Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Tipurile de infracțiuni pentru care puteți obține despăgubiri sunt cele comise prin violență. Infracțiuni care au ca rezultat un handicap permanent, o perioadă de cel puțin 30 de zile de incapacitate de muncă temporară și absolută sau decesul; dacă infracțiunea a provocat o perturbare considerabilă a nivelului de trai al victimei și a calității vieții acesteia sau, în eventualitatea decesului victimei, al persoanelor (al rudelor apropiate) care erau dependente financiar de victimă sau se aflau în responsabilitatea acesteia și care nu au primit mijloace de reparare a prejudiciului din partea autorului infracțiunii.

De exemplu, omor, vătămare corporală gravă, viol, abuz sexual asupra minorilor, violență domestică sau vătămare fizică gravă ca urmare a unui jaf.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

 • Daune materiale/prejudicii importante: inclusiv pierderile cauzate de infracțiune (de exemplu, costurile tratamentelor administrate în spital, ale consultațiilor medicale, ale medicamentelor etc.), precum și beneficiile pe care victima nu le mai primește (de exemplu, salariile pe care a încetat să le mai primească în perioada în care s-a aflat în incapacitate). Despăgubirile pot fi obținute pentru pierderile suferite de către o victimă directă sau indirectă.
 • Prejudicii psihologice sau emoționale: deși nu li se poate atribui o valoare financiară, acestea pot, totuși, să fie compensate financiar (de exemplu, prejudiciile care afectează bunăstarea, demnitatea sau buna reputație ori care implică durere fizică, tulburări psihologice sau disconfort emoțional major). Doar victima directă care a suferit prejudicii psihologice sau emoționale poate obține despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, se poate acorda ajutor financiar rudelor apropiate care erau dependente financiar de victima directă a unei infracțiuni comise prin violență care a decedat ca urmare directă a actului intenționat de violență sau care se aflau în responsabilitatea acesteia.

Rudele care au fost întreținute de drept de către victimă înaintea decesului acesteia pot avea dreptul să primească despăgubiri: de exemplu, soțul/soția sau fostul soț/fosta soție, părinții, copiii, frații/surorile, mătușile și unchii, tatăl vitreg/mama vitregă, în anumite circumstanțe, și partenerul/partenera victimei care a locuit împreună cu aceasta timp de mai mult de doi ani fără a fi căsătoriți, în condiții similare cu cele ale cuplurilor căsătorite.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Victimele indirecte ale infracțiunilor comise prin violență (rudele apropiate) pot primi despăgubiri numai în cazul decesului victimei directe.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Victimele care sunt cetățeni portughezi sau străini și care au suferit pierderi grave ca urmare directă a unor acte de violență comise pe teritoriul Portugaliei sau la bordul navelor sau al aeronavelor portugheze pot primi despăgubiri cu condiția să fie îndeplinite anumite cerințe legale.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Pot solicita despăgubiri:

a) victimele infracțiunilor comise în afara Portugaliei împotriva cetățenilor portughezi sau a cetățenilor UE care au reședința obișnuită în Portugalia:

Victimele infracțiunilor comise prin violență în altă țară (inclusiv prin violență domestică), a căror reședință obișnuită se află în Portugalia, pot avea dreptul să primească despăgubiri financiare din partea statului portughez cu condiția să fie îndreptățite să primească despăgubiri din partea statului pe teritoriul căruia s-au produs pierderile. În acest caz, Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (CPVC) are responsabilitatea de a verifica dacă solicitantul are dreptul la despăgubiri în statul pe teritoriul căruia s-au produs pierderile.

b) victimele infracțiunilor comise în alt stat membru al UE, care au reședința obișnuită în statul membru respectiv și care solicită statului portughez acordarea unui avans din despăgubiri:

Dacă solicitanții de despăgubiri care au reședința obișnuită în alt stat membru al UE au solicitat autorității competente din statul în care au reședința obișnuită acordarea de către statul portughez a unui avans din despăgubiri, CPVC poate primi cererea trimisă de către autoritatea competentă a statului membru în care solicitantul are reședința obișnuită și poate decide în ceea ce privește acordarea despăgubirilor, notificând autoritatea competentă respectivă cu privire la această decizie.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Nu este obligatoriu să raportați infracțiunea autorităților de asigurare a respectării legii. Totuși, autoritățile pot afla că a fost comisă o infracțiune și pot începe o anchetă numai dacă s-a depus o plângere sau dacă infracțiunea a fost raportată.

În cazul în care victima are vârsta sub 16 ani, aceasta nu poate depune singură o plângere. Plângerea trebuie să fie depusă de reprezentanții săi legali.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu este necesar să așteptați rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte a solicita despăgubiri. CPVC trebuie contactată în termen de un an de la data la care infracțiunea a fost comisă.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu este necesar să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Chiar dacă în cadrul procedurii penale sau în afara unei astfel de proceduri nu s-a prezentat nicio cerere civilă pentru acordarea de despăgubiri – din motive care pot fi atribuite solicitantului (de exemplu, pentru că acesta nu a prezentat instanței o astfel de cerere pentru acordarea de despăgubiri sau a retras-o) – puteți continua să fiți eligibil(ă) pentru a primi despăgubiri, deși cuantumul acestora va fi micșorat la jumătate din cuantumul maxim al avansului care poate fi acordat de stat prin intermediul CPVC.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Chiar dacă identitatea autorului actelor de violență nu este cunoscută sau acesta nu poate fi pus sub acuzare și condamnat în alt mod, victima are dreptul la plata unui avans din despăgubiri din partea statului prin intermediul CPVC.

La cererea care trebuie depusă la CPVC, prin care se solicită acordarea unui avans din despăgubiri, trebuie atașată o documentație care să justifice faptele prezentate, și anume o descriere a prejudiciilor suferite, un certificat care să ateste incapacitatea de muncă, documente medicale etc.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Ca regulă, despăgubirile trebuie solicitate în cadrul procedurii penale. Victima trebuie să informeze poliția sau parchetul, până la finalizarea etapei de anchetă, despre faptul că intenționează să solicite despăgubiri, de exemplu, atunci când se prezintă pentru a depune o declarație. Din momentul în care se primește notificarea cu privire la acuzațiile aduse împotriva autorului infracțiunii, există un termen de 20 de zile în care trebuie depusă cererea.

Dacă victima solicită CPVC despăgubiri sau un avans din despăgubiri, aceasta trebuie să depună cererea în termen de un an de la data la care a fost comisă infracțiunea. Dacă la momentul la care a fost comisă infracțiunea victima era minoră, aceasta poate solicita statului acordarea unui avans din despăgubiri în termen de cel mult un an de la împlinirea vârstei majoratului sau de la momentul la care a devenit emancipată.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirile vor acoperi:

a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea/diminuarea capacității de câștigare a existenței etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare și cheltuielile de judecată;
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate.

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei.

b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Ca regulă generală, un avans din despăgubiri este acordat unei victime a violenței domestice sub forma unei indemnizații lunare pe o perioadă de șase luni, care poate fi prelungită cu o perioadă egală. În cazuri excepționale și motivate în mod corespunzător în care există o nevoie specifică și o lipsă a mijloacelor de subzistență, avansul poate fi plătit printr-o singură rată.

În cazul unei infracțiuni comise prin violență, acordarea unui avans din despăgubiri victimei infracțiunii se realizează printr-o singură rată, care poate fi o plată anuală.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Cuantumul despăgubirilor care poate fi acordat poate fi micșorat sau despăgubirea poate fi refuzată de comisie pe baza conduitei victimei înaintea, în timpul sau ulterior comiterii actelor sau a interacțiunilor sale cu autorul infracțiunii ori cu anturajul acestuia sau dacă conduita victimei este contrară simțului justiției și al ordinii publice.

Totuși, conduita victimei sau cea a solicitantului nu este relevantă în scopul micșorării sau al refuzării despăgubirilor în cazul în care prejudiciile cauzate au fost provocate de un vehicul terestru motorizat sau, în anumite cazuri, dacă se aplică reguli cu privire la accidentele de muncă sau în timpul serviciului.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Atunci când se va lua decizia cu privire la acordarea sau nu a unui avans din despăgubiri și atunci când se va stabili cuantumul despăgubirilor, se va ține seama de următoarele aspecte:

 • în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență – perturbarea considerabilă a nivelului de trai sau a calității vieții;
 • în cazul violenței domestice – dificultățile financiare considerabile cu care se confruntă victima.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență, toate sumele pe care le primește victima din alte surse, și anume din partea autorului infracțiunii sau din partea administrației de securitate socială, sunt, de asemenea, luate în considerare; cuantumurile primite în temeiul unei asigurări private de viață sau al unei asigurări personale de accidente sunt, în principiu, excluse.

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Dacă în cadrul procedurii penale împotriva autorului infracțiunii nu s-a obținut niciun mijloc de reparare a prejudiciilor sau dacă este probabil ca autorul infracțiunii să nu ofere mijloace de reparare și nu va exista nicio altă sursă de reparare eficace sau suficientă, decizia cu privire la despăgubiri va ține seama și de acești factori.

Cum se vor calcula despăgubirile?

În cazul victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență, cuantumul despăgubirilor este calculat în conformitate cu principiul echității și în lumina cuantumurilor primite deja din alte surse (cum ar fi de la autorul infracțiunii sau de la administrația de securitate socială).

În cazul unei cereri pentru acordarea de despăgubiri pentru pierderea de venituri (sume pe care victima a încetat să le mai primească), CPVC ține seama și de declarațiile privind impozitul pe venit ale victimei pentru cei trei ani care precedă comiterea infracțiunii . Dacă victima a decedat, declarațiile de impunere ale solicitantului (rudei apropiate) sunt folosite ca referință sau, în absența acestora, calculul despăgubirilor se va baza pe un venit care nu trebuie să depășească salariul minim garantat lunar.

În special, în cazurile de violență domestică, CPVC stabilește cuantumul în conformitate cu principiul echității. Unul dintre criteriile de eligibilitate pentru acordarea unui avans din despăgubiri pentru victimele violenței domestice este reprezentat de dificultățile financiare considerabile cu care s-au confruntat acestea ca urmare a infracțiunii. Ca atare, trebuie notificată orice schimbare a circumstanțelor financiare sau familiale.

Sumele primite de victimă ca urmare a unei asigurări private de viață sau a unei asigurări personale de accidente vor fi luate în considerare pe principiul echității atunci când se va stabili cuantumul despăgubirilor.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Dacă victima solicită CPVC plata unui avans din despăgubiri, aceasta trebuie să indice, printre altele, cuantumul despăgubirilor.

În cazul victimelor infracțiunilor comise prin violență, cuantumul maxim care poate fi primit de fiecare victimă în eventualitatea decesului sau a unei vătămări grave este de 34 680 EUR.

În cazul în care au decedat sau au fost vătămate grav mai multe persoane ca urmare a aceleiași infracțiuni, cuantumul avansului din despăgubiri este limitat la maximum 30 600 EUR pentru fiecare persoană și nu trebuie să depășească un total de 91 800 EUR.

În cazul unui avans sub forma unei plăți anuale, limita maximă este de 4 080 EUR. În cazul în care există mai multe victime ale aceleiași infracțiuni, totalul nu poate depăși 12 240 EUR.

În cazul violenței domestice, cuantumul care poate fi acordat nu trebuie să depășească echivalentul lunar al salariului minim garantat lunar pentru o perioadă de șase luni (care poate fi prelungită cu încă șase luni). În cazurile în care există o nevoie financiară specifică, acordarea unei indemnizații ca avans din despăgubiri poate fi solicitată chiar și înaintea finalizării anchetei (instrução) cu privire la circumstanțele specifice, dacă nu a fost notificată nicio modificare a cuantumurilor care urmează să fie primite.

* Valori din 2019.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, această informație trebuie completată în formular.

În cazurile în care despăgubirile sunt acordate de alt stat membru al Uniunii Europene – statul membru respectiv fiind cel care a depus la CPVC cererea de acordare a despăgubirilor – și cu condiția ca solicitantul să aibă reședința obișnuită în Portugalia, CPVC va informa solicitantul cu privire la modul de a completa cererea pentru acordarea de despăgubiri și la documentele justificative necesare.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Dacă, după plata indemnizației sau a despăgubirilor, victima obține, prin orice mijloc, despăgubiri pentru pierderile suferite sau un mijloc de reparare eficace, CPVC îi va solicita să ramburseze, integral sau parțial, sumele primite.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Un avans poate fi acordat cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

a) în cazul victimelor unei infracțiuni comise prin violență:

 • infracțiunea a fost comisă pe teritoriul Portugaliei sau în afara acestuia împotriva unor cetățeni portughezi sau a unor cetățeni ai statelor membre ale UE, cu condiția ca aceștia să nu aibă dreptul la despăgubiri din partea statului în care a fost comisă infracțiunea;
 • ca urmare a infracțiunii, victima s-a aflat temporar în incapacitate totală de muncă timp de cel puțin 30 de zile sau a decedat;
 • infracțiunea a cauzat o perturbare considerabilă a vieții victimei și o perturbare considerabilă a calității vieții sale, aceste două cerințe fiind cumulative;
 • nu s-a primit din altă sursă niciun mijloc de reparare pentru pierderile suferite – nici din partea autorului infracțiunii, nici în temeiul propriei asigurări;
 • excepțiile prevăzute de lege nu se aplică victimei și, în special, conduita victimei înaintea, în timpul și ulterior infracțiunii nu a fost contrară simțului ordinii publice și al justiției.

b) în cazul victimelor violenței domestice:

 • dacă ați suferit rele tratamente fizice sau psihologice, inclusiv pedepse corporale, privare de libertate sau abuzuri sexuale, în mod repetat sau nu;
 • dacă infracțiunea a fost comisă împotriva unui minor, în prezența unui minor, într-o locuință comună sau în locuința victimei; sau
 • dacă, cu sau fără consimțământul victimei, s-au prezentat pe internet sau prin alte mijloace de radiodifuziune publică largă date cu caracter personal, inclusiv imagini sau materiale audio, care afectează viața privată a uneia dintre victime și
 • dacă victima se confruntă cu dificultăți financiare considerabile ca urmare a infracțiunii și
 • infracțiunea a fost comisă pe teritoriul Portugaliei sau în afara acestuia împotriva unor cetățeni portughezi sau a unor cetățeni ai statelor membre ale UE, cu condiția ca aceștia să nu aibă dreptul la despăgubiri din partea statului în care a fost comisă infracțiunea (CPVC trebuie să verifice aceste circumstanțe);
 • excepțiile prevăzute de lege nu se aplică victimei și, în special, conduita victimei înaintea, în timpul și ulterior infracțiunii nu a fost contrară simțului ordinii publice și al justiției.

Indiferent dacă infracțiunea a fost comisă prin violență sau printr-un act de violență domestică, înainte ca CPVC să finalizeze evaluarea preliminară a acordării despăgubirilor, în cazurile în care există o nevoie financiară clară puteți primi, totuși, imediat o indemnizație cu titlu de despăgubire, al cărei cuantum va fi stabilit la o dată ulterioară.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

CPVC are autonomia de a decide cu privire la cazuri care implică elemente noi în comparație cu cazurile soluționate anterior sau cu privire la caracteristici speciale care deviază de la orientările (stabilite anterior chiar de CPVC) privind cuantumurile despăgubirilor acordate în funcție de anumite tipuri de circumstanțe.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

a) Despăgubirea de către stat a victimelor infracțiunilor comise prin violență (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) (formular)

Documente obligatorii:

 • formular de cerere completat integral;
 • indicarea cuantumului despăgubirilor solicitate;
 • declarație de impunere care prezintă venitul victimei (sau al solicitantului, în cazul în care acesta nu este victima directă a infracțiunii) pentru anul anterior comiterii infracțiunii, pentru anul în care a fost comisă infracțiunea și pentru anul ulterior comiterii infracțiunii;
 • extras din dosarul penal, împreună cu o copie a hotărârii și data de la care hotărârea a are autoritate de lucru judecat;
 • autorizația de a acționa ad litem atunci când cererea este depusă de un reprezentant;
 • actul de numire a unui avocat în cazul unui reprezentant numit în mod automat.

b) Despăgubirea de către stat a victimelor violenței domestice (formular)

Documente obligatorii:

 • formular de cerere completat integral;
 • indicarea cuantumului despăgubirilor solicitate;
 • starea victimei sau starea victimei deosebit de vulnerabile;
 • copie a raportului sau a plângerii depuse la poliție;
 • raport financiar, social și familial, atunci când victima este găzduită într-un adăpost.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Nu. Cererea este scutită de plata de către victimă a oricărui cost sau a oricărei cheltuieli, iar documentele și certificatele necesare pentru această cerere pot fi obținute, de asemenea, gratuit.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

CPVC – Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) – este organismul din cadrul Ministerului Justiției (Ministério da Justiça) care este responsabil de soluționarea cererilor pentru acordarea de despăgubiri de către stat, care sunt depuse de victime ale infracțiunilor violente și de victime ale violenței domestice în cadrul procedurilor naționale.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Către Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (a se vedea răspunsul la întrebarea anterioară).

Loc și date de contact:

Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes)

 • Adresă: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabona
 • Telefon: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Program:

 • de luni până vineri: 9:30-12:30; 14:00-16:30

Informații suplimentare sunt disponibile la https://cpvc.mj.pt/

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu trebuie să fiți prezent(ă) în timpul procedurii de soluționare a cererii, cu excepția cazului în care CPVC consideră că acest lucru este necesar.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

După primirea cererii pentru acordarea de despăgubiri, CPVC are la dispoziție o perioadă de o lună pentru a examina cererea și a parcurge etapele necesare; decizia cu privire la acordarea despăgubirilor va fi luată imediat după perioada respectivă de o lună, tot atunci fiind stabilit cuantumul care urmează să fie acordat.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Da. Dacă solicitantul consideră că decizia CPVC este greșită, acesta are la dispoziție 15 zile în care poate depune o plângere la comisie. Prin intermediul unei cereri, solicitantul trebuie să prezinte temeiul cererii sale, împreună cu orice dovadă pe care o consideră adecvată.

Apoi, CPVC are la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a examina plângerea și a lua o decizie în privința acesteia și poate confirma, respinge, anula, modifica sau înlocui actul contestat.

Dacă solicitantul nu este mulțumit de decizia cu privire la plângerea sa, acesta o poate contesta în fața instanțelor administrative.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Pe website-ul Comisiei pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes): https://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Există două formulare diferite: unul pentru victimele infracțiunilor comise prin violență și unul pentru victimele violenței domestice.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

CPVC – Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes): https://cpvc.mj.pt/.

APAV – Asociația portugheză pentru sprijinirea victimelor (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): http://www.apav.pt/.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Statul asigură faptul că, în cazul infracțiunilor comise prin violență sau al violenței domestice, victimele au acces gratuit la asistență juridică și, dacă este necesar, la asistență juridică ulterioară.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (CPVC):

 • în persoană – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, de luni până vineri între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;
 • prin poștă, utilizând formularul disponibil pe site-ul web al comisiei;
 • prin e-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, prin completarea formularului pentru victimele infracțiunilor comise prin violență sau a formularului pentru victimele violenței domestice (https://cpvc.mj.pt/);
 • prin telefon la numărul (+351) 213 222 490; apelurile sunt taxate la tarife de telefonie fixă între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;

APAV:

 • linia telefonică de asistență a victimelor: (+351) 116 006 (în zilele lucrătoare între orele 9:00 și 21:00);
 • online pe site-ul web al APAV: http://www.apav.pt/ (disponibil în portugheză, în engleză, în rusă și în chineză); sau la http://infovitimas.pt/pt/app/
 • Serviciul de interpretare video în limbajul prin semne/SERV IIN – prin apel video (+351 12 472), în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 18:00.

Comisia pentru cetățenie și egalitate între femei și bărbați (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - GIG):

 • Serviciul de informare pentru victimele violenței domestice (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (furnizează informații cu privire la drepturile victimelor și la măsurile de reparare disponibile pe întreg teritoriul național, precum și la locurile în care se pot obține sprijin psihologic și social și informații juridice) – telefon: (+351) 800 202 148 (serviciu gratuit, anonim și confidențial, disponibil 24/7).
Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.