În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți cere despăgubiri dacă sunteți victima nevinovată a unei infracțiuni violente sau dacă o persoană apropiată a decedat ca urmare a unei infracțiuni violente. Anexa B la schemă enumeră faptele care reprezintă o infracțiune violentă și pe cele care nu reprezintă o astfel de infracțiune în scopul schemei. Sunt disponibile despăgubiri și pentru persoanele vătămate în timp ce și-au asumat un risc excepțional și justificat cu scopul de a preveni sau de a opri o infracțiune, inclusiv prinderea unui infractor suspectat.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți cere despăgubiri pentru:

 • vătămări psihice sau fizice;
 • abuz sexual sau fizic;
 • decesul unei persoane apropiate.

Nu toate cererile de despăgubire vor fi soluționate favorabil; trebuie să fiți eligibil(ă) în conformitate cu regulile prevăzute de schemă.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Dacă sunteți o rudă apropiată a unei persoane care a decedat ca urmare a vătămărilor pe care le-a suferit, puteți să solicitați o indemnizați. Pentru a putea primi o astfel de plată, trebuie să fiți o „rudă eligibilă” („qualifying relative”), astfel cum este definită de schemă.

O rudă eligibilă este o persoană care, în momentul decesului persoanei cu care este înrudită, era:

 • soțul/soția sau partenerul/partenera declarat(ă) a(l) persoanei decedate, care locuia cu aceasta din urmă în aceeași gospodărie;
 • partenerul/partenera persoanei decedate [cu excepția soțului/soției sau a partenerului/partenerei declarat(e)], care a locuit în aceeași gospodărie în mod continuu cel puțin în ultimii doi ani dinaintea datei decesului;
 • o persoană care ar îndeplini condițiile de mai sus, dar care nu locuia cu persoana decedată din cauza bolii sau a infirmității oricăreia dintre ele;
 • soțul/soția sau partenerul/partenera declarat(ă) ori un fost soț/o fostă soție sau un fost partener declarat/o fostă parteneră declarată al/a persoanei decedate, care depindea financiar de aceasta din urmă;
 • un părinte al persoanei decedate sau
 • un copil al persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Puteți fi eligibil(ă) pentru a depune o cerere de indemnizații pentru vătămări psihice dacă ați fost martor(ă) și prezent(ă) la incidentul în care o persoană apropiată a suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente. De asemenea, puteți fi eligibil(ă) dacă ați fost implicat(ă) în perioada imediat următoare unui incident în care o persoană apropiată a suferit vătămări.

Dacă solicitați acordarea unei indemnizații pentru că ați fost martor(ă) la perioada imediat următoare vătămării unei persoane apropiate sau pentru că v-ați implicat într-o astfel de perioadă, trebuie să fi suferit o vătămare psihică ca urmare a acestei situații. Veți avea nevoie de dovezi medicale de la un psihiatru sau de la un psiholog clinician care să confirme acest lucru.

Rudele care ar putea fi eligibile sunt enumerate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Veți fi eligibil(ă) pentru a beneficia de o plată prin intermediul acestei scheme de despăgubire numai dacă îndepliniți una dintre cerințele de reședință, cetățenie sau de alt tip de la paragraful10. Acest lucru înseamnă că, la data incidentului, trebuie să vă fi avut reședința obișnuită în Regatul Unit sau să fi îndeplinit una dintre condițiile de la paragraful 11 sau 13 din schemă.

De asemenea, veți fi eligibil(ă) pentru a obține despăgubiri dacă sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE), al Spațiului Economic European (SEE) sau al Consiliului Convenției europene privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente. Victimelor potențiale ale traficului de ființe umane și persoanelor care au depus cereri de azil li se aplică dispoziții speciale.

Toate criteriile sunt descrise la paragraful 10 din schemă.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Despăgubirea poate fi plătită în cadrul schemei pentru incidentele care se produc în Marea Britanie (Scoția, Anglia și Țara Galilor).

Dacă sunteți rezident(ă) a(l) Regatului Unit (UK) și ați fost vătămat(ă) ca urmare a unei infracțiuni violente în altă țară care face parte din Uniunea Europeană (UE), vă putem ajuta să solicitați despăgubiri de la țara respectivă. Vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru UE prin telefon la numărul 0300 003 3061 sau prin e-mail la eucat@cica.gov.uk

Dacă ați fost vătămat(ă) în afara UE, puteți cere despăgubiri în cadrul unei scheme similare gestionate de țara în cauză. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Ministerul Afacerilor Externe și al Commonwealth‑ului (Foreign and Commonwealth Office). Puteți găsi detalii la https://www.gov.uk

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Da. Dacă infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri nu a fost raportată poliției, nu putem efectua nicio plată. Potrivit cerinței schemei, toate incidentele pentru care se solicită despăgubiri trebuie să fi fost raportate poliției.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu. Nu este necesar să așteptați rezultatul unei anchete a poliției sau al unui proces penal înainte de a solicita despăgubiri.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Schema este concepută ca opțiune de ultimă instanță. Atunci când aveți oportunitatea de a solicita despăgubiri în altă parte, ar trebui să faceți acest lucru. Ne așteptăm să luați toate măsurile rezonabile pentru a obține beneficii de asistență socială, plăți de asigurări, daune-interese sau despăgubiri la care puteți fi îndreptățit(ă) ca urmare a vătămărilor pe care le-ați suferit.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți continua să fiți eligibil(ă) pentru a primi despăgubiri în cadrul schemei chiar dacă agresorul dumneavoastră nu este cunoscut sau nu a fost condamnat. Ne așteptăm ca dumneavoastră să fi cooperat pe deplin cu orice anchetă a poliției. Deciziile în cadrul schemei sunt luate cântărind probabilitățile (balance of probabilities).

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Trebuie să depuneți o cerere de îndată ce puteți face acest lucru. Dacă erați adult(ă) la momentul incidentului, trebuie, în mod normal, să solicitați despăgubiri nu mai târziu de doi ani de la producerea acestuia. Putem prelungi acest termen numai dacă:

 • o cerere nu a putut fi depusă mai devreme ca urmare a unor circumstanțe excepționale; și
 • dovezile furnizate în sprijinul cererii arată că despăgubirea poate fi stabilită fără alte investigații extinse realizate de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubire.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare): nu, costurile medicale imediate nu sunt acoperite în cadrul schemei;
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.): pentru aceste costuri se pot efectua plăți în funcție de circumstanțe. Ne puteți cere să ținem seama de aceste cheltuieli speciale numai dacă prejudiciile pe care le-ați suferit înseamnă că nu ați putut munci sau că v-ați aflat în incapacitate într-o măsură similară timp de peste 28 de săptămâni;
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau reducerea mijloacelor de întreținere etc.): numai atunci când nu aveți deloc capacitate de muncă sau aveți capacitate de muncă limitată ca rezultat direct al daunei penale pe o perioadă mai mare de 28 de săptămâni;
  • pierderea unei oportunități: da, cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare și cheltuielile de judecată: nu;
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate: nu;
  • altele: pentru a afla normele noastre de eligibilitate, consultați schema.

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei: da, cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare: da;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare): nu;
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități: da, în cazul în care victima a decedat și cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat: puteți fi eligibil(ă) pentru a depune o cerere pentru vătămări psihice dacă ați fost martor(ă) și prezent(ă) la incidentul în care o persoană apropiată a suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente. De asemenea, puteți fi eligibil(ă) dacă ați fost implicat(ă) în perioada imediat următoare unui incident în care o persoană apropiată a suferit vătămări. Dacă cereți primirea unei plăți pentru că ați fost martor(ă) la perioada imediat următoare vătămării unei persoane apropiate sau pentru că ați fost implicat(ă) în acea perioadă, trebuie să fi suferit o vătămare psihică în urma acestei situații. Veți avea nevoie de dovezi medicale de la un psihiatru sau de la un psiholog clinician care să confirme acest lucru.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Ori de câte ori este posibil, soluționăm cererile prin oferirea unei singure plăți forfetare.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Solicitarea dumneavoastră poate fi afectată dacă:

 • nu cooperați pe deplin cu poliția și cu sistemul de justiție penală;
 • dacă aveți o condamnare neexecutată care a atras o pedeapsă cu închisoarea sau muncă în folosul comunității;
 • conduita dumneavoastră a contribuit la producerea incidentului;
 • caracterul dumneavoastră, astfel cum este demonstrat de condamnările dumneavoastră sau de alte dovezi, face ca acordarea de despăgubiri să fie inadecvată sau
 • nu cooperați pe deplin cu Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA).

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Schema nu a fost testată din perspectiva criteriului stării materiale (means test).

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu putem plăti despăgubiri în următoarele circumstanțe:

 • ați suferit un prejudiciu înainte de 1 august 1964;
 • prejudiciul a survenit în afara Marii Britanii;
 • ați solicitat deja o despăgubire de la CICA pentru același prejudiciu care a fost rezultatul aceluiași incident;
 • agresorul ar putea beneficia de o despăgubire;
 • prejudiciul a survenit înainte de 1 octombrie 1979, iar dumneavoastră și agresorul locuiați împreună ca membri ai aceleiași familii.

Despăgubirile vor fi refuzate sau micșorate și în cazul în care ați primit despăgubiri pentru același prejudiciu de la anumite surse diferite, inclusiv daune-interese ca urmare a unei hotărâri pronunțate de instanțe civile.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Normele schemei și valoarea plăților acordate sunt stabilite de parlament și sunt calculate în raport cu un tarif al prejudiciilor. Mărimea despăgubirilor acordate variază pentru a reflecta gravitatea prejudiciului.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Cuantumul minim care poate fi acordat este de 1 000 £, iar cel maxim este de 500 000 £.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Noi vom calcula orice cuantum plătibil.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Vom micșora depăgubirile acordate dacă ați primit o plată sau aveți dreptul la o plată pentru același prejudiciu ca urmare:

 • a oricărei alte despăgubiri acordate sau a oricărei alte plăți similare pentru daune penale;
 • a unui ordin pentru acordarea de daune-interese emis de o instanță civilă;
 • a soluționării unei cereri pentru acordarea de daune-interese sau
 • a oricărui ordin de despăgubire sau a oricărei oferte de despăgubire emis(e) în timpul unor proceduri penale.

În cazul în care s-au despăgubit cheltuieli speciale, vom micșora plata de care beneficiați pentru a ține seama de beneficiile de securitate socială plătite pentru același prejudiciu și de asigurarea plătită, indiferent de cine a plătit prima, dacă solicitați, de exemplu, realizarea de adaptări ale domiciliului dumneavoastră sau îngrijire personală.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

În cazul în care am decis că sunteți eligibil(ă) pentru primirea unei plăți, însă nu putem lua o decizie definitivă, putem eventual se efectuăm o plată intermediară. Faptul că nu putem lua o decizie definitivă este, probabil, urmarea faptului că trebuie să așteptăm până înțelegem impactul pe termen lung al prejudiciului care v-a fost adus.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Putem analiza posibilitatea redeschiderii unui caz de acordare de despăgubiri după efectuarea unei plăți definitive dacă:

 • o persoană care a acceptat despăgubiri decedează ulterior ca urmare a daunei penale care a condus la acordarea despăgubirilor sau
 • a existat o schimbare atât de semnificativă în starea medicală a solicitantului încât acceptarea soluției inițiale ar însemna o nedreptate față de solicitant.

În mod normal, vom redeschide un caz numai în termen de doi ani de la decizia definitivă. Dacă ne solicitați să redeschidem un caz după mai mult de doi ani de la pronunțarea deciziei noastre, vom analiza această posibilitate numai dacă puteți să ne furnizați suficiente dovezi pentru a lua o decizie fără necesitatea de a efectua o anchetă suplimentară extinsă.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

Informațiile de care avem nevoie de la dumneavoastră vor depinde de tipul de cerere pe care o depuneți. Procesul de depunere a cererii va indica informațiile care sunt necesare la acel moment. De asemenea, dacă avem nevoie de orice altă informație vă vom contacta prin corespondență.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Depunerea unei cereri de despăgubire este gratuită. După caz, vă vom cere să ne furnizați dovezi medicale. Dacă obținerea dovezilor medicale implică un cost, este posibil să fie necesar să îl acoperiți dumneavoastră. Costul obținerii dovezilor medicale va varia, dar se estimează că nu veți plăti în total mai mult de 50 £.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority).

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel.: (Regatul Unit) +44 (0)300 003 3601;
(din afara Regatului Unit): +44(0)203 684 2517

Site web: https://www.gov.uk

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu, vom ține legătura cu dumneavoastră prin corespondență.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata necesară pentru a evalua cererea dumneavoastră va varia în funcție de nivelul de dificultate. De exemplu, cererile care implică pierderea de venituri vor dura mai mult decât cele care implică numai o plată de calculat pe baza tarifului prejudiciilor. CICA nu va finaliza solicitarea dumneavoastră decât după ce confirmați faptul că v-ați recuperat, în măsura în care este posibil, de pe urma vătămărilor suferite. Obiectivul nostru este să soluționăm cazurile simple în termen de 12 luni de la primire.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți de acord cu decizia inițială și doriți să o revizuim, trebuie să ne trimiteți cererea dumneavoastră scrisă de reexaminare în termen de 56 de zile de la data deciziei inițiale. Este necesar să atașați orice dovadă suplimentară pe care doriți să o luăm în considerare în sprijinul cererii dumneavoastră.

După ce primim cererea dumneavoastră de reexaminare împreună cu toate informațiile justificative, aceasta va fi analizată de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubiri diferit de cel care a luat decizia inițială. Decizia luată în urma reexaminării poate fi mai mult sau mai puțin favorabilă decât decizia inițială sau decizia inițială poate rămâne neschimbată.

Dacă nu sunteți de acord cu o decizie luată în urma reexaminării, puteți face recurs la tribunalul de primă instanță (First-tier Tribunal) (compensarea daunelor penale) în conformitate cu regulile de procedură ale tribunalului. Puteți găsi aceste reguli pe site-ul web al tribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal).

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri prin intermediul site-ului web, care conține, de asemenea, informații utile cu privire la schemă.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Linkul către site-ul web este indicat mai sus, iar consultanții Centrului de asistență clienți (Customer Service Centre) vă pot ajuta dacă sunați la numărul de telefon +44(0)300 003 3601. Vă rugăm să țineți seama de faptul că discuțiile cu consultanții centrului de asistență vor fi purtate în limba engleză.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Pentru a solicita o despăgubire, nu aveți nevoie de un reprezentant plătit, precum un avocat sau o societate de gestionare a cererilor. Dacă alegeți un reprezentant plătit, nu putem acoperi costul respectiv și va fi necesar să îl plătiți dumneavoastră.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Pentru asistență privind cererea dumneavoastră, puteți contacta Serviciul de informații pentru victime (Victims Information Service).

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.