțată la poliție sau la parchet, deoarece o copie a raportului trebuie atașată la cererea de despăgubire. Nu trebuie să denunțați personal infracțiunea. Procurorul care efectuează procedurile preliminare vă va ajuta în obținerea de despăgubiri. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că denunțarea infracțiunii va spori credibilitatea cererii dumneavoastră în cazul în care autorul infracțiunii nu este identificat.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Puteți depune cererea de despăgubiri înainte de încheierea procedurii desfășurate de parchet (poliție) sau de instanța de judecată. Decizia privind acordarea de despăgubiri poate fi luată înainte de încheierea procedurii penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Se pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii doar atunci când există o șansă reală de a le primi. Dacă autorul infracțiunii nu este în măsură să plătească despăgubiri, puteți formula o cerere pentru acordarea de despăgubiri fără a trebui să introduceți mai întâi o acțiune împotriva autorului infracțiunii. În acest caz, va trebui să faceți dovada faptului că nu veți primi despăgubiri de la autorul infracțiunii, de exemplu, atunci când acesta nu deține nicio proprietate sau va rămâne mulți ani în închisoare fără a avea un loc de muncă.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți dreptul la despăgubiri, indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau condamnat. Într-un astfel de caz, trebuie să dovediți în cadrul acțiunii în despăgubire că incidentul pentru care solicitați compensații constituie o infracțiune.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

În cazul în care solicitați despăgubiri, vă rugăm să aveți în vedere faptul că termenul de depunere a cererii este de cinci ani de la data săvârșirii infracțiunii. Cererile depuse după acest termen nu vor fi examinate.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) pentru victima infracțiunii:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical - în ambulatoriu și spitalizare, recuperare): da
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie pe termen lung, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.): da
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau mijloacele reduse de întreținere etc.): da
  • pierderea unei oportunități: nu
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare: nu
  • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate: nu
  • altele

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei: nu

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare, costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare): da
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități: da

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat: nu

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică. Despăgubirea se plătește de către instanța care a pronunțat decizia de acordare a acesteia, în termen de o lună de la data la care respectiva decizie devine definitivă.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

În cazul în care comportamentul dumneavoastră a contribuit la săvârșirea infracțiunii, cuantumul despăgubirilor va fi redus în mod proporțional.

Nu veți primi despăgubiri dacă ați fost complice la săvârșirea infracțiunii sau ați fost de acord să suportați consecințele acesteia.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu este relevantă pentru acordarea de despăgubiri. Atunci când cererea dumneavoastră este examinată, obiectivul principal este de a stabili dacă puteți să primiți despăgubiri de la autorul infracțiunii, de la o instituție de asistență socială sau în baza unei polițe de asigurare. Se vor acorda despăgubiri în cazul în care instanța constată că nu veți primi compensații din sursele menționate anterior.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Singura condiție pentru acordarea de despăgubiri este imposibilitatea de a obține compensații de la autorul infracțiunii, de la o instituție de asistență socială sau în baza unei polițe de asigurare.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Va trebui să faceți dovada costurilor pe care le-ați suportat din cauza infracțiunii. În cazul în care invocați pierderea de venituri, trebuie să prezentați un document din care să rezulte cât câștigați. Pentru a face dovada costurilor aferente tratamentului și reabilitării, precum și dovada costurilor de înmormântare este recomandabil să prezentați facturi. Dacă nu aveți facturi, puteți solicita audierea unor martori sau numirea unor experți.

Dacă instanța constată că nu se poate dovedi cu certitudine că sunteți îndreptățit să primiți suma solicitată, este posibil să acorde o sumă pe care o consideră adecvată, după analizarea tuturor circumstanțelor.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Valoarea despăgubirilor nu poate depăși 25 000 PLN sau 60 000 PLN, în cazul în care victima a decedat. Nu există prevederi care să stabilească un cuantum minim al despăgubirilor.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da, trebuie să menționați cuantumul despăgubirii în formularul de cerere. Nu există instrucțiuni speciale în acest sens, însă puteți găsi informații în secțiunea „Cum se vor calcula despăgubirile?”

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Dacă ați primit bani - de la autorul infracțiunii, de la o instituție de asistență socială sau în baza unei polițe de asigurare - pentru acoperirea costurilor de înmormântare, a pierderii de venituri sau a altor mijloace de subzistență (de exemplu, pensie alimentară) sau pentru acoperirea costurilor aferente tratamentului și reabilitării, instanța va deduce suma primită din cuantumul despăgubirilor.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Înainte de examinarea cererii, puteți solicita o anumită sumă (o garanție) pentru acoperirea costurilor aferente tratamentului și reabilitării sau pentru acoperirea costurilor de înmormântare. Puteți solicita această sumă înainte de a formula cererea de despăgubire sau împreună cu cererea de despăgubire.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

În general, despăgubirea se acordă o singură dată.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

La cererea de despăgubire trebuie să atașați: o copie a raportului privind săvârșirea infracțiunii, copii ale deciziilor pronunțate în cadrul procedurii penale (de exemplu, o decizie de suspendare a procedurii penale), copii ale certificatelor medicale sau ale expertizelor privind vătămările suferite, facturi și alte documente care să confirme informațiile furnizate în cerere.

În cazul în care solicitați despăgubiri pentru decesul unei rude apropiate, trebuie să atașați certificatul de deces al persoanei în cauză și documente care să confirme relația dintre dumneavoastră și persoana decedată (de exemplu, certificat de naștere sau certificat de căsătorie). Dacă persoana în cauză a fost concubinul (concubina) dumneavoastră, trebuie să atașați o declarație pe proprie răspundere conform căreia ați locuit împreună.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Formularea unei cereri pentru acordarea de despăgubiri este scutită de plata oricăror taxe judiciare, ceea ce înseamnă că nu veți plăti nimic pentru depunerea sau examinarea cererii (de exemplu, taxe aferente expertizelor).

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererile de despăgubire sunt examinate de instanța districtuală (sąd rejonowy) în a cărei circumscripție domiciliați. În general, aceasta este judecătoria din localitatea dumneavoastră sau care este cea mai apropiată de localitatea dumneavoastră.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererea trebuie trimisă pe adresa instanței care va soluționa dosarul.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Instanța care soluționează cererea va decide dacă trebuie să fiți prezent la ședința de judecată. Instanța vă va înștiința dacă prezența dumneavoastră este obligatorie atunci când vi se va notifica data la care va fi examinată cererea.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Legislația nu prevede un termen de soluționare a cererilor pentru acordarea de despăgubiri. Durata soluționării depinde nu numai de complexitatea cazului și de probele pe care autoritatea de decizie trebuie să le obțină, ci și de numărul de dosare examinate la momentul respectiv de autoritatea de decizie.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit de decizia instanței, puteți introduce o cale de atac la instanța regională (sąd okręgowy). Dacă nu sunteți reprezentat de un avocat în fața instanței, veți primi informații cu privire la modul de formulare a unei căi de atac.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Procurorul care efectuează procedurile preliminare în legătură cu infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri vă va oferi informațiile necesare cu privire la despăgubiri, vă va pune la dispoziție un formular de cerere și vă va explica cum să îl completați.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Informații de bază cu privire la despăgubiri, precum și formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Asistența juridică se acordă persoanelor care fac dovada faptului că nu își pot permite un avocat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care solicitați despăgubiri, puteți beneficia de asistență din partea procurorului care efectuează procedurile în legătură cu infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

În Polonia a fost instituit Fondul de sprijinire a victimelor și de asistență post-penitenciară (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), care colectează fonduri alocate, printre altele, pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor și a rudelor acestora. Fondul este administrat de ministrul justiției. Administratorul fondului selectează, în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, organizațiile ale căror oferte sunt considerate cele mai bune și le acordă subvenții pentru măsurile destinate victimelor infracțiunilor. De regulă, în fiecare provincie există cel puțin o entitate care acordă sprijin victimelor infracțiunilor.

Fondurile sunt utilizate pentru finanțarea asistenței juridice, psihologice și materiale. Asistența juridică poate include și asistența pentru solicitarea de despăgubiri.

Dacă doriți să beneficiați de asistență, trebuie să contactați o organizație neguvernamentală care a primit o subvenție din partea ministrului justiției în acest scop și să faceți dovada faptului că sunteți victima unei infracțiuni. Lista acestor organizații și datele lor de contact sunt publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției, în cadrul secțiunii referitoare la activități/sprijin pentru victimele infracțiunilor/sprijin pentru victimele infracțiunilor și rudele apropiate ale acestora – lista entităților și a organizațiilor (faceți clic pe: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Ultima actualizare: 11/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.