Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Legea prevede o despăgubire financiară unică pentru persoanele care au suferit vătămări corporale ca urmare a infracțiunilor săvârșite prin violență cu intenție; pentru alte infracțiuni nu se acordă despăgubiri. Despăgubirea pentru vătămări corporale se acordă în special în cazul săvârșirii infracțiunilor de omor și vătămare corporală. Infracțiunile de trafic de persoane, de viol, de abuz sexual, de violență sexuală, de violență domestică și de dispariție forțată sunt încadrate, prin lege, într-o categorie separată de infracțiuni, pentru care se acordă despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Victimele infracțiunilor săvârșite prin violență primesc despăgubiri numai în măsura prejudiciului suferit (despăgubiri pentru durere, precum și pentru diminuarea funcției sociale). În cazul infracțiunilor de trafic de persoane, de viol, de abuz sexual, de violență sexuală, de violență domestică și de dispariție forțată, legea prevede despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență, rudele persoanei respective, și anume soțul supraviețuitor și copiii supraviețuitori ai persoanei decedate, precum și, în cazul în care nu există copii, părinții supraviețuitori ai persoanei decedate, dar și orice persoană care a locuit împreună cu persoana decedată în aceeași gospodărie timp de cel puțin un an înainte de decesul acesteia și care a întreținut gospodăria comună împreună cu persoana decedată și orice persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, au de asemenea, în temeiul legii, opțiunea de a solicita despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, în aceste cazuri legea nu prevede despăgubiri pentru rudele victimei infracțiunii.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

O victimă a unei infracțiuni săvârșite prin violență, care este cetățean al Republicii Slovace, cetățean al unui alt stat membru, un apatrid care are reședința permanentă în Republica Slovacia sau într-un alt stat membru sau un cetățean străin pot solicita despăgubiri în condițiile și în măsura prevăzute de un tratat internațional ratificat și promulgat în modul prevăzut de lege, dacă prejudiciul s-a produs în Republica Slovacia. Despăgubirile pot fi solicitate de o victimă a unei infracțiuni săvârșite prin violență care a beneficiat de azil, protecție subsidiară, adăpost temporar, acordarea dreptului de ședere sau permisiune excepțională de a rămâne în Republica Slovacia, dacă prejudiciul s-a produs în Republica Slovacia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, legea slovacă nu prevede o astfel de procedură. Se pot solicita despăgubiri doar în cazul în care prejudiciul s-a produs pe teritoriul Republicii Slovace.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Se pot solicita despăgubiri în cazul în care a fost deja începută urmărirea penală, iar rezultatele cercetării sau ale cercetării accelerate efectuate de autoritățile de aplicare a legii până în prezent nu dau naștere unor îndoieli rezonabile cu privire la faptul că victima infracțiunii săvârșite prin violență a suferit vătămări corporale ca urmare a unei fapte care constituie o infracțiune. Aceasta înseamnă că despăgubirile pot fi acordate imediat după începerea urmăririi penale, dar este irelevant dacă urmărirea penală a fost declanșată de o plângere penală din partea victimei sau prin alte mijloace.

Trebuie să aștept rezultatul cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu, cererea poate fi înaintată ministerului imediat după începerea urmăririi penale, cu condiția ca rezultatele cercetării sau ale cercetării accelerate efectuate de autoritățile de aplicare a legii până în prezent să nu dea naștere unor îndoieli rezonabile cu privire la faptul că victima unei infracțiuni săvârșite prin violență a suferit vătămări corporale ca urmare a unui act care constituie o infracțiune.

Cu toate acestea, cererea de despăgubire trebuie înaintată ministerului în termen de cel mult un an de la data hotărârii judecătorești definitive sau a ordonanței penale prin care autorul infracțiunii este găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni care a cauzat vătămări corporale victimei sau de la data hotărârii de achitare a inculpatului pentru motivul că acesta nu a fost răspunzător penal din cauză de alienație mintală sau de minoritate a făptuitorului, iar victima nu trebuie să fi primit nicio altă despăgubire pentru vătămarea corporală. În cazul în care acțiunea penală este suspendată sau încheiată (ori amânată) în temeiul dispozițiilor relevante din Legea nr. 301/2005 (Codul penal), victima poate solicita despăgubiri pe baza unei decizii a autorității competente prin care se stabilesc împrejurările menționate mai sus. Cu toate acestea, în acest caz, rezultatul cercetării sau al cercetării accelerate efectuate de autoritățile de aplicare a legii nu trebuie să dea naștere niciunor îndoieli rezonabile cu privire la existența efectivă a infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

În cazul în care victima unei infracțiuni săvârșite prin violență solicită despăgubiri numai după încheierea procedurii penale, dreptul la despăgubiri este condiționat de introducerea unei cereri de despăgubiri din partea autorului infracțiunii în cadrul unei proceduri penale înainte de încheierea cercetării sau a cercetării accelerate. Această dispoziție nu se aplică în situația în care fapta penală a cauzat decesul sau în cazul provocării unor vătămări corporale pe fondul săvârșirii unor infracțiuni de trafic de persoane, de viol, de violență sexuală, de abuz sexual, de maltratare a unei persoane apropiate sau a unei persoane avute în grijă sau de dispariție forțată.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul în care identitatea autorului infracțiunii care a cauzat prejudiciul victimei nu este cunoscută, acesta nu poate fi găsit sau nu poate fi urmărit penal din cauza unui obstacol legal și prejudiciul victimei nu a fost despăgubit integral într-un alt mod, victima poate solicita despăgubiri numai atunci când rezultatul cercetării sau al cercetării accelerate efectuate de autoritățile de aplicare a legii nu ridică îndoieli justificate cu privire la existența efectivă a infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei. Cererea trebuie să fie însoțită de hotărârea definitivă a autorității de aplicare a legii sau a ultimei instanțe care a analizat cauza, în scopul dovedirii împrejurărilor menționate mai sus.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea poate fi înaintată ministerului după începerea urmăririi penale. Cererea trebuie să fie depusă în termen de cel mult un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare penală a autorului infracțiunii. În cazul în care identitatea autorului infracțiunii nu este cunoscută sau urmărirea sa penală este împiedicată de un obstacol legal, cererea trebuie să fie depusă în termen de un an de la data rămânerii definitive a deciziei ultimei autorități de aplicare a legii care a analizat cauza. După acest termen, dreptul la despăgubiri prevăzut de respectiva lege expiră.

În cazul în care o instanță judecătorească în materie penală acționează în sensul de a deferi în fața unui alt organism în materie civilă sau de altă natură victima unei infracțiuni săvârșite prin violență și cererea sa de acordare a despăgubirilor pentru prejudiciile rezultate, cererea trebuie depusă în termen de un an de la data la care decizia privind dreptul victimei la o procedură civilă sau la alte proceduri a devenit definitivă. După acest termen, dreptul la despăgubiri prevăzut de respectiva lege expiră.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

De exemplu, despăgubirile acoperă următoarele:

Despăgubirea se plătește exclusiv pentru vătămarea corporală suferită (despăgubire pentru durere, precum și pentru diminuarea funcției sociale) și, în cazurile stabilite prin lege, pentru prejudiciul moral. Despăgubirea nu acoperă alte pierderi sau cheltuieli.

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul fizic (altul decât psihologic):

 • cheltuielile medicale (tratament medical: în ambulatoriu și în regim de spitalizare, de recuperare);
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma prejudiciului (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, prelungirea perioadei de studii, fizioterapia, adaptarea spațiului domestic, dispozitivele speciale etc.);
 • efectele permanente ale prejudiciului (de exemplu, dizabilitate sau alt tip de handicap permanent);
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea capacității de câștigare a existenței etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (precum taxele judiciare, cheltuielile de judecată);
  • despăgubiri pentru bunurile mobile furate sau deteriorate;
  • altele.

– nu se aplică

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei – despăgubiri pentru prejudiciul moral în cazul infracțiunilor de trafic de persoane, de viol, de abuz sexual, de violență sexuală, de violență domestică și de dispariție forțată.

(b) pentru persoanele eligibile sau rudele unei victime:

– prejudiciul fizic (altul decât psihologic):

 • cheltuieli de înmormântare;
 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul în ambulatoriu și în regim de spitalizare, de recuperare);
 • pierderea capacității de câștigare a existenței sau pierderea unei oportunități.

– nu se aplică

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor eligibile/despăgubire acordată supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat – supraviețuitorilor victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență care a decedat li se plătesc despăgubiri în limita maximă stabilită prin lege de 25 de salarii minime la data la care a fost săvârșită infracțiunea. În cazul în care infracțiunea a cauzat decesul și există o singură victimă supraviețuitoare a unei infracțiuni săvârșite prin violență care se afla în întreținerea persoanei decedate, victima are dreptul la despăgubiri în limita a cincizeci de salarii minime lunare aplicabile în anul calendaristic în care a fost săvârșită infracțiunea. Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Existența unui cazier judiciar nu are nicio incidență asupra obținerii unei despăgubiri din partea Republicii Slovace. Autoritatea de decizie poate reduce despăgubirea sau poate decide să nu o acorde în cazul în care victima răspunde în solidar pentru prejudiciu sau nu și-a exercitat dreptul de a primi despăgubiri de la autorul infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația financiară a victimei nu are nicio incidență asupra deciziei de despăgubire.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Cuantumul despăgubirii poate fi afectat de măsura în care victima răspunde pentru vătămarea corporală sau de faptul că victima nu și-a exercitat dreptul de a primi despăgubiri direct de la autorul infracțiunii.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Dacă vătămarea corporală a fost recunoscută printr-o hotărâre judecătorească, despăgubirea se bazează pe gravitatea prejudiciului statuat în hotărâre; în alte cazuri de vătămare corporală, se aplică mutatis mutandis dispozițiile legislației speciale care reglementează acordarea de despăgubiri pentru durerea provocată și pentru diminuarea funcției sociale. Despăgubirea pentru prejudiciul moral în cazul infracțiunilor de trafic de persoane, de viol, de abuz sexual, de violență sexuală, de violență domestică sau de dispariție forțată constă într-un cuantum egal cu zece salarii minime (în momentul în care s-a produs prejudiciul) și despăgubirea pentru prejudiciul moral al rudelor în cazul în care infracțiunea a cauzat decesul victimei constă într-un cuantum egal cu 25 de salarii minime (în momentul în care s-a produs prejudiciul).

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Legea nu prevede un cuantum minim al despăgubirii. Cuantumul maxim al despăgubirii este stabilit la 50 de salarii minime în momentul săvârșirii infracțiunii (observație: în prezent, aceasta înseamnă 31 150 EUR).

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

În cazul în care despăgubirea pentru vătămarea corporală a fost recunoscută printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o ordonanță în materie penală, cuantumul despăgubirii pentru prejudiciu se calculează și se acordă în funcție de gravitatea prejudiciului precizată în hotărârea judecătorească sau în ordonanța penală. În cazul în care victima și cererea înaintată în cadrul unei proceduri penale sunt deferite procedurilor civile, calculul și acordarea despăgubirilor în caz de vătămare corporală se bazează pe gravitatea prejudiciului, astfel cum este detaliat în decizia instanței civile. . În caz contrar, trebuie prezentat un aviz medical sau o expertiză care să conțină informațiile necesare pentru stabilirea cuantumului exact al despăgubirii, în scopul de a face posibilă calcularea cuantumului în cauză. Normele pentru stabilirea cuantumului despăgubirii sunt precizate în legislația care prevede normele de calculare a cuantumului despăgubirilor acordate în caz de vătămare corporală în general, iar nu numai în vederea despăgubirii victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, despăgubirea se acordă numai cu condiția ca prejudiciul să nu fi fost despăgubit într-un alt mod (de exemplu, de un sistem de asigurare privată sau direct de către autorul infracțiunii săvârșite prin violență).

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Nu este posibil să primiți un avans din despăgubire.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

O astfel de procedură este posibilă; victima poate solicita cel puțin o dată despăgubiri (de exemplu, în contextul unei schimbări a situației sau al unei deteriorări a stării de sănătate), însă este necesar ca cererea să fie depusă tot în cursul perioadei de referință (și anume în termen de cel mult un an de la data rămânerii definitive a condamnării penale prin care s-a constatat vinovăția autorului infracțiunii sau, în cazul în care identitatea autorului infracțiunii nu este cunoscută sau urmărirea sa penală este împiedicată de un obstacol legal, în termen de un an de la data rămânerii definitive a deciziei ultimei autorități de urmărire penală care a analizat cauza). Cu toate acestea, valoarea totală a despăgubirii în aceeași cauză nu poate depăși un cuantum echivalent cu 50 de salarii minime.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

 • hotărârea definitivă sau decizia definitivă a ultimei autorități de aplicare a legii care a judecat cauza; în cazul în care victima nu este în măsură să anexeze o astfel de decizie, este necesar să se indice ultima autoritate de aplicare a legii sau ultima instanță care a judecat infracțiunea;
 • dovada vătămării corporale cauzate victimei de infracțiunea săvârșită prin violență; în cazul în care un astfel de document face parte dintr-un dosar de cercetare sau dintr-un dosar al instanței, în loc să prezinte ea însăși documentul, victima infracțiunii săvârșite prin violență poate să indice doar documentul și dosarul în care se află; detalii privind măsurile întreprinse de victimă în vederea primirii de despăgubiri din partea autorului infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei sau din partea autorului infracțiunii de trafic de persoane, de viol, de violență sexuală sau de abuz sexual;
 • un document care să dovedească faptul că cererea este depusă de o persoană care este victima unei infracțiuni săvârșite prin violență și care locuia împreună cu persoana decedată, în aceeași gospodărie, la momentul decesului acesteia, în cazul în care infracțiunea a cauzat decesul.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Procedura de acordare de despăgubiri nu este supusă niciunor taxe.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă decide cu privire la cererile pentru acordarea de despăgubiri.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerul Justiției din Republica Slovacă), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Victima nu este obligată să participe.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă trebuie să decidă cu privire la cererea de despăgubire în termen de patru luni. Termenul se prelungește cu timpul necesar autorităților competente de aplicare a legii, instanțelor, altor autorități guvernamentale, unităților teritoriale superioare, municipalităților sau altor persoane pentru a furniza cooperarea sau documentele care le-au fost solicitate și care sunt necesare pentru luarea deciziei.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

În cazul în care Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu admite cererea sau o admite doar în parte, victima unei infracțiuni săvârșite prin violență are dreptul de a solicita protecția drepturilor sale subiective pe baza unei plângeri administrative depuse în temeiul dispozițiilor relevante din Legea nr. 162/2015 (Codul de procedură administrativă).

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

De pe site-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă. Victimele sunt informate în permanență cu privire la posibilitățile și condițiile pentru a primi despăgubiri din partea Republicii Slovace în cadrul procedurilor penale efectuate de autoritățile de cercetare penală.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Informațiile cu privire la despăgubirea victimelor infracțiunilor sunt publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției. În plus, atunci când o victimă este audiată în cadrul procedurii penale, aceasta primește informații (inclusiv date de contact) cu privire la organizațiile care oferă asistență și sprijin pentru victime.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Nu există asistență juridică specifică pentru introducerea unei cereri de acordare de despăgubiri. Se poate recurge însă la asistența juridică generală acordată de stat prin intermediul Centrului de asistență juridică. În plus, Ministerul Justiției oferă el însuși orientări de bază cu privire la solicitarea de despăgubiri.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Da, există organizații care oferă asistență și sprijin victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență, dar, în prezent, acestea își desfășoară activitatea în mod independent în raport cu statul.

Ultima actualizare: 03/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.