Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Suedia

Conținut furnizat de
Suedia

În general, există trei moduri diferite de a obține despăgubiri pentru vătămările corporale cauzate prin săvârșirea unei infracțiuni. Acestea sunt:

 • prejudicii pe care autorul infracțiunii este obligat să le plătească;
 • despăgubiri în baza polițelor de asigurare private, colective sau publice;
 • despăgubiri acordate de stat pentru prejudiciile de natură penală.

Între normele aplicabile diferitelor tipuri de despăgubire există diferențe. Următoarele informații se aplică numai în cazul despăgubirilor acordate de stat pentru prejudiciile de natură penală.

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În principiu, se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile de natură penală cauzate prin săvârșirea tuturor tipurilor de infracțiuni, însă modalitățile de despăgubire variază în funcție de tipul de prejudiciu sau de vătămare corporală.

În cazul vătămărilor corporale, se pot acorda despăgubiri pentru toate tipurile de infracțiuni, dacă vătămarea corporală este o consecință normală a infracțiunii.

De asemenea, se pot acorda despăgubiri pentru un prejudiciu rezultat în urma faptului că o persoană rănește grav o altă persoană prin săvârșirea unei infracțiuni care implică un atac asupra persoanei victimei (de exemplu, agresiune sau viol), asupra libertății victimei (de exemplu, lipsire de libertate în mod ilegal) sau asupra liniștii sale (de exemplu, amenințare ilegală) ori prin defăimare gravă.

Despăgubirea pentru prejudicii materiale (de exemplu, prin furt sau distrugere a proprietății) sau pentru prejudicii pur financiare (de exemplu, prin fraudă) se acordă numai în anumite cazuri.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Se pot acorda despăgubiri pentru vătămări corporale și prejudicii, precum și în cazul copiilor care au fost martori ai infracțiunilor săvârșite între rude apropiate. În anumite cazuri excepționale, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii materiale sau prejudicii pur financiare.

În caz de vătămare corporală, se pot acorda despăgubiri pentru:

 • cheltuielile medicale și alte cheltuieli pentru persoana vătămată și, într-o măsură rezonabilă, pentru o rudă apropiată a persoanei vătămate;
 • deteriorarea hainelor, a ochelarilor și a unor articole similare purtate de persoana vătămată în momentul în care s-a produs vătămarea corporală;
 • beneficiul nerealizat;
 • suferința fizică și psihică temporară (durere și suferință);
 • suferința fizică și psihică permanentă (diformitatea sau altă vătămare permanentă).

În cazul în care o vătămare corporală a condus la deces, se pot acorda despăgubiri pentru:

 • cheltuieli de înmormântare, precum și, într-o măsură rezonabilă, alte cheltuieli care au rezultat în urma decesului;
 • pierderea dreptului de întreținere (în anumite condiții);
 • vătămarea corporală care afectează o rudă apropiată a persoanei decedate ca urmare a decesului acesteia din urmă.

Celelalte beneficii la care persoana vătămată are dreptul (de exemplu, prestații sociale, pensii sau despăgubiri din partea angajatorului) se deduc atunci când se stabilește despăgubirea pentru beneficiul nerealizat și pierderea dreptului de întreținere.

Se pot acorda despăgubiri în cazul unei infracțiuni care vizează persoana, libertatea sau liniștea victimei și în cazul defăimării grave, care implică o încălcare gravă a integrității corporale.

Despăgubirea pentru prejudicii materiale, de exemplu, prin furt sau deteriorare a bunurilor, se acordă numai în cazuri excepționale. O astfel de despăgubire poate fi acordată dacă infracțiunea a fost săvârșită de o persoană care se afla în custodie cu privare de libertate, de exemplu ca deținut într-o închisoare, într-un centru de detenție sau într-o instituție (cunoscute drept cazuri de evadare). De asemenea, se pot acorda despăgubiri în cazuri deosebit de dificile, atunci când posibilitatea părții vătămate de a obține venituri a fost compromisă în mod grav prin vătămarea corporală sau atunci când despăgubirea pare a fi deosebit de importantă pentru alte motive.

Se acordă foarte rar despăgubiri pentru prejudicii pur financiare, de exemplu în legătură cu fraude sau delapidări. Despăgubirea poate fi relevantă în cazurile de evadare numai dacă există motive speciale sau în cazuri deosebit de dificile, atunci când posibilitatea părții vătămate de a obține venituri a fost compromisă în mod grav prin vătămarea corporală sau atunci când despăgubirea pare a fi deosebit de importantă pentru alte motive.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, se pot acorda despăgubiri, astfel cum s-a explicat mai sus. În cazul prejudiciului suferit de o rudă apropiată a persoanei decedate, în general se plătesc despăgubiri standardizate pentru durere și suferință.

Persoanele care pot obține repararea prejudiciului sunt de obicei partenerul, părinții și copiii persoanei decedate, precum și frații și surorile care au locuit împreună cu persoana decedată. În general, frații și surorile adulte care nu au locuit împreună cu persoana decedată nu au dreptul să primească despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Atunci când vătămarea corporală nu a condus la deces, în anumite cazuri speciale se pot acorda despăgubiri pentru prejudicierea indirectă a unei persoane aflate într-o relație foarte apropiată cu persoana vătămată. Cazurile în care se poate acorda o astfel de despăgubire sunt atunci când persoana vătămată a suferit vătămări corporale grave și viața i-a fost în pericol pentru o perioadă considerabilă sau atunci când ruda în cauză a fost martor la incidentul în cursul căruia s-a produs vătămarea corporală și acest lucru i-a produs o vătămare de natură psihică.

Persoanele care au dreptul la despăgubire sunt aceleași persoane ca și în cazul în care persoana vătămată moare ca urmare a unei infracțiuni.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în Suedia, se pot acorda despăgubiri indiferent de cetățenia sau de țara de reședință a persoanei vătămate. Cu toate acestea, în cazul în care infracțiunea și persoana vătămată au o legătură slabă cu Suedia și nu este rezonabil ca statul suedez să procedeze la repararea prejudiciului, nu se vor acorda despăgubiri. Această excepție se aplică în mod restrictiv. Excepția nu este aplicabilă nici în cazul cetățeanului unei alte țări din UE care este expus unei infracțiuni intenționate săvârșite prin violență în Suedia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Da. Dacă locuiți în Suedia, puteți solicita despăgubiri în Suedia, chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene.

În principiu, prejudiciul rezultat în urma săvârșirii unei infracțiuni trebuie să fie reparat mai întâi în țara în care a fost săvârșită infracțiunea. În cazul în care prejudiciul nu poate fi reparat deloc sau în mod integral în țara respectivă, persoana vătămată care locuiește în Suedia poate avea însă dreptul de a primi din partea statului suedez despăgubiri pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii infracțiunii.

În cazul în care infracțiunea este săvârșită într-o altă țară din UE și pentru infracțiunea în discuție se pot acorda despăgubiri în acea țară, Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten) poate ajuta o persoană care solicită despăgubiri în Suedia să se adreseze țării în care a fost săvârșită infracțiunea. În anumite condiții, despăgubirea suedeză poate fi plătită înainte ca dreptul de despăgubire să fie evaluat în cealaltă țară din UE.

În cazul în care despăgubirea pentru prejudiciile suferite nu poate fi plătită în cealaltă țară din UE, dreptul de despăgubire va fi evaluat în conformitate cu normele suedeze.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da. Infracțiunea trebuie să fie denunțată la poliție, iar persoana vătămată are de asemenea obligația să ajute poliția în anchetele sale.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Da. Foarte rar se pot acorda despăgubiri înainte de finalizarea cercetării efectuate de poliție și a controlului jurisdicțional.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

În principiu, în cazul în care autorul infracțiunii este cunoscut, acesta trebuie să fi fost condamnat pentru infracțiunea respectivă pentru ca despăgubirea acordată de stat să poată fi plătită. Totodată, persoana care a cauzat prejudiciul este cea care are obligația să repare mai întâi prejudiciul respectiv, iar acest lucru înseamnă, în principiu, că cererea trebuie să fie formulată în primul rând împotriva autorului infracțiunii. În cazul în care, pe de altă parte, cercetările demonstrează în mod clar că autorul infracțiunii se află în incapacitatea de a plăti despăgubirea, despăgubirea poate fi plătită fără a mai fi nevoie ca persoana vătămată să solicite mai întâi acest lucru de la autorul infracțiunii.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat și cercetările efectuate de poliție au fost, prin urmare, închise, puteți să beneficiați de dreptul de despăgubire. În astfel de cazuri, evaluarea infracțiunii și a dreptului de despăgubire va fi în mare parte bazată pe conținutul raportului întocmit de poliție. În plus, persoana vătămată are de asemenea obligația de a prezenta dovezi cu privire la prejudiciul sau vătămarea corporală care s-a produs ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Pentru solicitarea de despăgubiri se aplică un termen de 3 ani, care se calculează după cum urmează:

În cazul în care există o hotărâre judecătorească cu privire la infracțiune, cererea trebuie formulată în termen de 3 ani de la data la care hotărârea a devenit definitivă (nu a mai putut fi atacată).

În cazul în care cercetarea efectuată de poliție a fost închisă, cererea trebuie formulată în termen de 3 ani de la data la care a fost adoptată decizia de încheiere a cercetării.

În cazul în care poliția nu a inițiat nicio cercetare, cererea trebuie formulată în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Copiii care au fost expuși la o infracțiune înainte de vârsta de 18 ani au dreptul să solicite despăgubiri până când împlinesc 21 de ani.

În cazul în care există motive excepționale, o cerere poate fi examinată chiar dacă a fost primită cu întârziere. Un exemplu de astfel de motive excepționale poate fi situația în care, din cauza unei boli grave, reclamantul nu a putut solicita în timp util despăgubiri pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirea acoperă:

(a) Pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli medicale aferente tratării vătămării corporale (tratament medical - ambulatoriu, în spital și de recuperare)

Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării corporale (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, fizioterapia educațională prelungită, adaptarea locuinței, dispozitivele speciale etc.)

Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

 • vătămare corporală permanentă (de exemplu, invaliditate și alte handicapuri permanente)
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere etc.)

  Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

  • pierderea unei oportunități

  Nu, nu se acordă alte despăgubiri în afara despăgubirilor pentru beneficiul nerealizat sau beneficiul viitor nerealizat (anuitate).

  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (cum ar fi taxele procedurale, cheltuielile de judecată)

  Nu.

  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate

Se pot acorda despăgubiri pentru hainele, ochelarii și alte articole similare purtate de persoana vătămată în momentul producerii prejudiciului care au fost deteriorate sau distruse.

În alte cazuri, posibilitățile de reparare a prejudiciilor materiale sunt foarte limitate; a se vedea secțiunea 1.2 de mai sus.

 • Altele.

— prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei.

Da. În plus față de despăgubirile acordate pentru durere și suferință, se pot acorda despăgubiri și pentru încălcarea unor drepturi în cazul în care o infracțiune care vizează persoana, libertatea sau liniștea victimei ar fi putut implica o încălcare gravă a integrității corporale a persoanei vătămate.

b) Pentru persoanele îndreptățite sau rudele unei victime:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli de înmormântare

Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și în spital, reabilitarea)

Da. În cazul în care în urma infracțiunii a survenit decesul și infracțiunea a implicat vătămarea corporală a unei persoane foarte apropiate persoanei decedate, se pot acorda despăgubiri, cu condiția ca acestea să nu fie obținute din alte surse. A se vedea, de asemenea, secțiunile 1.3 și 1.4.

 • pierderea dreptului la întreținere sau pierderea unei oportunități

Pierderea dreptului la întreținere poate fi despăgubită în anumite condiții.

- Prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor și a persoanelor îndreptățite/despăgubirea supraviețuitorilor, dacă victima a decedat.

Da. A se vedea secțiunea 1.3 de mai sus.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

De obicei, despăgubirea se plătește într-o singură tranșă. Cel mai adesea, despăgubirea pentru vătămările corporale permanente trebuie ajustată la o dată ulterioară, când se dovedește în mod clar că prejudiciile au caracter permanent. De regulă, beneficiul nerealizat pe termen lung este ajustat o dată pe an, în mod retroactiv. În cazul în care prejudiciul a cauzat persoanei vătămate un handicap care i-a redus în mod permanent capacitatea de muncă, aceasta poate avea, în anumite condiții, dreptul la despăgubire pentru beneficiul nerealizat viitor sub forma unei anuități, caz în care se efectuează plăți lunare.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Despăgubirea poate fi redusă sau refuzată în totalitate în cazul în care comportamentul persoanei vătămate a mărit riscul de producere a vătămării corporale, indiferent dacă acest lucru s-a produs în legătură cu infracțiunea sau în alt mod, cu intenție sau din neglijență. Despăgubirea este de obicei ajustată astfel dacă infracțiunea a fost cauzată prin propria activitate infracțională a persoanei vătămate ori are legătură cu consumul de droguri sau dacă persoana vătămată a acționat în mod provocator în legătură cu infracțiunea.

Persoana vătămată are de asemenea obligația să coopereze într-un mod rezonabil în cursul cercetării efectuate de poliție. Persoana vătămată trebuie să contribuie de asemenea la procedura de despăgubire desfășurată de Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor furnizând informații și transmițând documentele necesare pentru evaluare. Nu se pot acorda despăgubiri în cazul în care solicitantul nu a cooperat în cursul cercetării efectuate de poliție. Același lucru este valabil și în cazul în care solicitantul nu și-a dat concursul în procedura de despăgubire.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În ceea ce privește despăgubirea pentru vătămări corporale și încălcarea unor drepturi, situația financiară a persoanei vătămate nu afectează dreptul la despăgubire sau valoarea despăgubirilor acordate. În cazul prejudiciilor materiale și al prejudiciilor pur financiare, situația financiară a persoanei vătămate poate afecta, în anumite cazuri, dreptul de despăgubire și cuantumul despăgubirilor acordate pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Despăgubirile acordate de stat pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni au caracter subsidiar față de orice alte despăgubiri la care persoana vătămată poate avea dreptul ca urmare a prejudiciului sau a vătămării corporale cauzate. Aceasta înseamnă că orice altă despăgubire trebuie dedusă din despăgubirea acordată pentru prejudiciile de natură penală. De exemplu, acest lucru se aplică în cazul prejudiciilor care sunt plătite sau considerate a fi datorate și al daunelor din asigurări la care persoana vătămată are dreptul.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Despăgubirea se va calcula în conformitate cu normele prevăzute în Legea privind despăgubirile acordate în cazul prejudiciilor de natură penală (brottsskadelag) și în Legea privind răspunderea delictuală (skadeståndslag). În anumite privințe, dreptul de despăgubire pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni este mai restrâns decât dreptul de despăgubire pentru prejudiciile rezultate în urma unui delict. În principiu, despăgubirea trebuie să constituie o formă de reparare și, în măsura posibilului, trebuie să pună persoana vătămată în aceeași situație financiară pe care ar fi avut-o dacă prejudiciul sau vătămarea corporală nu s-ar fi produs.

Sunt acoperite toate cheltuielile esențiale și rezonabile, precum și eventualele beneficii nerealizate din cauza prejudiciului sau a vătămării corporale. Despăgubirea poate fi acordată până la o anumită limită superioară; a se vedea secțiunea 1.18.

Despăgubirea pentru durere și suferință se plătește conform baremurilor — valoarea obișnuită pe perioada concediilor medicale este de aproximativ 2 700 SEK pe lună (2022), însă poate fi acordată o despăgubire într-un cuantum mai mare, de exemplu în cazul unui tratament care se desfășoară într-o unitate de terapie intensivă. Pentru anumite infracțiuni — atunci când vătămarea corporală a condus la deces (despăgubirea acordată rudelor) și în cazul violului — există, de asemenea, o prezumție de vătămare corporală, ceea ce înseamnă că aceasta nu trebuie dovedită. În aceste cazuri, despăgubirii pentru durere și suferință i se aplică anumite baremuri; Acestea sunt: de 60 000 SEK în caz de omor săvârșit cu intenție; de 30 000 SEK în cazul uciderii din culpă și de 15 000 SEK în caz de viol.

Despăgubirea pentru vătămare corporală permanentă invalidantă se stabilește în conformitate cu baremurile relevante și pe baza unei evaluări medicale a gradului de invaliditate și a vârstei solicitantului.

Despăgubirea pentru desfigurare permanentă se stabilește pe baza baremurilor și în funcție de cât de vizibilă este desfigurarea în cauză, de locul în care aceasta este situată și de vârsta persoanei vătămate.

Despăgubirea pentru încălcarea unui drept se stabilește pe baza împrejurărilor obiective ale infracțiunii și indiferent de experiența subiectivă a persoanei vătămate. În practică, de exemplu, despăgubirile pot fi de: 5 000-20 000 SEK pentru amenințare ilegală; de 5 000-100 000 SEK pentru vătămare corporală, de 100 000 SEK pentru viol și de 100 000-150 000 SEK pentru tentativă de omor.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Cea mai mică despăgubire care poate fi acordată este de 100 SEK (în urma deducerii de bază).

Valoarea maximă a despăgubirilor ce pot fi acordate pentru vătămările corporale, inclusiv pentru durere și suferință, este de 966 000 SEK (2022). În anumite condiții, se pot acorda despăgubiri sub formă de rentă viageră.

Valoarea maximă a despăgubirii care poate fi acordată pentru prejudiciul material și pentru prejudiciul pur financiar este de 482 000 SEK (2022).

Nu există o limită maximă de despăgubire pentru încălcarea unor drepturi.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da. În ceea ce privește pierderile financiare, precum cheltuielile medicale sau beneficiul nerealizat, persoana vătămată este obligată să precizeze cuantumul sau să trimită dovezi care indică în mod clar cuantumul prejudiciului.

Pentru prejudicii morale (durere și suferință, încălcarea unor drepturi, vătămarea corporală permanentă și despăgubirea pentru copiii care au fost martorii unei infracțiuni) nu este necesar să se specifice nicio sumă.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da. Despăgubirea din partea statului pentru prejudiciul rezultat în urma săvârșirii unei infracțiuni se acordă numai în măsura în care prejudiciul nu a fost acoperit de alte tipuri de despăgubire la care persoana vătămată are dreptul.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu există nicio posibilitate de plată a despăgubirilor în avans.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Da, cu condiția ca acțiunea nu se prescrie, ceea ce se întâmplă de obicei după 10 ani de la adoptarea deciziei.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

În cazul în care solicitantul este reprezentat de un reprezentant legal, trebuie să se prezinte o procură în original. De regulă, cheltuielile trebuie să fie justificate cu facturile în original. De asemenea, în general, este un avantaj dacă solicitantul prezintă documentele menționate mai sus care sunt relevante pentru prejudiciul sau vătămarea corporală în cauză.

În măsura în care documentele necesare nu sunt atașate, autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor va obține documentația necesară pentru evaluarea dreptului de despăgubire și a cuantumului oricărei astfel de despăgubiri. Acest lucru se va realiza în temeiul mandatului conferit autorității de către solicitant în momentul prezentării cererii. În cazul în care autoritatea nu poate să obțină prin mijloace proprii informațiile și documentele necesare, i se va da solicitantului posibilitatea să furnizeze aceste documente.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor, Căsuța poștală 470, 901 09 Umeå, Suedia.

Vă atragem atenția asupra faptului că cererea trebuie să fie transmisă prin intermediul unui formular special. Formulare sunt disponibile pe site-ul web al Autorității suedeze pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor, la adresa https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Cererea poate fi transmisă și în format electronic dacă solicitantul are un identificator bancar electronic suedez. Cererea poate fi transmisă în acest mod prin intermediul site-ului web https://www.brottsoffermyndigheten.se/.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Nu.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Termenul de prelucrare variază în funcție de volumul de muncă curent al autorității. Acest termen poate să varieze în funcție de gradul de complexitate al unui dosar. În prezent, termenul mediu de prelucrare este de aproximativ 3 luni (2022).

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate de Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate, însă autoritatea poate modifica decizia, la cerere sau din oficiu, dacă au apărut împrejurări noi sau dacă există alte motive pentru acest lucru. Decizia nu poate fi modificată în detrimentul solicitantului.

Solicitantul care nu este mulțumit de decizie poate să adreseze o cerere scrisă autorității în care să solicite reevaluarea dosarului. În cerere ar trebui să se precizeze care este modificarea dorită și care sunt motivele care stau la baza acesteia. Împreună cu cererea trebuie depuse orice eventuale documente suplimentare.

Solicitantul are întotdeauna dreptul de a solicita revizuirea deciziei sale de către tribunalul competent pentru despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni (Nämnden för brottsskadeersättning).

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Informațiile și formularele de cerere se găsesc pe site-ul web al Autorității suedeze pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor, la adresa https://www.brottsoffermyndigheten.se/. Informațiile cu privire la despăgubire și modalitatea de formulare a unei cereri sunt disponibile în mai multe limbi, iar formularele de cerere sunt disponibile în limba engleză.

De asemenea, puteți suna la linia de asistență telefonică a Autorității suedeze pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor, la numărul de telefon + 46 90 70 82 00, care este disponibilă între orele 09:00-15:00 în zilele lucrătoare. Linia de asistență telefonică vă poate oferi recomandări în limbile suedeză și engleză.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

A se vedea mai sus.

Informațiile adaptate pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani se pot găsi la adresa https://www.jagvillveta.se/. La această adresă puteți găsi informații redactate în mai multe limbi.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Formularul de cerere este ușor de completat și, dacă întâmpinați probleme, puteți contacta Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor. Se vor acorda despăgubiri pentru cheltuielile aferente reprezentantului legal numai dacă există motive speciale în acest sens.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Centrul local de sprijin al victimelor vă poate oferi asistență cu privire la formularea cererii dumneavoastră. Puteți găsi centrul local de sprijin al victimelor pe site-ul web al organizației Sprijin pentru victime - Suedia (Brottsofferjouren), la adresa http://www.brottsofferjouren.se/ sau sunând la numărul de telefon +46 (0)200-21 20 19.

Ultima actualizare: 17/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.