If my claim is to be considered in this country

Compensation schemes available in EU countries

Article 12 of the Compensation Directive requires that each EU country sets up a national scheme of compensation to all victims of violent intentional crime. According to this law all victims of violent intentional crime have access to a national compensation scheme from the country on whose territory the crime was committed.

Here you find information about the compensation scheme(s) available in the EU countries.

Some of the countries also provide access to compensation to its own nationals if the crime took place abroad. This aspect is not currently covered by the EU rules.

According to the Compensation Directive you can claim compensation from the EU country in which the crime was committed if you live in this State (national case) or if you live in another EU country (cross border case).

Therefore you are advised to look at the information of the country in which the crime was committed.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Belgia

Pentru victimele terorismului, vă rugăm să consultați secțiunea din josul acestei pagini făcând clic aici.

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Comisia pentru asistența financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate acorda asistență financiară victimelor (și rudelor apropiate ale victimelor) unui act de violență comise intenționat care a avut loc în Belgia.

Pentru victimele terorismului, vă rugăm să consultați informațiile specifice de mai jos.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Tipurile de prejudicii luate în considerare de către Comisie diferă în funcție de categoria victimei:

A. Victime directe – persoane care au suferit un prejudiciu adus integrității fizice și/sau psihice ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat în Belgia.

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act de violență comis intenționat.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act de violență comis intenționat.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care nu a decedat dar a suferit vătămări grave ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da. Comisia poate acorda asistență financiară indiferent de naționalitatea dumneavoastră sau de statutul legal/ilegal în Belgia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, Comisia poate acorda asistență financiară numai pentru fapte care au avut loc în Belgia.

Există totuși o excepție: în cazul actelor de terorism săvârșite în străinătate, în care victimele sunt cetățeni belgieni sau își au reședința obișnuită în Belgia (a se vedea secțiunea „victimele terorismului”).

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, infracțiunea trebuie să fi fost denunțată la poliție. Conform legii din 1 august 1985, care reglementează activitatea Comisiei, aveți obligația de a acționa în instanță în vederea obținerii de despăgubiri în cadrul procesului penal.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Asistența financiară principală acordată de stat poate fi solicitată numai la încheierea procedurii judiciare și pe baza hotărârii definitive pronunțate de instanțe.

Cu toate acestea, se poate acorda asistență de urgență, în anumite condiții, înainte de încheierea procedurii judiciare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da. Victima trebuie să acționeze în instanță autorul infracțiunii pentru obținerea de despăgubiri în cadrul procesului penal, în cazul în care autorul a fost identificat, deoarece asistența Comisiei reprezintă o formă alternativă de despăgubire care este acordată doar în ultimă instanță.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat până la sfârșitul procedurii judiciare sau în situația în care cazul este închis fără acțiuni ulterioare, ca urmare a neidentificării autorilor, victima poate solicita asistență financiară din partea Comisiei. În astfel de cazuri, victima trebuie să fi denunțat infracțiunea cel puțin oficial (la poliție sau la parchet).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea de asistență financiară principală trebuie depusă în termen de trei ani de la data hotărârii judecătorești definitive pronunțate în cauză sau în termen de trei ani de la data pronunțării unei decizii de închidere a cazului fără acțiuni ulterioare, ca urmare a neidentificării autorilor.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act de violență comis intenționat –

Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act de violență comis intenționat –

 • Comisia poate lua în considerare:
 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Asistența financiară a Comisiei este acordată într-o plată unică.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Comisia poate lua în considerare comportamentul victimei directe a actului de violență intenționat în momentul actului în cauză și faptul că victima a contribuit la vătămarea sa.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu se ține cont de situația dumneavoastră financiară.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Comisia ia în considerare despăgubirile plătite de autorul infracțiunii și orice plăți efectuate de organizațiile de ajutor reciproc sau de societățile de asigurare (principiul subsidiarității).

Cum va fi calculată despăgubirea?

Comisia, care este un tribunal administrativ, acordă asistența financiară pe baza echității.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Suma minimă: 500 EUR

Suma maximă a asistenței principale (și a asistenței complete): 125 000 EUR

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Acest lucru nu este necesar.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, asistența Comisiei se bazează pe principiul subsidiarității. Prin urmare, sunt luate în considerare despăgubirile plătite de societățile de asigurare (și, de asemenea, de autorul infracțiunii).

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Se poate acorda asistență de urgență, chiar dacă în speță nu s-a pronunțat nicio hotărâre judecătorească. În conformitate cu jurisprudența sa, Comisia poate acorda asistență de urgență doar pentru costurile medicale (suma minimă de 500 EUR) care trebuie plătite de victimă (după ce toate societățile de asigurare și-au adus sau au refuzat să își aducă contribuția).

Asistența de urgență este limitată la 30 000 EUR.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Se poate solicita asistență (financiară) suplimentară în cazul în care vătămarea se agravează în termen de 10 ani de la acordarea asistenței principale, cu excepția cazului în care victima a primit deja suma maximă a asistenței din partea statului belgian (125 000 EUR). Victima trebuie să demonstreze (prin intermediul unor documente medicale detaliate) că vătămarea pe care a suferit-o s-a agravat.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • formular de cerere (frWord(39 Kb)fr, nlWord(35 Kb)nl);
 • copie a procesului-verbal de constatare a infracțiunii + descrierea detaliată a faptei;
 • copie a cererii de despăgubire în cadrul procesului penal;
 • copii ale tuturor hotărârilor pronunțate în cauză;
 • copie a rapoartelor medicale care descriu consecințele fizice și/sau psihice ale faptei; copii ale dovezilor referitoare la costurile medicale/costurile materiale/cheltuielile de judecată care nu sunt acoperite de asigurare;
 • dovada pierderii de venituri;
 • în caz de deces, copia certificatului de deces;
 • în ceea ce privește rudele apropiate ale victimei, un certificat oficial din care să rezulte componența gospodăriei emis de Oficiul de stare civilă (Etat civil);
 • dovada costurilor de înmormântare (în cazul decesului victimei directe);
 • dovada eșecului școlar;
 • dovada despăgubirilor plătite de autorul infracțiunii sau a insolvenței acestuia;
 • dovada plăților efectuate de societățile de asigurare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Comisia pentru asistență financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat și salvatorilor voluntari (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS) care face parte din Serviciul public federal pentru justiție (SPF JUSTICE).

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererile de despăgubire (care constau în formulare de cerere și documente justificative) trebuie să fie trimise prin poștă în dublu exemplar la (adresa poștală):

Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu. Nu trebuie să fiți prezent(ă) în timpul audierilor Comisiei atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea dumneavoastră.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Aproximativ 18 luni pentru asistența principală.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia Comisiei nu poate fi atacată. Numai o acțiune în anulare poate fi introdusă în fața Consiliului de Stat al Belgiei (Conseil d'État).

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

De pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Comisiei sau prin telefon.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

Tel.: +32 2 542 72 07, +32 2 542 72 08, +32 2 542 72 44

Adresa de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcommission.victimes@just.fgov.be

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu prin intermediul Comisiei.

Se poate solicita asistență juridică (în anumite condiții) de la asociația barourilor din raza teritorială în care a avut loc fapta sau în care victima își are reședința.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Există servicii de sprijinire a victimelor care pot ajuta victimele să solicite asistență financiară din partea Comisiei.

Serviciile de sprijin pentru victime sunt furnizate de comunitățile și regiunile din Belgia.

Pentru mai multe informații (în special cu privire la diverse servicii autorizate să furnizeze asistență):

Federația Valonia-Bruxelles: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandra: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.slachtofferzorg.be/

 

-------------------

 

Pentru victimele terorismului:

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Comisia pentru asistență financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat (Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence) poate acorda asistență financiară victimelor (și rudelor apropiate ale victimelor) unui act de terorism. Cazurile victimelor terorismului sunt gestionate de Divizia Terorism din cadrul Comisiei.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Tipurile de prejudicii luate în considerare de către Comisie diferă în funcție de categoria victimei:

A. Victime directe – persoane care au suferit un prejudiciu adus integrității fizice și/sau psihice ca urmare directă a unui act intenționat de violență în Belgia.

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act de violență comis intenționat.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

B. Victime indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act intenționat de violență.

Pentru această categorie de victime, Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare directă a unui act de terorism pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care nu a decedat dar a suferit vătămări grave ca urmare directă a unui act de terorism pot beneficia de asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da. Comisia poate acorda asistență financiară indiferent de naționalitatea dumneavoastră sau de statutul legal/ilegal în Belgia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Divizia Terorism din cadrul Comisiei poate acorda asistență financiară în cazul actelor de terorism săvârșite în străinătate, în care victimele sunt cetățeni belgieni sau își au reședința obișnuită în Belgia. Cu toate acestea, aceste acte trebuie recunoscute ca acte de terorism de către guvernul federal belgian prin decret regal.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, dar este în interesul victimei sau al rudelor sale apropiate să se înregistreze ca victimă (a actului de terorism) la poliția sau la parchetul federal.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. Asistența financiară acordată de Comisie victimelor actelor de terorism este independentă de orice procedură judiciară.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea de asistență financiară survenită ca urmare a actelor de terorism trebuie să fie înaintată Comisiei în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a decretului regal prin care aceste acte sunt recunoscute drept acte de terorism.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Pentru victimele directe, Comisia poate lua în considerare:

 • handicapul temporar și permanent;
 • prejudiciul moral;
 • pierderea de venituri;
 • desfigurarea;
 • abandonul școlar (eșecul școlar);
 • costurile medicale;
 • cheltuielile de judecată (inclusiv despăgubirile procedurale) până la o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • costurile materiale (maximum: 1 250 EUR).

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a decedat ca urmare a unui act intenționat de violență –

Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • costurile de înmormântare (până la maximum 6 000 EUR/deces);
 • cheltuielile de judecată;
 • pierderea mijloacelor de întreținere pentru rudele apropiate care depind financiar de victimă înainte de decesul acesteia;
 • abandonul școlar.

În ceea ce privește victimele indirecte – moștenitori până la gradul al doilea și rude prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care a suferit vătămări grave ca urmare a unui act intenționat de violență –

Comisia poate lua în considerare:

 • prejudiciul moral;
 • costurile medicale ale rudelor apropiate;
 • cheltuielile de judecată.

Trebuie menționat că procedura de acordare de asistență financiară victimelor terorismului va fi modificată în 2018.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Asistența financiară a Comisiei este acordată printr-o plată unică, cu toate că victima poate primi un avans precum și asistența financiară principală.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Comisia poate lua în considerare comportamentul victimei directe a actului de violență intenționat în momentul actului în cauză și faptul că victima a contribuit la vătămarea sa.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu se ține cont de situația dumneavoastră financiară.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Comisia ia în considerare despăgubirile plătite de autorul infracțiunii și orice plăți efectuate de organizațiile de ajutor reciproc sau de societățile de asigurare (principiul subsidiarității).

Cum va fi calculată despăgubirea?

Comisia, care este un tribunal administrativ, acordă asistența financiară pe baza echității.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Suma minimă: 500 EUR
Suma maximă a avansului: 30 000 EUR
Suma maximă a asistenței principale (și a asistenței complete): 125 000 EUR

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Acest lucru nu este necesar.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse pentru pierderea mea (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, asistența Comisiei se bazează pe principiul subsidiarității. Prin urmare, sunt luate în considerare despăgubirile plătite de societățile de asigurare (și, de asemenea, de autorul infracțiunii).

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Se poate plăti un avans victimelor terorismului. Se poate acorda asistență de urgență victimelor terorismului care au fost spitalizate și rudelor apropiate ale unei victime care a decedat ca urmare a actului de terorism.

Asistența de urgență este limitată la 30 000 EUR.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Se poate solicita asistență (financiară) suplimentară în cazul în care vătămarea se agravează în termen de 10 ani de la acordarea asistenței principale, cu excepția cazului în care victima a primit deja suma maximă a asistenței din partea statului belgian (125 000 EUR). Victima trebuie să demonstreze (prin intermediul unor documente medicale detaliate) că vătămarea pe care a suferit-o s-a agravat.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • formular special de cerere pentru victimele terorismului (frWord(73 Kb)fr, nlWord(66 Kb)nl sau enWord(67 Kb)en);
 • copie a procesului-verbal de constatare a infracțiunii + descrierea detaliată a faptei;
 • copie a rapoartelor medicale care descriu consecințele fizice și/sau psihice ale actelor;
 • copii ale dovezilor referitoare la costurile medicale/costurile materiale/cheltuielile de judecată care nu sunt acoperite de asigurare;
 • dovada pierderii de venituri;
 • în caz de deces, copia certificatului de deces;
 • în ceea ce privește rudele apropiate ale victimei, un certificat oficial din care să rezulte componența gospodăriei emis de Oficiul de stare civilă (Etat civil);
 • dovada costurilor de înmormântare (în cazul decesului victimei directe);
 • dovada eșecului școlar;
 • dovada plăților efectuate de societățile de asigurare.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Comisia pentru asistență financiară acordată victimelor actelor de violență comise intenționat și salvatorilor voluntari – Divizia Terorism (COMMISSION POUR L’AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D’ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS – DIVISION TERRORISME).

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererile de despăgubire (care constau în formulare de cerere și documente justificative) pot fi trimise prin e-mail sau prin poștă la:

Adresa poștală:
Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Adresa de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăterrorvictims@just.fgov.be

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu. Nu trebuie să fiți prezent(ă) în timpul audierilor Comisiei atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea dumneavoastră.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

În ceea ce privește avansul, decizia se adoptă în termen de patru până la șase săptămâni de la depunerea cererii, dacă aceasta este completă.

În ceea ce privește asistența principală, Comisia va examina cererea doar după ce toate societățile de asigurare au efectuat plățile, pe baza consecințelor pe termen lung pentru victime.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia Comisiei nu poate fi atacată. Numai o acțiune în anulare poate fi introdusă în fața Consiliului de Stat al Belgiei (Conseil d'État).

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCommission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăterrorvictims@just.fgov.be

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCommission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
Adresa de e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăterrorvictims@just.fgov.be
Tel.: +32 471 123 124

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Există servicii de sprijinire a victimelor care pot ajuta victimele să solicite asistență financiară din partea Comisiei.

Serviciile de sprijin pentru victime sunt furnizate de comunitățile și regiunile din Belgia.

Pentru mai multe informații (în special cu privire la diverse servicii autorizate să furnizeze asistență):

Federația Valonia-Bruxelles: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.victimes.cfwb.be/

Flandra: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.slachtofferzorg.be/

Ultima actualizare: 14/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Bulgaria

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În Republica Bulgaria, puteți primi despăgubiri din partea statului pentru prejudiciul material suferit ca urmare directă a următoarelor infracțiuni:

 • terorism; omor; tentativă de omor; vătămare corporală gravă săvârșită cu intenție; molestare; viol; trafic de persoane;
 • infracțiuni săvârșite la ordinul sau la decizia unui grup infracțional organizat;
 • alte infracțiuni intenționate săvârșite prin violență care au cauzat nemijlocit moartea sau vătămarea corporală gravă.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

A se vedea răspunsul la prima întrebare.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care victima a decedat ca urmare a unei infracțiuni, dreptul la despăgubire le revine succesorilor sau partenerului victimei ori persoanei cu care locuia victima.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, nu este posibil. Succesorii sau partenerul/persoana cu care locuia aceasta pot obține despăgubiri numai în cazul în care victima a decedat ca urmare a unei infracțiuni.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

Cetățenilor străini li se pot acorda despăgubiri în cazurile prevăzute într-un acord internațional la care Republica Bulgaria este parte.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu, nu este posibil. Despăgubirea se plătește de autoritatea competentă a statului membru în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da, este necesar să faceți acest lucru. Dacă victima nu a denunțat infracțiunea autorităților competente, nu se acordă nicio despăgubire, cu excepția cazului în care victima nu a putut să facă acest lucru din motive justificate.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Da, este necesar să faceți acest lucru. Victimele infracțiunilor au dreptul să solicite despăgubiri de îndată ce procesul penal s-a încheiat printr-o hotărâre definitivă a autorităților judiciare, și anume:

 • o condamnare penală, inclusiv în situația în care cauza a fost judecată în absența inculpatului;
 • un acord de recunoaștere a vinovăției;
 • o decizie a parchetului sau a instanței competente prin care se pronunță încetarea procedurii penale, cu excepția cazurilor de încetare prevăzute la articolul 24 alineatul (1) paragrafele 1, 7, 8a și 9 din Codul de procedură penală (Nakazatelno-protsesualen kodeks);
 • o decizie a parchetului sau a instanței competente prin care se pronunță suspendarea procedurii penale întrucât autorul infracțiunii nu a fost identificat.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

Deși nu există o astfel de cerință, nu se vor acorda despăgubiri în cazul în care victima a primit despăgubiri în alt mod.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

A se vedea răspunsul la întrebarea: „Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?”.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererile de despăgubire trebuie să fie depuse în termen de cel mult un an de la data la care devine definitivă hotărârea autorității judiciare.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirea acoperă, în solidar, prejudiciile materiale suferite ca urmare directă a infracțiunii, inclusiv:

 • cheltuielile pentru tratamente, excluzând cheltuielile plătite din bugetul Fondului Național de Asigurări de Sănătate;
 • beneficiul nerealizat;
 • cheltuielile judiciare;
 • pierderea mijloacelor de subzistență;
 • cheltuielile de înmormântare;
 • alte prejudicii materiale.

Victimele trebuie să prezinte documentele relevante care dovedesc toate prejudiciile materiale invocate.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Victimele infracțiunilor au dreptul la o singură tranșă compensatorie din partea statului.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Nu se vor acorda despăgubiri în cazurile în care:

 • victima a fost condamnată pentru una dintre infracțiunile enumerate în răspunsul la prima întrebare într-o perioadă de cinci ani anterioară depunerii cererii de despăgubire;
 • infracțiunea a fost săvârșită într-o stare de tulburare emoțională extremă cauzată de o faptă ilegală a victimei care a determinat sau care ar fi putut determina consecințe grave pentru autorul infracțiunii sau pentru rudele autorului infracțiunii;
 • infracțiunea a fost săvârșită prin depășirea limitelor legitimei apărări.
 • Dacă victima a contribuit la fapta penală, valoarea despăgubirii care i-ar fi fost acordată în caz contrar va fi diminuată.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Toate victimele infracțiunilor au aceleași drepturi. Situația financiară a victimei nu influențează în niciun fel posibilitatea de a solicita despăgubiri de la stat.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Statul va acorda despăgubiri pentru infracțiunile care intră în categoriile precizate în răspunsul la prima întrebare săvârșite ulterior datei de 30 iunie 2005.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Victimele trebuie să prezinte documentele relevante care dovedesc toate prejudiciile materiale invocate.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Despăgubirea care trebuie plătită de stat este o sumă în numerar care nu poate fi mai mare de 10 000 BGN. În cazul în care se acordă despăgubiri pentru întreținerea persoanelor aflate în întreținere care nu au împlinit 18 ani și care au calitatea de succesori ai unei persoane decedate ca urmare a unei infracțiuni, despăgubirea pentru fiecare persoană aflată în întreținere nu poate depăși suma de 10 000 BGN.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestuia sau la alte aspecte?

Da, este necesar să faceți acest lucru. În cererea de despăgubire, victima trebuie să precizeze cuantumul despăgubirii și prejudiciile materiale invocate.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu, nu este posibil.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Nu, nu este posibil.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

 • copia hotărârii autorității judiciare relevante și motivarea sa în cazul unei condamnări;
 • extrasul de cazier judiciar, în cazul în care persoana nu este cetățean bulgar;
 • copia unui document de identitate;
 • atestarea domiciliului curent al persoanei îndreptățite să primească despăgubiri în Bulgaria;
 • documentul privind reprezentarea juridică, tutela sau custodia;
 • certificatul de moștenitor dacă persoana îndreptățită să primească despăgubiri este copilul, părintele sau soțul unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni;
 • copii legalizate ale documentelor justificative ale cheltuielilor, precum cheltuielile medicale (excluzând cheltuielile acoperite de Fondul Național de Asigurări de Sănătate), cheltuielile de înmormântare etc.;
 • un document care atestă remunerația primită de victimă în cadrul raporturilor de muncă sau al unor raporturi echivalente pentru perioada de șase luni anterioară datei săvârșirii infracțiunii;
 • o declarație a instanței cu privire la cheltuielile judiciare;
 • documente care dovedesc alte prejudicii materiale;
 • o declarație care să ateste că victima nu a fost despăgubită într-un alt mod pentru prejudiciul material suferit ca urmare a infracțiunii.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu, nu există.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor din cadrul Ministerului de Justiție al Republicii Bulgaria.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

MINISTERUL JUSTIȚIEI AL REPUBLICII BULGARIA

Consiliul național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor

Adresa: Slavyanska 1, 1040 Sofia, Republica Bulgaria

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.compensation.bg/en.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Nu, nu trebuie să fiți prezent.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Cererea de despăgubire este analizată în termen de cel mult o lună de la data la care a fost primită. Dacă acest lucru este necesar, termenul menționat poate fi prelungit cu maximum trei luni.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Deciziile Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Formularul-tip de cerere de despăgubire este pus la dispoziție de Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor, de guvernatorii provinciilor, de organele de cercetare și de organizațiile de sprijin al victimelor. Pe site-ul web al Consiliului național este disponibil un formular electronic de cerere de despăgubire: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.compensation.bg/en.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Vă rugăm să consultați site-ul web al Consiliului național pentru asistența și despăgubirea victimelor infracțiunilor: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.compensation.bg/en.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Organizațiile de sprijin al victimelor oferă asistență concretă victimelor infracțiunilor, inclusiv ajutor pentru formularea cererii de despăgubire.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Da. Asociația bulgară a organizațiilor de sprijin al victimelor.

Tel. +359 29819300

Ultima actualizare: 10/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Republica Cehă

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Republica Cehă acordă asistență financiară victimelor infracțiunilor care au suferit daune asupra sănătății și supraviețuitorilor victimelor care au decedat ca urmare a infracțiunii. De asemenea, printre persoanele care au dreptul la asistență financiară se numără victimele unor infracțiuni de natură sexuală împotriva demnității umane și copiii victime ale abuzurilor.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Asistența financiară servește la depășirea situației sociale deteriorate care rezultă din săvârșirea infracțiunii; aceasta nu înlocuiește obligația autorului infracțiunii de a repara prejudiciul cauzat victimei.

Supraviețuitorii beneficiază de asistență financiară ca sumă forfetară; victimele care au suferit daune asupra sănătății pot solicita, de asemenea, ajutor sub forma unei sume forfetare (valoarea acestuia depinzând de gravitatea consecințelor cauzate) sau pot solicita rambursarea costurilor tratamentului sau compensarea pierderii de venituri. Victimele infracțiunilor de natură sexuală împotriva demnității umane sau copiii victime ale abuzurilor pot solicita rambursarea costului terapiei urmate pentru atenuarea prejudiciului moral suferit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, supraviețuitorii victimelor care au decedat ca urmare a unei infracțiuni au dreptul la asistență financiară dacă supraviețuitorul este părintele, soțul, partenerul înregistrat, copilul sau fratele (sora) persoanei decedate și locuia într-o gospodărie comună cu persoana decedată la momentul decesului, sau dacă supraviețuitorul este o persoană căreia persoana decedată îi furniza sau era obligată să îi furnizeze întreținere.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În acest caz, nu aveți dreptul la asistență financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Puteți, dacă sunteți rezident permanent sau dacă aveți reședința în mod legal într-un alt stat membru al UE și ați devenit victimă a unei infracțiuni comise în Republica Cehă, sau dacă aveți reședința în mod legal în Republica Cehă pe o perioadă mai mare de 90 de zile și ați devenit victima unei infracțiuni comise aici, dacă ați solicitat protecție internațională în Republica Cehă sau vi s-a acordat azil sau protecție subsidiară sau, după caz, în condițiile stabilite în cadrul unui tratat internațional.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Dacă sunteți cetățean al Republicii Cehe, aveți dreptul la asistență financiară din partea Republicii Cehe, indiferent de țara în care a fost săvârșită infracțiunea a cărei victimă ați fost.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, acest lucru este necesar.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu este necesar să așteptați rezultatul anchetei; asistența financiară poate fi acordată dacă ancheta existentă a autorităților de aplicare a legii indică faptul că nu există nicio îndoială că a fost săvârșită o infracțiune și că au fost îndeplinite condițiile legale pentru acordarea asistenței financiare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Dacă nu solicitați daune-interese de la autorul infracțiunii, asistența financiară poate fi redusă sau poate chiar să nu fie acordată.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În acest caz, este necesar să se distingă dacă autorul infracțiunii este necunoscut sau dacă persoana urmărită pentru infracțiune nu a fost găsită vinovată, chiar dacă este evident că infracțiunea a avut loc (mai precis, infracțiunea a fost săvârșită, dar ar fi putut fi săvârșită de o altă persoană). În acest caz, aveți dreptul la asistență financiară. Cu toate acestea, dacă autorul infracțiunii a fost achitat deoarece fapta urmărită nu reprezintă o infracțiune, nu puteți avea dreptul la asistență financiară. O cerere de despăgubire este evaluată în principal pe baza materialelor colectate de autoritățile de aplicare a legii; sarcina dumneavoastră este de a demonstra valoarea prejudiciului cauzat și, dacă este cazul, a oricăror daune care pot fi luate în considerare (costurile tratamentelor și pierderea de venituri).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea trebuie depusă în termen de doi ani de la data la care ați luat cunoștință de producerea daunelor, dar nu mai târziu de 5 ani de la data infracțiunii. La expirarea unuia dintre aceste termene, dreptul la asistență încetează.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) Pentru victimele infracțiunilor:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile asistenței medicale aferente vătămărilor (tratament medical - îngrijire în ambulatoriu și spitalizare, convalescență) - DA
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (de exemplu îngrijire și asistență, îngrijire temporară și permanentă, reabilitare pe termen lung, amenajarea domiciliului, echipamente speciale etc.)
 • în cazul cheltuielilor direct legate de corectarea sănătății, da (echipamente speciale, îngrijire medicală sau reabilitare)
 • vătămări cu consecințe permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea profiturilor în timpul și după asistența medicală (inclusiv pierderea profiturilor și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de subzistență etc.) - DA
  • pierderea unei oportunități - NU
  • costuri asociate procedurilor judiciare aferente evenimentului care a dat naștere prejudiciului în cauză, precum onorarii avocațiale, taxe judiciare) - NU
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate - NU
  • Altele - NU

- prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei - NU

(b) În cazul persoanelor autorizate sau al rudelor victimei:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare - NU
 • costurile asistenței medicale (de exemplu terapia unui membru al familiei, îngrijire în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare) - NU
 • pierderea mijloacelor de subzistență sau pierderea oportunității - NU

- prejudicii psihologice:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat - NU

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Asistența financiară este plătită sub forma unei plăți unice.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Antecedentele dumneavoastră penale nu sunt decisive pentru dreptul dumneavoastră la asistență financiară; cu toate acestea, dacă nu cooperați cu autoritățile de aplicare a legii în ceea ce privește soluționarea infracțiunii, nu vi se poate acorda asistență financiară. De asemenea, nu vi se va acorda asistență dacă ați participat la infracțiune în calitate de complice.

În cazul în care nu furnizați cooperarea necesară în cadrul procedurii de asistență financiară, procedura poate fi încheiată sau cererea dumneavoastră poate fi respinsă.

Situația mea financiară ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Numai dacă este evident că situația dumneavoastră socială nu s-a deteriorat ca urmare a săvârșirii infracțiunii, este posibil să nu primiți asistență financiară.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Dacă ați contribuit în vreun fel la prejudiciu, asistența financiară poate fi redusă sau poate să nu fie acordată deloc.

Cum se calculează despăgubirea?

Victimele care au suferit o vătămare minoră a sănătății pot solicita ajutor sub forma unei sume forfetare în valoare de 10 000 CZK.

Victimele care au suferit o vătămare gravă a sănătății pot solicita ajutor sub forma unei sume forfetare în valoare de 50 000 CZK.

În locul ajutorului sub forma unei sume forfetare, victimele care au suferit o vătămare a sănătății pot solicita asistență financiară în valoare de până la 200 000 CZK, echivalentul costurilor de tratament dovedite și/sau al pierderii de venituri.

Supraviețuitorii au dreptul la asistență financiară plătită ca sumă forfetară de 200 000 CZK, cu excepția fraților și surorilor, care au dreptul la asistență în valoare de 175 000 CZK.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

În calitate de victimă a unei infracțiuni care a suferit o vătămare a sănătății sau în calitate de supraviețuitor, puteți primi până la 200 000 CZK; în plus, în caz de deces, asistența financiară totală acordată tuturor supraviețuitorilor nu poate depăși 600 000 CZK și, în cazul în care există mai mulți supraviețuitori, asistența acordată va fi redusă proporțional astfel încât să nu depășească valoarea maximă a asistenței financiare.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Numai în cazul unei asigurări care acoperă obligația autorului infracțiunii de a compensa prejudiciul cauzat, lucru care, în virtutea legislației cehe, este posibil din punct de vedere practic în cazul accidentelor rutiere și al accidentelor de muncă.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu se oferă plăți în avans pentru asistență financiară.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da, la valoarea maximă permisă a asistenței financiare.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • procură, dovada unei relații de rudenie cu victima
 • certificatul de deces al victimei
 • o copie a procesului-verbal de constatare a infracțiunii
 • o copie a hotărârii judecătorești
 • documentație medicală
 • facturi de spitalizare sau facturi pentru cheltuielile aferente
 • facturi pentru costurile tratamentelor
 • documente de primire

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției.

Trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Cererea trebuie să fie soluționată în termen de trei luni.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Prin introducerea unei acțiuni administrative în instanță.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Pe site-ul Ministerului Justiției, de la ONG-urile care se ocupă de victimele infracțiunilor și de la Serviciul de probațiune și mediere.

Există un număr de telefon la care pot suna pentru a primi asistență sau un site web în acest sens?

Nu.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, dar pe propria cheltuială.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Cea mai mare este Bílý kruh bezpečí (Cercul alb al siguranței); Serviciul de probațiune și mediere din Republica Cehă oferă, de asemenea, sprijin victimelor.

Ultima actualizare: 31/03/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Danemarca

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Statul prevede acordarea de despăgubiri și de daune-interese victimei unei încălcări a Codului penal danez sau a Legii privind șederea, interzicerea șederii și expulzarea care a avut drept rezultat vătămarea corporală sau decesul. Dreptul la despăgubiri este prevăzut în Legea privind despăgubirea victimelor. Încălcarea legislației speciale, inclusiv a Legii privind traficul rutier, a Codului penal militar și a decretelor-lege, nu poate constitui baza pentru acordarea de despăgubiri și de daune-interese sub incidența Legii privind despăgubirea victimelor. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor efectuează o evaluare independentă pentru a stabili dacă un incident intră sau nu sub incidența Legii privind despăgubirea victimelor. Cu toate acestea, evaluarea incidentului de către poliție reprezintă, de obicei, o bază pentru analiza pe care o efectuează Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Nu se acordă despăgubiri sau daune-interese dacă fapta nu este pedepsită din motive care țin, de exemplu, de autoapărare, jus necessitatis sau de existența consimțământului.

Pentru ce tip de vătămare pot obține despăgubiri?

Principalul domeniu de aplicare al legii este vătămarea corporală, deoarece despăgubirea pentru daunele materiale se acordă doar într-o măsură limitată. Prin vătămare corporală se înțelege atât vătămarea de ordin fizic, cât și cea de ordin psihologic.

În principiu, despăgubirea se plătește doar persoanei vătămate în mod direct de infracțiune. Totuși, este posibil să fi fost atât de aproape de eveniment, încât să puteți obține despăgubiri și daune-interese în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor, deși nu se poate considera efectiv că ați fost victima unei fapte ilicite. Există, de asemenea, posibilitatea să primiți, ca rudă, despăgubiri pentru cheltuielile de înmormântare, pierderea persoanei principale care contribuie la venitul familiei etc., conform celor prezentate mai jos.

În cazul unei vătămări corporale, despăgubirile și daunele-interese se pot acorda pentru:

 • Recuperarea cheltuielilor
 • Pierderea unor venituri
 • Durere și suferință
 • Vătămare permanentă
 • Pierderea capacității de obținere a unor venituri
 • Răspundere civilă
 • Despăgubire pentru o încălcare gravă
 • Alte pierderi (precum prelungirea instruirii sau necesitatea unor ajutoare speciale)
 • Cheltuieli judiciare

În cazul în care persoana vătămată decedează, există posibilitatea despăgubirii pentru:

 • Cheltuielile de înmormântare
 • Pierderea persoanei principale care contribuie la venitul familiei
 • Sumă tranzitorie pentru soțul supraviețuitor / soția supraviețuitoare sau pentru partenerul de conviețuire supraviețuitor / partenera de conviețuire supraviețuitoare
 • Indemnizație pentru supraviețuitori

În situațiile în care au existat și daune materiale, se plătește o despăgubire pentru îmbrăcămintea și bunurile personale pe care victima le avea asupra sa atunci când a avut loc vătămarea corporală, precum și o despăgubire pentru pagubele materiale cauzate de anumite persoane condamnate, precum deținuții.

Nu există despăgubiri pentru prejudiciile pecuniare, de exemplu ca urmare a unei fraude. În mod similar, nu se plătesc despăgubiri pentru privațiuni, pierderi din exploatare, pierderea unor profituri și altele similare.

Pot să primesc despăgubiri dacă sunt rudă cu o victimă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Care rude sau persoane aflate în întreținere pot primi despăgubiri?

Da. Așa cum s-a menționat mai sus, se pot plăti despăgubiri și daune-interese în cazul decesului părții vătămate.

Cheltuielile de înmormântare se pot rambursa persoanei care le-a suportat, indiferent dacă această persoană este sau nu o rudă.

Despăgubirea pentru pierderea persoanei principale care contribuie la venitul familiei se acordă soțului/soției sau partenerului/partenerei de conviețuire și copiilor supraviețuitori pentru care persoana decedată a fost persoana principală care a contribuit la venitul familiei.

În cazul în care persoana decedată nu are un soț/o soție sau un partener/o parteneră de conviețuire, se poate acorda o indemnizație tranzitorie unui alt supraviețuitor, dacă există circumstanțe speciale. Poate fi vorba de un frate sau o soră care a trăit împreună și a împărțit aceeași locuință cu persoana decedată timp de mai mulți ani.

În plus, se poate acorda o indemnizație supraviețuitorilor față de care persoana decedată a fost foarte apropiată. Ca punct de plecare, această indemnizație se acordă soțului/soției, partenerului/partenerei de conviețuire, minorilor și părinților acestora.

Pot să primesc despăgubiri dacă sunt rudă cu o victimă care a supraviețuit sau o persoană aflată în întreținerea acesteia? Care rude sau persoane aflate în întreținere pot primi despăgubiri în acest caz?

Părinților li se pot rambursa cheltuielile legate de vizitele medicale pe care le-au efectuat pentru copiii lor, în cazul în care aceștia din urmă sunt victimele unei infracțiuni.

Pentru copii și adolescenți, prezența în spital a mamei sau a tatălui sau participarea acestora la reabilitare poate fi crucială pentru îmbunătățirea stării lor de sănătate. În astfel de cazuri speciale, pierderea de venituri a mamei sau a tatălui poate fi acoperită în totalitate sau parțial.

Pot primi despăgubiri dacă nu sunt resortisant al unei țări din UE?

Da. Legea privind despăgubirea victimelor nu cuprinde nicio cerință privind cetățenia sau reședința pentru a obține despăgubiri, singura condiție fiind ca fapta penală să fi avut loc în Danemarca. În cazul în care celelalte condiții prevăzute de lege sunt îndeplinite, este irelevant dacă persoana care solicită despăgubiri este un străin rezident pe termen lung sau scurt în Danemarca ori un simplu turist.

Pot solicita despăgubiri din această țară dacă locuiesc aici sau sunt de aici (aceasta este țara mea de reședință sau al cărei cetățean sunt), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Aș putea face acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara unde a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

În general, nu. Totuși, există o posibilitate limitată de a obține despăgubiri din partea Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, chiar dacă vătămarea corporală s-a produs ca rezultat al unei infracțiuni săvârșite în străinătate. Despăgubirea se acordă numai dacă acest lucru este rezonabil. Posibilitatea de acordare a unor despăgubiri are un domeniu de aplicare restrâns și este utilizată numai în cazuri speciale, atunci când există circumstanțe specifice.

În cazuri speciale, despăgubirea se plătește pentru vătămarea cauzată de fapte săvârșite în afara Danemarcei, dacă victima își are domiciliul în Danemarca, are cetățenie daneză sau, la momentul săvârșirii infracțiunii, era detașat pentru a reprezenta Danemarca în străinătate. Despăgubirile și daunele-interese se plătesc pentru vătămările care au loc atunci când o persoană de cetățenie daneză sau care își are domiciliul în Danemarca agresează în străinătate o altă persoană de cetățenie daneză sau care își are domiciliul în Danemarca. Totuși, acest lucru este valabil numai atunci când vătămarea are loc într-un mediu danez închis, cum ar fi în cadrul unei excursii școlare. Nu se acordă despăgubiri dacă atât victima, cât și autorul infracțiunii au legături cu Danemarca doar din coincidență.

Despăgubirile se pot acorda și atunci când astfel de fapte au fost săvârșite asupra unui persoane care își are reședința în Danemarca și se află în interes de afaceri în afara Danemarcei. Aceasta include numai activitatea profesională pe termen scurt desfășurată în străinătate, în situații în care nu li se poate cere persoanei vătămate sau angajatorului să își fi făcut o asigurare privată care să acopere prejudiciul. Vătămarea trebuie să fi avut loc în timpul orelor de lucru.

Studiul și stagiile în străinătate nu sunt considerate activități profesionale.

Un solicitant minor care își are reședința în străinătate ca urmare a activităților profesionale ale părinților săi poate obține despăgubiri și daune-interese. În acest caz se va pune accentul pe situația părinților.

Trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție pentru a putea solicita despăgubiri?

Da, pentru a obține despăgubiri de la stat, este o condiție esențială ca infracțiunea să fi fost denunțată la poliție în termen de 72 de ore.

Notificarea înseamnă depunerea unei cereri la poliție în vederea anchetării cazului. În cazurile mai grave, depunerea unei cereri explicite pentru anchetare va fi rareori necesară, însă în cazurile mai puțin grave, acest lucru va fi în general necesar. Faptul că poliția a fost prezentă și că probabil a discutat, cu partea vătămată nu va fi, prin urmare, întotdeauna suficient pentru a se considera că infracțiunea a fost denunțată.

În anumite situații, este posibil să se deroge de la termenul de notificare. De exemplu, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor derogă aproape întotdeauna de la cerința de notificare a poliției în termen de 72 de ore dacă, în pofida notificării târzii, autorul infracțiunii este arestat și urmărit cu succes în justiție.

Conform legii, teama de represalii nu este un motiv valabil pentru a nu denunța incidentul poliției în termen de 72 de ore.

Termenul de 72 de ore nu se aplică în legătură cu cazurile de viol, incest, infracțiuni sexuale grave împotriva copiilor și anumite infracțiuni sexuale săvârșite împotriva unei persoane cu vârsta mai mică de 18 ani. Modificarea adusă legii se referă numai la termenul de 72 de ore, iar denunțarea infracțiunii la poliție este considerată în continuare o condiție necesară. Termenul a fost eliminat, cu efect pentru vătămările cauzate de infracțiunile săvârșite după 1 aprilie 2016.

Trebuie să aștept rezultatul anchetei poliției sau al procedurilor penale înainte să solicit despăgubiri?

Prelucrarea administrativă

Cererea de despăgubiri trebuie depusă la poliție în circumscripția unde s-a denunțat infracțiunea. Cererea este apoi transmisă de poliție Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

În situația în care cazul este încă în curs de soluționare de către poliție, procuror sau instanță, poliția va trimite cererea Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor numai după finalizarea cazului. Totuși, în anumite situații, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate lua o hotărâre într-un anumit caz înainte ca acesta să fie finalizat de către poliție, parchet sau instanță.

Aceasta nu se întâmplă decât foarte rar, de obicei în legătură cu infracțiuni foarte grave, de regulă ucideri, când, în interesul supraviețuitorilor, ar putea exista o nevoie specială de a lua o hotărâre asupra cererii de acordare de despăgubiri sau asupra unei părți a acesteia, chiar dacă cazul nu a fost încă finalizat de către poliție sau instanță.

Indiferent cât de grav este un caz, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu poate lua o hotărâre înainte ca acesta să fie soluționat de către poliție sau instanță, dacă există cea mai mică îndoială că s-a săvârșit o infracțiune, dacă există motive obiective de impunitate sau dacă pot exista motive de reducere a despăgubirilor care pot fi imputate persoanei vătămate.

Procedurile judiciare

Cererea de acordare de despăgubiri trebuie depusă de solicitant în timpul fazei de judecată a procesului penal. În acest caz, judecătorul poate alege să examineze fondul cererii sau să o amâne în vederea examinării de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor sau în cadrul unei acțiuni civile. Aceasta poate depinde de faptul dacă autorul infracțiunii contestă sau nu cererea.

În cazul în care cererea a fost soluționată de instanță în timpul procedurilor penale, solicitantul poate, de asemenea, trimite cererea Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Trebuie mai întâi să solicit despăgubiri de la autorul infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu acordă despăgubiri dacă prejudiciile suferite de solicitant sunt acoperite prin rambursare de către autorul infracțiunii sau de o poliță de asigurare sau de alte beneficii sub forma unei despăgubiri pentru daune. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu ia o decizie înainte de a se stabili dacă daunele sunt acoperite din altă parte.

Nu este o condiție să se încerce mai întâi recuperarea prejudiciului de la autorul infracțiunii sau ca acesta să fi fost identificat.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, pot totuși beneficia de despăgubire?

Da. Chiar dacă o cauză penală nu poate fi urmărită din cauză că autorul infracțiunii este necunoscut sau nu poate fi găsit, statul poate acorda despăgubiri. Totuși, celelalte condiții legale trebuie îndeplinite.

În astfel de situații, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor face o evaluare independentă pentru a stabili dacă o vătămare corporală a fost cauzată sau nu de o infracțiune.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu poate prelucra o cerere depusă după mai mult de 2 ani de la săvârșirea infracțiunii, cu excepția cazului în care există motive speciale în acest sens. Dacă s-a pronunțat o hotărâre într-o anumită cauză, termenul începe să curgă din momentul pronunțării condamnării penale. Dacă poliția a anchetat cazul și ulterior nu au fost inițiate demersuri pentru o cauză penală, termenul începe să curgă din momentul în care poliția a decis să pună capăt anchetei.

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate, de asemenea, să nu prelucreze o cerere dacă a tratat anterior o cerere de despăgubiri din partea aceluiași solicitant pentru aceeași infracțiune, iar noua cerere a fost depusă la mai mult de 2 ani după ce solicitantul și-a dat seama sau ar fi trebuit să își dea seama de existența cererii respective, cu excepția cazului în care există motive speciale în acest sens.

În conformitate cu Legea privind despăgubirea victimelor, poliția are obligația de a oferi îndrumări persoanei vătămate cu privire la accesul la despăgubiri. Dacă poliția nu și-a îndeplinit această obligație, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu va ține, în mod normal, seama de termenul de 2 ani.

Dacă solicitantul era minor la momentul săvârșirii infracțiunii, este mult mai probabil ca Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor să nu țină seama de acest termen.

Ce fel de pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

 • (a) Pentru victima infracțiunii:
  • Prejudicii materiale (alte prejudicii decât cele morale):
   • cheltuielile medicale legate de vătămare (tratament medical - ambulatoriu și spitalicesc, recuperare). DA
   • nevoile sau costurile suplimentare generate de vătămare (și anume, serviciile de îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, educație prelungită, fizioterapie, adaptarea locuinței, ajutoare speciale etc.). DA
   • vătămare permanentă (de exemplu, invaliditate și alte handicapuri permanente) DA
   • pierderea unor venituri în timpul și în urma unui tratament medical (inclusiv pierderea unor venituri și pierderea capacității de a realiza venituri sau diminuarea mijloacelor de subzistență etc.). DA
   • pierderea unor oportunități NU
   • cheltuieli cu procedurile judiciare legate de incidentul care a cauzat prejudiciul, precum taxele juridice, cheltuielile de judecată. DA, în unele cazuri În cazuri speciale, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate decide ca persoana vătămată să suporte, în totalitate sau parțial, cheltuielile generate de soluționarea cazului de către consiliu. Persoana vătămată nu va trebui niciodată să plătească cheltuielile juridice legate de cauza penală în sine, deoarece aceasta este cercetată de poliție.
   • despăgubiri pentru bunuri personale furate sau deteriorate DA Despăgubirea se plătește pentru îmbrăcămintea și bunurile personale pe care le victima le avea asupra sa atunci când a avut loc vătămarea corporală.
  • Prejudicii psihologice (morale):
   • durerea și suferința victimei DA Pentru alte aspecte pentru care se pot primi despăgubiri sau daune-interese, a se vedea mai sus.
 • (b) Pentru persoanele sau rudele îndreptățite ale unei victime:
  • Prejudicii materiale (alte prejudicii decât cele morale):
   • cheltuieli de înmormântare DA
   • cheltuielile medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, reabilitare) NU
   • pierderea unor mijloace de subzistență sau a unor oportunități DA/NU Despăgubirea se plătește pentru pierderea persoanei principale care contribuie la venitul familiei. A se vedea detaliile de mai sus.
  • Prejudicii psihologice:
   • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor îndreptățite / despăgubirea supraviețuitorilor, în cazul în care victima a decedat. NU/DA Nu se acordă nicio despăgubire pentru durerea și suferința rudelor și a altor persoane. Totuși, se poate acorda o sumă tranzitorie. Pentru o descriere mai detaliată, a se vedea mai sus.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Despăgubirea și rambursarea acordate de consiliu vor fi plătite după aproximativ 14 zile de la luarea deciziei de către consiliu. Plata este prelucrată de poliția din circumscripția de poliție unde a fost denunțată infracțiunea.

Plata se efectuează într-o singură tranșă pentru cererile care au fost aprobate prin decizia individuală.

Cum ar putea afecta comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa mea de cooperare în timpul procedurii de despăgubire șansele de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Prevederile generale privind despăgubirea din legislația daneză se aplică, după caz, cererilor de despăgubire și de rambursare pentru victimele unor infracțiuni, inclusiv reglementările privind diminuarea cuantumului și anularea oferirii de despăgubiri din cauza participării persoanei vătămate la prejudiciu sau a acceptării riscului de vătămare. Acceptarea riscului se poate aplica, de exemplu, în cazul vătămărilor cauzate în legătură cu conflictele dintre motocicliști / bande.

În cazul în care o parte vătămată nu contribuie suficient la anchetarea cazului, dreptul la despăgubire se poate prescrie. Acest lucru se aplică, de exemplu, dacă partea vătămată refuză să ofere o explicație în fața poliției sau instanței.

Despăgubirea poate fi, de asemenea, diminuată sau anulată dacă solicitantul nu își îndeplinește obligațiile sale tipice legate de limitarea pierderilor. Aceasta înseamnă că persoana care a suferit vătămarea ca urmare a comportamentului ilicit al altei persoane are obligația, pe cât posibil, de a-și limita pierderile ca urmare a vătămării.

În contextul prelucrării cererii, nu se pune niciodată accentul pe cazierul judiciar al solicitantului. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu solicită, de regulă, cazierul judiciar.

În cazul în care un solicitant nu răspunde cererii Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor ca solicitantul să transmită documentația pentru despăgubirea revendicată, acest lucru poate afecta despăgubirea acordată. Este de datoria solicitantului să își justifice pretențiile în mod satisfăcător.

Cum ar putea afecta situația mea financiară șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Se poate acorda prioritate unei cereri dacă, de exemplu, ați fost citat să vă prezentați în fața instanței executorilor judecătorești (Fogedret), dacă există informații privind o executare silită sau dacă ați primit scrisori din partea băncii cu privire la neplata unor cheltuieli obișnuite.

Pentru cererile legate de pierderea unor venituri, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor are cunoștință de faptul că sursa de venituri a solicitantului s-a diminuat, prin urmare se pune accentul pe aceste cazuri.

În afară de cele de mai sus, nu se acordă prioritate unui caz numai pe baza situației financiare a solicitantului.

Situația financiară a solicitantului nu influențează altminteri posibilitatea de a obține despăgubiri sau cuantumul acestora.

Există alte criterii care ar putea afecta șansa mea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Despăgubirile sau daunele-interese nu se acordă dacă prejudiciile suferite de solicitant sunt acoperite de autorul infracțiunii sau de o poliță de asigurare sau de alte beneficii sub forma unei despăgubiri efective.

Solicitantul trebuie să fi contribuit, în măsura posibilității și atât cât a fost necesar, la anchetarea cazului de către poliție. Ascunderea deliberată de informații sau o reticență similară de a ajuta la anchetarea cazului conduce, de regulă, la neacordarea de despăgubiri.

O altă condiție pentru a obține despăgubiri din partea statului este ca, pe parcursul unei posibile cauze penale împotriva autorului infracțiunii, solicitantul să fi solicitat despăgubiri sau să fi luat o poziție în acest sens în instanță.

În conformitate cu reglementările generale ale dreptului răspunderii civile, trebuie să existe o legătură cauzală între infracțiunea săvârșită și prejudiciu.

Cum se va calcula despăgubirea?

Despăgubirea se calculează în conformitate cu cererea individuală și pe baza sumei solicitate. Dacă dvs., ca solicitant, v-ați justificat cererea într-un mod suficient, daunele-interese vor fi calculate în conformitate cu pierderile suferite. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor calculează pierderea pentru fiecare cerere de despăgubire, pe baza normelor aplicabile (de exemplu, pierderea unor venituri se calculează ca diferență între venitul preconizat și venitul efectiv din perioada solicitată). Dacă ați furnizat documente numai pentru unele părți ale cererii, despăgubirea va fi plătită numai pentru suma în cazul cărei există justificări. În unele cazuri, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor va calcula despăgubirea ca sumă estimativă. Acest lucru se poate întâmpla în cazurile în care nu ați putut calcula dvs. cuantumul despăgubirii.

Despăgubirea se calculează pe bază tarifară. Unele dintre aceste rate de despăgubire sunt ajustate o dată pe an, la 1 ianuarie. Printre altele, despăgubirea pentru durere și suferință se plătește la o rată de 200 DKK (2018) pentru fiecare zi de boală. Vătămarea permanentă se calculează în funcție de gradul de vătămare, iar despăgubirea se plătește și ea în funcție de gradul de vătămare, fiind de 8 790 DKK (2018) pentru fiecare grad. Despăgubirea pentru răspunderea civilă și încălcarea gravă se calculează pe baza gravității și a naturii agresiunii la care a fost expusă victima, inclusiv în funcție de infracțiunea care a avut loc.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o limită globală cu privire la suma care se poate plăti pentru despăgubiri și daune-interese. În prezent, Danemarca nu are o limită minimă pentru sumele care se pot acorda pentru despăgubiri și daune-interese. Totuși, există o sumă maximă pentru unele elemente pentru care se poate acorda despăgubirea. A se vedea, în acest sens, lista de mai jos:

 • Durere și suferință 76 500 DKK (2018)
 • Vătămare permanentă 879 000 DKK (2018)
 • Pierderea capacității de obținere a unor venituri 9 227 500 DKK (2018)
 • Sumă tranzitorie 165 500 DKK (2018)
 • Daune materiale 132 000 DKK (2018)

În cazuri excepționale, daunele-interese pentru vătămarea permanentă pot fi evaluate la 120 de procente, astfel că suma maximă este de 1 054 000 DKK (2018).

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, pot obține instrucțiuni privind modul de calcul sau alte aspecte?

Nu trebuie să calculați suma totală pentru toate cererile depuse. Trebuie însă ca, pe lângă aspectele individuale pentru care se poate plăti despăgubirea, să introduceți cuantumul pentru care solicitați despăgubire. Totuși, calculul tuturor sumelor nu reprezintă o condiție pentru a primi despăgubirea.

Pentru modul de calcul al veniturilor pierdute, a se vedea prima pagină a formularului de cerere. Ca solicitant sau potențial solicitant, consiliul vă poate oferi informații privind modul în care se calculează și se justifică cererile de despăgubiri. Puteți obține îndrumări și cu privire la factorii pe care se pune accentul în legătură cu aspectele individuale pentru care se pot plăti despăgubiri.

Nu trebuie să calculați despăgubirile pentru prejudiciile psihologice, deoarece daunele-interese vor fi calculate pe bază tarifară, în funcție de amploarea prejudiciului.

Despăgubirea pe care o primesc din alte surse pentru pierderea suferită (precum sistemul de asigurare al angajatorului meu sau un sistem privat de asigurare) va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu plătește despăgubiri dacă prejudiciile suferite de solicitant sunt acoperite de autorul infracțiunii sau de o poliță de asigurare sau de alte beneficii sub forma unei despăgubiri efective. Prin urmare, ca principiu, nu este vorba, de exemplu, dacă plata oferită de asigurare este dedusă sau nu atunci când Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor prelucrează cererea, ci mai degrabă cine ar trebui să plătească despăgubirea. Dacă s-a constatat că societatea de asigurări a refuzat plata despăgubirii, cazul poate fi luat în considerare de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Dacă solicitantul a încheiat o poliță de asigurare privată împotriva accidentelor și a primit o indemnizație de invaliditate sau o despăgubire pentru vătămare permanentă, aceasta nu va conduce la diminuarea sau la anularea despăgubirii pentru vătămarea permanentă sau a despăgubirii pentru pierderea capacității de obținere a unor venituri. Despăgubirea nu va fi diminuată nici dacă persoana vătămată a primit prestații sociale din partea autorităților publice pentru prejudiciul suferit (cum ar fi o pensie, subvenții salariale sau altele similare).

Dacă solicitantul a încheiat o asigurare cu o societate de asigurări de sănătate, cheltuielile legate de tratament nu vor fi rambursate în măsura în care cheltuielile sunt rambursate prin polița de asigurare. Mai mult, nu se acordă nicio despăgubire în măsura în care tratamentul se poate efectua gratuit prin asigurarea publică de sănătate sau prin alte servicii publice.

În legătură cu accidentele de muncă, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate plăti despăgubiri numai pentru durere și suferință, pentru pierderea unor venituri și pentru cererile legate de anumite diferențe, precum și despăgubiri pentru răspunderea civilă și încălcarea gravă, devreme ce toate celelalte aspecte, inclusiv despăgubirea pentru recuperarea cheltuielilor etc., sunt acoperite prin asigurarea legală pentru accidentele de muncă încheiată de angajator.

Pot primi un avans din despăgubire? Dacă da în ce condiții?

Poziția fundamentală este că despăgubirea și daunele-interese nu sunt plătite în avans, ci numai la soluționarea finală a cererii.

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor are, în unele cazuri, o politică de plată a despăgubirii pentru vătămarea permanentă. Poziția fundamentală a Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor este să aștepte ca Autoritatea de asigurare a pieței muncii (Erhvervssikring ) să se pronunțe asupra gradului de despăgubire, însă dacă se consideră probabil că solicitantul a suferit o vătămare permanentă semnificativă exclusiv ca urmare a vătămării, Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate acorda daune-interese cu titlu de acont.

Pot primi despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării de sănătate etc.) după luarea deciziei principale?

Da. Dacă, după decizia luată de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, se constată că vătămarea se agravează și duce la noi pierderi, aceste pierderi pot fi soluționate de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. În acest sens, ar trebui menționat că există un termen de 2 ani în care se poate transmite cererea către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor. Termenul de 2 ani se calculează din momentul în care solicitantul a avut cunoștință sau ar fi trebuit să aibă cunoștință că prejudiciul a cauzat noi pierderi.

Despăgubirea pentru recuperarea unor costuri viitoare și a altor viitoare pierderi ca urmare a prejudiciului se stabilește ca sumă de capital. Prin urmare, dacă solicitantul a primit deja despăgubiri pentru recuperarea viitoarelor cheltuieli etc., acesta nu are dreptul să solicite ulterior reluarea cauzei numai pentru a primi despăgubiri suplimentare pentru recuperarea cheltuielilor și a altor pierderi.

Ce documente justificative trebuie să includ în cerere?

Nu există cerințe legate de trimiterea de către solicitant a unor documente justificative împreună cu cererea. Cererea este transmisă Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor prin intermediul poliției, care trimite documentele din dosarele penale.

Dacă Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor constată că cererea intră sub incidența Legii privind despăgubirea victimelor, acesta va analiza în continuare pretențiile transmise. Pentru soluționarea acestora, consiliul are adesea nevoie de diferite documente, în funcție de despăgubirile cerute de solicitant. Soluționarea cauzei poate fi accelerată dacă solicitantul trimite, împreună cu formularul de cerere, documente pentru cererile depuse. De asemenea, ar fi indicat ca solicitantul să trimită, împreună cu cererea, orice refuz din partea societății de asigurări de a plăti despăgubiri pentru daune.

De exemplu, documentele pot include chitanțe pentru cheltuielile suportate în legătură cu încălcarea Codului penal danez. În plus, dosarele medicale și certificatele medicale sunt adesea utilizate pentru a stabili amploarea prejudiciului. În ceea ce privește pierderea unor venituri și a capacității de obținere a unor venituri, solicitantul ar trebui să trimită documente legate de veniturile sale atât înainte de vătămare, cât și în urma vătămării, sub forma unor fișe de salariu, a unor declarații anuale și, dacă este cazul, a unei declarații privind salariul din partea angajatorului. În unele cazuri, se utilizează de asemenea dosarele municipale.

În situațiile în care Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor consideră că sunt necesare documente suplimentare pentru soluționarea cazului, acesta va atrage atenția solicitantului în acest sens și va solicita trimiterea acestor documente.

Trebuie plătite taxe administrative sau alte taxe la primirea și prelucrarea cererii?

Nu. Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor soluționează cazul în mod gratuit pentru solicitant.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

În Danemarca, decizia privind despăgubirile și daunele-interese care se acordă victimelor unei infracțiuni este luată de un consiliu instituit de Ministerul Justiției. Această autoritate se numește Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Deciziile pot fi, de asemenea, luate de instanțele din Danemarca în cadrul unei acțiuni penale sau al unei acțiuni civile ulterioare, de exemplu în cazul în care decizia Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor este prezentată în fața instanței.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea trebuie trimisă secției de poliție din circumscripția în care a fost denunțată infracțiunea. Poliția trimite apoi cazul Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, împreună cu dosarele penale.

Dacă aveți deja un caz în curs de examinare de către consiliu, trebuie să trimiteți cererea pe suport de hârtie către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, la următoarea adresă: Toldboden 2, 2. sal, DK-8800 Viborg sau în format digital, la Linkul se deschide într-o fereastră nouăerstatningsnaevnet@erstatningsnaevnet.dk.

Trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau când se ia decizia asupra cererii?

Prelucrarea administrativă

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor tratează cererile în scris. Decizia este luată în scris, iar solicitantul primește o copie pe suport de hârtie sau o copie în format digital. Prin urmare, solicitantul nu trebuie să fie prezent în timpul procedurii.

Procedura judiciară

Dacă cererea este soluționată de instanță în timpul acțiunii penale sau, ulterior, printr-o acțiune împotriva Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor, solicitantul are posibilitatea de a fi prezent în timpul ședinței principale de judecată. În acest context, nu există cerința ca solicitantul să fie prezent dacă acesta este reprezentat de un avocat și dacă nu este citat pentru a depune mărturie în instanță.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Termenul de soluționare a cazurilor de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor poate varia considerabil, de la un caz la altul. Aceasta se datorează, printre altele, circumstanțelor specifice ale cazului, faptului că este posibil să fie nevoie să se obțină informații suplimentare de la agenții precum poliția, medici sau alte autorități; în mod similar, în cazurile care implică o vătămare permanentă sau pierderea capacității de obținere a unor venituri, ar putea fi nevoie să se înainteze cazul Autorității de asigurare a pieței muncii, o etapă care ar putea prelungi termenul de soluționare.

Peste 50 % dintre cazurile noi primite de Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor sunt soluționate în termen de 50 de zile, conform unei proceduri accelerate, utilizate în cazurile simple. Acestea includ cazurile în care s-a luat o decizie finală atât cu privire la vinovăție, cât și cu privire la cuantumul despăgubirii.

În situația în care cazul nu poate fi soluționat prin această procedură accelerată, termenul obișnuit de soluționare a cazurilor de către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor este în prezent de până la 18 luni din momentul în care consiliul primește o nouă cerere de despăgubire.

Puteți grăbi soluționarea cazului dacă trimiteți Consiliului dovezi privind cererile dvs. Documentele pot include, de exemplu, chitanțe pentru achiziționarea de medicamente, un certificat medical pentru perioada de boală sau o declarație din partea angajatorului cu privire la pierderea unor venituri ca urmare a vătămării.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia Consiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu poate fi contestată în fața altor autorități administrative. Dacă doriți să modificați decizia, trebuie mai întâi să contactați Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor și să explicați motivul pentru care nu sunteți de acord cu decizia. Consiliul va evalua apoi dacă există vreun temei pentru a redeschide examinarea cazului. Criteriul determinant pentru redeschiderea cazului este ca solicitantul să fi prezentat informații noi și relevante, importante pentru soluționarea cazului.

În cazul în care Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor își menține decizia, puteți solicita revizuirea deciziei consiliului în instanță.

Există, de asemenea, opțiunea de a face recurs la Ombudsmanul din cadrul Parlamentului.

De unde pot obține formularele necesare și alte informații privind modul de depunere a cererii?

Formularele și informațiile privind modalitatea de a solicita despăgubiri și daune-interese sunt disponibile pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Există o linie telefonică specială pentru asistență sau un site pe care le pot utiliza?

Solicitanții care au întrebări legate de despăgubirea victimelor infracțiunilor pot contacta Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor la numărul de telefon: + 45 33 92 33 34, între orele 10:00 și 15:00, de luni până joi, iar vineri, între orele 10:00 și 14:00.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da. Ca parte vătămată în cadrul unei cauze penale, în anumite condiții, puteți avea dreptul la un avocat desemnat ad litem. Este de datoria avocatului ad litem să ajute la formularea cererilor de despăgubiri atât în procedurile penale, cât și către Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor.

Consiliul danez de indemnizare a victimelor infracțiunilor nu poate desemna un avocat pentru solicitant. Desemnarea se face de către instanța districtuală din zona în care s-a săvârșit infracțiunea.

În plus, în Danemarca există diferite organizații de asistență juridică.

Există vreo organizație de sprijin pentru victime care mă poate ajuta să solicit despăgubiri?

Ultima actualizare: 17/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Germania

Legislația germană privind despăgubirea victimelor

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență - versiunea în limba engleză

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

În principiu, puteți obține despăgubiri pentru orice atac ilegitim intenționat (de exemplu, agresiune fizică, agresiune sexuală, atac terorist, omor) în temeiul OEG. Despăgubirile pot fi plătite victimelor sau rudelor supraviețuitoare ale acestora.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Despăgubirile se plătesc nu numai pentru daune asupra sănătății, ci și pentru consecințele economice ale unor astfel de daune asupra sănătății. Efectele psihologice negative sunt, de asemenea, recunoscute ca daune asupra sănătății. Cu toate acestea, daunele asupra sănătății trebuie să fie pe termen lung (adică trebuie să dureze mai mult de șase luni). Nu sunt plătite despăgubiri pentru daunele patrimoniale și pierderile financiare. Nu sunt plătite despăgubiri pentru durere și suferință în temeiul OEG.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Despăgubirile sunt acordate și rudelor supraviețuitoare ale victimei. Rudele supraviețuitoare sunt soțul/soția victimei, partenerul înregistrat și copiii victimei și, în cazuri excepționale, părinții acesteia. „Copiii” includ copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial și copiii vitregi.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Rudele unei victime care a supraviețuit pot, în anumite circumstanțe, să beneficieze de plăți pentru tratament medical și întreținere.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Toți resortisanții țărilor terțe care sunt victime ale unei infracțiuni săvârșite prin violență în Germania primesc (retroactiv de la 1 iulie 2018) aceeași despăgubire ca și victimele care sunt cetățeni germani.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

În conformitate cu secțiunea 3a din OEG, victimele unei infracțiuni violente săvârșite în străinătate care au reședința în Germania pot primi, de asemenea, despăgubiri din partea statului german. Acestea se prezintă sub forma unei plăți unice. Orice despăgubire din partea țării în care s-a săvârșit infracțiunea va fi dedusă din aceste despăgubiri.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Solicitanții în temeiul OEG au obligația de a coopera în cadrul procedurii de despăgubire. Aceasta înseamnă prezentarea situației tuturor circumstanțelor care ar putea contribui la clarificarea faptelor cauzei. Aceasta înseamnă, în general, că autorul trebuie denunțat la poliție. În anumite cazuri, se poate renunța la cerința de denunțare a unei infracțiuni (de exemplu, în cazul în care nu se poate aștepta în mod rezonabil ca victima să facă acest lucru).

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, autoritățile competente decid, în general, în mod independent, cu privire la solicitările formulate conform OEG. Cu toate acestea, în unele cazuri, poate fi necesar să se aștepte rezultatul anchetelor poliției sau al procedurilor penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, despăgubirile sunt disponibile indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau condamnat. Pentru a vă susține cererea de despăgubire, trebuie să prezentați toate documentele care ar putea ajuta la clarificarea faptelor cauzei și la stabilirea amplorii daunelor cauzate.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Nu, nu există o limită de timp conform OEG. Cu toate acestea, plățile despăgubirilor pot fi efectuate retroactiv numai pentru o perioadă de un an înainte de formularea cererii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Daunele materiale și psihologice aduse sănătății ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență sunt acoperite de despăgubiri. Despăgubirea victimelor include prestații lunare de pensie. Există, de asemenea, prestații pentru compensarea consecințelor economice.

Cuantumul și durata prestațiilor sunt reglementate de Legea federală privind asistența (Bundesversorgungsgesetz).

Acestea acoperă în special:

 • Cheltuielile medicale, serviciile de îngrijire
 • Accesoriile medicale (de exemplu proteze, proteze dentare, scaun cu rotile)
 • Prestațiile lunare de pensie, care pot fi sau nu în funcție de venituri, pentru părțile vătămate și supraviețuitori.
 • Cheltuielile de înmormântare
 • Prestațiile sociale suplimentare pentru persoanele defavorizate din punct de vedere economic (de exemplu, asistență pentru îngrijire, ajutor suplimentar pentru subzistență).

Nu se plătesc despăgubiri pentru durere și suferință (Schmerzensgeld). În principiu, nu sunt plătite despăgubiri pentru daunele patrimoniale și pierderile financiare. Se fac excepții pentru accesoriile care sunt purtate, cum ar fi ochelarii, lentilele de contact și protezele dentare.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Pensiile acordate victimelor și rudelor supraviețuitoare pentru a compensa consecințele economice și medicale ale daunelor asupra sănătății sunt plătite lunar, atâta timp cât sunt îndeplinite toate condițiile necesare. Alte prestații sunt plătite dacă și când sunt necesare (de exemplu, pentru cheltuieli de înmormântare, proteze).

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

În cazul în care partea vătămată a provocat singură prejudiciul sau dacă ar fi incorect să se plătească despăgubiri din alte motive, în special din cauza propriului comportament al victimei, acordarea de despăgubiri va fi refuzată. Cu toate acestea, simpla existență a cazierului judiciar nu este suficientă pentru a justifica o astfel de decizie. Solicitanții au obligația de a contribui, pe cât posibil, la clarificarea faptelor cauzei. Dacă nu îndeplinesc această obligație, despăgubirea poate fi refuzată integral sau parțial.

Situația mea financiară ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Potrivit OEG, despăgubirile se plătesc indiferent de venitul sau averea părții vătămate. Situația financiară a părții vătămate poate avea un impact doar asupra valorii despăgubirilor acordate pentru a compensa daunele economice sau în cazul prestațiilor de îngrijire.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Nu

Cum va fi calculată despăgubirea?

Valoarea prestațiilor de pensie acordate pentru a compensa consecințele daunelor asupra sănătății se calculează în funcție de amploarea acestor consecințe.

Valoarea prestațiilor acordate pentru a compensa consecințele daunelor economice se bazează pe dezavantajele economice suportate.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu. Nu este necesar să specificați dumneavoastră suma în formular. Suma se bazează pe daunele asupra sănătății și pe daunele economice suferite și este stabilită de către autoritatea de decizie.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Plățile de pensii acordate pentru a compensa consecințele daunelor asupra sănătății se efectuează indiferent dacă primiți plăți de la alte organisme private sau publice. Cu toate acestea, aceste plăți pot fi luate în considerare la calcularea plăților pentru a compensa consecințele daunelor economice.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

În conformitate cu OEG, plățile în avans nu sunt posibile. Cu toate acestea, plățile pentru acoperirea tratamentului medical pot fi efectuate înainte de luarea unei decizii privind cererea de despăgubire.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

În cazul înrăutățirii stării de sănătate, se poate formula întotdeauna o „cerere pentru agravarea stării de sănătate” (Verschlimmerungsantrag) pentru a solicita recalcularea valorii despăgubirii. Modificările veniturilor pot fi întotdeauna luate în considerare la calcularea despăgubirilor pentru consecințele daunelor economice.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Trebuie să includeți toate documentele care vor contribui la clarificarea faptelor cauzei și la stabilirea daunelor cauzate.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritățile de decizie sunt autoritățile competente în materie de protecție socială din fiecare stat federal. Competența îi revine statului federal în care locuiește victima.

În cazul în care victima unei infracțiuni săvârșite prin violență în Germania nu locuiește în Germania, victima poate depune o cerere la autoritatea competentă în materie de protecție socială din statul federal în care a avut loc infracțiunea.

În loc să caute ei înșiși organismul responsabil, solicitanții străini pot contacta punctul de contact central din cadrul Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales), care va transmite cererea de despăgubire autorității competente.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea trebuie trimisă către autoritatea competentă în materie de protecție socială.

În loc să caute ei înșiși organismul responsabil, solicitanții străini pot contacta punctul de contact central din cadrul Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale (Zentrale KontaktstelleBundesministerium für Arbeit und Soziales).

Trebuie să fiu prezent în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare. Durata procedurii depinde, în special, de cât de ușoară sau dificilă este clarificarea faptelor cauzei și de necesitatea obținerii rapoartelor medicale.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Se poate depune o contestație împotriva deciziei. În cazul în care autoritatea competentă nu adoptă o decizie diferită în urma procedurii de contestare, se poate depune o plângere la instanța în materie de drept social (Sozialgericht).

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Formularele de cerere și alte informații sunt disponibile la adresa:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bmas.de/opferentschaedigung

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bmas.de/victimscompensation

Există un număr de telefon la care pot suna pentru a primi asistență sau un site web în acest sens?

Informații cu privire la acest subiect pot fi găsite la adresa:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bmas.de/opferentschaedigung

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.bmas.de/victimscompensation

Puteți găsi informații referitoare la organizațiile de sprijinire a victimelor din Germania, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.odabs.org/

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu. Onorariile juridice nu sunt considerate despăgubiri și, prin urmare, nu pot fi rambursate în temeiul OEG.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Da, există o serie de organizații regionale și naționale de sprijinire a victimelor. Cea mai mare organizație la nivel național este „der WEISSE RING”.

Ultima actualizare: 24/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Estonia

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Se pot plăti despăgubiri victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență și persoanelor aflate în întreținerea unor astfel de victime. O infracțiune săvârșită prin violență înseamnă o faptă care poate fi pedepsită în temeiul legii penale, comisă în mod direct împotriva vieții sau a sănătății unei persoane și care are drept rezultat decesul, vătămarea gravă sau îmbolnăvirea persoanei vătămate timp de cel puțin patru luni.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Aveți dreptul la despăgubiri în cazul în care infracțiunea săvârșită prin violență a avut drept rezultat vătămarea gravă sau îmbolnăvirea persoanei vătămate timp de cel puțin patru luni.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Persoana care suportă cheltuielile de înmormântare a victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență primește o despăgubire de 448 de euro. Atragem atenția asupra faptului că nu este necesar ca persoana care suportă cheltuielile de înmormântare să fi fost rudă cu victima sau să se fi aflat în întreținerea victimei.

Persoanele aflate în întreținerea victimei care a decedat ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență au dreptul la despăgubirile pe care statul le-ar fi acordat victimei infracțiunii.

Sunt persoanele aflate în întreținere:

 • copiii victimei cu vârsta mai mică de 18 ani;
 • copiii victimei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani înscriși la studii cu program complet;
 • soțul supraviețuitor al victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soțul supraviețuitor al victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soția supraviețuitoare a victimei care este însărcinată și care nu lucrează;
 • părintele sau tutorele copilului victimei cu vârsta mai mică de trei ani care nu lucrează.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Aveți dreptul la despăgubiri în cazul în care, ca urmare a infracțiunii săvârșite prin violență, victima a suferit o vătămare gravă sau a fost bolnavă timp de cel puțin patru luni.

Următoarele persoane au dreptul să primească despăgubiri:

 • copiii victimei cu vârsta mai mică de 18 ani;
 • copiii victimei cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani înscriși la studii cu program complet;
 • soțul supraviețuitor al victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soțul supraviețuitor al victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei aflat la vârsta de pensionare;
 • părintele victimei cu capacitate de muncă diminuată;
 • soția supraviețuitoare a victimei care este însărcinată și care nu lucrează;
 • părintele sau tutorele copilului victimei cu vârsta mai mică de trei ani care nu lucrează.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

În Estonia, dreptul la despăgubire nu este condiționat de cetățenie.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara în care locuiesc sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Despăgubirea este plătită de către autoritatea competentă din țara în care a avut loc infracțiunea. Despăgubirea se plătește în conformitate cu legislația țării respective.

Pentru a solicita despăgubiri, puteți să vă adresați:

 • autorității competente din țara în cauză sau autorității competente din țara dumneavoastră de reședință;
 • în Estonia, autoritatea competentă este Consiliul de asigurări sociale, care va transmite autorității competente din cealaltă țară cererea dumneavoastră, împreună cu documentele justificative.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

O infracțiune săvârșită prin violență trebuie denunțată la poliție în termen de 15 zile calendaristice de la data la care a fost săvârșită.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu este necesar să se aștepte rezultatul procedurii pentru a solicita despăgubiri; este suficient ca infracțiunea să fi fost denunțată la poliție și ca procedura penală să fi început deja. Despăgubirile se pot solicita în termen de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii, dacă acesta a fost identificat?

Nu există nicio obligație de a solicita mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii. În cazurile în care se acordă despăgubiri, dreptul de a solicita despăgubiri este transferat către Consiliul de asigurări sociale, iar noi vom formula acțiunea împotriva persoanei care a cauzat prejudiciul (autorul infracțiunii) prin intermediul unei acțiuni în regres.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți dreptul la despăgubiri chiar dacă persoana care a cauzat prejudiciul nu a fost identificată sau procedura judiciară nu a fost încă încheiată.

Pentru a obține despăgubirea care trebuie plătită de stat victimelor infracțiunilor, este necesar ca un organ de cercetare să emită un certificat privind începerea procedurii penale.

În cazul în care solicitați rambursarea cheltuielilor de tratament medical sau de înmormântare, trebuie să prezentați documentele justificative ale acestor cheltuieli.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererile de despăgubire pot fi depuse în termen de trei ani de la data săvârșirii unei infracțiuni sau din momentul în care s-a cunoscut săvârșirea infracțiunii.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirea acoperă:

- prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuielile medicale aferente vătămării (tratament medical - ambulatoriu, în spital și pentru recuperare)
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării (de exemplu, îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea locuinței, dispozitive speciale, etc.)
 • vătămarea permanentă (de exemplu, invaliditatea și alte handicapuri permanente)
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (de exemplu, pierderea venitului și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere, etc.)
  • despăgubiri pentru distrugerea hainelor și a dispozitivelor medicale (de exemplu, despăgubiri pentru ochelari, rambursarea cheltuielilor pentru achiziționarea de haine noi)

- prejudiciul material (nepsihologic):

 1. cheltuielile de înmormântare
 2. pierderea dreptului la întreținere sau pierderea unei oportunități

- prejudicii psihologice:

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor care au dreptul să primească despăgubire/despăgubirea supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat

Membrii familiei victimei pot obține consiliere psihologică. În vederea obținerii despăgubirilor pentru asistență psihologică, trebuie să contactați un furnizor de servicii de sprijin al victimelor, care va redacta cererea și dumneavoastră o veți semna. De asemenea, aveți nevoie de un certificat emis de poliție care să confirme că a fost deschisă procedura și că aveți calitatea de victimă sau de reprezentant legal al victimei. Furnizorul de servicii de sprijin al victimelor vă va ajuta să obțineți un astfel de certificat emis de poliție.

Veți fi informat cu privire la acordarea despăgubirii pentru asistență psihologică în termen de 10 zile lucrătoare. Ulterior, puteți să vă adresați unui psiholog. Suma acordată cu titlu de despăgubire este, per persoană, salariul minim lunar (584 de euro în 2020).

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Persoanele aflate în întreținere primesc despăgubirea în tranșe lunare. Cheltuielile medicale și cele legate de înmormântare sunt rambursate ca sumă forfetară, pe baza documentelor justificative ale cheltuielilor.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Nu se plătesc despăgubiri în cazurile în care:

 1. victima a provocat sau a facilitat săvârșirea infracțiunii sau producerea prejudiciului prin faptele sale intenționate sau prin comportamentul său neglijent;
 2. victima nu a denunțat infracțiunea în termen de 15 zile în pofida faptului că a fost capabilă să facă acest lucru, iar poliția nu a luat cunoștință de infracțiune într-un alt mod;
 3. victima a fost condamnată pentru o infracțiune săvârșită prin violență sau în temeiul articolului 255 alineatul (1) sau al articolului 256 alineatul (1) din Codul penal, iar cazierul său judiciar nu a fost șters din baza de date a cazierelor judiciare în conformitate cu Legea privind baza de date a cazierelor judiciare;
 4. plata unei despăgubiri ar fi incorectă sau nejustificată din alte motive.

În plus, despăgubirea poate fi refuzată în cazul în care solicitantul a refuzat să coopereze cu autoritățile de asigurare a respectării legii în vederea stabilirii faptelor legate de infracțiune, în vederea identificării sau a reținerii autorului infracțiunii sau în vederea dovedirii prejudiciului.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu afectează acordarea sau plata unei despăgubiri.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Orice sume pe care le primește sau are dreptul să le primească persoana vătămată pentru prejudiciul cauzat de la o altă sursă decât persoana răspunzătoare de cauzarea acestuia se scad atunci când se evaluează despăgubirea, inclusiv indemnizația pentru diminuarea capacității de muncă acordată victimei. Atunci când se stabilește valoarea despăgubirii, se ia în considerare orice sumă plătită solicitantului de către persoana răspunzătoare de cauzarea prejudiciului înainte de acordarea despăgubirii.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Calcularea despăgubirilor acordate pentru diminuarea capacității de muncă sau lipsa capacității de muncă

Valoarea despăgubirii se calculează pe baza venitului mediu pe zi calendaristică. Se ia în considerare venitul (impozitat cu contribuțiile sociale) obținut în cursul celor șase luni anterioare săvârșirii infracțiunii.

Calcularea prejudiciilor cauzate de capacitatea de muncă parțială sau de lipsa capacității de muncă

Venitul mediu pe zi calendaristică se înmulțește cu treizeci, iar din rezultatul înmulțirii se deduce pensia pentru incapacitate de muncă sau indemnizația pentru diminuarea capacității de muncă acordată persoanei. Despăgubirile acoperă 80 % din beneficiul nerealizat. Datele cu privire la venitul mediu se obțin de la Consiliul fiscal și vamal.

Calcularea despăgubirilor în caz de deces al întreținătorului

1. Venitul mediu al victimei pe zi calendaristică se înmulțește cu treizeci, iar din rezultatul înmulțirii se deduce pensia de urmaș acordată persoanei în cauză.

2. Din suma rezultată se calculează un procent în funcție numărul de persoane aflate în întreținere:

 • 75 % în cazul unei persoane aflate în întreținere
 • 85 % în cazul a două persoane aflate în întreținere
 • 100 % în cazul a trei sau mai multe persoane aflate în întreținere

Se acordă despăgubiri în procent de 80 % din valoarea calculată.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă; despăgubirile se plătesc atât timp cât persoana care are dreptul să le primească îndeplinește condițiile pentru a beneficia de despăgubiri sau până la limita de 9 590 de euro.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

În formularul de cerere nu trebuie indicată nicio sumă.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Persoanele aflate într-o situație economică dificilă pot solicita plata în avans a despăgubirii, dacă au dreptul să primească despăgubiri, însă plata acestora este întârziată.

Pe baza cererii relevante, se efectuează plata unui avans de maximum 640 de euro.

În cazul în care avansul depășește cuantumul despăgubirii acordate ulterior, suma plătită în plus va fi recuperată.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate, etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Aveți dreptul să prezentați facturi suplimentare aferente unui tratament medical.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

Un certificat din partea unui organ de cercetare

Facturile pentru cheltuielile de înmormântare

Facturile pentru cheltuielile aferente tratamentului medical, chitanțele pentru medicamente etc.

Certificatul de deces al victimei

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Consiliul național de asigurări sociale din Estonia

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Opțiuni pentru depunerea cererilor:

 • De asemenea, cererile pot fi trimise prin poștă, la adresa Põllu 1A, 50303, Tartu.
 • Cererile pot fi depuse prin intermediul unui furnizor de servicii de sprijin al victimelor. Datele de contact ale furnizorilor de servicii de sprijin al victimelor sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului de asigurări sociale.
 • Cererile pot fi, de asemenea, transmise la un birou de servicii pentru clienți al Consiliului de asigurări sociale.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Nu este nevoie să fiți prezent.

Cât timp durează (aproximativ) să obțin decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Decizia se adoptă în termen de 30 de zile de la data primirii ultimului document.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Împotriva deciziei se poate depune contestație în termen de 30 de zile de la primirea acesteia. În mod alternativ, se poate introduce contestație în fața unei instanțe de contencios administrativ, în conformitate cu procedura prevăzută în Codul de procedură administrativă.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Formularele de cerere și informațiile cu privire la solicitarea de despăgubiri sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului de asigurări sociale.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Furnizorii de servicii de sprijin al victimelor pot fi contactați și prin telefon. Datele lor de contact sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliului de asigurări sociale.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Da

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Furnizorii de servicii de sprijin al victimelor oferă asistență și pe parcursul procedurii de solicitare de despăgubiri.

Ultima actualizare: 31/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Grecia

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Legislația elenă privind despăgubirea victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență include următoarele infracțiuni săvârșite în Grecia:

Infracțiuni premeditate săvârșite prin violență și infracțiunile prevăzute la următoarele articole din Codul penal: articolul 323A (traficul de persoane):

a) ținerea în sclavie sau practici similare legate de muncă,

b) ținerea în condiții de aservire,

c) obligarea victimei să muncească sau să cerșească (exploatarea prin muncă),

d) forțarea victimei să comită fapte penale,

e) prelevarea de celule, țesuturi sau organe de la victimă,

f) forțarea victimei să participe la acte, practici sau simulări sexuale sau la activități ori servicii menite exclusiv să provoace excitare sexuală (exploatare sexuală) sau

g) căsătorie forțată; articolul 336 când victima este un minor (infracțiuni împotriva libertății sexuale sau exploatarea financiară a vieții sexuale), articolul 339 alineatele (1) și (3) (corupere de minori); articolul 342 alineatul (1) (abuz sexual asupra copiilor); articolul 348A (pornografie infantilă); articolul 348Β (ademenirea copiilor în scopuri sexuale); articolul 348C (reprezentații pornografice ale minorilor); articolul 351A (acte sexuale care implică minori - contra plată).

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Pentru orice infracțiune săvârșită cu intenție, prin utilizarea violenței fizice sau amenințarea cu violența fizică și care are ca rezultat decesul sau o stare fizică sau mentală gravă a victimei; și pentru orice infracțiune săvârșită cu intenție, prin utilizarea violenței fizice sau amenințarea cu violența fizică și care este pasibilă de o pedeapsă mai mare cu închisoarea (kátheirxi).

Începând cu 1 ianuarie 2010, angajații din centre de detenție care sunt victime ale violenței premeditate în urma căreia au suferit un handicap sau o infirmitate gravă și care a fost săvârșită în Grecia beneficiază de concediu medical plătit neîntrerupt până când comisia medicală relevantă apreciază că aceștia sunt apți de muncă.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Despăgubirile sunt disponibile pentru membrii familiei victimei, și anume soțul/soția, o persoană care trăiește cu victima într-o relație stabilă și neîntreruptă de angajament de tip heterosexual sau homosexual, logodnicul/logodnica, rude de sânge sau prin alianță pe linie directă, părinții adoptivi și copiii adoptați, frații și surorile, soții/soțiile sau logodnicii/logodnicele fraților și surorilor, precum și persoanele aflate în întreținerea victimei în plus față de copiii și părinții aflați în întreținerea acesteia.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În acest caz, doar persoanele direct vătămate, adică doar victimele, au dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri (Archí Apozimíosis) despăgubește victimele infracțiunilor premeditate săvârșite prin violență dacă actul este săvârșit în Grecia și locul de reședință al victimei (katoikía) sau reședința sa obișnuită (siníthi diamoní) se află în Grecia, pe teritoriul unui alt stat membru al UE sau într-o țară terță, în condițiile prevăzute la articolul 323A din Codul penal. Nu se face nicio distincție între cetățenii UE și cei din țările terțe.

Pot solicita despăgubiri de la această țară în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (adică aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE, victimele al căror domiciliu sau a căror reședință obișnuită este în Grecia au dreptul doar să depună o cerere la Autoritatea elenă responsabilă în materie de asistență (Archí Syndromís) pentru acordarea de despăgubiri rezonabile și adecvate de către autoritatea pentru acordarea de despăgubiri din statul membru al UE în cauză, în conformitate cu condițiile specifice stabilite de legislația statului respectiv.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da, unui procuror sau la poliție în termen de trei luni, întrucât, în caz contrar, este posibil să nu se poată localiza autorul infracțiunii. În cazul în care motive de forță majoră v-au împiedicat să denunțați infracțiunea săvârșită împotriva dumneavoastră, termenul de trei luni începe să curgă imediat ce respectivele motive încetează să se mai aplice.

Trebuie să aștept rezultatul anchetei poliției sau al procedurii penale înainte să pot cere despăgubiri?

Da, deoarece dreptul dumneavoastră la despăgubire începe

(a) în cazul în care autorul infracțiunii nu dispune de resursele necesare pentru a vă despăgubi, atunci când este impusă o pedeapsă definitivă;

(b) în cazul în care identitatea autorului infracțiunii nu poate fi stabilită cu certitudine, atunci când dosarul cauzei este arhivat în registrul infractorilor necunoscuți; sau

(c) în cazul în care autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat, atunci când dosarul cauzei este arhivat printr-un act al procurorului competent în registrul infractorilor necunoscuți sau printr-o hotărâre definitivă de netrimitere în judecată sau printr-o achitare definitivă sau prin închiderea definitivă a cauzei în orice alt mod.

Sunt obligat să solicit despăgubiri mai întâi din partea autorului infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da, pentru că în cazurile menționate la literele (a) și (c) de mai sus (și anume, atunci când autorul infracțiunii nu dispune de resursele necesare pentru a vă despăgubi sau autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal sau condamnat), victima poate depune o cerere de despăgubiri de acest tip numai în cazul în care aceasta nu poate în niciun fel să obțină despăgubirile la care este îndreptățită de la autorul infracțiunii, astfel cum s-a stabilit printr-o hotărâre definitivă.

În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, pot beneficia în continuare de despăgubiri? În acest caz, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Da, puteți solicita despăgubiri de la Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri în cazul în care identitatea infractorului nu poate fi stabilită, după ce dosarul cauzei a fost arhivat în registrul infractorilor necunoscuți.

Există un termen până la care trebuie să solicit despăgubiri?

O cerere de despăgubire trebuie să fie depusă la Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri de către persoana îndreptățită sau de către reprezentantul acesteia în termen de un an de la data la care a apărut creanța.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubiri?

a) Pentru victima infracțiunii:

daune materiale (nepsihologice):

 • costurile medicale ale vătămării (tratament medical - tratament ambulatoriu și spitalicesc, reabilitare)
 • pierderea de venituri în cursul și ulterior tratamentului medical (inclusiv venituri pierdute, pierderea sau diminuarea capacității de a-și câștiga existența etc.)

daune psihologice (morale):

 • sprijin psihologic
 • schimbarea mediului și a adresei (îndepărtarea și achiziționarea de articole de primă necesitate)sprijin psihologic și mintal, schimbarea mediului și a adresei (îndepărtarea și achiziționarea de articole de primă necesitate)

b) Pentru rudele victimei sau alte persoane îndreptățite în virtutea relației lor cu victima:

daune materiale (nepsihologice):

 • cheltuielile de înmormântare
 • cheltuielile medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și spitalicesc, reabilitarea)
 • pierderea sprijinului sau a perspectivelor.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în tranșe lunare?

Printr-o plată unică.

În ce mod ar putea comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În momentul stabilirii cuantumului despăgubirilor, se va ține cont de eventualele fapte culpabile pe care le-ați săvârșit.

În plus, în cazul în care, în cursul procedurilor penale, nu ați cooperat cu autoritățile, nesprijinindu-le în mod nejustificat, în special dacă ați refuzat să depuneți mărturie sau ați ascuns sau nu ați prezentat elemente de probă materiale, făcând astfel mai dificilă identificarea autorului infracțiunii, nu aveți dreptul la despăgubiri.

În ce mod ar putea să afecteze situația mea financiară posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Dreptul dumneavoastră la despăgubiri sau cuantumul despăgubirilor pe care le-ați putea primi nu sunt afectate de situația dumneavoastră financiară.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea mea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu aveți dreptul la despăgubiri în următoarele cazuri: a) în cazul în care actul a avut loc între membrii unei organizații criminale, ai unei bande sau ai unui grup terorist; b) dacă în mod intenționat ați omis să denunțați în termen de trei luni infracțiunea săvârșită împotriva dumneavoastră, făcând mai dificilă identificarea infractorului acesteia (însă, în cazul în care motive de forță majoră v-au împiedicat să denunțați infracțiunea săvârșită împotriva dumneavoastră, termenul de trei luni începe să curgă imediat ce respectivele motive încetează să se mai aplice); c) în cazul în care, în cursul procedurilor penale, ați refuzat, în mod nejustificat, să acordați asistență autorităților, în special dacă ați refuzat să depuneți mărturie sau nu ați prezentat elemente de probă materiale, făcând astfel mai dificilă identificarea autorului infracțiunii; și d) în oricare alte cazuri în care, având în vedere circumstanțele speciale, cererea dumneavoastră de acordare de despăgubiri constituie un abuz de drept.

La stabilirea cuantumului despăgubirilor, se va ține cont de orice fapte culpabile pe care le-ați săvârșit, de orice costuri suportate de către statul elen pentru spitalizarea dumneavoastră, precum și de orice alte sume pe care le-ați primit de la autorul infracțiunii, de la serviciile de securitate socială sau din orice altă sursă.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Cuantumul despăgubirilor va fi determinat în conformitate cu legislația elenă, sub rezerva oricăror dispoziții mai specifice.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Nu.

Trebuie să specific nivelul despăgubirilor în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da, formularul de cerere conține o rubrică specifică ce trebuie să fie completată.

Despăgubirile pe care le primesc pentru pierderile suferite din alte surse (cum ar fi de la angajatorul meu sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritatea/organismul competent?

Da, în cererea dumneavoastră trebuie să indicați cuantumul despăgubirilor pe care le solicitați și orice alte despăgubiri pe care le-ați primit, astfel încât să se poată ține seama de orice costuri suportate de statul elen pentru spitalizarea dumneavoastră și orice alte sume pe care l-ați primit din partea autorului infracțiunii, de la serviciile de securitate socială sau din orice altă sursă.

Veți fi rugat, de asemenea, să furnizați detalii referitoare la situația rezultată în urma producerii daunelor. Aceasta înseamnă că veți fi invitat să declarați și să prezentați toate elementele de probă legate de cheltuielile medicale, taxele de spitalizare sau cheltuielile de înmormântare, precum și cele legate de orice pierdere sau reducere a venitului dumneavoastră, orice majorare a cheltuielilor dumneavoastră sau orice incapacitate de a exercita o profesie ca urmare a daunelor cauzate de presupusa infracțiune.

Pot primi un avans din despăgubiri? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a agravării stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri nu a prevăzut în mod expres despăgubiri complementare sau suplimentare. Cu toate acestea, legislația elenă prevede o astfel de posibilitate în cazul unei schimbări a circumstanțelor sau al deteriorării sănătății victimei.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

Sunt necesare următoarele documente justificative, în funcție de caz:

 • carte de identitate sau pașaport sau certificat de stare civilă
 • permis de ședere sau o confirmare de primire a unei cereri de reînnoire a permisului de ședere
 • dovadă corespunzătoare a plății cheltuielilor de înmormântare și a cheltuielilor medicale
 • certificatul de deces al victimei sau certificatele medicale în care se indică tipul vătămării, durata perioadei de handicap, natura oricăror consecințe asupra sănătății și orice handicap permanent și gradul oricărui astfel de handicap
 • venitul din anul precedent anului în care a fost depusă cererea și din anul precedent celui în care a avut loc incidentul (evaluare fiscală din partea autorității fiscale competente sau declarația de venit depusă de dumneavoastră sau de către partenerul dumneavoastră de viață, un partener în cadrul unui parteneriat civil sau oricare altă persoană care locuiește permanent cu dumneavoastră)
 • certificat de depunere a unei plângeri/a unui denunț cu privire la infracțiune (infracțiuni)
 • o copie a hotărârilor judecătorești definitive relevante sau a ordinelor sau un certificat potrivit căruia cauza a fost închisă
 • certificat de plată sau de neplată a sumelor conexe din alte surse (fondul de asigurări al angajatorului, societate privată de asigurări)
 • orice alte documente care sunt relevante sau care constituie dovada pierderii, a reducerii venitului dumneavoastră, a creșterii cheltuielilor dumneavoastră sau a incapacității de a exercita o profesie.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite atunci când cererea este primită și soluționată?

Da, 50 EUR, taxă care trebuie achitată înainte de examinarea cazului de către Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

La Autoritatea responsabilă în materie de asistență sau direct la secretariatul Autorității pentru acordarea de despăgubiri.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată?

Nu neapărat. Dacă se dovedește necesar, vi se va cere să vă prezentați.

În cazul în care locul dumneavoastră de reședință sau reședința dumneavoastră obișnuită se află pe teritoriul unui alt stat membru, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri va solicita autorității relevante responsabile în materie de asistență să vă intervieveze în conformitate cu legislația statului respectiv și să îi transmită un raport. Autoritatea poate, de asemenea, să efectueze ea-însăși o audiere, prin telefon sau videoconferință, în conformitate cu legislația elenă, în colaborare cu autoritatea relevantă responsabilă în materie de asistență. În acest caz, Autoritatea elenă pentru acordarea de despăgubiri nu poate obliga solicitantul să fie audiat.

Cât timp durează (aproximativ) soluționarea a unei cereri de despăgubiri de către autoritatea competentă?

Autoritatea pentru acordarea de despăgubiri trebui să examineze cazul în termen de trei luni de la data depunerii cererii și trebuie să adopte o decizie finală în termen de trei luni de la data evaluării cererii.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Atât solicitantul, cât și statul elen au dreptul să introducă o cale de atac împotriva deciziei Autorității pentru acordarea de despăgubiri în fața Tribunalului administrativ de primă instanță (Dioikitikó Protodikeío). Termenul de introducere a căii de atac este de patru luni.

De unde obțin formularele necesare și alte informații privind modul de contestare?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2019/08/%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A1%CE%A4%CE%97%CE%9C%CE%91.pdf

Există o linie telefonică gratuită specială la care pot suna sau un site internet pe să-l pot folosi?

Nu există o linie telefonică gratuită specială pentru a solicita despăgubiri. Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.ministryofjustice.gr/

Pot obține asistență judiciară (asistență din partea unui avocat) pentru depunerea cererii?

În cazul litigiilor transfrontaliere, asistența judiciară este furnizată în cauzele civile (sau comerciale) atunci când domiciliul sau reședința dumneavoastră obișnuită se află pe teritoriul unui alt stat membru al UE. Asistența judiciară poate lua, de asemenea, forma numirii unui avocat care să vă acorde consiliere judiciară în vederea soluționării litigiului înainte ca acesta să fie adus în fața instanței. Persoanele care își au domiciliul sau reședința obișnuită în Grecia, însă solicită asistență judiciară pentru un proces sau o etapă procedurală în alt stat membru al UE sunt, de asemenea, eligibile pentru a beneficia de serviciile unui avocat până la primirea unei cereri pentru furnizarea de asistență judiciară de către autoritatea competentă din statul membru respectiv.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul de Cercetare pentru Egalitatea de Gen (KEThI)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăCentrul Național pentru Solidaritate Socială (EKKA)

Secretariatul General pentru Egalitatea de Gen (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon):

Linkul se deschide într-o fereastră nouăConsiliul Elen pentru Refugiați (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAmnesty International Grecia

Linkul se deschide într-o fereastră nouăPoliția elenă – Criminalitate informatică

Ultima actualizare: 23/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Spania

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În dreptul spaniol, procedura normală prin intermediul căreia se pot solicita despăgubiri pentru prejudiciile suferite este procedura penală, în care răspunderea civilă este analizată împreună cu răspunderea penală. Din acest motiv, instanța penală locală (Juzgado de Instrucción) acordă persoanei vătămate posibilitatea de a introduce o acțiune civilă, astfel încât aceasta să poată declara dacă dorește să formuleze acțiunea în cadrul procedurii penale sau dacă își rezervă dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin intermediul unei proceduri civile.

În cazul în care declară că dorește să solicite despăgubiri în cadrul procedurii penale, partea vătămată poate opta pentru acțiunea civilă formulată în numele său de către procuror (acest lucru se va întâmpla și în cazul în care persoana vătămată nu are nicio preferință) sau, dacă dorește, poate să participe personal la procedură (prin intermediul unui avocat și al procurorului).

În cazul în care alege să solicite despăgubiri în afara procedurii penale, persoana vătămată trebuie să introducă o acțiune civilă în conformitate cu normele referitoare la procedurile civile.

În situațiile transfrontaliere, de exemplu în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită într-un stat membru diferit de cel în care locuiește victima, aceasta poate solicita despăgubiri autorului infracțiunii în temeiul legislației naționale în fața instanței penale competente.

Legislația spaniolă prevede regimuri specifice de despăgubire în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență, al infracțiunilor sexuale și al infracțiunilor de terorism.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

În ceea ce privește infracțiunile săvârșite prin violență și infracțiunile sexuale care au fost comise în Spania și care au condus la decesul, vătămarea corporală gravă sau afectarea sănătății fizice sau psihice a victimei, Spania dispune de un sistem de ajutoare pentru acest tip de infracțiuni săvârșite cu intenție (intenționate) și prin violență. De asemenea, se acordă ajutoare victimelor infracțiunilor sexuale, chiar și atunci când aceste infracțiuni sunt săvârșite fără violență.

În general, ajutorul financiar prevăzut de lege poate fi accesat dacă, în momentul săvârșirii infracțiunii:

 • victima este cetățean spaniol sau resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene;
 • victima are reședința obișnuită în Spania, deși nu este cetățean spaniol sau resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene;
 • victima este resortisant al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său.

În caz de deces, cerințele referitoare la cetățenie sau reședință menționate mai sus se aplică beneficiarilor, iar nu persoanei decedate.

În cazul vătămării corporale grave sau al afectării grave a sănătății fizice sau mintale, beneficiari vor fi victimele directe, și anume cele care au suferit prejudiciul sau vătămarea corporală.

Prejudiciile care dau dreptul la ajutor financiar sunt cele care afectează integritatea fizică sau sănătatea fizică sau psihică și care determină incapacitatea temporară de muncă a victimei cu o durată mai mare de șase luni sau o incapacitate permanentă de muncă de minimum 33 %.

În cazul infracțiunilor de terorism, există mai multe tipuri de ajutoare de stat destinate victimelor terorismului care au drept scop despăgubirea acestora pentru prejudiciile cauzate de aceste tipuri de infracțiuni. Între actul terorist și prejudiciul suferit trebuie să existe o legătură directă.

Următoarele prejudicii și vătămări corporale sunt eligibile pentru acordarea de despăgubiri:

 • vătămarea corporală, atât fizică, cât și psihică, precum și cheltuielile pentru tratamente medicale, proteze și intervenții chirurgicale;
 • Aceste cheltuieli vor fi rambursate persoanei vătămate numai dacă nu sunt acoperite în întregime sau parțial de sistemul de protecție socială public sau privat care i se aplică.
 • prejudiciile materiale cauzate locuințelor persoanelor fizice sau cele care se produc în unități comerciale și industriale, la sediul partidelor politice, al sindicatelor și al organizațiilor civile;
 • costurile aferente cazării temporare în perioada efectuării lucrărilor de reparație a reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice;
 • prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri, cu excepția vehiculelor aflate în proprietate publică.

Cu excepția vătămărilor corporale, despăgubirile pentru prejudiciile menționate mai sus vor avea un caracter secundar față de cele stabilite pentru aceleași împrejurări de orice alt organism public sau față de cele care rezultă din contracte de asigurare. În aceste cazuri, despăgubirea va reprezenta diferența dintre despăgubirea plătită de administrațiile publice menționate mai sus sau de societățile de asigurare și evaluarea oficială.

Valoarea despăgubirii va fi stabilită în funcție de prejudiciul produs (gravitatea vătămării și tipul de invaliditate pe care o provoacă, deces etc.).

Alte ajutoare:

 • pentru studiu: în cazul în care un act terorist conduce la vătămări corporale de o gravitate deosebită pentru un elev sau pentru părinții sau tutorii acestuia ori în cazul în care aceste vătămări îi împiedică să își exercite profesia lor obișnuită;
 • asistență psihologică și psihopedagogică imediată, atât pentru victime, cât și pentru familiile acestora;
 • ajutoare extraordinare și excepționale acordate cu scopul de a satisface nevoile personale sau familiale ale victimelor, care fie nu sunt acoperite deloc, fie sunt acoperite într-un mod evident insuficient de ajutorul obișnuit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale care au avut ca urmare directă moartea victimei, victimele indirecte pot fi beneficiari dacă, în momentul săvârșirii infracțiunii, victima avea cetățenie spaniolă sau era resortisant al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau, în cazul în care nu se întâmplă acest lucru, victima avea reședința obișnuită în Spania sau era resortisant al unui alt stat care acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său.

Următoarele persoane pot beneficia de despăgubiri, în calitate de victime indirecte:

 • soțul sau soția persoanei decedate, în cazul în care aceștia nu erau separați legal, sau persoana care trăia cu persoana decedată în mod permanent în cadrul unei relații similare căsătoriei, de cel puțin doi ani în momentul producerii decesului, cu excepția cazului în care aceștia aveau copii împreună, caz în care este suficientă simpla coabitare.
 • este exclusă din categoria beneficiarilor orice persoană care a fost condamnată pentru omor săvârșit cu intenție în oricare dintre formele sale, în cazul în care persoana decedată era soțul sau soția acesteia sau persoana cu care aceasta era sau fusese într-o relație stabilă similară;
 • copilul persoanei decedate, care era în întreținerea persoanei decedate și locuia împreună cu aceasta, pornind de la premisa că atât copiii minori, cât și adulții cu handicap sunt dependenți din punct de vedere financiar;
 • mama sau tatăl persoanei decedate, care era dependent din punct de vedere financiar de persoana respectivă, atât timp cât nu există nicio persoană care să fie în situațiile menționate anterior;
 • părinții minorilor care au decedat ca o consecință directă a unei infracțiuni sunt, de asemenea, considerați victime indirecte în sensul ajutorului financiar prevăzut de legislația spaniolă.

În cazul decesului unui minor sau al unei persoane cu handicap ca o consecință directă a unei infracțiuni, părinții sau tutorii minorului sau ai persoanei cu handicap vor avea dreptul doar la un ajutor reprezentând despăgubirea corespunzătoare cheltuielilor de înmormântare plătite efectiv, până la valoarea-limită stabilită prin lege.

În cazurile infracțiunilor sexuale care au afectat sănătatea psihică a victimei, valoarea ajutorului va acoperi cheltuielile tratamentului terapeutic ales în mod liber de către victimă, cu un plafon maxim stabilit prin lege.

În cazul infracțiunilor de terorism, dacă acestea au condus la moartea victimei directe, următoarele persoane pot beneficia de ajutor:

 • soțul sau soția persoanei decedate;
 • partenerul necăsătorit împreună cu care persoana decedată coabita de cel puțin doi ani;
 • partenerul necăsătorit împreună cu care persoana decedată avea copii;
 • părinții persoanei decedate, dacă aceștia depindeau din punct de vedere financiar de persoana respectivă; în absența părinților și în această ordine, nepoții, frații și surorile și bunicii persoanei decedate, care depindeau din punct de vedere financiar de această persoană;
 • în cazul în care nu există niciuna dintre persoane care să corespundă categoriilor menționate mai sus, copiii și, în cazul în care nu există, părinții care nu erau dependenți din punct de vedere financiar de persoana decedată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență sau al infracțiunilor sexuale care au provocat victimei vătămări corporale grave sau i-au afectat grav sănătatea fizică sau psihică, numai victimele directe au dreptul la despăgubiri, și anume persoanele care au suferit vătămări corporale sau a căror sănătate a fost afectată. Victimele indirecte pot beneficia de ajutor numai în cazul decesului victimei directe, în cazurile prevăzute de lege și în măsura în care sunt îndeplinite cerințele prevăzute de lege.

În cazul infracțiunilor de terorism, se consideră că următoarele persoane au dreptul de a beneficia de drepturile și prestațiile reglementate prin lege:

 • persoanele decedate sau persoanele care au fost afectate fizic și/sau psihic ca urmare a actului terorist;
 • persoanele care au suferit prejudicii materiale, în cazul în care se consideră că acestea nu sunt victime ale actelor de terorism sau că nu au dreptul la ajutor, prestații sau despăgubiri pentru un alt motiv;
 • persoanele care, în caz de deces al victimei și în conformitate cu termenii și în ordinea de preferință stabilită prin lege, pot avea dreptul la ajutor sau la prestații relevante datorită înrudirii (membri ai familiei), coabitării sau unui raport de dependență față de persoana decedată;
 • persoanele care prezintă dovada că au fost supuse în mod direct și repetat unor amenințări sau presiuni din partea unei organizații teroriste;
 • persoanele rănite care au suferit diferite grade de vătămări corporale invalidante, până la gradul al doilea de rudenie de sânge;
 • persoanele care au făcut obiectul unor atacuri teroriste, dar nu au fost rănite, au dreptul la medalii și decorații, însă nu au dreptul să primească vreo despăgubire financiară.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt resortisant al unei țări din UE?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență sau al infracțiunilor sexuale:

Da, în cazul în care statul al cărui resortisant este victima acordă ajutoare similare pentru cetățenii spanioli pe teritoriul său. Această practică de recunoaștere, în care se invocă legislația aplicabilă în statul al cărui resortisant este victima, trebuie atestată și constituie unul dintre documentele care trebuie să însoțească cererea de acordare a ajutorului final, de exemplu pentru incapacitate temporară sau vătămări corporale invalidante. Administrația spaniolă verifică validitatea și conținutul legii străine invocate și stabilește, în fiecare caz în parte, dacă poate fi aplicată.

În cazul infracțiunilor de terorism, este necesar ca, pentru a se aplica schema de ajutoare, prestațiile și despăgubirile prevăzute de legislația spaniolă, actele teroriste să fi fost comise pe teritoriul spaniol sau pe un teritoriu aflat sub jurisdicție spaniolă și să fi avut loc după 1 ianuarie 1960.

În cazul în care o victimă suferă consecințele unui act terorist săvârșit pe teritoriul spaniol sau pe un teritoriu aflat sub jurisdicție spaniolă după 1 ianuarie 1960, aceasta are dreptul să primească ajutorul prevăzut de lege, indiferent de cetățenia sa.

Schema de ajutoare prevăzută de legislația spaniolă se aplică și în următoarele cazuri:

persoanelor cu cetățenie spaniolă victime în străinătate ale unor grupuri care de regulă își desfășoară activitatea în Spania sau ale unor acte teroriste împotriva statului spaniol sau a intereselor spaniole;

persoanelor cu cetățenie spaniolă victime ale unor acte de terorism care sunt săvârșite în afara granițelor țării și care nu intră sub incidența paragrafului anterior;

participanților la operațiuni de pace și securitate care fac parte din contingentele spaniole din străinătate și care sunt ținta unui atac terorist.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, procedurilor provizorii și finale pentru procesarea și acordarea ajutoarelor victimelor directe și indirecte ale infracțiunilor prevăzute de lege li se aplică legislația spaniolă, dacă infracțiunea este săvârșită în Spania și solicitantul ajutorului are reședința obișnuită într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

În astfel de cazuri, dacă cererea de ajutor public prevăzută în legislația spaniolă este formulată prin intermediul autorităților responsabile cu asistența ale statului în care solicitantul își are reședința obișnuită, autoritatea de decizie din Spania [respectiv, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat (Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Publicas) din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice (Ministerio de Hacienda y Función Pública)] trebuie să informeze solicitantul și autoritatea responsabilă cu asistența cu privire la următoarele:

 • primirea cererii de ajutor de stat, organul care anchetează cazul, termenul-limită pentru soluționarea cazului și, dacă este posibil, estimarea datei până la care se va lua decizia;
 • decizia de închidere a cazului.

În plus, în calitatea sa de organism decizional, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat poate obține cooperarea autorității responsabile cu asistența a statului în care își are reședința obișnuită solicitantul ajutorului în vederea organizării unei audieri a solicitantului sau a oricărei alte persoane pe care o consideră necesară.

În acest scop, aceasta poate solicita autorității responsabile cu asistența să furnizeze tot ceea ce îi este necesar organului de anchetă pentru desfășurarea audierii, în special prin sistemul de teleconferință sau videoconferință, cu persoana care urmează să fie audiată, dacă persoana respectivă este de acord cu acest lucru.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, deși există posibilitatea că procedura penală să fi fost inițiată de autoritățile competente din oficiu, fără a fi necesară denunțarea infracțiunii la poliție.

Ca regulă generală, acordarea ajutorului este condiționată de pronunțarea unei hotărâri judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac. Legislația prevede ca victimele infracțiunilor sau beneficiarii acestora cu situații financiare precare să primească ajutoare intermediare în cursul desfășurării procedurii penale. Ajutorul intermediar poate fi solicitat imediat după ce victima a denunțat evenimentele autorităților competente sau atunci când procedura penală a fost inițiată de organismele competente fără a fi necesară denunțarea la poliție.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a prezenta cererea de ajutor financiar, este necesar să anexați la aceasta o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie că este vorba despre o hotărâre, o hotărâre pronunțată în lipsă, o decizie de clasare a cauzei din cauza decesului inculpatului, fie despre o decizie de respingere a cauzei.

În cazul infracțiunilor de terorism, pentru acordarea ajutorului și a prestațiilor prevăzute în legislația spaniolă există fie cerința ca victimei să i se fi acordat dreptul la despăgubire în temeiul răspunderii civile pentru actele și consecințele acestora în legătură cu care se pot acorda despăgubiri în baza unei hotărâri împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie cerința ca, în cazul în care o astfel de hotărâre nu a fost pronunțată, să fi fost efectuată cercetarea judiciară corespunzătoare sau să fi fost inițiată procedura penală pentru urmărirea infracțiunilor.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a prezenta cererea de ajutor financiar, este necesar să anexați la aceasta o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie că este vorba despre o hotărâre, o hotărâre pronunțată în lipsă, o decizie de clasare a cauzei din cauza decesului autorului infracțiunii, fie despre o decizie de respingere a cauzei.

Această cerință înseamnă că, în cazul în care veți solicita ajutor financiar, este necesar să introduceți o acțiune în justiție împotriva persoanei suspectate de săvârșirea infracțiunii.

În cazul infracțiunilor de terorism, pentru acordarea ajutorului și a prestațiilor prevăzute în legislația spaniolă există fie cerința ca victimei să i se fi acordat dreptul la despăgubire în temeiul răspunderii civile pentru evenimentele și consecințele acestora în legătură cu care se pot acorda despăgubiri în baza unei hotărâri împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, fie cerința ca, în cazul în care o astfel de hotărâre nu a fost pronunțată, să fi fost efectuată cercetarea judiciară corespunzătoare sau să fi fost inițiată procedura penală pentru urmărirea infracțiunilor.

Prin urmare, pentru solicitarea ajutorului și a prestațiilor prevăzute în lege, este necesar să fi fost inițiată procedura penală sau cel puțin să fi fost efectuată cercetarea judiciară corespunzătoare

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat, nu este posibil să se solicite despăgubiri, din moment ce una dintre cerințe este prezentarea unei copii a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale pronunțate împotriva presupusului autor al infracțiunii și împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac. Dacă procedura penală nu s-a încheiat încă, și anume nu s-a pronunțat încă o hotărâre judecătorească de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, se poate solicita ajutor intermediar, cu condiția prezentării unor mijloace de probă care să dovedească situația financiară precară a victimei sau a beneficiarilor acesteia.

În cazul în care presupusul autor al infracțiunii nu apare în instanță, la cererea de ajutor trebuie anexată hotărârea relevantă pronunțată în absență.

Unul dintre documentele care trebuie prezentate împreună cu cererea de ajutor intermediar este un raport din partea procuraturii care precizează faptul că există dovezi prima facie că decesul, vătămarea corporală sau prejudiciul au fost cauzate printr-o faptă violentă și săvârșită cu intenție (intenționată).

În cazul infracțiunilor de terorism, ajutorul și prestațiile prevăzute în legislația spaniolă se pot solicita dacă s-a efectuat cercetarea judiciară corespunzătoare sau dacă a fost inițiată procedura penală pentru judecarea infracțiunilor în cauză.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, termenul pentru solicitarea ajutorului este, în general, de un an de la data săvârșirii infracțiunii.

În cazul infracțiunilor de terorism, termenul pentru prezentarea cererilor de despăgubire pentru vătămări corporale sau prejudicii materiale este, în general, de un an de la data la care s-a produs prejudiciul.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

(a) pentru victima infracțiunii

- Prejudiciul material

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, se acordă ajutor în caz de deces, vătămare corporală gravă sau afectare gravă a sănătății fizice sau psihice.

Vătămarea corporală gravă este considerată a fi vătămarea care afectează integritatea corporală sau sănătatea fizică ori psihică și care cauzează incapacitatea temporară sau permanentă a persoanei care a suferit această vătămare.

Vătămarea corporală sau afectarea sănătății fizice sau psihice ar trebui să fie suficient de grave pentru a se declara invaliditatea permanentă sau o situație de incapacitate temporară cu o durată mai mare de șase luni, în conformitate cu legislația spaniolă privind securitatea socială. Incapacitatea permanentă trebuie să implice cel puțin 33 % incapacitate.

În cazul infracțiunilor de terorism, ajutorul obișnuit acoperă următoarele evenimente:

 • Deces: cheltuielile pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor ucise în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare sunt plătite beneficiarilor de către stat, până la un plafon stabilit în mod legal.

În plus, în cazurile aplicabile, beneficiarii au dreptul să primească:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară;
 • ajutor educațional;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Vătămări corporale:

Persoanele care au suferit vătămări corporale au dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile aferente tratamentelor medicale, protezelor și intervențiilor chirurgicale care au legătură cu actul terorist, dacă necesitatea acestor cheltuieli este demonstrată și dacă nu sunt acoperite de niciun sistem de protecție socială public sau privat care se aplică persoanelor în cauză.

Se disting următoarele situații:

 • handicap grav;
 • incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională;
 • incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită;
 • incapacitate permanentă parțială: în aceste situații, se stabilește o despăgubire financiară fixă.

În plus, în cazurile aplicabile, beneficiarii au dreptul să primească:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară; ajutor educațional;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Vătămări corporale permanente fără caracter invalidant: în acest caz, despăgubirea variază în funcție de evaluarea prejudiciului care a fost efectuată în conformitate cu sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere, conform grilei rezultate din aplicarea legislației în materie de securitate socială la cuantumul despăgubirilor pentru vătămarea permanentă, mutilarea, deformarea și vătămările corporale fără caracter invalidant cauzate de un accident la locul de muncă sau de o boală profesională.

În ceea ce privește evaluarea despăgubirilor pentru efectele post-traumatice, incluzând afectările fizice, intelectuale, senzoriale și organice și afectările de ordin estetic care rezultă în urma unei vătămări și rămân după finalizarea procesului de vindecare, sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere include cheltuielile pentru asistența medicală viitoare, pentru proteze, pentru recuperarea la domiciliu și în clinici de recuperare, precum și cheltuielile suportate din cauza, printre altele, a pierderii independenței personale.

Sistemul include, de asemenea, incapacitatea temporară, pe care victima o poate experimenta în perioada în care primește asistență medicală și în care se află în imposibilitatea de a-și exercita activitățile profesionale sau normale.

În mod similar, victimele terorismului afectate de vătămări corporale permanente fără caracter invalidant au dreptul, dacă este cazul, să primească:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară;
 • scutirea de taxele academice;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Incapacitate temporară: În acest sens, victima este considerată a fi într-o situație de incapacitate temporară în perioada în care primește îngrijiri medicale și se află în imposibilitatea de a-și exercita activitățile profesionale sau normale.

În plus, în anumite cazuri, victimele au de asemenea dreptul să primească ajutorul suplimentar acordat celor afectați de un handicap permanent sau de vătămări corporale permanente fără caracter invalidant, cu excepția ajutorului educațional.

 • Răpire: despăgubirile în acest caz includ despăgubiri financiare fixe și despăgubiri pentru vătămările corporale pe care răpirea ar fi putut să vi le cauzeze.

În mod similar, beneficiarii pot fi despăgubiți pentru vătămarea corporală pe care răpirea ar fi putut să o cauzeze, alături de alte tipuri de ajutor, precum:

 • o plată extraordinară în orice cuantum stabilit printr-o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, aferentă răspunderii civile pentru prejudiciile fizice sau psihologice generate de evenimente;
 • o plată pentru prejudicii materiale;
 • ajutor pentru tratament medical și pentru îngrijire medicală și psihosocială suplimentară;
 • ajutor în legătură cu locuința;
 • ajutor extraordinar pentru situații de necesitate;
 • distincții acordate de Ordinul Regal de Recunoaștere Civilă a Victimelor Terorismului (Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo).
 • Prejudiciul material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

Beneficiarii au dreptul să primească:

Despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, atunci când prin reședința obișnuită se înțelege în general clădirea care constituie reședința unei persoane sau a unei familii pentru cel puțin șase luni pe an, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

Cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include cheltuielile necesare pentru reparația vehiculului, fiind posibil să se acorde ajutor și în cazul distrugerii vehiculului.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

Responsabilitatea pentru despăgubirea victimelor atacurilor teroriste este preluată de către stat care, în cazuri excepționale, va plăti despăgubirea relevantă pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de vătămare fizică sau psihologică, care acoperă următoarele evenimente: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă parțială, vătămări corporale permanente fără caracter invalidant și răpire.

- Prejudiciul psihologic

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, dacă infracțiunea a afectat sănătatea psihică (prejudiciu psihologic) a victimei, valoarea ajutorului va acoperi cheltuielile legate de orice tratament terapeutic ales în mod liber de victimă, în limita valorii maxime specificate de legislația spaniolă.

În cazul infracțiunilor de terorism, referitor la prejudiciul psihologic, victimele atacurilor teroriste vor primi imediat și cu titlu gratuit asistența psihologică și psihiatrică necesară, care corespunde nevoilor lor de îngrijire, atât timp cât acest lucru este considerat a fi necesar din punct de vedere clinic pentru cea mai rapidă și mai eficientă recuperare a lor.

Acest ajutor se extinde la victimele directe, precum și la persoanele amenințate și la familiile lor sau la persoanele cu care acestea locuiesc împreună.

(b) Drepturile persoanelor sau a rudelor victimelor

- Prejudiciul material

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, părinții unui minor decedat ca urmare a unei infracțiuni sunt considerați a fi beneficiari, în calitate de victime indirecte.

În astfel de cazuri, ajutorul se limitează la despăgubirea pentru cheltuielile funerare pe care părinții sau tutorii copilului decedat le-au plătit efectiv, în limitele stabilite de legislația spaniolă.

Sunt considerate eligibile în scopul despăgubirii cheltuielile funerare legate de priveghi, de deplasare, de înmormântare sau de incinerare.

În cazul infracțiunilor de terorism, statul va achita cheltuielile de deplasare, cheltuielile funerare și cheltuielile de înmormântare și/sau de incinerare ale persoanelor ucise în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, până la limita prevăzută de legislația aplicabilă.

- Prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor și a persoanelor îndreptățite/despăgubirea supraviețuitorilor, dacă victima a decedat

În cazul infracțiunilor de terorism, ajutorul prevăzut pentru asistența psihologică și psihiatrică a victimelor directe ale actelor teroriste se extinde, de asemenea, la membrii familiei lor și la persoanele cu care locuiesc împreună, care pot suferi efecte psihologice rezultate din actele de terorism, care se manifestă mai târziu: aceștia au dreptul la finanțarea cheltuielilor pentru consultul psihologic, ca urmare a prescripției din partea unui medic, până la o limită stabilită pentru tratamentul individualizat.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, valoarea ajutorului nu poate să depășească în niciun caz despăgubirea stabilită în hotărârea judecătorească.

Valoarea ajutorului se va stabili prin aplicarea unui set de norme, cu condiția ca aceasta să nu depășească valoarea precizată în hotărârea judecătorească:

 • în caz de incapacitate temporară, după ce au trecut primele șase luni, în perioada în care persoana vătămată rămâne în stare de incapacitate, se va acorda o sumă echivalentă cu dublul valorii zilnice curente a indicatorului public al venitului cu scop multiplu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)], alături de plățile lunare relevante efectuate în perioada respectivă.

IPREM este un indicator care este stabilit anual și utilizat pentru a stabili valoarea anumitor prestații sau pragul pentru accesul la anumite prestații, drepturi sau servicii publice.

 • În cazul vătămării corporale invalidante, suma maximă care poate fi acordată se raportează la valoarea lunară curentă a IPREM la data la care sănătatea persoanei a fost afectată de vătămarea corporală sau de boală și va depinde de gradul de invaliditate:
  • pentru incapacitate permanentă parțială: 40 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 60 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 90 de rate lunare.
  • pentru handicap grav: 130 de rate lunare.
 • În caz de deces, valoarea maximă a ajutorului care urmează să fie acordat este de 120 de rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

Valoarea ajutorului acordat pentru cheltuielile funerare părinților sau tutorilor unui minor sau ai unui adult handicapat care decedează ca urmare directă a unei infracțiuni va acoperi costurile plătite efectiv până la un plafon maxim de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

Plata valorii ajutorului acordat pentru cheltuielile de tratament terapeutic în cazul infracțiunilor sexuale care au condus la afectarea sănătății psihice a victimelor se va face în conformitate cu următoarele criterii:

 • În cazul în care cererea de ajutor se formulează înainte de începerea tratamentului, se poate conveni plata unei sume pe baza unei rate lunare egale cu IPREM. În cazul în care această sumă nu este suficientă pentru a plăti tratamentul, cheltuielile excedentare pot fi acoperite, la cererea persoanei interesate, printr-o singură plată sau prin plăți succesive până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • În cazul în care ajutorul este solicitat după începerea tratamentului, cheltuielile suportate de persoana în cauză vor fi plătite împreună cu cheltuielile viitoare efectuate în același scop, până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • Dacă, la momentul prezentării cererii, se demonstrează că tratamentul s-a încheiat, ajutorul va fi plătit într-o singură tranșă, corespunzătoare valorii cheltuielilor efectuate, până la valoarea maximă permisă. În cazul în care se poate demonstra că tratamentul trebuie reluat, iar valoarea maximă nu a fost atinsă, se va putea efectua plata noilor cheltuieli rezultate.

De asemenea, înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, poate fi acordat un ajutor intermediar, cu condiția ca situația financiară precară în care ați rămas dumneavoastră, în calitate de victimă, sau beneficiarii dumneavoastră să fi fost demonstrată. Acest ajutor poate fi acordat prin intermediul unei plăți unice sau al unor plăți periodice.

În cazul infracțiunilor de terorism:

 • În caz de deces, ajutorul va fi acordat prin intermediul unei plăți unice, în conformitate cu sumele stabilite prin lege.

În cazul cheltuielilor pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor ucise în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, se va efectua o plată unică, până la limita stabilită în mod legal.

 • În cazul vătămării corporale: Pentru handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită și incapacitate permanentă parțială, ajutorul se plătește sub forma unei plăți unice în conformitate cu sumele stabilite în mod legal.

În vederea despăgubirii în caz de vătămări permanente fără caracter invalidant, despăgubirea se acordă fie sub forma unei plăți unice, fie sub forma unor rate lunare, în funcție de grila stabilită.

 • Pentru incapacitate temporară, există o limită de despăgubire de 18 rate lunare.
 • Pentru răpire, în plus față de o plată unică acordată cu titlu de despăgubire pentru vătămarea corporală cauzată victimei prin actul răpirii, se plătește un ajutor pe baza numărului de zile de răpire, până la limita stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.
 • În cazul prejudiciului material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

În general, plata se efectuează sub forma unei plăți unice a sumelor prevăzute de legislația aplicabilă, cu excepția ajutorului pentru cazare temporară: acest ajutor este acordat în plăți lunare, calculându-se per zi în cazul în care cazarea este într-un hotel sau per lună în cazul în care locuința este închiriată.

Beneficiarii au dreptul să primească:

Despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, atunci când prin reședința obișnuită se înțelege în general clădirea care constituie reședința unei persoane sau a unei familii pentru cel puțin șase luni pe an, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

Cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include cheltuielile necesare pentru reparația vehiculului, fiind posibil să se acorde ajutor și în cazul distrugerii vehiculului.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

În cazurile de incapacitate temporară și de vătămări corporale invalidante cauzate de atacurile teroriste care intră în domeniul de aplicare prevăzut de legislația spaniolă se va aplica sistemul de plată în mai multe tranșe.

Pentru cazurile în care, din cauza gravității vătămărilor corporale suferite, este rezonabil să se presupună că mai târziu vor fi declarate incapacitatea permanentă totală pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă pentru orice activitate profesională sau un handicap grav al victimei, va fi posibil să se efectueze plata în rate, până la limita stabilită în mod legal.

În cazuri excepționale, statul își va asuma răspunderea pentru plata despăgubirilor relevante pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de afectare fizică sau psihologică, în următoarele situații: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitate permanentă parțială, vătămări permanente fără caracter invalidant și răpire. Acest ajutor extraordinar se prezintă, în mod obișnuit, sub forma unei plăți unice, cu excepția vătămărilor permanente fără caracter invalidant și a răpirilor.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, ajutorul public poate fi refuzat sau cuantumul acestuia poate fi redus, dacă acordarea sa în mod integral sau în mod parțial ar fi inechitabilă și contrară ordinii publice în următoarele împrejurări statuate prin hotărâre judecătorească:

 • în cazul în care comportamentul beneficiarului a contribuit în mod direct sau indirect la săvârșirea infracțiunii sau la agravarea vătămării sale;
 • în cazul în care beneficiarul are legături cu autorul infracțiunii sau face parte dintr-o organizație cu activități infracționale săvârșite prin violență.

În cazul în care o persoană care a decedat în urma infracțiunii intră sub incidența unuia dintre motivele menționate mai sus pentru refuzul sau limitarea ajutorului, beneficiarii pot avea acces la ajutor pe baza calității lor de victime indirecte, dacă se confruntă cu dificultăți financiare.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, atunci când se stabilește valoarea ajutorului care urmează a fi acordat se ține cont de situația dumneavoastră financiară, întrucât se aplică următorii factori de ponderare:

 • veniturile de orice fel primite pe bază anuală de către beneficiar sau în comun de către toți beneficiarii (în cazul ajutorului de deces), în conformitate cu grila relevantă;
 • veniturile de orice fel primite pe bază anuală de către victimă la data la care vătămarea corporală sau afecțiunea i-a afectat sănătatea (ajutor pentru vătămări corporale invalidante), în conformitate cu grila relevantă.

Situația dumneavoastră financiară este, de asemenea, luată în considerare pentru a se stabili dacă dumneavoastră, în calitate de beneficiar, va aflați într-o situație de dependență financiară care poate conduce la acordarea ajutorului în cauză. În cazul în care vă aflați într-o situație financiară precară, în conformitate cu legislația relevantă, se poate acorda un ajutor intermediar înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești care încheie procedura penală și împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac.

În cazul infracțiunilor de terorism, pentru a se stabili dreptul la despăgubire în caz de deces, se ia în considerare dependența financiară de persoana decedată a beneficiarului la momentul decesului ca urmare a actului terorist, utilizându-se venitul anual de orice fel primit de acesta.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu.

Cum se vor calcula despăgubirile?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, valoarea ajutorului nu poate să depășească în niciun caz despăgubirea stabilită în hotărârea judecătorească. Suma exactă se stabilește aplicându-se o serie de norme:

 • În caz de incapacitate temporară, după ce au trecut primele șase luni, în perioada în care persoana vătămată rămâne în stare de incapacitate, se va acorda o sumă echivalentă cu dublul valorii zilnice curente a indicatorului public al venitului cu scop multiplu [Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM)], alături de plățile lunare relevante efectuate în perioada respectivă.
 • În caz de vătămare corporală invalidantă, suma maximă care poate fi acordată se raportează la valoarea lunară curentă a IPREM la data la care sănătatea persoanei a fost afectată de vătămarea corporală și va depinde de gradul de invaliditate:
  • pentru incapacitate permanentă parțială: 40 de rate lunare;
  • pentru incapacitatea permanentă pentru propria activitate profesională: 60 de rate lunare;
  • pentru incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 90 de rate lunare;
  • pentru handicap grav: 130 de rate lunare.

Pentru a se stabili valoarea ajutorului care urmează să fie primit în aceste cazuri, la sumele maxime ale fiecărui ajutor relevant se aplică în mod succesiv următorii factori de corecție:

 • veniturile de orice fel primite pe bază anuală de către victimă la data la care vătămarea corporală sau afecțiunea i-a afectat sănătatea, în conformitate cu următoarea grilă:
  • venituri mai mici decât IPREM în vigoare la acea dată: factor de corecție = 1;
  • venituri care reprezintă între 101 % și 200 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,90;
  • venituri care reprezintă între 201 % și 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,80;
  • venituri care reprezintă peste 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,70.
 • numărul de persoane care depind din punct de vedere financiar de victimă la data producerii vătămării, în conformitate cu criteriile stabilite de legislația aplicabilă, dacă acestea locuiesc cu victima și pe cheltuiala victimei, și cu condiția ca acestea să nu primească venituri de orice natură care depășesc, pe bază anuală, 150 % din IPREM anual aflat în vigoare la data producerii vătămării, în conformitate cu următoarea grilă:
  • pentru 4 sau mai multe persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 1;
  • pentru 3 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,95;
  • pentru 2 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,90;
  • pentru 1 persoană aflată în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,85;
  • în cazul în care nu există persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,80.
  • În caz de deces, valoarea maximă a ajutorului care urmează să fie primit este de 120 de rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data la care a survenit decesul.

Pentru a se stabili valoarea ajutorului care urmează să fie primit în acest caz, la sumele maxime ale fiecărui ajutor relevant se aplică în mod succesiv următorii factori de corecție:

 • veniturile de orice fel primite de către beneficiar sau în comun de către toți beneficiarii (în cazul în care există mai mult de un beneficiar) la data decesului victimei, conform următoarei grile:
  • venituri mai mici decât IPREM în vigoare la acea dată: factor de corecție = 1;
  • venituri care reprezintă între 101 % și 200 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,90;
  • venituri care reprezintă între 201 % și 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,80;
  • venituri care reprezintă peste 350 % din IPREM menționat anterior: factor de corecție = 0,70.
 • numărul de persoane care, la momentul decesului victimei, depindeau din punct de vedere financiar de aceasta sau de oricare dintre beneficiari. Persoanele indicate în legislația aplicabilă vor fi luate în calcul ca beneficiari, dacă fiecare dintre acestea îndeplinesc următoarele condiții:
  • ca, la momentul la momentul decesului victimei, să fi locuit împreună cu victima sau cu oricare dintre beneficiari, pe cheltuiala victimei sau a beneficiarilor; și
  • ca acestea să nu primească venituri de orice fel care, atunci când sunt exprimate pe bază anuală, depășesc 150 % din IPREM anual în vigoare la momentul decesului victimei, în conformitate cu următoarea grilă:
   • pentru 4 sau mai multe persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 1;
   • pentru 3 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,95;
   • pentru 2 persoane aflate în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,90;
   • pentru 1 persoană aflată în întreținere, se aplică un factor de corecție de 0,85;

Valoarea ajutorului acordat pentru cheltuielile funerare părinților sau tutorilor unui minor sau ai unui adult handicapat care decedează ca urmare directă a unei infracțiuni va acoperi costurile plătite efectiv până la un plafon maxim de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

În cazul infracțiunilor sexuale care afectează sănătatea psihică a victimei, valoarea ajutorului va acoperi cheltuielile pentru tratamentul terapeutic liber ales de victimă, până la o limită maximă de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data emiterii raportului medico-legal care demonstrează afectarea sănătății psihice a victimei, care poate fi tratată terapeutic.

Înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, poate fi acordat un ajutor intermediar, cu condiția ca situația financiară precară în care ați rămas dumneavoastră, în calitate de victimă, sau succesorii dumneavoastră să fi fost demonstrată.

În cazul infracțiunilor de terorism:

 • În caz de deces, ajutorul va fi acordat prin intermediul unei plăți unice, în conformitate cu sumele stabilite prin lege.

Beneficiarii acestei despăgubiri vor avea dreptul la o majorare a ajutorului cu un cuantum fix echivalent cu douăzeci de plăți lunare egale cu IPREM în vigoare la data actului terorist, pentru fiecare dintre copiii sau minorii acoperiți care depindeau din punct de vedere financiar de victimă la momentul decesului.

Se consideră că o persoană depinde din punct de vedere financiar de persoana decedată dacă, la momentul decesului, aceasta se afla în totalitate sau în parte în întreținerea persoanei respective și nu a primit, pe o bază anuală, niciun fel de venit care depășește 150 % din IPREM anual în vigoare la momentul respectiv.

Se acordă de asemenea ajutor pentru acoperirea cheltuielilor de transport, a cheltuielilor funerare și a cheltuielilor de înmormântare și/sau incinerare a persoanelor care și-au pierdut viața în urma unui atac terorist și care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, până la limita stabilită prin lege. Cheltuielile vor fi rambursate după prezentarea facturilor relevante. Va fi necesar ca acestea să fie însoțite de polița de asigurare care acoperă aceste cheltuieli sau de o declarație autentificată prin care se declară că o astfel de asigurare nu există.

 • În cazul vătămării corporale: Pentru handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită și incapacitate permanentă parțială, ajutorul se plătește sub forma unei plăți unice în conformitate cu sumele stabilite în mod legal.

În vederea despăgubirii în caz de vătămări permanente fără caracter invalidant, despăgubirea se acordă fie sub forma unei plăți unice, fie sub forma unor rate lunare, în funcție de grila stabilită.

Beneficiarii vor avea dreptul la ajutorul acordat și la o creștere a ajutorului menționat cu un cuantum fix de 20 de plăți lunare egale cu IPREM relevant pentru fiecare dintre copii sau minorii acoperiți care depindeau din punct de vedere financiar de victimă la momentul actului terorist care a cauzat vătămarea.

 • Pentru incapacitate temporară, se va plăti o despăgubire corespunzătoare dublului IPREM relevant pentru perioada de incapacitate temporară, până la o limită de 18 rate lunare.
 • Pentru răpire, victimele vor fi despăgubite cu suma stabilită de lege în caz de răpire. În plus, cu titlu de despăgubire pentru orice vătămare corporală cauzată victimei prin răpire, se va plăti un ajutor echivalent cu triplul valorii zilnice a IPREM pentru fiecare zi de răpire, până la limita de despăgubire stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.
 • Prejudiciul material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Împreună, despăgubirile nu pot să depășească în niciun caz valoarea prejudiciilor cauzate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

Beneficiarii au dreptul să primească:

despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole de lux.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară, plătind un ajutor calculat pe o bază zilnică, în cazul în care cazarea este într-un hotel, sau pe o bază lunară, în cazul în care locuința este închiriată.

despăgubire pentru prejudiciile cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include suma sau cheltuielile necesare pentru reparații.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea corporală a studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea corporală a părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

Pentru a beneficia de ajutor, nu puteți să aveți deja sau să îndepliniți condițiile legale pentru a obține calificare de același nivel sau mai mare decât studiile pentru care se solicită ajutorul.

În ceea ce privește studiile de predare a limbilor străine și studiile de bacalaureat sau cele echivalente sau de nivel superior, se vor aplica cerințele academice privind înscrierea și tematica de studiu parcursă prevăzute în legislația spaniolă cu privire la burse și ajutoare de studiu.

Cu toate acestea, pentru calculul rezultatelor academice minime necesare beneficiarilor ajutorului de studiu, Ministerul de Interne va aplica un factor de corecție de 0,60 pentru studenții cu nevoi de sprijin educațional specific care implică adaptarea programei școlare sau un timp mai lung pentru a-și urma studiile din cauza unei incapacități fizice sau psihice.

În cazuri excepționale, statul își va asuma responsabilitatea de a plăti despăgubirea relevantă pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de vătămare fizică sau psihologică, care acoperă următoarele evenimente: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitate permanentă parțială, vătămări corporale permanente fără caracter invalidant și răpire.

Valoarea despăgubirii se stabilește după cum urmează:

 • În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac prin care se acordă despăgubiri în temeiul răspunderii civile, fie pentru deces, fie pentru vătămare fizică sau psihică care a condus la apariția oricăruia dintre evenimentele menționate mai sus, se va efectua o singură plată a ajutorului, în cuantumul prevăzut de lege.
 • În cazul în care hotărârea împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac nu acordă sau nu permite acordarea niciunei sume în baza răspunderii civile pentru vătămări fizice sau psihice, ajutorul se va plăti într-o singură tranșă pentru toate evenimentele, cu excepția următoarelor:
  • Vătămări corporale permanente fără caracter invalidant: în acest caz, despăgubirea variază pe baza evaluării prejudiciului care a fost efectuată în conformitate cu sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere, conform grilei rezultate din aplicarea legislației în materie de securitate socială la cuantumul despăgubirilor pentru vătămarea permanentă, mutilarea, deformarea și vătămările fără caracter invalidant cauzate de un accident la locul de muncă sau de o boală profesională.
  • Răpire: se va plăți un ajutor echivalent cu triplul valorii zilnice a indicatorului public al venitului cu scop multiplu (IPREM) pentru fiecare zi de răpire, până la limita de despăgubire stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, valoarea ajutorului nu poate să depășească în niciun caz despăgubirea stabilită în hotărârea judecătorească.

Valoarea ajutorului se va stabili prin aplicarea unui set de norme, cu condiția ca aceasta să nu depășească valoarea precizată în hotărârea judecătorească:

 • În caz de incapacitate temporară, după ce au trecut primele șase luni, în perioada în care persoana vătămată rămâne în stare de incapacitate, se va acorda o sumă echivalentă cu dublul valorii zilnice curente a indicatorului public al venitului cu scop multiplu (IPREM), alături de plățile lunare relevante efectuate în perioada respectivă.
 • În caz de vătămare corporală invalidantă, suma maximă care poate fi acordată se raportează la valoarea lunară curentă a IPREM la data la care sănătatea persoanei a fost afectată de vătămarea corporală și va depinde de gradul de invaliditate:
  • pentru incapacitate permanentă parțială: 40 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 60 de rate lunare.
  • pentru incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 90 de rate lunare.
  • pentru handicap grav: 130 de rate lunare.
 • În caz de deces, valoarea maximă a ajutorului care urmează să fie primit este de 120 de rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data la care a survenit decesul.

Valoarea ajutorului acordat pentru cheltuielile funerare părinților sau tutorilor unui minor sau ai unui adult handicapat care decedează ca urmare directă a unei infracțiuni va acoperi costurile plătite efectiv până la un plafon maxim de cinci rate lunare egale cu IPREM în vigoare la data decesului.

Plata valorii ajutorului acordat pentru cheltuielile de tratament terapeutic în cazul infracțiunilor sexuale care au condus la afectarea sănătății psihice a victimelor se va face în conformitate cu următoarele criterii:

 • În cazul în care cererea de ajutor se formulează înainte de începerea tratamentului, se poate conveni plata unei sume pe baza unei rate lunare egale cu IPREM. În cazul în care această sumă nu este suficientă pentru a plăti tratamentul, cheltuielile excedentare pot fi acoperite, la cererea persoanei interesate, printr-o singură plată sau prin plăți succesive până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • În cazul în care ajutorul este solicitat după începerea tratamentului, cheltuielile suportate de persoana în cauză vor fi plătite împreună cu cheltuielile viitoare efectuate în același scop, până la sfârșitul tratamentului sau, dacă este cazul, până când se ajunge la valoarea maximă stabilită.
 • Dacă, la momentul prezentării cererii, se demonstrează că tratamentul s-a încheiat, ajutorul va fi plătit într-o singură tranșă, corespunzătoare valorii cheltuielilor efectuate, până la valoarea maximă permisă. În cazul în care tratamentul trebuie reluat, iar valoarea maximă nu a fost atinsă, se va putea efectua plata noilor cheltuieli rezultate.

De asemenea, înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, poate fi acordat un ajutor intermediar, cu condiția ca situația financiară precară în care ați rămas dumneavoastră, în calitate de victimă, sau beneficiarii dumneavoastră să fi fost demonstrată. Acest ajutor poate fi acordat prin intermediul unei plăți unice sau al unor plăți periodice.

În cazul infracțiunilor de terorism:

 • În caz de deces, cuantumul despăgubirii va fi de 250 000 EUR, la care se va adăuga o sumă fixă echivalentă cu 20 de plăți lunare egale cu IPREM în vigoare la data actului terorist, pentru fiecare dintre copiii sau minorii acoperiți care depindeau din punct de vedere financiar de victimă la momentul decesului.

În cazul cheltuielilor pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor decedate în urma unui atac terorist care nu sunt acoperite de o poliță de asigurare, se va efectua o plată unică, până la limita de 6 000 EUR.

 • În cazul vătămării corporale: Pentru handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită și incapacitate permanentă parțială, ajutorul se plătește sub forma unei plăți unice în conformitate cu sumele stabilite în mod legal.
  • Handicap grav: 500 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 180 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 100 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă parțială: 75 000 EUR.
 • Pentru despăgubirea în caz de vătămări permanente fără caracter invalidant, despăgubirea se face fie sub forma unei plăți unice, fie în tranșe lunare, în funcție de grila prevăzută și în aceeași limită ca cea pentru incapacitate permanentă parțială (75 000 EUR).
 • Pentru incapacitate temporară, se plătește o despăgubire corespunzătoare dublului IPREM relevant pentru perioada în care victima se află în stare de incapacitate temporară, până la o limită de 18 rate lunare.
 • Pentru răpire, se va efectua o singură plată de 12 000 EUR pentru răpirea propriu-zisă, plus triplul valorii zilnice a IPREM pentru fiecare zi de răpire, până la limita pentru incapacitate permanentă parțială (75 000 EUR).
 • În cazul prejudiciului material: acest ajutor este subsidiar față de orice alt tip de ajutor acordat de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele primite din sursele menționate.

Prejudiciile cauzate bunurilor aflate în proprietate publică nu pot fi despăgubite.

În general, plata se efectuează sub forma unei plăți unice a sumelor prevăzute de legislația aplicabilă, cu excepția ajutorului pentru cazare temporară: acest ajutor este acordat în plăți lunare, calculându-se per zi în cazul în care cazarea este într-un hotel sau per lună în cazul în care locuința este închiriată.

Beneficiarii au dreptul să primească:

Despăgubire pentru prejudicii cauzate locuințelor:

 • În cazul reședințelor obișnuite ale persoanelor fizice, atunci când prin reședința obișnuită se înțelege în general clădirea care constituie reședința unei persoane sau a unei familii pentru cel puțin șase luni pe an, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii cauzate la nivelul structurii, al echipamentelor și al mobilierului, care trebuie înlocuite pentru a li se reda starea anterioară adecvată unei locuințe, cu excepția anumitor articole.
 • În cazul reședințelor secundare, despăgubirea acoperă 50 % din prejudiciu, până la limita aplicabilă locuințelor prevăzută de legislația relevantă.

Cazare temporară:

 • În cazul în care, în urma unui atac terorist, persoanele afectate trebuie să își părăsească temporar locuința în perioada în care se efectuează lucrări de reparație, Ministerul de Interne poate contribui la acoperirea cheltuielilor generate de cazarea temporară.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate unităților comerciale sau industriale:

 • Despăgubirea include valoarea reparațiilor necesare pentru reluarea activității în aceste unități, inclusiv a mobilierului și a echipamentelor deteriorate, în limita despăgubirii stabilite de legislația aplicabilă.

Despăgubire pentru prejudicii cauzate vehiculelor:

 • Se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele cauzate vehiculelor utilizate pentru transportul rutier de persoane sau de mărfuri.
 • Este esențial ca, în momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul să fie valabilă, dacă această asigurare este prevăzută de legislația specifică.
 • Despăgubirea va include cheltuielile necesare pentru reparația vehiculului, fiind posibil să se acorde ajutor și în cazul distrugerii vehiculului.
 • Ajutor educațional: Se acordă ajutor pentru studii în cazul în care un act terorist are drept urmare vătămarea corporală a studentului, a soțului supraviețuitor, a partenerului său cu care nu era căsătorit sau a copiilor persoanei decedate ori vătămarea corporală a părinților, a fraților sau surorilor sau a tutorilor persoanei decedate, care conduce la incapacitatea acestora de a-și desfășura activitatea profesională normală, în conformitate cu cerințele prevăzute de legislația aplicabilă.

În cazurile de incapacitate temporară și de vătămări corporale invalidante cauzate de atacurile teroriste care intră în domeniul de aplicare prevăzut de legislația spaniolă se va aplica sistemul de plată în mai multe tranșe.

Pentru cazurile în care, din cauza gravității vătămărilor corporale suferite, este rezonabil să se presupună că mai târziu vor fi declarate incapacitatea permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă pentru orice activitate profesională sau un grad de handicap grav al victimei, va fi posibil să se efectueze plata în rate, până la limita de 18 030,36 EUR.

În cazuri excepționale, statul își va asuma răspunderea pentru plata despăgubirilor relevante pe baza răspunderii civile în caz de deces sau de afectare fizică sau psihologică, în următoarele situații: deces, handicap grav, incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională, incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitate permanentă parțială, vătămări permanente fără caracter invalidant și răpire.

Valoarea despăgubirii se stabilește după cum urmează:

 • În cazul în care s-a pronunțat o hotărâre împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac prin care se acordă despăgubiri în temeiul răspunderii civile, fie pentru deces, fie pentru vătămare fizică sau psihică care a condus la apariția oricăruia dintre evenimentele menționate mai sus, suma stabilită în hotărâre se va plăti până la următoarele limite:
  • Deces: 500 000 EUR.
  • Handicap sever: 750 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 300 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 200 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă parțială: 125 000 EUR.
  • Vătămare permanentă fără caracter invalidant: 100 000 EUR.
  • Răpire: 125 000 EUR.
 • În cazul în care hotărârea împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac nu acordă sau nu permite acordarea niciunei sume în baza răspunderii civile pentru vătămări fizice sau psihice, se vor plăti următoarele sume:
  • Deces: 250 000 EUR.
  • Handicap grav: 500 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru orice activitate profesională: 180 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă pentru activitatea profesională obișnuită: 100 000 EUR.
  • Incapacitate permanentă parțială: 75 000 EUR.
 • Vătămări corporale permanente fără caracter invalidant: în acest caz, despăgubirea variază pe baza evaluării prejudiciului care a fost efectuată în conformitate cu sistemul instituit pentru victimele accidentelor rutiere, conform grilei rezultate din aplicarea legislației în materie de securitate socială la cuantumul despăgubirilor pentru vătămarea permanentă, mutilarea, deformarea și vătămările fără invaliditate cauzate de un accident la locul de muncă sau de o boală profesională.
 • Răpire: se va plăți un ajutor echivalent cu triplul valorii zilnice a indicatorului public al venitului cu scop multiplu (IPREM) pentru fiecare zi de răpire, până la limita de despăgubire stabilită pentru incapacitatea permanentă parțială.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Nu.

Despăgubirile pentru prejudiciile pe care le-am suferit pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritatea/organismul competent?

În general, în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, a primi ajutorul reglementat prin lege nu este compatibil cu a primi despăgubirile pentru vătămarea corporală sau prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii care sunt stabilite printr-o hotărâre judecătorească.

Cu toate acestea, în cazul în care autorul infracțiunii a fost declarat în stare de faliment parțial, este posibil să se plătească în întregime sau în mod parțial ajutorul reglementat de lege; însă suma primită din ambele surse nu poate să depășească în niciun caz suma stabilită în decizia judiciară.

Prin urmare, ajutorul prevăzut de legislația spaniolă este incompatibil cu:

 • Despăgubirea financiară la care beneficiarul are dreptul din partea unui sistem de asigurări, cu excepția cazului în care cuantumul despăgubirii primite în baza unui contract de asigurare privată este mai mic decât cuantumul stabilit prin hotărâre.
 • În cazul incapacității temporare a victimei, ajutorul este incompatibil cu orice indemnizație care ar putea fi plătită pentru o astfel de incapacitate în temeiul unui sistem public de securitate socială. Se va considera că această incompatibilitate există în cazul în care ajutorul spaniol reglementat și despăgubirea sau ajutorul financiar la care beneficiarul are dreptul în temeiul unui sistem de asigurare privată acoperă aceleași riscuri și situații de necesitate.

În pofida celor de mai sus, beneficiarul unei asigurări private ar putea să primească plata ajutorului reglementat prin lege în cazul în care cuantumul despăgubirii primite în baza asigurării este mai mic decât cel stabilit în hotărârea judecătorească, însă cu condiția ca diferența care urmează să fie plătită să nu depășească grila stabilită.

În caz de vătămare corporală care conduce la incapacitatea permanentă sau la decesul victimei, primirea ajutorului va fi compatibilă cu primirea oricărei pensii publice la care beneficiarul are dreptul.

Ajutorul pentru incapacitate permanentă este incompatibil cu ajutorul pentru incapacitate temporară.

În cazul infracțiunilor de terorism, în ceea ce privește prejudiciile materiale cauzate victimelor ca urmare a acestui tip de infracțiune, despăgubirea pentru acest tip de prejudiciu va fi subsidiară celei acordate de autoritățile publice sau celei care rezultă din contractele de asigurare, și va fi diminuată cu suma primită din aceste surse.

În ceea ce privește prejudiciile cauzate vehiculelor, se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile cauzate vehiculelor private, precum și pentru cele suferite de utilizatorii transportului rutier de persoane sau de mărfuri, cu excepția celor aflate în proprietate publică, în măsura în care la momentul producerii incidentului, polița de asigurare obligatorie pentru vehicul este valabilă, dacă obligativitatea unei astfel de asigurări este prevăzută în legislația specifică. Această despăgubire este subsidiară față de orice alt tip de despăgubire acordată de autoritățile publice sau care reiese din contractele de asigurare, din acesta scăzându-se sumele aferente unei astfel de despăgubiri.

În ceea ce privește cheltuielile pentru transportul, funeraliile, înmormântarea și/sau incinerarea persoanelor care și-au pierdut viața în urma unui atac terorist, plata se va face de către guvernul central spaniol, cu condiția ca beneficiarii să nu fie acoperiți de o poliță de asigurare, până la limita stabilită de lege. Va fi necesar ca facturile relevante să fie însoțite de polița de asigurare care acoperă aceste cheltuieli sau de o declarație autentificată prin care se declară că o astfel de asigurare nu există.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Da.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, se poate acorda un ajutor intermediar înainte de pronunțarea hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac, atât timp cât se demonstrează că victima sau succesorii acesteia au fost lăsați într-o situație financiară precară. Se va considera că situația financiară a victimei sau a beneficiarilor este precară dacă, la data solicitării ajutorului, nici victima, și nici beneficiarii nu primesc venituri anuale de orice tip mai mari decât indicatorul public anual al veniturilor cu scop multiplu (IPREM) aflat în vigoare la momentul prezentării cererii.

În orice caz, pentru acordarea unui astfel de ajutor intermediar, trebuie să se demonstreze că solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute de legislația aplicabilă pentru a avea calitatea de beneficiar al ajutorului final relevant.

În cazul infracțiunilor de terorism, Ministerul de Interne poate să plătească o sumă în avans, în limita stabilită prin lege, până la primirea ajutorului final, în situațiile în care din cauza gravității vătămărilor corporale suferite ca urmare a unui atac terorist, este rezonabil să se presupună că ulterior vor fi declarate incapacitatea permanentă pentru activitatea profesională obișnuită, incapacitatea permanentă pentru orice activitate profesională sau un handicap grav al victimei.

În mod similar, în cazul în care există vătămări corporale cu caracter invalidant sau incapacitate temporară, perioadele de întrerupere a activității profesionale pot fi plătite trimestrial. Aceste sume plătite în rate vor fi echivalente cu dublul IPREM în vigoare de la data prejudiciului, raportat la zilele de incapacitate.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Da.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență sau al infracțiunilor sexuale, dacă, după ce i s-a acordat un ajutor pentru un anumit grad de incapacitate sau de handicap, fie apare o situație mai gravă care justifică acordarea unei sume mai mari, fie intervine decesul victimei ca o consecință directă a vătămărilor corporale, va fi adecvat să se acorde un ajutor unic pentru agravarea consecințelor prejudiciabile.

Termenul în care se poate solicita ajutorul nou, prin cererea revizuirii gradului de incapacitate sau de handicap, este de un an începând de la data pronunțării hotărârii de acordare a ajutorului inițial.

În cazul infracțiunilor de terorism, deși, în mod normal, cererile trebuie să fie depuse în termen de maximum un an de la data producerii prejudiciului, în cazul în care, ca urmare directă a vătămărilor corporale suferite din cauza actului terorist, se produce o agravare a consecințelor sau decesul persoanei vătămate, va începe să curgă un nou termen cu aceeași durată pentru solicitarea diferenței corespunzătoare.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru acordarea ajutorului final pentru incapacitate temporară și vătămări invalidante, cererea formulată de victimă sau de reprezentantul său trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • un certificat emis de către organismul sau agenția de administrare competentă care dovedește că persoana în cauză făcea parte dintr-un sistem public de securitate socială la data săvârșirii infracțiunii. Dacă niciunul dintre aceste documente nu este disponibil, o declarație a persoanei în cauză va fi de ajuns: aceasta va fi verificată ulterior de organul de cercetare.

În cazul în care cererea pentru acordarea ajutorului este formulată pentru incapacitate temporară și persoana în cauză era acoperită de un sistem public de securitate socială, certificatul prezentat trebuie să demonstreze și faptul că nu a fost acordat niciun drept la prestație socială pentru incapacitatea respectivă.

 • În cazul în care cererea de ajutor pentru vătămări invalidante este formulată de victime directe care sunt acoperite de oricare dintre schemele care alcătuiesc sistemul de securitate socială, cu excepția schemei speciale pentru funcționarii publici civili și militari (Régimen especial de los funcionarios públicos civiles y militares), este necesar să se prezinte decizia cu privire la clasificarea acestor vătămări emisă de Directorul Direcției Provinciale a Institutului Național de Securitate Socială (Instituto Nacional de la Seguridad Social); în cazul în care o astfel de decizie nu a fost încă emisă, solicitantul trebuie să prezinte o declarație că s-a inițiat procedura corespunzătoare de constatare a incapacității.

Pentru acordarea ajutorului final în cazul în care a survenit decesul, cererea întocmită pe baza formularului oficial de victima indirectă sau de reprezentantul acesteia trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • documente justificative ale decesului și ale calității de beneficiar sau de victimă indirectă;
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • în cazul în care victima (beneficiarul în calitate de victimă indirectă) este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • un certificat de deces al victimei directe a infracțiunii, precum și următoarele documente în funcție de legătura beneficiarului cu persoana decedată;
  • în cazul în care soțul supraviețuitor al persoanei decedate nu era divorțat sau separat în mod legal: un certificat complet de înregistrare a căsătoriei eliberat de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor după data decesului victimei;
  • în cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun (certificado de convivencia en domicilio común).

Pentru a demonstra concubinajul permanent cu regim echivalent cu cel al soților, este recomandabil să se prezinte un certificat eliberat de către registrul relevant al partenerilor aflați într-o relație înregistrată (Registro de parejas de hecho).

 • În cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun (certificado de convivencia en domicilio común).
 • Copiii persoanei decedate: trebuie prezentate certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor.

Pentru a-și demonstra filiația, copiii soțului care nu era separat legal sau ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă trebuie să furnizeze certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor.

În mod similar, aceștia trebuie să demonstreze că părintele lor a fost căsătorit sau a locuit împreună cu persoana decedată, cu excepția cazului în care situația respectivă a fost deja demonstrată în cererea de ajutor formulată de părintele lor.

În plus, atât copiii persoanei decedate, cât și cei ai soțului care nu era separat legal sau cei ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată trebuie să dovedească faptul că erau dependenți din punct de vedere financiar de persoana decedată pe baza următoarelor documente:

 • un certificat de coabitare emis de consiliul local;
 • o declarație de venit de orice fel primit în cursul celor douăsprezece luni imediat anterioare datei decesului victimei;
 • o copie a declarației privind impozitul pe venit pentru exercițiul financiar în cursul căruia a avut loc decesul victimei sau, în lipsa acesteia, declarația pentru exercițiul financiar imediat anterior. În cazul în care aceste declarații nu au fost întocmite, trebuie prezentat un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală [(Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)].
 • Părinții persoanei decedate: trebuie să își demonstreze paternitatea printr-un certificat de înregistrare a nașterii fiului sau a fiicei care a decedat. În plus, pentru a exista certitudinea că nu mai sunt și alți eventuali beneficiari care ar putea avea prioritate în accesarea ajutorului, aceștia trebuie să dea o declarație cu privire la starea civilă a fiului sau a fiicei lor la data decesului, precum și cu privire la aspectul dacă au cunoștință despre orice altă persoană care ar putea avea calitatea de beneficiar în temeiul legii aplicabile.

Pentru acordarea ajutorului final corespunzător cheltuielilor funerare, cererea întocmită utilizând formularul oficial de către părinții sau tutorii unui minor sau ai unui adult fără capacitate de exercițiu ori de reprezentanții acestora trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • documente justificative ale decesului și ale calității de beneficiar sau de victimă indirectă;
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • certificatul de deces al minorului sau al adultului fără capacitate de exercițiu;
 • pentru a-și demonstra calitatea de succesori, certificatul de înregistrare a nașterii minorului sau a adultului incapabil, în cazul în care cererea este formulată de părinți, sau o un înscris oficial care să ateste tutela, în cazul în care cererea este formulată de tutore;
 • în cazul în care persoana decedată era un adult lipsit de capacitate de exercițiu, actul juridic prin care se declară lipsa capacității sau, după caz, certificatul care atestă măsura în care adultul respectiv era lipsit de capacitate de exercițiu;
 • o copie a documentului național de identitate pentru părinți sau tutori sau, în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care atestă cetățenia lor;
 • documente justificative privind cheltuielile aferente priveghiului, transportului, înmormântării sau incinerării.

Pentru acordarea ajutorului final pentru cheltuielile aferente tratamentului terapeutic ulterior infracțiunilor sexuale, cererea victimei sau a reprezentantului acesteia trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate către autoritatea publică;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de persoana în cauză sau cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau ajutor pentru evenimentele respective;
 • o copie a hotărârii judecătorești de încheiere a procedurii penale împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac (hotărâre, hotărâre pronunțată în lipsă, decizia de clasare a cauzei pe motiv de deces al infractorului sau decizia de respingere a cauzei).

În plus, întotdeauna este necesar să se anexeze următoarele documente:

 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • o declarație din partea victimei cu privire la aspectul dacă a început tratamentul terapeutic și, dacă este cazul, prezentarea documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Dacă tratamentul nu s-a terminat, acest lucru trebuie să fie declarat.

Pentru acordarea ajutorului intermediar pentru incapacitate temporară și vătămări corporale invalidante, cererea victimei sau a reprezentantului acesteia trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • clasificarea vătămărilor corporale sau a prejudiciului adus sănătății, efectuată de organismul competent și potrivit procedurii prevăzute în legislația relevantă;
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • o declarație privind veniturile de orice natură primite de solicitant în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

Pentru acordarea ajutorului intermediar în cazul în care a survenit decesul, cererea întocmită pe baza formularului oficial de către victimă sau de către reprezentantul acesteia trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • documente justificative ale decesului și ale calității de beneficiar ca victimă indirectă; Trebuie să se prezinte un certificat de deces al victimei directe a infracțiunii, precum și următoarele documente, în funcție de legătura succesorului cu persoana decedată:
  • în cazul în care soțul supraviețuitor al persoanei decedate nu era divorțat sau separat în mod legal: un certificat complet de înregistrare a căsătoriei eliberat de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor după data decesului victimei;

În mod specific pentru acest tip de ajutor, o declarație privind veniturile de orice natură primite de solicitant în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

 • În cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun.

Pentru a demonstra concubinajul permanent cu regim echivalent cu cel al soților, este recomandabil să se prezinte un certificat eliberat de către registrul relevant al partenerilor aflați într-o relație înregistrată (Registro de parejas de hecho).

În mod specific pentru acest tip de ajutor, o declarație privind veniturile de orice natură primite de solicitant în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

 • În cazul în care solicitantul este persoana care locuia împreună cu persoana decedată, conform dispozițiilor prevăzute de legislația aplicabilă, acesta trebuie să prezinte un certificat care să ateste domiciliul comun.
 • Copiii persoanei decedate: trebuie prezentate certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor.

Pentru a-și demonstra filiația, copiii soțului care nu era separat legal sau ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă trebuie să furnizeze certificatele relevante de înregistrare a nașterii emise de registrul municipal al nașterilor, căsătoriilor și deceselor. În mod similar, aceștia trebuie să demonstreze că părintele lor a fost căsătorit sau a locuit împreună cu persoana decedată, cu excepția cazului în care situația respectivă a fost deja demonstrată în cererea de ajutor formulată de părintele lor.

În plus, atât copiii persoanei decedate, cât și cei ai soțului care nu era separat legal sau cei ai persoanei care locuia împreună cu persoana decedată trebuie să dovedească faptul că erau dependenți din punct de vedere financiar de persoana decedată pe baza următoarelor documente:

 • un certificat de coabitare emis de consiliul local;
 • o declarație de venit de orice fel primit în cursul celor douăsprezece luni imediat anterioare datei decesului victimei;
 • o copie a declarației privind impozitul pe venit pentru exercițiul financiar în cursul căruia a avut loc decesul victimei sau, în lipsa acesteia, declarația pentru exercițiul financiar imediat anterior. În cazul în care aceste declarații nu au fost întocmite, trebuie prezentat un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală [(Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)];
 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;

Pentru acordarea ajutorului intermediar în cazul în care a survenit decesul, cererea întocmită pe baza formularului oficial de către victimă sau de către reprezentantul acesteia trebuie să conțină următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • certificatul de deces al minorului sau al adultului fără capacitate de exercițiu;
 • pentru a-și demonstra calitatea de succesori, certificatul de înregistrare a nașterii minorului sau a adultului incapabil, în cazul în care cererea este formulată de părinți, sau o un înscris oficial care să motiveze tutela, în cazul în care cererea este formulată de tutore;
 • în cazul în care persoana decedată era un adult lipsit de capacitate de exercițiu, actul juridic prin care se declară lipsa capacității sau, după caz, certificatul care atestă măsura în care adultul respectiv era lipsit de capacitate de exercițiu;
 • o declarație privind veniturile de orice natură primite de părinți sau de tutori în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT);
 • documente justificative privind cheltuielile aferente priveghiului, transportului, înmormântării sau incinerării.

Pentru acordarea ajutorului intermediar pentru cheltuielile aferente tratamentului terapeutic în cazul infracțiunilor sexuale, cererea victimei sau a reprezentantului acesteia trebuie să fie întocmită utilizând formularul oficial și trebuie să includă următoarele informații și documente:

 • o descriere a împrejurărilor în care s-a produs fapta cu caracteristicile unei infracțiuni săvârșite prin violență sale ale unei infracțiuni sexuale săvârșite cu intenție (intenționate), indicând data și locul incidentului;
 • dovada faptului că evenimentele au fost raportate autorității competente sau că procedura penală pentru aceste evenimente a fost pornită din oficiu de către autoritatea competentă;
 • o declarație cu privire la despăgubirea și ajutorul primit de solicitant, cu privire la cererile care sunt în curs de soluționare și cu privire la mijloacele disponibile pentru a obține orice formă de despăgubire sau de ajutor pentru evenimentele respective;
 • o solicitare de emitere a unui raport din partea procurorului care să precizeze faptul că există dovezi prima facie pentru a se considera că vătămările corporale au fost cauzate printr-o acțiune violentă și săvârșită cu intenție (intenționată);
 • în cazul în care victima este cetățean spaniol, o copie a documentului național de identitate;
 • în cazul resortisanților unui stat membru al Uniunii Europene, un document care să facă dovada cetățeniei lor;
 • o declarație din partea victimei cu privire la aspectul dacă a început tratamentul terapeutic și, dacă este cazul, prezentarea documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. Dacă tratamentul nu s-a terminat, acest lucru trebuie să fie declarat.
 • o declarație privind veniturile de orice natură primite de persoana în cauză în cursul anului imediat anterior datei la care a fost formulată cererea, precum și un exemplar al declarației privind impozitul pe venit pentru ultimul exercițiu financiar sau, în cazul în care o astfel de declarație nu a fost depusă, un certificat de derogare emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală (AEAT).

În cazul infracțiunilor de terorism, procedura de acordare a diferitelor tipuri de ajutor stabilit prin lege se inițiază prin prezentarea unei cereri întocmite pe formularul oficial de către persoana în cauză sau de către reprezentantul său, care trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • documente care conțin dovezi cu privire la situația persoanei afectate sau, dacă este cazul, gradul de rudenie cu victima;
  • hotărârea împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac prin care se constată dreptul de a fi despăgubit pentru evenimentele și prejudiciul în cauză, care intră în sfera de aplicare a legislației spaniole;
  • în cazul în care nu s-a pronunțat încă o hotărâre, însă a fost efectuată procedura judiciară corespunzătoare sau a început procedura penală pentru urmărirea a infracțiunilor, orice înscris probatoriu admis în mod legal care atestă statutul de victimă sau de beneficiar, prejudiciul suferit, precum și natura evenimentelor care au cauzat prejudiciul respectiv;
  • orice decizie administrativă prealabilă;
  • certificatul de deces, în cazul în care victima a decedat;
  • o fotocopie a livretului de familie (Libro de familia);
  • rapoarte sau declarații ale poliției;
  • rapoarte clinice sau psihologice;
 • în cazul în care se solicită cazare temporară:
  • un raport întocmit de poliție sau un certificat eliberat de poliție sau de Guardia Civil prin care se constată că prejudiciile invocate au avut loc în timpul sau ca urmare a unui atac terorist (în cazul în care cauza prejudiciului nu este înregistrată în evidențele administrației);
  • în cazul în care solicitantul este proprietar: un act de proprietate, un contract de vânzare-cumpărare sau un certificat emis de cartea funciară sau cea mai recentă chitanță care atestă plata impozitului pe bunuri imobile (Impuesto de Bienes Inmuebles) sau o declarație din partea președintelui Asociației de locatari din care solicitantul face parte;
  • în cazul în care solicitantul este chiriaș: contractul de închiriere sau o chitanță care atestă plata ultimei chirii sau o chitanță pentru apă, electricitate sau telefonie pe numele chiriașului;
  • în cazul în care solicitantul nu este nici proprietar, nici chiriaș: un document care dovedește capacitatea sa juridică de a efectua sau de a furniza reparația;
  • în cazul în care privește locuința lor obișnuită și adresa în cauză nu apare în documentul de identitate național (DIN) al solicitantului: un certificat de înmatriculare sau o declarație de impozit pe venit pe care apare reședința fiscală sau o declarație a președintelui Asociației de locatari prin care se atestă faptul că solicitantul este locatarul obișnuit al casei;
 • în cazul în care se solicită despăgubiri pentru prejudiciile aduse unui vehicul:
  • un raport întocmit de poliție sau un certificat eliberat de poliție sau de Guardia Civil prin care se constată că prejudiciile invocate au avut loc în timpul sau ca urmare a unui atac terorist (în cazul în care cauza prejudiciului nu este înregistrată în evidențele administrației);
  • certificatul de înmatriculare a vehiculului, pe numele solicitantului;
  • dovada că, la momentul atacului, era în vigoare o poliță de asigurare, cu o precizare privind tipul și riscurile acoperite;
  • în cazul în care s-au efectuat reparațiile necesare, o factură care să dovedească costul reparării prejudiciului cauzat prin atacul terorist;
 • în cazul în care se solicită ajutor pentru studii, trebuie să se anexeze documente justificative care prezintă în detaliu creditele pentru care s-a înscris studentul în cauză și performanțele sale școlare.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, soluționarea cererilor și luarea deciziilor cu privire la ajutorul public prevăzut în lege intră în responsabilitatea Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice.

În cazul infracțiunilor de terorism, procesul de luare a deciziilor cu privire la acordarea sau refuzul ajutorului prevăzut de lege este în responsabilitatea Ministerului de Interne.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, cererile de ajutor sunt transmise pe formularul oficial Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice la următoarea adresă:

Avenida del General Perón, 38 (Edificio Master's II) - 28020 Madrid.

Pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor relevante, unde vor primi informații cu privire la orice asistență financiară pentru care se pot califica și cu privire la diferitele proceduri aplicabile.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând acest Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

În cazul infracțiunilor de terorism, cererile de ajutor sunt transmise pe formularul oficial la Direcția Generală pentru Sprijinul Victimelor Terorismului din cadrul Ministerului de Interne, la următoarea adresă:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, după finalizarea tuturor cercetărilor și înainte de redactarea proiectului de decizie privind acordarea sau refuzul ajutorului solicitat, solicitantului i se va acorda o audiere, în conformitate cu legislația aplicabilă, pentru a i se permite să prezinte argumentele relevante.

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene, atunci când cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice, în calitate de autoritate de decizie, poate obține cooperarea autorității responsabile cu asistența relevante în vederea desfășurării procedurii aferente audierii solicitantului sau a oricărei alte persoane pe care o consideră necesară.

Pentru desfășurarea audierii, Direcția Generală pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice poate solicita autorității responsabile cu asistența din statul membru în care solicitantul își are reședința obișnuită să furnizeze tot ceea ce este necesar pentru ca organul care examinează acordarea sau refuzul acordării ajutorului să poată organiza audierea în mod direct, prin telefon sau prin videoconferință, dacă solicitantul este de acord cu acest lucru. În plus, autoritatea responsabilă cu asistența care realizează audierea trebuie să transmită Direcției Generale pentru Cheltuieli de Personal și Pensii de Stat din cadrul Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice un raport al audierii efectuate.

În cazul infracțiunilor de terorism, se aplică aceleași reguli ca și în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale atunci când infracțiunea a fost săvârșită în Spania și solicitantul de ajutor își are reședința obișnuită în alt stat membru al Uniunii Europene. În cazul în care cererea de ajutor se face prin intermediul autorității responsabile cu asistența a statului membru în care solicitantul își are reședința obișnuită, responsabilitatea de a desfășura activitatea descrisă mai sus în legătură cu audierea revine Ministerului de Interne, prin intermediul Direcției Generale de Sprijin al Victimelor Terorismului, ca autoritate de decizie.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, termenul pentru solicitarea ajutorului este, în general, de un an de la data săvârșirii infracțiunii.

Termenele pentru emiterea unei decizii de acordare sau de refuz al ajutorului, fie final, fie provizoriu, sunt după cum urmează:

 • pentru vătămări corporale invalidante, agravarea vătămărilor corporale produse inițial sau deces: 6 luni;
 • pentru incapacitate temporară: 4 luni;
 • pentru costurile tratamentului terapeutic ulterior infracțiunilor sexuale și pentru cheltuieli funerare: 2 luni.

Se poate înțelege că cererile au fost respinse în cazul în care nu a fost emisă în mod expres nicio decizie până la scurgerea termenului de emitere a unei decizii explicite.

În cazul infracțiunilor de terorism, în general, cererile trebuie să fie prezentate în termen de un an de la data producerii prejudiciului sau din momentul în care a existat un diagnostic care demonstrează un raport de cauzalitate între consecință și actul terorist. În cazul ajutorului pentru studii, termenul este de trei luni de la înscrierea la curs.

Termenul pentru adoptarea și comunicarea deciziei relevante este de 12 luni, cu excepția ajutorului pentru studii, când aceasta este de 6 luni, înțelegându-se că cererea a fost admisă în cazul în care termenele s-au scurs fără emiterea unei decizii explicite.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, solicitanții pot contesta deciziile adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutorul stabilit prin lege în termen de o lună de la data notificării. În cazul în care decizia nu este atacat în acest termen, singura opțiune este aceea de a introduce o cale extraordinară de atac în fața ministerului relevant.

Calea de atac poate fi introdusă în fața Ministerului Finanțelor și al Administrației Publice sau în fața Comisiei Naționale de Ajutor și Asistență a Victimelor Infracțiunilor Săvârșite prin Violență (Comisión Nacional de Ayuda y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos).

Comisia Națională este organismul competent să decidă cu privire la căile de atac formulate împotriva deciziilor adoptate de Ministerul Finanțelor și al Administrației Publice cu privire la ajutoarele acordate de legislația aplicabilă.

În cazul în care, după formularea căii de atac, se scurge un termen de trei luni fără a se fi ajuns la un acord al Comisiei Naționale, se poate considera că respectiva cale de atac a fost respinsă, în acest moment fiind posibil să se introducă o cale de atac administrativă.

În cazul infracțiunilor de terorism, deciziile emise de Ministerul de Interne cu privire la procedurile administrative de solicitare a diferitelor tipuri de ajutor pot fi atacate la nivel intern sau pot fi contestate în mod direct în cadrul sistemului judiciar administrativ.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor relevante, unde vor primi informații cu privire la asistența financiară pentru care se pot califica și cu privire la diferitele proceduri de solicitare a acesteia.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând acest Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Formularele specifice pentru solicitarea ajutorului sunt disponibile la următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

În cazul infracțiunilor de terorism, cererile de ajutor sunt transmise pe formularul oficial la Direcția Generală pentru Sprijinul Victimelor Terorismului din cadrul Ministerului de Interne, la următoarea adresă:

Subdirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo, C/ Amador de los Ríos 8. 28010 MADRID

Formularele specifice pentru solicitarea ajutorului sunt disponibile la următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale formularele sau modelele pentru diferitele tipuri de ajutor sunt disponibile la următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Puteți verifica adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor, care vă vor oferi informații cu privire la ajutorul financiar pentru care vă puteți califica și diferitele proceduri pe care trebuie parcurse pentru a formula această solicitare, la următorul Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

În cazul infracțiunilor de terorism, puteți consulta Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ministerului de Interne pentru informații cu privire la ajutorul disponibil.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăBiroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, victimele pot solicita asistență juridică gratuită în conformitate cu cerințele și cu procedura prevăzute în legislația aplicabilă.

În special, în conformitate cu legislația spaniolă, victimele violenței de gen au dreptul de a beneficia de consiliere juridică gratuită imediat înainte de depunerea plângerii, precum și de apărare și de reprezentare gratuită din partea unui avocat, care este de asemenea reprezentant în cadrul tuturor procedurilor și al procedurilor administrative care rezultă în mod direct sau indirect din actele de violență suferite.

În aceste situații, ar trebui ca apărarea victimei să fie preluată de către o singură echipă juridică, cu condiția ca aceasta să garanteze în mod corespunzător dreptul la apărare al victimei. Acest drept se aplică, de asemenea, succesorilor în cazul în care victima a decedat, în măsura în care aceștia nu au fost implicați în faptele de violență.

În cazul infracțiunilor de terorism, victimele terorismului recunoscute de legislația spaniolă au dreptul la asistență juridică în toate procedurile judiciare și procedurile administrative care decurg din actul terorist care a condus la statutul lor de victimă, indiferent de resursele lor financiare, în conformitate cu legislația privind asistența juridică gratuită în vigoare în Spania.

În orice caz, asistența juridică gratuită imediată este garantată pentru toate victimele terorismului care solicită acest lucru. Dreptul la asistență juridică se va pierde dacă ulterior nu se acordă statutul de victimă, dacă se pronunță o hotărâre de achitare împotriva căreia nu mai există nicio cale de atac sau dacă în cauză nu se ia nicio măsură suplimentară, fără obligația de rambursare a cheltuielilor aferente oricăror beneficii acordate cu titlu gratuit până la momentul respectiv.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență și al infracțiunilor sexuale, pentru a primi asistență în prezentarea și transmiterea cererilor de ajutor, solicitanții pot apela la Birourile de asistență pentru victimele infracțiunilor relevante, unde vor primi informații cu privire la asistența financiară pentru care se pot califica și cu privire la diferitele proceduri de solicitare a acesteia.

Aceste birouri se găsesc în toate comunitățile autonome, în aproape toate capitalele provinciilor, precum și în alte orașe.

Puteți găsi adresele Birourilor de asistență pentru victimele infracțiunilor accesând acest Linkul se deschide într-o fereastră nouălink.

Biroul de sprijin și de informare a victimelor terorismului din cadrul Înaltei Curți Naționale pune la dispoziție informații generale cu privire la ajutorul financiar care poate fi acordat victimelor terorismului. Acest birou se găsește la următoarea adresă:

C/ Goya, 14, 5ª planta, 28071 MADRID.

Numărul de telefon de contact: + 34 91 400 74 02

Ultima actualizare: 02/12/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Franţa

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Solicitanții trebuie să demonstreze că prejudiciul suferit este rezultatul unui act intenționat sau neintenționat care poate constitui o infracțiune contra patrimoniului sau persoanelor. Prin urmare, actele intenționate și comportamentul imprudent sau neglijent pot da dreptul la despăgubiri, indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau nu.

În cazul unei infracțiuni contra patrimoniului, actul trebuie calificat drept furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau degradare ori deteriorare de bunuri.

În plus, pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouădaunele rezultate din acte de terorism, Linkul se deschide într-o fereastră nouăaccidente de circulație produse pe teritoriul Franței, accidente de vânătoare, expunerea la azbest și distrugerea unui vehicul în urma unui incendiu, există sisteme de despăgubire specifice.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Veți primi despăgubiri integrale pentru daunele care rezultă dintr-o infracțiune gravă contra persoanei dacă:

 • ați fost victima (i) unei infracțiuni care a condus la o incapacitate permanentă sau totală de muncă, timp de cel puțin o lună sau (ii) a următoarelor infracțiuni: viol, agresiune sexuală, agresiune sexuală a unui minor, trafic de persoane, sclavie sau muncă forțată;
 • sau un membru al familiei apropriate a decedat ca urmare a acestor infracțiuni.

Puteți primi despăgubiri în anumite condiții și în limita unui plafon dacă ați fost victima unei infracțiuni mai ușoare contra persoanei sau a unei infracțiuni contra patrimoniului:

 • dacă ați suferit leziuni fizice care au condus la incapacitate totală de muncă pe o perioadă mai mică de o lună;
 • dacă ați suferit prejudicii materiale rezultate din acte calificate drept furt, fraudă, abuz de încredere, extorcare de fonduri sau degradare ori deteriorare de bunuri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți obține despăgubiri dacă sunteți membru al familiei apropiate a unei victime și ați suferit o vătămare corporală ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Despăgubirile pot fi acordate rudelor în linie ascendentă (părinți, bunici), descendenților (copii, nepoți), unui soț/unei soții, precum și rudelor colaterale (frați, surori) sau oricărei persoane care poate dovedi că are o relație personală cu victima.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, puteți obține despăgubiri dacă sunteți membru al familiei apropiate a unei victime și ați suferit o vătămare corporală ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Despăgubirile pot fi acordate rudelor în linie ascendentă (părinți, bunici), descendenților (copii, nepoți), unui soț/unei soții, precum și rudelor colaterale (frați, surori) sau oricărei persoane care poate dovedi că are o relație personală cu victima.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, puteți obține despăgubiri dacă nu sunteți cetățean al unei țări UE, cu condiția ca infracțiunea să fi avut loc pe teritoriul Franței.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Da, puteți obține despăgubiri în condițiile obișnuite dacă sunteți cetățean francez dar infracțiunea a fost comisă în străinătate.

Pe de altă parte, nu puteți obține despăgubiri din partea unui organism de despăgubire din Franța dacă sunteți cetățean străin iar infracțiunea a avut loc în străinătate.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, nu există nicio obligație de a înainta mai întâi o plângere la poliție pentru a depune o cerere de despăgubire.

Cu toate acestea, solicitarea trebuie să conțină informațiile necesare pentru evaluarea cererii. Aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative care să indice în special data, locul și circumstanțele producerii infracțiunii (o dovadă care să ateste depunerea plângerii, orice documente din cadrul procedurii penale etc.).

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, nu trebuie să așteptați rezultatul anchetei poliției sau al procesului penal pentru a depune cererea.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

Nu, nu aveți obligația de a solicita mai întâi despăgubiri de la autorul identificat în cazul unei infracțiuni grave contra persoanei (a se vedea punctul 1.2).

În cazul unei infracțiuni mai ușoare contra persoanei sau al unei infracțiuni contra patrimoniului (a se vedea punctul 1.2), este necesar să se dovedească faptul că autorul identificat este insolvabil sau nu poate repara integral prejudiciul. Va fi necesar să dovediți în detaliu că vă aflați în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă a prejudiciului dumneavoastră de la o societate de asigurări sau de la orice alt organism care ar putea fi răspunzător.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți primi despăgubiri chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, odată ce infracțiunea a fost săvârșită.

Cu toate acestea, solicitarea trebuie să conțină informațiile necesare pentru evaluarea cererii. Aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative care să indice în special data, locul și circumstanțele producerii infracțiunii (o dovadă care să ateste depunerea plângerii, orice documente din cadrul procedurii penale etc.).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Aveți la dispoziție un termen de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii. Acesta se prelungește cu un an de la data ultimei hotărâri penale.

Dacă autorul infracțiunii este obligat să plătească daune-interese, termenul începe să curgă de la data la care instanța penală transmite victimei o notificare în acest sens. Dacă autorul infracțiunii este obligat să plătească daune-interese, termenul începe să curgă de la data transmiterii de către instanță a unei notificări în acest sens.

Dacă termenul a expirat, acesta poate fi prelungit doar dacă victima sau avânzii cauză ai acesteia prezintă un motiv întemeiat.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victima infracțiunii:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
  O victimă directă a leziunilor fizice poate primi despăgubiri pentru toate cheltuielile spitalicești, medicale, paramedicale și farmaceutice (asistente medicale, fizioterapie, ortoptică, terapie logopedică etc.), deoarece majoritatea acestor cheltuieli sunt de obicei acoperite de organismele de protecție socială.
  Pot fi luate în considerare și cheltuielile de asistență medicală viitoare, previzibile din punct de vedere medical, devenite necesare în urma stării de sănătate a victimei după stabilizare.
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  Costurile și cheltuielile aferente adaptării locuinței și a vehiculelor legate de asistența permanentă a unei terțe persoane pot fi eligibile pentru despăgubire.
  Pot fi acoperite și alte costuri legate de consecințele leziunilor fizice: costurile pentru îngrijirea copilului, menaj, transport etc.
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  Incapacitatea funcțională permanentă poate face obiectul despăgubirii pentru consecințele vătămării care rămân după stabilizarea stării de sănătate: afectarea funcțiilor fiziologice, durere permanentă, pierderea calității vieții, pierderea autonomiei etc. Atunci când este identificată, aceasta poate fi evaluată pe o scară a incapacității funcționale.
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
   Se pot acorda despăgubiri pentru pierderea constatată de câștiguri profesionale, pierderea de câștiguri profesionale viitoare și impactul asupra carierei persoanei: perspective reduse de ocupare a unui loc de muncă, pierderea oportunităților profesionale, creșterea condițiilor grele de muncă, necesitatea schimbării locului de muncă etc. Poate fi evaluat și impactul negativ asupra studiilor școlare sau universitare sau asupra formării.
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

Pierderea oportunităților profesionale poate face obiectul despăgubirii în contextul impactului asupra carierei (a se vedea punctul anterior).

Cheltuielile efectuate în cadrul procedurii referitoare la infracțiune nu sunt acoperite de despăgubirea în sine. Cu toate acestea, pentru persoanele cu resurse limitate poate fi acordată asistență juridică, astfel încât onorariile avocațiale și taxele judiciare suportate în cursul procesului să fie plătite parțial sau integral de către stat. Pentru cele mai grave infracțiuni se acordă asistență juridică indiferent de nivelul resurselor [a se vedea lista de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 9-2 din Legea nr.° 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique)].

În principiu, daunele materiale nu fac obiectul despăgubirii în cazul infracțiunilor contra persoanei. În cazul infracțiunilor menționate mai sus (a se vedea punctul 1.2), despăgubirile pentru daune materiale sunt limitate la 4 575 EUR (plafon aplicabil de la 16 ianuarie 2018), în anumite condiții.

- prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

Suferința fizică și psihologică la care a fost supusă victima precum și problemele asociate, de la data infracțiunii până la data stabilizării stării de sănătate. După stabilizarea stării de sănătate, suferința care persistă este tratată ca incapacitate funcțională permanentă în scopul despăgubirii.

Pierderea unei oportunități pe plan personal poate fi luată în considerare în contextul pierderii perspectivei de viață personală (perte d'établissement), care se referă la pierderea speranței sau a ocaziei de a realiza un proiect de viață de familie.

Desfigurarea ia în considerare consecințele personale ale modificării aspectului fizic.

Se poate evalua și pierderea bucuriei de a trăi (préjudice d'agrément), destinată să facă obiectul despăgubirii ca urmare a incapacității victimei de a-și relua activitatea sportivă sau de recreere.

(b) Pentru avânzii cauză sau rudele victimei:

- prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare

Sunt acoperite costurile de înmormântare și de îngropare.

 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)

Majoritatea cheltuielilor medicale, inclusiv pentru membrii familiei apropiate, sunt de obicei acoperite de organismele de protecție socială. Impactul patologic va fi altfel luat în considerare în contextul suferinței emoționale a membrilor familiei apropiate (a se vedea mai sus).

 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

Se pot acorda despăgubiri pentru pierderea sau diminuarea veniturilor care afectează membrii familiei apropiate a victimei, ca urmare a decesului sau a handicapului acesteia din urmă, în special atunci când aceștia trebuie să se afle în permanență cu victima și să renunțe temporar la locurile lor de muncă.

- prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a avânzilor cauză/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

Se pot acorda despăgubiri pentru suferința emoțională (préjudice d'affection) având în vedere prejudiciul moral suferit de membrii familiei apropriate după decesul victimei sau ca urmare a suferinței unei victime directe cu invaliditate gravă.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Suma se poate plăti într-o singură tranșă sau sub forma unei rente. Se pot efectua și plăți provizorii în cursul procedurilor înainte de despăgubirea finală.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Existența unei culpe imputabile victimei poate fi un motiv de excludere sau reducere a oricărei despăgubiri, de exemplu, în cazul în care se proferează injurii sau dacă există implicare într-un scandal sau într-o activitate infracțională. Culpa este opozabilă avânzilor cauză ai victimei decedate.

Cu toate acestea, este irelevant faptul că victima are cazier judiciar.

În cursul procedurii de despăgubire, cererea dumneavoastră trebuie să conțină informațiile necesare pentru a fi evaluată și trebuie furnizate documentele justificative necesare. Rețineți că vi se pot solicita ulterior documente suplimentare și că ar putea fi necesar să participați la întocmirea rapoartelor de către experți independenți.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

 • Infracțiuni grave contra persoanei (a se vedea punctul 1.2)

Nu se ține cont de situația dumneavoastră financiară și puteți primi despăgubiri integrale pentru vătămările care rezultă din infracțiuni săvârșite contra persoanei.

Cu toate acestea, se va ține seama de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, de societățile de asigurări sau de casele de ajutor reciproc.

 • Infracțiuni mai ușoare sau infracțiuni contra patrimoniului (a se vedea punctul 1.2)

Situația dumneavoastră financiară va fi luată în considerare pe baza a trei criterii: trebuie:

 • să aveți un venit anual mai mic de 18 300 EUR (cifră pentru anul 2017), cu sume suplimentare permise persoanelor aflate în întreținere (descendenți, rude în linie ascendentă);
 • să vă aflați în imposibilitatea de a obține o despăgubire efectivă și suficientă pentru prejudiciul dumneavoastră de la o societate de asigurări sau de la orice alt organism care ar putea fi răspunzător;
 • să dovediți că vă aflați într-o situație materială sau psihologică gravă ca urmare a infracțiunii.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Pentru infracțiunile grave contra persoanei, principiul este cel al despăgubirii integrale. Despăgubirea va fi calculată luând în considerare fiecare capăt de cerere.

Calculul se efectuează de la caz la caz în funcție de situația personală a fiecărei victime în parte și de documentele justificative prezentate; pentru anumite capete de cerere se utilizează bareme indicative.

Calculul despăgubirii pentru incapacitatea funcțională permanentă poate, de exemplu, să utilizeze un barem indicativ bazat pe incapacitatea stabilită de medic și pe vârsta victimei.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă.

Nu există o sumă maximă pentru infracțiunile grave contra persoanei (a se vedea punctul 1.2).

În ceea ce privește infracțiunile mai ușoare sau infracțiunile contra patrimoniului (a se vedea punctul 1.2), despăgubirea este supusă unui plafon stabilit la 4 575 EUR (plafon aplicabil de la 16 ianuarie 2018).

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, formularul de cerere de despăgubire include suma solicitată. Totuși, aceasta este suma totală. Un avocat sau o asociație de sprijinire a victimelor vă poate ajuta să o stabiliți.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cu toate acestea, se va ține seama de prestațiile plătite de organismele de protecție socială, de societățile de asigurări sau de casele de ajutor reciproc etc.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Da, puteți solicita un avans din despăgubire (provision) în orice moment al procedurii.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da, puteți depune o altă cerere de despăgubire în cazul în care prejudiciul dumneavoastră se agravează sau din orice alt motiv legitim pe care îl puteți justifica.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Cererea solicitantului, care trebuie trimisă la registratura Comisiei de despăgubire a victimelor infracțiunilor (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions — CIVI) de pe lângă instanța regională în cauză (tribunal de grande instance), trebuie să conțină informațiile necesare evaluării cererii. Aceasta trebuie să fie însoțită de documente justificative care să specifice în special:

 • numele, prenumele, data și locul nașterii, profesia, cetățenia și adresa solicitantului (atașați o copie a cărții naționale de identitate, a permisului de ședere, a pașaportului etc.);
 • relația de rudenie cu victima [atașați o copie a livretului de familie (livret de famille), un document certificat de un notar etc.];
 • data, locul și circumstanțele producerii infracțiunii (atașați o dovadă care să ateste depunerea plângerii, orice documente din cadrul procedurii penale etc.);
 • instanța care a judecat autorul infracțiunii, dacă este cazul (atașați o copie a hotărârii);
 • natura vătămărilor, durata eventualelor absențe de la locul de muncă și eventualele consecințe (atașați certificate medicale, absențe de la locul de muncă, examen medical);
 • organismele publice sau private de protecție socială de care aparține solicitantul și care pot fi implicate (atașați o copie a cardului de asigurări sociale);
 • cererile extrajudiciare prezentate și acțiunile în justiție deja inițiate, precum și sumele care v-au fost deja plătite (atașați documente justificative referitoare la indemnizații zilnice, pensii, rente și plăți primite de la autorul infracțiunii, asigurător etc.);
 • valoarea despăgubirii solicitate de la CIVI;
 • un document de identificare a contului bancar în care doriți să primiți despăgubirile;
 • alte documente justificative relevante.

În cazul în care cererea de despăgubire se referă la infracțiuni mai ușoare contra persoanei sau la daune materiale rezultate din furt, fraudă, abuz de încredere, sau degradare ori deteriorare de bunuri, cererea trebuie să conțină și următoarele:

 • o declarație referitoare la veniturile solicitantului [atașați avizul de impozitare (avis d’imposition) pentru anul anterior infracțiunii și pentru anul anterior depunerii solicitării];
 • elemente de probă referitoare la incapacitatea de a obține o despăgubire efectivă și altfel suficientă;
 • o descriere a situației materiale sau psihologice grave care rezultă din săvârșirea infracțiunii.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu există costuri. Asistența sau reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie. Trebuie să suportați cheltuielile aferente onorariilor avocaților, cu excepția cazului în care beneficiați de asistență juridică în mod automat sau în anumite condiții. Cheltuielile efectuate în cursul procedurii inițiate la CIVI sunt considerate drept taxe judiciare și sunt suportate de stat.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Comisiile de despăgubire a victimelor infracțiunilor sunt competente să soluționeze cererile de despăgubire a victimelor. Despăgubirile stabilite de CIVI sunt plătite efectiv de Fondul de garantare pentru victimele actelor de terorism și ale altor infracțiuni (Fonds de garantie des actes de terrorisme et d’autres infractions — FGTI).

Linkul se deschide într-o fereastră nouăÎn ceea ce privește actele de terorism, FGTI despăgubește în mod direct victimele care depun cereri, sub supravegherea instanței regionale care poate fi sesizată cu privire la orice litigii.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

În cadrul fiecărei instanțe regionale, Comisia de despăgubire a victimelor infracțiunilor (CIVI) decide cu privire la cererile de despăgubire depuse de victimele infracțiunilor sau de avânzii cauză ai acestora.

CIVI competentă este cea de la locul dumneavoastră de domiciliu sau cea de la locul instanței penale învestite cu cauza, dacă este cazul (Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnuar). În caz contrar, CIVI din cadrul Tribunalului regional din Paris este competentă dacă sunteți cetățean francez cu reședința în străinătate și infracțiunea a avut loc în străinătate:

Tribunal de Grande Instance de Paris
4 Boulevard du Palais
75055 PARIS CEDEX 01 — Franța

Linkul se deschide într-o fereastră nouăÎn ceea ce privește actele de terorism, solicitările se trimit direct către FGTI:

64, Rue Defrance
94682 Vincennes Cedex — Franța

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Prezența în persoană în timpul procedurii sau la ședințele de judecată nu este obligatorie.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Solicitarea este transmisă fără întârziere de către registratura CIVI către FGTI.

FGTI trebuie să transmită victimei o ofertă în termen de două luni de la primirea dosarului complet transmis de registratura CIVI.

Dacă victima acceptă oferta, constatarea acordului se transmite președintelui CIVI spre aprobare. Odată aprobat, acordul poate fi executat. Decizia se aduce la cunoștința victimei și a FGTI, care va efectua plata.

În caz de refuz motivat al FGTI sau dacă victima refuză oferta sau nu răspunde ofertei FGTI în termen de două luni, CIVI analizează cauza în conformitate cu o procedură judiciară: în acest caz, un judecător analizează cererea și verifică declarațiile și documentele prezentate.

Procurorul și FGTI își prezintă observațiile cel târziu cu 15 zile înainte de ședința de judecată. Solicitantul și FGTI trebuie convocați cu cel puțin două luni în avans.

În urma unei proceduri în ședință închisă, decizia CIVI de acordare sau de refuz al despăgubirilor este notificată solicitantului și FGTI, care plătește eventualele despăgubiri acordate în termen de o lună de la data notificării în cauză.

Linkul se deschide într-o fereastră nouăÎn ceea ce privește actele de terorism, o sumă este plătită cu titlu de avans de către FGTI în termen de o lună de la primirea dosarului complet, dacă acesta este eligibil. FGTI prezintă o ofertă de despăgubire victimei (atunci când starea acesteia s-a stabilizat) sau membrilor apropiați ai familiei victimelor decedate în termen de trei luni.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de decizia CIVI, puteți solicita o reexaminare de către curtea de apel (Cour d'appel) în a cărei jurisdicție se află CIVI.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Informațiile și formularele sunt disponibile pe următoarele site-uri web:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociațiile de sprijinire a victimelor vă pot ajuta în demersurile dumneavoastră și vă pot furniza informațiile necesare.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Serviciul telefonic 116006 oferă sprijin psihologic gratuit, informații referitoare la drepturile dumneavoastră și sprijin general în demersurile dumneavoastră, șapte zile din șapte, între orele 09:00 și 21:00, la costul unui apel local, la:

01 41 83 42 08

în Franța, sau

+33 1 41 83 42 08 din străinătate

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouă08victimes@france-victimes.fr

Sunt disponibile următoarele site-uri web:

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Pentru persoanele cu resurse limitate poate fi acordată asistență juridică, astfel încât onorariile avocațiale și taxele judiciare suportate în cursul procesului să fie plătite parțial sau integral de către stat. Pentru cele mai grave infracțiuni se acordă asistență juridică fără condiția referitoare la resurse [a se vedea lista de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăarticolul 9-2 din Legea nr. 91-647 din 10 iulie 1991 privind asistența juridică (loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)].

Anumite organisme de acces la servicii juridice, cum ar fi centrele juridice (maisons de la justice et du droit) sau punctele de informare juridică (points d'accès au droit), oferă consultații gratuite pe probleme de natură juridică și vă pot sprijini, indiferent de cetățenie, în îndeplinirea oricăror formalități în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră și în orice proceduri extrajudiciare.

Același lucru este valabil și pentru Linkul se deschide într-o fereastră nouăasociațiile de sprijinire a victimelor care, printre altele, oferă asistență juridică gratuită.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAsociațiile de sprijinire a victimelor care pot fi contactate la Linkul se deschide într-o fereastră nouăbirourile de sprijinire a victimelor din cadrul instanțelor sau la propriul sediu vă pot oferi asistență gratuită la întocmirea cererii dumneavoastră de despăgubire.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Croaţia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri dacă sunteți victima unei infracțiuni violente săvârșite intenționat pe teritoriul croat care a condus la vătămări corporale grave sau la daune grave asupra sănătății sau la deces.

O infracțiune violentă este:

 1. orice infracțiune săvârșită cu intenție și prin forță sau prin încălcarea integrității sexuale a altei persoane;
 2. orice infracțiune care pune în pericol viața și bunurile ca urmare a unei acțiuni percepute în general ca fiind periculoasă sau a utilizării unui instrument care a provocat decesul, vătămarea corporală gravă sau daune grave asupra sănătății uneia sau mai multor persoane, și care a fost definită de Codul penal drept infracțiune premeditată gravă.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

 • Nu există despăgubiri pentru vătămări în general. Pentru a beneficia de despăgubiri, o infracțiune violentă trebuie să conducă la vătămări corporale grave, la daune grave asupra sănătății sau la deces.
 • Victimele imediate au dreptul la despăgubiri pentru pierderea de venituri de până la 35 000 HRK, dacă a fost săvârșită o infracțiune violentă care a provocat vătămări corporale grave sau daune grave sănătății și dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că aceasta a cauzat o pierdere de venituri.
 • Victimele imediate au dreptul la rambursarea cheltuielilor medicale dacă a fost săvârșită o infracțiune violentă care a provocat vătămări corporale grave sau daune grave sănătății și dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că aceasta a condus la cheltuieli medicale pe care victima a fost nevoită să le plătească. Aceste cheltuieli medicale pot fi solicitate în limita pragului de îngrijire medicală prevăzut în reglementările privind asigurarea de sănătate obligatorie din Republica Croația, cu condiția ca aceste cheltuieli să fie recunoscute numai dacă victima imediată nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe baza asigurării de sănătate.
 • Victimele indirecte au dreptul la despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere dacă victima imediată a decedat din cauza consecințelor infracțiunii violente și dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că victima indirectă a pierdut aceste mijloace legale de întreținere. În cazul în care victima indirectă are dreptul la prestații în cadrul regimului de asigurare de pensie obligatorie, aceasta nu va avea dreptul la despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere. Despăgubirile datorate ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere legale pot fi recunoscute în limita unei sume totale de 70 000 HRK pentru toate victimele indirecte.
 • Persoanele care au plătit cheltuielile de înmormântare ale unei persoane care a decedat ca urmare a faptului că a fost victima imediată a unei infracțiuni violente săvârșite cu intenție au dreptul la rambursarea cheltuielilor de înmormântare dacă – cu condiția să fie îndeplinite toate celelalte clauze și condiții prevăzute de lege – se poate dovedi că au acoperit cheltuielile de înmormântare. Cheltuielile de înmormântare pot fi recunoscute în limita sumei de 5 000 HRK.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

 • DA, rudele sau persoanele aflate în întreținerea victimelor decedate ale infracțiunilor pot primi despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere și rambursarea costurilor standard de înmormântare.
 • Legea numește aceste rude sau acești membri ai familiei „victime indirecte”. Rudele sau membrii familiei (adică victimele indirecte conform legii) sunt: soții, partenerii, copiii, părinții, copiii adoptați, părinții adoptivi, mamele vitrege, tații vitregi, copiii vitregi și partenerii de același sex cu care locuia victima imediată; bunicii și nepoții, numai dacă sunt ei înșiși victime imediate, în cazul în care locuiau permanent împreună și bunicii au înlocuit părinții victimei imediate.
 • Existența parteneriatelor nematrimoniale și a celor între persoane de același sex este evaluată în conformitate cu legislația din Republica Croația.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

 • NU, rudele sau membrii de familie aflați în întreținere nu pot primi despăgubiri dacă victima a supraviețuit atacului.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

 • Au dreptul la despăgubiri numai victimele care sunt resortisanți croați sau care își au reședința în Republica Croația, adică dacă sunt cetățeni ai unui stat membru al UE sau își au reședința permanentă pe teritoriul său.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

NU, victima nu poate solicita despăgubiri din partea Republicii Croația dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul altui stat. Republica Croația plătește despăgubiri doar cu condiția îndeplinirii condițiilor și cerințelor prevăzute de lege și numai în cazul în care infracțiunea violentă a fost săvârșită pe teritoriul său (în acest sens, Republica Croația nu plătește despăgubiri pentru infracțiunile săvârșite într-o altă țară).

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

 • DA, pentru a putea solicita despăgubiri, infracțiunea trebuie denunțată sau înregistrată drept infracțiune la poliție sau la parchet.
 • O adeverință emisă de poliție conform căreia incidentul a fost înregistrat sau denunțat drept infracțiune trebuie depusă împreună cu cererea de despăgubire.
 • La cererea victimei, poliția are obligația de a elibera o adeverință prin care să confirme că incidentul în cauză a fost denunțat sau înregistrat drept infracțiune.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

 • NU, nu trebuie să așteptați rezultatul anchetei poliției sau al procedurii penale.
 • Dreptul de a solicita despăgubiri poate fi exercitat indiferent dacă autorul infracțiunii este cunoscut și dacă a fost inițiată o procedură penală.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

 • NU, nu trebuie să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii;
 • depunerea unei cereri de despăgubire în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela, denumită în continuare: legea) nu exclude dreptul victimei de a-și exercita dreptul de a primi despăgubiri de la autorul infracțiunii;
 • în cazul în care victima a depus o cerere în temeiul legii și și-a exercitat dreptul de a primi despăgubiri direct de la autorul infracțiunii, aceste despăgubiri sunt incluse în despăgubirile solicitate de victimă în temeiul legii;
 • în cazul în care despăgubirile primite de la autorul infracțiunii satisfac cererea în totalitate, cererea depusă în temeiul legii este respinsă. Dacă procedura referitoare la această cerere a fost deja încheiată, dar plata nu a fost efectuată încă, se va emite o decizie prin care se dispune faptul că nu se plătesc despăgubiri victimei;
 • dacă statul a plătit deja victimei despăgubiri în temeiul legii, iar victima a primit despăgubiri totale sau parțiale din partea autorului infracțiunii, statul are dreptul să recupereze de la victimă suma principalului primită direct de la autorul infracțiunii, dar în limita sumei maxime pe care acesta din urmă i-a plătit-o victimei;
 • după primirea plății despăgubirilor de la stat în temeiul legii, victima nu mai are dreptul să solicite aceste despăgubiri din partea autorului infracțiunii, întrucât statul are acum dreptul de a se îndrepta împotriva autorului.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

 • DA, solicitantul trebuie să atașeze toate documentele în general necesare pentru a-și susține cererea de despăgubire, enumerate în formularul oficial de cerere care este depus indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau condamnat sau dacă a fost inițiată procedura penală.
 • În general, cererea este susținută de: o adeverință emisă de poliție conform căreia incidentul a fost înregistrat sau denunțat drept infracțiune, dovada cetățeniei, certificat de rezidență, certificatul de deces al victimei, declarație certificată a solicitantului conform căreia dreptul de a primi despăgubiri în conformitate cu Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor nu a fost exercitat pe un temei juridic diferit, documentele medicale ale victimei pe baza cărora se solicită despăgubiri (formular de spitalizare, constatări și rapoarte medicale, raport de externare, raport privind concediul medical, chitanțe ale serviciilor medicale), chitanțe referitoare la cheltuielile standard de înmormântare, alte certificate sau documente relevante care ar putea fi importante în cazul adoptării unei decizii referitoare la despăgubiri.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

 • DA, cererea trebuie depusă în cel mult șase luni de la data săvârșirii infracțiunii menționate în cerere.
 • În cazul în care victima nu a putut depune cererea în termenul menționat din motive justificate, cererea trebuie depusă în cel mult trei luni de la data încetării motivelor justificate și în cel mult trei ani de la data săvârșirii infracțiunii. (Victima trebuie să precizeze și să demonstreze motivele justificate)
 • Dacă victima este minoră sau o persoană lipsită de capacitate juridică și reprezentantul său legal nu a depus o cerere în termen de șase luni de la data săvârșirii infracțiunii, termenul de șase luni începe să curgă de la data la care persoana împlinește 18 ani sau de la data la care, după ce victima a devenit adult, a fost inițiată procedura penală, sau de la data la care a fost restabilită capacitatea juridică a persoanei.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) Pentru victima infracțiunii:

- Prejudicii materiale (non-psihologice):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical - în ambulatoriu, spitalizare, recuperare)
  • Victima imediată are dreptul la compensarea costurilor asistenței medicale până la pragul de îngrijire medicală prevăzut în reglementările privind asigurarea obligatorie pentru îngrijiri de sănătate din Republica Croația. Aceste cheltuieli sunt recunoscute numai dacă victima imediată nu are dreptul la rambursarea cheltuielilor pe baza asigurării de sănătate.
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  • A se vedea răspunsul la primul articol (dreptul la compensarea costurilor asistenței medicale până la pragul de îngrijire medicală prevăzut în reglementările privind asigurarea obligatorie pentru îngrijiri de sănătate din Republica Croația).
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.).
 • Victimele imediate au dreptul la o despăgubire pentru pierderea de venituri, care se acordă ca plată unică în valoare de maximum 35 000 HRK.
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare și cheltuielile de judecată)
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

- Prejudicii psihologice (morale):

 • NU
  • durerea și suferința victimei
 • NU

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudicii materiale (non-psihologice):

 • costurile de înmormântare
Costurile standard de înmormântare în valoare de maximum 5 000 HRK.
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

Victimele indirecte aflate în întreținerea victimei imediate care a decedat în urma consecințelor infracțiunii săvârșite cu violență au dreptul la despăgubiri ca urmare a pierderii mijloacelor legale de întreținere. Aceste despăgubiri se acordă ca plată unică pe baza calculelor actuariale începând de la cea mai mică pensie familială în temeiul Legii privind asigurarea de pensie (Zakon o mirovinskom osiguranju) calculată pe baza unui registru profesional pe o perioadă de 5 ani și a duratei estimate de întreținere a victimei indirecte. Despăgubirile se acordă numai dacă victima indirectă nu are dreptul la prestații în cadrul regimului de asigurare de pensie obligatorie. Se pot acorda despăgubiri în valoare de maximum 70 000 HRK pentru toate victimele indirecte.

- Prejudicii psihologice:

 • NU
  • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat
 • NU

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

 • Despăgubirea este plătită printr-o plată unică.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

 • în momentul în care se ia o decizie cu privire la dreptul la despăgubire, se iau în considerare acțiunile victimei imediate înaintea, în momentul și după săvârșirea infracțiunii; rolul victimei imediate în ceea ce privește apariția și amploarea daunelor; dacă și în ce perioadă de timp a denunțat victima imediată infracțiunea la autoritățile competente, cu excepția cazului în care aceasta nu a putut să facă acest lucru din motive justificate; cooperarea victimei imediate cu poliția și autoritățile competente pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției; victima imediată care a contribuit la producerea prejudiciului sau care a mărit amploarea prejudiciului are dreptul doar la o despăgubire redusă în mod proporțional;
 • cererea de despăgubire este respinsă în cazul în care se constată că victima este implicată în criminalitatea organizată sau face parte dintr-o organizație criminală;
 • despăgubirea poate fi respinsă sau redusă atunci când acordarea de despăgubiri integrale s-ar opune principiului echității, moralității sau ordinii publice;
 • comportamentul victimei imediate este luat în considerare la adoptarea unei decizii cu privire la dreptul victimei indirecte la despăgubiri.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

 • NU
 • Situația financiară, adică existențială, a solicitantului nu afectează, în principiu, decizia referitoare la cerere, cu toate acestea, la adoptarea unei decizii cu privire la despăgubirea pentru pierderea mijloacelor legale de întreținere, situația financiară ar putea afecta șansele de a primi despăgubiri.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

 • DA
 • în momentul în care se ia o decizie cu privire la dreptul la despăgubire, se iau în considerare acțiunile victimei imediate înaintea, în momentul și după săvârșirea infracțiunii; rolul victimei imediate în ceea ce privește apariția și amploarea daunelor; dacă și în ce perioadă de timp a denunțat victima imediată infracțiunea la autoritățile competente, cu excepția cazului în care aceasta nu a putut să facă acest lucru din motive justificate; cooperarea victimei imediate cu poliția și autoritățile competente pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției; victima imediată care a contribuit la producerea prejudiciului sau care a mărit amploarea prejudiciului are dreptul doar la o despăgubire redusă în mod proporțional;
 • cererea de despăgubire este respinsă în cazul în care se constată că victima este implicată în criminalitatea organizată sau face parte dintr-o organizație criminală;
 • despăgubirea poate fi respinsă sau redusă atunci când acordarea de despăgubiri integrale s-ar opune principiului echității, moralității sau ordinii publice;
 • comportamentul victimei imediate este luat în considerare la adoptarea unei decizii cu privire la dreptul victimei indirecte la despăgubiri.

Cum va fi calculată despăgubirea?

 • Compensațiile financiare se calculează ținând cont de circumstanțele fiecărui caz în parte, iar solicitantul trebuie să dovedească îndeplinirea cerințelor legale și că au fost suportate cheltuieli sau pierderi specifice, și anume prejudicii.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

 • Legea nu prevede o sumă minimă care poate fi acordată (dar legea limitează suma maximă care poate fi acordată).

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

 • DA, solicitanții trebuie să specifice suma pe care o solicită.
 • Nu sunt furnizate instrucțiuni referitoare la modul de calcul al sumei (solicitantul trebuie să facă dovada cheltuielilor sau a pierderilor solicitate).

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

 • În unele cazuri DA, în altele NU, în funcție de sursa despăgubirii primite.
 • Despăgubirea primită pe baza asigurărilor de sănătate, de pensie sau de altă natură și din alte surse este inclusă în baza de despăgubire corespunzătoare, astfel încât despăgubirea acordată victimei constă în diferența dintre despăgubirea totală la care victima are dreptul conform Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor (denumită în continuare legea) și suma pe care o primește victima pe unul sau mai multe temeiuri.
 • Asigurarea voluntară plătită de victima imediată sau victima indirectă nu este inclusă în valoarea despăgubirii.
 • Odată ce victima primește o despăgubire direct de la autorul infracțiunii, aceasta va fi inclusă în despăgubirea solicitată din partea Republicii Croația; în cazul în care despăgubirea primită de la autorul infracțiunii satisface cererea de despăgubire în totalitate, cererea va fi respinsă; În cazul în care despăgubirea primită de la autorul infracțiunii satisface cererea în totalitate, dacă procedura a fost încheiată, dar plata nu a fost efectuată încă, se va emite o decizie prin care se dispune faptul că nu se plătesc despăgubiri victimei.
 • Dacă statul a plătit deja victimei despăgubiri în temeiul legii, iar victima a primit despăgubiri totale sau parțiale din partea autorului infracțiunii, statul are dreptul să recupereze de la victimă suma principalului primită direct de la autorul infracțiunii, dar în limita sumei maxime pe care acesta din urmă i-a plătit-o victimei.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

 • NU

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

 • Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor nu prevede despăgubiri complementare sau suplimentare.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • Documentele justificative care trebuie atașate cererii sunt enumerate în formularul oficial. Cererea este susținută de: dovada cetățeniei, certificat de rezidență, certificatul de deces al victimei, adeverință emisă de poliție conform căreia incidentul a fost înregistrat sau denunțat drept infracțiune, declarație certificată a solicitantului conform căreia dreptul de a primi despăgubiri în conformitate cu Legea privind despăgubirea victimelor infracțiunilor nu a fost exercitat pe un temei juridic diferit, documentele medicale ale victimei pe baza cărora se solicită despăgubiri (formular de spitalizare, constatări și rapoarte medicale, raport de externare, raport privind concediul medical, chitanțe ale serviciilor medicale), chitanțe referitoare la cheltuielile standard de înmormântare, alte certificate sau documente relevante care ar putea fi importante în cazul adoptării unei decizii referitoare la despăgubiri.
 • Documentele menționate mai sus sunt depuse în original sau sub formă de copii certificate.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

 • Nu există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în procesul de solicitare a despăgubirilor în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

 • Autoritatea competentă să decidă cu privire la cererile de despăgubire formulate de victimele infracțiunilor în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, în cazul în care se plătesc despăgubiri de la bugetul național, este „Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor” (Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela).
 • În cazul în care victima solicită despăgubiri din partea autorului, aceasta constituindu-se parte civilă printr-o plângere prin care solicită despăgubiri din partea acestuia, victima poate face acest lucru în cadrul unei proceduri penale în fața instanței penale competente.
 • Cu toate acestea, victima poate, de asemenea, să opteze pentru introducerea unei acțiuni în vederea obținerii unei despăgubiri din partea autorului în cadrul unui proces în fața instanței competente.

Către ce instituție trimit cererea (în cauzele naționale)?

 • Conform Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, cererea de despăgubire a victimelor infracțiunilor este depusă la Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, și anume la ministerul responsabil cu justiția.

Republica Croația
Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 ZAGREB

 • În cazul în care se solicită despăgubiri de la autorul infracțiunii prin acțiuni în justiție în cadrul unei proceduri penale, plângerea prin care victima se constituie parte civilă pentru obținerea de despăgubiri este înaintată instanței competente pe rolul căreia se află procedura penală împotriva autorului.
 • Victima poate, de asemenea, să opteze pentru introducerea unei acțiuni în vederea obținerii unei despăgubiri din partea autorului în cadrul unui proces în fața instanței competente.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

 • De regulă, în cadrul procedurii de solicitare de despăgubiri pentru victimele infracțiunilor, răspunsul este NU, cu toate acestea, după caz, autoritatea competentă, și anume „Comisia”, poate, prin derogare, dacă este necesar pentru a lua o decizie, să solicite părților, martorilor sau experților numiți de instanță să depună mărturie în fața instanței.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

 • Autoritatea competentă va lua o decizie cu privire la cerere în termen de 60 de zile, dacă cererea este completă și corect întocmită (dacă s-au obținut și depus toate documentele, informaţiile și probele necesare pentru luarea unei decizii). Cu toate acestea, dacă cererea este incompletă, timpul necesar pentru luarea unei decizii poate fi mai lung.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

 • Nu se poate formula o cale de atac împotriva deciziei, cu toate acestea, solicitantul poate depune o contestație administrativă prin depunerea unei plângeri administrative la instanța administrativă competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

 • Formularul și informațiile sunt disponibile la orice secție de poliție, la parchete, instanțe municipale și județene și în format electronic pe site-ul oficial al Ministerului Justiției (Ministarstvo pravosuđa), al Ministerului de Interne (Ministarstvo unutarnjih poslova), al Procuraturii Republicii Croația (Državno odvjetništvo RH) și al instanțelor municipale și județene.
 • Se pot obține informații apelând linia telefonică de urgență 116-006 a Centrului național de apeluri pentru victimele infracțiunilor și delictelor (Nacionalni pozivni centar za žrtve kaznenih djela i prekršaja).
 • Poliția, parchetele și instanțele judecătorești trebuie să furnizeze informații cu privire la dreptul la despăgubire și organismul căruia partea i se poate adresa pentru a-și exercita aceste drepturi tuturor persoanelor care, în temeiul Legii privind despăgubirea victimelor infracțiunilor, au dreptul de a solicita despăgubiri din partea Republicii Croația.
 • Poliția, parchetele și ministerul responsabil cu justiția trebuie să elibereze formularele necesare pentru depunerea unei cereri tuturor persoanelor care au dreptul la despăgubiri în temeiul legii și, la cerere, trebuie să furnizeze instrucțiuni și informații generale privind modul de completare a cererii și documentele justificative care trebuie incluse în cerere.
 • Ministerul Justiției a emis o broșură disponibilă în limbile croată și engleză, care conține toate informațiile privind dreptul la despăgubiri, cerințele și modul de exercitare a acestui drept. Pliantele și formularele de cerere au fost publicate în limbile croată și engleză pe site-urile web ale Ministerului Justiției și Ministerului de Interne.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

 • Dacă cererea este incompletă, neinteligibilă sau ilizibilă, nu va fi respinsă din aceste motive, dar solicitantul va fi informat cu privire la modul prin care o poate corecta sau completa. În acest sens, acest lucru poate fi considerat ajutor/asistență pentru solicitant.
 • Solicitantul poate angaja o persoană autorizată sau un avocat la întocmirea cererii sau pentru reprezentarea în cadrul procedurii (pe cheltuiala proprie).
 • Informații și asistență pentru completarea formularului de cerere de despăgubire a victimelor sunt disponibile la fiecare secție de poliție, la parchete, instanțe municipale și județene sau apelând linia de asistență telefonică gratuită a Centrului național de apeluri pentru victimele infracțiunilor și delictelor 116-006.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

 • DA

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Care este rolul autorității responsabile cu asistența?

 • Autoritatea responsabilă cu asistența este Ministerul Justiției din Republica Croația, iar solicitantul poate depune o cerere la această autoritate în astfel de cazuri
 • (denumite cazuri transfrontaliere (prekogranični slučajevi) în conformitate cu legislația croată)
 • Această autoritate responsabilă cu asistența va depune, în cel mai scurt timp posibil, cererea și anexele sale la autoritatea competentă din țara în care solicitantul solicită despăgubiri, în limba oficială a țării sau într-o altă limbă considerată acceptabilă de către țara în cauză.
 • Cererea menționată mai sus este depusă utilizând formularul prevăzut de Comisia Europeană.
 • În cazul în care autoritatea responsabilă cu soluționarea cererii din țara în cauză solicită audierea în Republica Croația a solicitantului, a martorilor, a experților numiți de instanță sau a altor persoane, acest lucru este pus în practică de Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor care depune apoi un raport cu privire la audiere la autoritatea responsabilă cu soluționarea cererii din cealaltă țară.
 • Dacă autoritatea responsabilă cu soluționarea cererii din cealaltă țară solicită ca audierea să aibă loc prin intermediul unor mijloace auxiliare tehnice, audierea va avea loc în cooperare cu Ministerul Justiției din Republica Croația, cu condiția ca persoana care urmează să fie audiată să fie de acord cu această procedură.

Va asigura această autoritate traducerea documentelor justificative, în cazul în care cererea inițiată necesită acest lucru? Dacă da, cine suportă costurile?

Ministerul Justiției din Republica Croația, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, va asigura traducerea cererii în limba țării de la care se solicită despăgubiri sau într-o altă limbă desemnată ca limbă de comunicare de către țara în cauză.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este trimisă în străinătate?

 • Nu există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite la trimiterea cererii în străinătate.

Ce autoritate decide asupra unei cereri de despăgubire în cazurile transfrontaliere?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Pot să trimit cererea direct autorității de decizie din această țară chiar și în cazurile transfrontaliere (fără a trebui să trec pe la autoritatea responsabilă cu asistența din țara mea de origine)?

Da, prin depunerea cererii la Ministerul Justiției din Republica Croația direct sau prin scrisoare recomandată.

În ce limbă (limbi) autoritatea (autoritățile) responsabilă(e) cu acordarea de despăgubiri acceptă:

Dacă autoritatea responsabilă cu acordarea de despăgubiri traduce cererea/documentele justificative dintr-o altă țară UE, cine suportă costurile?

 • Autoritatea de decizie nu asigură traducerea cererii sau a documentelor justificative și nu suportă costurile de traducere.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite în această țară pentru prelucrarea cererii mele (primite din altă țară UE)? Dacă da, cum pot să le plătesc?

Nu se plătesc taxe administrative sau de altă natură în cadrul procedurilor referitoare la această cerere.

Dacă trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea, mi se pot rambursa cheltuielile de călătorie? Cum pot să solicit restituirea acestora? Pe cine trebuie să contactez?

 • În cazul în care Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor decide să citeze solicitantul la o audiere sau pentru ca acesta să participe personal la procedură, cheltuielile de călătorie ale solicitantului vor fi rambursate.
 • De regulă, pe tot parcursul procedurii și la pronunțarea unei decizii nu este necesară prezența solicitantului și, dacă este necesară audierea solicitantului, a martorilor, a experților numiți de instanță sau a altor persoane, Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, poate să solicite autorității competente din celălalt stat membru al UE, în care a fost prezentată cererea de despăgubire, să efectueze aceste acțiuni.
 • În plus, audierea impusă de o astfel de procedură poate fi efectuată prin intermediul unor mijloace auxiliare tehnice, cum ar fi tehnologia informatică, rețelele de comunicații electronice și alte mijloace de transmitere a imaginilor și a sunetelor. În acest caz, audierea este condusă de Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, adică autoritatea de decizie.

În cazul în care trebuie să fiu prezent(ă) personal, voi fi asistat(ă) de un interpret?

 • Da

Vor fi acceptate sau recunoscute certificatele medicale acordate de medicii din țara mea de reședință – sau este necesar ca starea mea de sănătate/vătămările mele corporale să fie examinată(e) de către experții dumneavoastră medicali?

 • Documentele medicale din străinătate sunt acceptate, însă Comisia pentru despăgubirea victimelor infracțiunilor, în calitate de autoritate de decizie, verifică și evaluează documentele medicale și, dacă este necesar, poate dispune obținerea unui raport de expertiză medicală.

Mi se vor rambursa cheltuielile de călătorie dacă trebuie să fiu supus(ă) unui examen medical în această țară?

 • Nu

Cât durează aproximativ pentru a obține o decizie cu privire la despăgubire din partea autorității/organismului?

 • Autoritatea competentă va lua o decizie cu privire la cerere în termen de aproximativ 60 de zile, dacă cererea este completă și corect întocmită (dacă s-au obținut și s-au depus toate documentele, informațiile și probele necesare pentru luarea unei decizii). Cu toate acestea, dacă cererea este incompletă, timpul necesar pentru luarea unei decizii poate fi mai lung.

În ce limbă voi primi decizia referitoare la cererea mea?

 • Decizia referitoare la cerere va fi în limba croată.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizie, cum o pot contesta?

 • Nu se poate formula o cale de atac împotriva deciziei, cu toate acestea, solicitantul poate depune o contestație administrativă prin depunerea unei plângeri administrative la instanța administrativă competentă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) în conformitate cu normele celeilalte țări?

 • Nu

Există organizații de sprijinire a victimelor în această țară care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire într-un caz transfrontalier?

 • Da
Ultima actualizare: 03/07/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini italiană a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Italia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Despăgubiri din partea statului pot fi solicitate pentru toate infracțiunile săvârșite în mod intenționat prin violență împotriva persoanei și, în orice caz, pentru intermedierea ilegală și exploatarea forței de muncă definită la articolul 603bis din Codul Penal, excepție făcând agresiunea (percosse) și vătămarea corporală (lesioni), astfel cum se menționează la articolele 581 și 582 din Cod, cu excepția cazului în care sunt prezente circumstanțele agravante prevăzute la articolul 583 (și anume dacă infracțiunile generează consecințele foarte grave enumerate în mod specific).

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Despăgubiri pot fi solicitate exclusiv pentru costuri medicale și de asistență, cu excepția cazurilor de agresiune sexuală sau de omucidere, situație în care victimelor li se acordă o sumă fixă de despăgubire stabilită printr-un decret ministerial, chiar dacă nu există costuri medicale și de asistență.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sunt victimele sau, în cazul în care victima a decedat, copiii și soții de conviețuire care nu sunt separați legal sau partenerul de viață de conviețuire, în cote ce corespund drepturilor de moștenire respective; sau, în absența oricăreia dintre aceste persoane, rudele victimei pe linia ascendentă, cu condiția să fi fost în întreținerea legală a victimei în momentul săvârșirii infracțiunii.

Dreptul unei persoane la despăgubiri este limitat în anumite cazuri:

 • în cazul în care victima (sau o altă persoană care are dreptul să primească despăgubiri) a fost complice, în mod intenționat sau din neglijență culpabilă, la săvârșirea infracțiunii sau a altor infracțiuni conexe în sensul articolului 12 din Codul de procedură penală;
 • în cazul în care victima a fost condamnată, printr-o hotărâre definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 407 alineatul (2) litera (a) din Codul de procedură penală sau pentru infracțiunile săvârșite cu încălcarea legislației privind prevenirea impozitului pe venit și a evaziunii în materie de TVA sau, în momentul depunerii cererii, face obiectul unei proceduri penale pentru oricare dintre aceste infracțiuni.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În cazul în care victima supraviețuiește, membrii familiei victimei au dreptul de a iniția o acțiune directă în justiție împotriva autorului infracțiunii (articolele 2043 și 2059 din Codul civil) pentru daune indirecte (morale) suferite ca urmare a prejudiciului provocat rudei acestora; în acest caz, însă, legea în vigoare nu impune nicio despăgubire din partea statului (Legea nr. 122/2016, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 167/2017). Legislația privind victimele infracțiunilor săvârșite cu violență prevede beneficii pentru astfel de persoane numai în cazul în care sunt supraviețuitori ai unei victime primare care a decedat.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Pot fi acordate despăgubiri atât solicitanților care au reședința într-un alt stat membru decât Italia, cât și solicitanților care au reședința în Italia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Victima poate depune o cerere de despăgubire în Italia la autoritățile de decizie italiene, cu condiția ca infracțiunea să fi avut loc în Italia.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, dar cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la pronunțarea unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute (decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato), sau de la ultima etapă a procedurilor de executare efectuate fără succes sau de la data la care condamnarea penală devine definitivă.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

A se vedea mai sus:

Cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la pronunțarea unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute, sau de la ultima etapă a procedurilor de executare efectuate fără succes sau de la data la care condamnarea penală devine definitivă.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Astfel cum a fost descris mai sus, cererea de despăgubire trebuie să fie însoțită de documente care să ateste că procedura de recuperare a despăgubirilor de la autorul infracțiunii a eșuat sau că ultima etapă a procedurilor de executare nu a avut succes sau condamnarea penală a devenit definitivă.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Cererea de despăgubire trebuie să fie însoțită de o copie a unei hotărâri judecătorești în care este pronunțată o condamnare pentru una dintre infracțiunile prevăzute de lege sau de o copie a unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

În conformitate cu cele menționate anterior, cererea trebuie depusă în termen de 60 de zile de la pronunțarea unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute, sau de la ultima etapă a procedurilor de executare efectuate fără succes sau de la data la care condamnarea penală devine definitivă.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victima infracțiunii:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.)
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele

- Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

- Prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat

Despăgubirile sunt plătite (sub rezerva măsurilor mai favorabile care au fost deja aplicate prin alte dispoziții legale pentru infracțiuni specifice) pentru costuri medicale și de asistență, cu excepția cazurilor de agresiune sexuală sau de omucidere, situație în care victimelor li se acordă o sumă fixă de despăgubire, chiar dacă nu există costuri medicale și de asistență.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

În general, despăgubirea este plătită printr-o plată unică, din Fondul reînnoibil pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor de tip mafiot, extorcării, cametei și ale infracțiunilor premeditate săvârșite cu violență (Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti), care este gestionat de Ministerul de Interne, dar suma plătită trebuie să rămână în limitele finanțării disponibile în anul în curs.

În cazul în care finanțarea este insuficientă în anul respectiv, persoanele care au dreptul să primească despăgubiri pot accesa Fondul pentru o proporție în acel an, iar în anii următori pentru restul, care este distribuit fără taxe, dobânzi sau reevaluări suplimentare.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Sunt plătite despăgubiri cu condiția ca victima să nu fi fost complice, în mod intenționat sau din neglijență culpabilă, la săvârșirea infracțiunii sau a altor infracțiuni conexe; victima să nu fi fost condamnată, printr-o hotărâre definitivă, pentru oricare dintre infracțiunile prevăzute la articolul 407 alineatul (2) litera (a) din Codul de procedură penală (distrugeri iresponsabile, acte de vandalism și ucidere în masă, implicare în război civil, conspirație în stil mafiot, amenințare la adresa siguranței publice, omor, jaf, extorcare, răpire, terorism, conspirație subversivă, conspirație armată, deținere de explozivi, racket, droguri, aservire, prostituția copiilor și pornografie infantilă, trafic de persoane, sclavie, agresiune sexuală, acte sexuale cu minori, agresiune sexuală în grup) sau pentru infracțiunile săvârșite cu încălcarea legislației privind prevenirea impozitului pe venit și a evaziunii în materie de TVA; sau, în momentul depunerii cererii, victima să nu facă obiectul unei proceduri penale pentru oricare dintre aceste infracțiuni.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Venitul victimei nu are relevanță în ceea ce privește dreptul la despăgubire.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Sunt plătite despăgubiri cu condiția ca victima să nu fi primit pentru aceeași infracțiune plăți de orice fel în valoare totală de peste 5 000 EUR din surse publice sau private.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirea corespunde costurilor suportate, sub rezerva limitelor stabilite de legea în cauză și a sumelor stabilite prin Decretul ministerial de punere în aplicare a legii respective.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Decretul din 31 august 2017 emis de Ministerul de Interne (în conformitate cu articolul 11 alineatul 3 din Legea nr. 122 din 7 iulie 2016) prevede următoarele:


„1. Suma despăgubirilor care trebuie plătită în temeiul articolului 11 din Legea nr. 122 din 7 iulie 2016 se stabilește după cum urmează:

a) pentru infracțiunea de omucidere, suma se stabilește la 7 200,00 EUR sau, în cazul în care actul de omucidere a fost săvârșit de soțul/soția victimei, chiar dacă este separată sau divorțată sau de către o persoană care este sau a fost implicată într-o relație personală cu victima, la 8 200 EUR, caz în care suma va fi achitată numai copiilor victimei;
b) pentru infracțiunea de agresiune sexuală menționată la articolul 609- bis din Codul penal și, în lipsa unei circumstanțe atenuante potrivit căreia infracțiunea este de o gravitate mai mică, suma se stabilește la 4 800,00 EUR;
c) pentru alte infracțiuni decât cele menționate la literele (a) și (b), suma se plătește pentru costuri medicale și de asistență care nu depășesc 3 000,00 EUR.”

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Suma totală a costurilor medicale și de asistență suportate trebuie să fie indicată și justificată prin documente.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Sunt plătite despăgubiri cu condiția ca victima să nu fi primit pentru aceeași infracțiune plăți de orice fel în valoare totală de peste 5 000 EUR din surse publice sau private.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu, deși este posibilă depunerea unor cereri ulterioare în cazul suportării unor costuri medicale suplimentare; acest lucru se impune a fi evaluat de autoritatea de decizie.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Cererea de despăgubire trebuie depusă de partea interesată sau de celelalte persoane care au dreptul să primească despăgubiri în cazul în care victima infracțiunii a decedat și trebuie depusă personal sau prin intermediul unui mandatar (a mezzo di procuratore speciale); pentru a fi admisibilă, trebuie însoțită de următoarele documente:

a) o copie a unei hotărâri judecătorești în care este pronunțată o condamnare pentru una dintre infracțiunile prevăzute la articolul 11 sau o copie a unei decizii prin care se constată că infracțiunea a fost săvârșită de o persoană sau de persoane necunoscute;

b) documente care demonstrează că proceduri de executare au fost instituite fără succes împotriva autorului infracțiunii pentru obținerea de despăgubiri; acest lucru nu este necesar dacă autorul infracțiunii rămâne neidentificat sau dacă autorul infracțiunii a solicitat și i s-a acordat asistență judiciară plătită de stat în cadrul unor proceduri penale sau civile în care autorul infracțiunii a fost considerat răspunzător;

c) o declarație în locul unei declarații pe proprie răspundere (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) privind lipsa oricăror impedimente;

d) un certificat medical care să ateste costurile suportate pentru serviciile medicale sau un certificat de deces pentru victima infracțiunii.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul de Interne.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Din momentul primirii cererii, autoritatea de decizie din Italia trebuie să pronunțe o decizie „fără întârziere”.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Nu sunt instituite mecanisme specifice; întrucât decizia este de natură administrativă, aceasta poate fi contestată în conformitate cu normele standard aplicabile măsurilor administrative interne luate de aceeași autoritate.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Autoritatea responsabilă cu asistența furnizează toate informațiile necesare; autoritatea responsabilă cu asistența din Italia este parchetul general (procura generale) de pe lângă curtea de apel (corte d’appello) având competență la locul de reședință al solicitantului. Formularele sunt atașate la Decretul ministerial nr. 222 din 23 decembrie 2008 de stabilire a normelor în conformitate cu articolul 7 din Decretul legislativ nr. 204 din 9 noiembrie 2007 de punere în aplicare a Directivei 2004/80/CE privind despăgubirea victimelor infracționalității (Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 „Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato”).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Nu.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu, acest rol revine autorității responsabile cu asistența.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Biroul care furnizează aceste informații nu are cunoștință în acest sens.

Ultima actualizare: 13/10/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Cipru

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri pentru un anumit număr de infracțiuni intenționate care implică folosirea violenței, care sunt săvârșite în regiunile controlate de Republica Cipru și care sunt menționate în legislația națională (de exemplu, vătămare corporală gravă, crimă premeditată).

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri pentru vătămări corporale grave sau probleme de sănătate care, pe baza unui aviz medical, necesită spitalizare și concediu medical pentru o perioadă de cel puțin 8 zile.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți primi despăgubiri dacă sunteți o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, de exemplu soțul/soția și/sau copiii victimei.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, nu puteți primi despăgubiri dacă sunteți rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, puteți primi despăgubiri dacă nu sunteți cetățean UE, cu condiția să fiți resortisant al unui stat membru al Consiliului Europei și să aveți reședința permanentă în Republica Cipru sau dacă sunteți cetățean al unui stat care este parte la Convenția europeană privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, nu puteți solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiți aici sau proveniți de aici, pentru o infracțiune săvârșită într-o altă țară a UE. Pot fi acordate despăgubiri numai pentru infracțiunile săvârșite în regiunile controlate de Republica Cipru.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, trebuie să denunțați infracțiunea la poliție în termen de cinci zile de la data la care a fost săvârșită sau, în cazul în care nu este posibil în mod rezonabil în acest termen, în termen de cinci zile din momentul în care denunțarea era în mod rezonabil posibilă.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, cererea de despăgubire trebuie depusă în termen de doi ani de la săvârșirea infracțiunii, indiferent dacă ancheta poliției și/sau procesul penal este în curs de desfășurare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da, înainte de a putea solicita despăgubiri, trebuie să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii, dacă acesta a fost identificat. Cu toate acestea, cererea de despăgubire trebuie depusă în termen de doi ani de la data săvârșirii infracțiunii, indiferent dacă acțiunea intentată împotriva autorului infracțiunii este în curs de desfășurare.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, aveți în continuare dreptul la despăgubiri dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat. Trebuie să prezentați un proces-verbal de constatare a infracțiunii respective, potrivit căruia autorul infracțiunii nu a fost identificat.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da, termenul-limită pentru depunerea cererii de despăgubiri este de doi ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

a) Pentru victima infracțiunii:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)

Asistența medicală gratuită este asigurată de instituțiile și serviciile de sănătate publică până la valoarea maximă de 1 709 EUR.

 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)

Incluse în suma menționată anterior.

 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)

În cazul incapacității permanente de muncă, se acordă o pensie de invaliditate. Valoarea este egală cu reducerea procentuală a capacității de muncă înmulțită cu pensia de bază integrală acordată în temeiul Legii asigurărilor sociale.

 • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și capacitatea redusă sau pierderea capacității de a-și câștiga existența etc.)

În cazul incapacității temporare de muncă, se acordă o prestație de boală pentru o perioadă de până la șase luni. Valoarea este egală cu indemnizația de boală de bază integrală plătită în temeiul Legii asigurărilor sociale.

 • pierderea unei oportunități

Nu se aplică.

 • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare

Nu se aplică.

 • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate

Nu se aplică.

 • altele

Nu se aplică.

- Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

Nu se aplică.

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare

Se acordă un ajutor de înmormântare. Valoarea este egală cu ajutorul de înmormântare plătit în temeiul Legii asigurărilor sociale.

 • costurile medicale (de exemplu tratament pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)

Nu se aplică.

 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități

Se acordă o pensie de urmaș sau o pensie de orfan. Valoarea este egală cu pensia sau indemnizația de bază integrală plătită în temeiul Legii asigurărilor sociale.

- Traumă psihologică:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat

Nu se aplică.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică, dar pensia de invaliditate, pensia de urmaș și pensia de orfan sunt plătite lunar.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Nu sunt plătite despăgubiri atunci când deveniți victimă a propriei infracțiuni, sunteți implicat în criminalitatea organizată sau sunteți membru al unei organizații care este implicată în săvârșirea de acte de violență, chiar dacă infracțiunea săvârșită cu violență a cărei victimă sunteți nu este relevantă sau nu ați participat la aceasta.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează șansa de a primi despăgubiri.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

În situația în care nu vă îndepliniți obligațiile sau refuzați să cooperați pe deplin cu poliția sau cu o altă autoritate competentă.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirile se calculează în modul menționat la întrebarea de mai sus: „Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?”

Există o sumă minimă și/sau maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă de despăgubire. Suma maximă care poate fi acordată este menționată la întrebarea de mai sus: „Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?”

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu, acest lucru nu este necesar.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, orice despăgubire primită din alte surse va fi dedusă.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu este posibil.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu este posibil.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Trebuie să trimiteți un proces-verbal de constatare a infracțiunii și un certificat medical împreună cu cererea de despăgubire. Vi se poate solicita să prezentați oricare dintre sau toate documentele menționate în continuare:

 • procura/dovada împuternicirii sau a relației cu victima
 • certificatul de deces al victimei
 • copia procesului-verbal de constatare a infracțiunii
 • copia sentinței/hotărârii judecătorești
 • rapoarte și certificate medicale
 • facturi corespunzătoare serviciilor medicale
 • facturi corespunzătoare altor cheltuieli (îngrijire, înmormântare)
 • venituri (salarii, plăți pentru protecție/asistență socială)
 • confirmarea colectării (sau nu) a sumelor de bani relevante din alte surse (asigurarea angajatorului, asigurarea privată)
 • certificatul de cazier judiciar
 • orice alte documente justificative legate de cazul dumneavoastră

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Directorul Serviciilor de Asigurări Sociale.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Puteți depune personal formularul de cerere sau îl puteți trimite prin poștă la următoarea adresă: Servicii de Asigurări Sociale, 7 Lord Byron Ave., 1465, Nicosia, Cipru.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu, acest lucru nu este necesar.

Cât durează (aproximativ) pronunțarea unei decizii cu privire la o cerere de despăgubire de către autoritatea competentă?

Termenul de pronunțare a unei decizii este de 6 luni de la data la care toate informațiile sunt disponibile.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia depunând o cerere la Tribunalul Administrativ în termen de 75 de zile de la pronunțarea acesteia.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Formulare de cerere și informații cu privire la despăgubiri sunt disponibile - în limba greacă și în limba engleză - la birourile Serviciilor de Asigurări Sociale sau pe pagina de internet a Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciilor de Asigurări Sociale.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Nu există nicio linie telefonică de urgență sau un site web în materie de despăgubiri. Puteți obține informații contactând direct Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciile de Asigurări Sociale.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Puteți solicita asistență juridică în legătură cu procedurile corespunzătoare cauzei dumneavoastră. Nu este furnizată asistență juridică pentru întocmirea cererilor de despăgubire prezentate acestei autorități.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Puteți obține informații și solicita despăgubiri contactând direct Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciile de Asigurări Sociale.

Ultima actualizare: 31/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Letonia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Victima are dreptul la despăgubiri din partea statului, în cazul în care o infracțiune săvârșită cu intenție a condus la decesul unei persoane, victima a suferit o vătămare corporală gravă sau moderată, victima a fost supusă unui atac la pudoare sau unei agresiuni sexuale, este victima traficului de persoane sau a fost infectată cu virusul imunodeficienței umane, hepatita B sau C.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri din partea statului pentru orice prejudiciu moral, suferință fizică și pierdere de proprietate generate pe fondul unei infracțiuni săvârșite cu intenție.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni, victima în procesul penal poate fi o rudă a persoanei decedate [logodnic, soț, părinți, bunici, copii, nepoți, frați, precum și persoanele împreună cu care persoana fizică în cauză a locuit și a deținut o gospodărie comună (nu partajată)].

Dacă o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau dacă victima a decedat și nu a solicitat despăgubiri din partea statului sau a solicitat și nu a primit despăgubiri din partea statului, aveți dreptul să primiți despăgubiri din partea statului. Cu toate acestea, aveți obligația de a solicita persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) să vă recunoască drept victimă în procedurile penale corespunzătoare.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu aveți dreptul să primiți despăgubiri din partea statului în calitate de rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime în cazul în care victima a supraviețuit în urma infracțiunii. În acest caz, victima însăși are dreptul la despăgubiri din partea statului.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Puteți primi despăgubiri din partea statului dacă nu sunteți cetățean al unei țări UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Dacă infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, aveți dreptul să solicitați despăgubiri din partea statului membru al UE în care a fost săvârșită infracțiunea, în mod direct sau prin intermediul Administrației pentru asistență juridică (Juridiskās palīdzības administrācija).

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Trebuie să denunțați infracțiunea la poliție.

Pentru a solicita despăgubiri din partea statului, se impune inițierea unei proceduri penale în care să fiți recunoscut drept victimă în procedurile penale pe baza deciziei persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Pentru a solicita despăgubiri din partea statului, nu trebuie să așteptați pronunțarea hotărârii definitive de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța).

În vederea pronunțării unei hotărâri cu privire la plata despăgubirilor din partea statului sau refuzul în acest sens de către Administrația pentru asistență juridică, persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) trebuie să furnizeze următoarele informații:

 1. ora și locul săvârșirii infracțiunii;
 2. caracterizarea infracțiunii, forma de vinovăție a autorului infracțiunii stabilită la momentul depunerii cererii de trimitere, data inițierii procedurii penale și numărul de referință al cauzei penale;
 3. informații privind persoana recunoscută drept victimă în cadrul procedurilor penale;
 4. informații privind persoana recunoscută drept reprezentant al victimei în cadrul procedurilor penale, în cazul în care victima își exercită drepturile prin intermediul unui reprezentant;
 5. natura prejudiciului cauzat ca urmare a infracțiunii (decesul unei persoane, gravitatea vătămării, atacul la pudoare sau agresiunea sexuală, prezența indiciilor de trafic de persoane sau a virusului imunodeficienței umane, hepatita B sau C);
 6. data rapoartelor de expertiză, numărul documentului și persoana care a realizat expertiza;
 7. numărul persoanelor recunoscute drept victime în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane și informații referitoare la persoanele în cauză.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu aveți obligația de a solicita mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii. Despăgubirile din partea statului nu aduc atingere dreptului victimei de a solicita despăgubiri în cadrul procedurilor penale prin depunerea unei cereri de despăgubire pentru prejudiciul suferit în orice etapă a procedurii penale până la inițierea examinării cauzei în fața tribunalului de primă instanță și în cadrul procedurilor civile prin depunerea unei plângeri în instanță în cazul în care considerați că nu ați fost despăgubit pe deplin.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți, de asemenea, dreptul să primiți despăgubiri din partea statului în cazul în care autorul infracțiunii sau complicele acestuia nu este identificat sau dacă nu este tras la răspundere penală.

Trebuie să depuneți cererea pentru despăgubiri din partea statului prin adăugarea informațiilor necesare la trimiterea din partea persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția).

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea pentru despăgubiri din partea statului trebuie depusă la Administrația pentru asistență juridică în termen de un an de la data la care ați fost recunoscut drept victimă sau ați luat cunoștință de faptele care vă îndreptățesc să acționați în acest sens.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirile din partea statului acoperă prejudiciul moral, suferința fizică sau pierderea de proprietate generate pe fondul unei infracțiuni, fără a face distincție între tipurile de prejudiciu pentru care sunt plătite despăgubiri din partea statului. Valoarea despăgubirilor din partea statului este stabilită Linkul se deschide într-o fereastră nouăîn Legea privind „despăgubirile din partea statului acordate victimelor” (Likums par valsts kompensāciju cietušajiem), pe baza consecințelor generate pe fondul infracțiunii.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirile din partea statului sunt plătite printr-o plată unică, ce este transferată în contul instituției de plată indicat în cerere.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Caracterizarea infracțiunii poate afecta valoarea despăgubirilor din partea statului, de exemplu dacă infracțiunea este săvârșită într-o stare de agitație psihică intensă, încălcând limitele de autoapărare necesare sau condițiile de detenție ale unei persoane. În astfel de cazuri, cuantumul despăgubirilor din partea statului în funcție de consecințele infracțiunii este redus cu 50%.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică nu primește informațiile solicitate în termen de 15 zile, aceasta poate decide să refuze plata despăgubirilor din partea statului. Decizia privind refuzul de a plăti despăgubiri din partea statului în acest caz nu vă împiedică să solicitați de mai multe ori Administrației pentru asistență juridică despăgubiri în conformitate cu procedurile de solicitare a acestora.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează șansa de a primi despăgubiri din partea statului și/sau cuantumul despăgubirilor.

Dacă ați primit despăgubiri pentru prejudiciul generat pe fondul infracțiunii din partea autorului infracțiunii sau din partea unei alte persoane în locul acestuia, valoarea despăgubirilor din partea statului este redusă cu valoarea despăgubirilor deja primite.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor prevede alte criterii care vă pot afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primiți. De exemplu:

 • în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, au fost stabilite mai multe consecințe simultan, despăgubirile din partea statului vor fi plătite în conformitate cu cea mai gravă consecință a infracțiunii;
 • în cazul în care, ca urmare a unei infracțiuni, a avut loc decesul mai multor persoane și mai multe persoane au fost recunoscute drept victime în cadrul procedurii penale, despăgubirile din partea statului pentru acele victime vor fi plătite proporțional cu numărul victimelor;
 • în cazul în care, după plata despăgubirilor, o altă persoană este recunoscută drept victimă de către persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța) în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane survenit în urma unei infracțiuni, va fi achitată aceeași valoare a despăgubirilor din partea statului ca și cea achitată victimei sau victimelor.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat în mod individual victimelor unei infracțiuni va reprezenta echivalentul a cinci salarii lunare minime, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia. Valoarea despăgubirilor din partea statului care se impun a fi plătite se calculează având în vedere valoarea salariului minim lunar stabilit în momentul recunoașterii persoanei drept victimă.

Sunt plătite despăgubiri:

 1. dacă a survenit decesul persoanei vizate — în proporție de 100%;
 2. dacă au fost cauzate leziuni corporale grave victimei sau infracțiunea a fost clasificată drept viol sau violență sexuală, atac la pudoare sau agresiune sexuală, sau dacă este vorba de o victimă a traficului de persoane — în proporție de 70%;
 3. dacă au fost cauzate leziuni corporale moderate victimei sau victima a fost supusă unui atac la pudoare sau unei agresiuni sexuale, cu excepția cazurilor menționate la clauza 2, sau victima a fost infectată cu virusul imunodeficienței umane, hepatita B sau C — în proporție de 50%.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat reprezintă echivalentul a cinci salarii minime lunare, astfel cum sunt stabilite acestea în Republica Letonia, însă valoarea minimă a despăgubirilor acordate de către stat este de 50% din valoarea maximă a despăgubirilor acordate de către stat. Valoarea despăgubirilor din partea statului se modifică în mod proporțional cu modificările salariului minim lunar.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu este necesar să precizați suma în formularul de cerere pentru despăgubiri din partea statului, deoarece Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind despăgubirile din partea statului acordate victimelor stabilește valoarea despăgubirilor din partea statului.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Despăgubirile pe care le primiți din alte surse (de exemplu, schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) nu sunt deduse din valoarea despăgubirilor din partea statului.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Nu puteți primi o plată în avans a despăgubirilor din partea statului.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

În cazul în care ați primit despăgubiri din partea statului, iar în decizia finală se stabilește că ați suferit consecințe mai grave ca rezultat al infracțiunii, puteți primi diferența dintre valoarea despăgubirilor din partea statului plătită și valoarea de plată.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

În cazul în care nu a fost încă pronunțată o hotărâre definitivă în cadrul procedurii penale în momentul solicitării despăgubirilor din partea statului, trebuie să atașați la cererea pentru despăgubiri din partea statului o trimitere din partea persoanei responsabile de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), precizând următoarele:

 1. ora și locul săvârșirii infracțiunii;
 2. caracterizarea infracțiunii, forma de vinovăție a autorului infracțiunii stabilită la momentul depunerii cererii de trimitere, data inițierii procedurii penale și numărul de referință al cauzei penale;
 3. informații privind persoana recunoscută drept victimă în cadrul procedurilor penale;
 4. informații privind persoana recunoscută drept reprezentant al victimei în cadrul procedurilor penale;
 5. natura prejudiciului cauzat ca urmare a infracțiunii (decesul unei persoane, gravitatea vătămării, atacul la pudoare sau agresiunea sexuală, prezența indiciilor de trafic de persoane sau a virusului imunodeficienței umane, hepatita B sau C);
 6. data rapoartelor de expertiză, numărul documentului și persoana care a realizat expertiza;
 7. numărul persoanelor recunoscute drept victime în cadrul aceleiași proceduri penale privind decesul unei persoane și informații referitoare la persoanele în cauză.

În cazul în care procedurile penale sunt încheiate în momentul solicitării despăgubirilor din partea statului, trebuie să atașați la cererea pentru despăgubiri din partea statului hotărârea definitivă a persoanei responsabile de desfășurarea procedurii și titlul executoriu, dacă despăgubirile pentru daune menționate în hotărârea definitivă nu au fost achitate ori au fost achitate parțial.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Procesul de revizuire a cererilor pentru despăgubiri din partea statului este gratuit.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Administrația pentru asistență juridică hotărăște cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Pentru a primi despăgubiri din partea statului, trebuie să trimiteți cererea pentru despăgubiri din partea statului la Administrația pentru asistență juridică, la următoarea adresă: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Prezența dumneavoastră nu este necesară în cadrul procesului de revizuire a cererii pentru despăgubiri acordate de către stat, al procesului de decizie cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau de refuz al plății acestora.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Administrația pentru asistență juridică hotărăște cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data primirii cererii de despăgubire și trimite decizia la adresa indicată în cererea de despăgubire.

În cazul în care Administrația pentru asistență juridică solicită informații suplimentare de la dumneavoastră sau de la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul, instanța), termenul aferent procesului decizional este suspendat până la primirea tuturor informațiilor solicitate.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți contesta decizia Administrației pentru asistență juridică cu privire la plata despăgubirilor acordate de către stat sau refuzul de a plăti despăgubiri acordate de către stat în termen de o lună de la data intrării sale în vigoare, prin depunerea unei cereri relevante la Administrația pentru asistență juridică, ce urmează a fi înaintată Ministerului Justiției.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăFormularul de cerere pentru despăgubiri din partea statului și informații privind modul de completare a acestuia sunt disponibile aici:

 • pe portalul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.latvija.lv/en
 • pe site-ul web al Administrației pentru asistență juridică Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng secțiunea „Servicii”;
 • la sediul Administrației pentru asistență juridică - Pils laukums 4, Riga (în timpul programului de lucru);
 • la persoana responsabilă de desfășurarea procedurii (poliția, parchetul sau instanța);
 • prin apelarea numărului cu acces gratuit 800001801 (în timpul programului de lucru).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Puteți utiliza linia telefonică de urgență gratuită 116006 „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” în fiecare zi în intervalul 07:00 - 22:00, unde puteți obține:

 • sprijin emoțional și psihologic pentru victimele infracțiunilor;
 • informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

De asemenea, puteți accesa site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.cietusajiem.lv/en/.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Nu aveți nevoie de asistență juridică pentru a solicita despăgubiri din partea statului. Administrația pentru asistență juridică furnizează asistența necesară în cadrul procesului de solicitare a despăgubirilor din partea statului.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Asociația „Skalbes” pune la dispoziție o linie de asistență gratuită 116006 „Linia de asistență telefonică pentru victimele infracțiunilor” (în fiecare zi în intervalul 07:00 - 22.00), oferind sprijin emoțional și psihologic victimelor infracțiunilor, informații cu privire la drepturile procedurale ale victimelor (de exemplu, drepturi în cadrul procedurilor penale, dreptul la despăgubiri pentru daune, despăgubiri acordate de către stat etc.), serviciile disponibile și serviciile de asistență existente pentru victime.

Ultima actualizare: 12/07/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Lituania

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri în cazurile în care:

 • viața unei persoane a fost luată în mod intenționat;
 • a existat o vătămare gravă sau mai puțin gravă a sănătății unei persoane;
 • a fost săvârșită o infracțiune mai puțin gravă, gravă sau foarte gravă la adresa libertății, a dreptului la autodeterminarea sexuală sau a integrității unei persoane.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți primi despăgubiri dacă ați suferit o vătămare gravă sau mai puțin gravă a sănătății dumneavoastră.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o infracțiune săvârșită cu violență a determinat pierderea unei vieți omenești, orice persoană căreia i-au fost acordate în instanță daune materiale și/sau morale pentru prejudicii suferite ca urmare a infracțiunii săvârșite cu violență are dreptul la despăgubiri.

Atunci când despăgubirile sunt plătite în avans, și anume înainte de finalizarea procesului penal, dreptul la despăgubiri este acordat soților, copiilor, copiilor adoptați, părinților, părinților adoptivi și persoanelor aflate în întreținerea persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu. În cazul în care victima unei infracțiuni săvârșite cu violență a supraviețuit, aceasta este singura persoană care are dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, însă numai în următoarele două cazuri:

 • sunteți o persoană care are reședința legală și obișnuită în Republica Lituania sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
 • o astfel de posibilitate este prevăzută în tratatele internaționale ale Republicii Lituania.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, plata despăgubirilor se aplică numai în cazul infracțiunilor săvârșite cu violență pe teritoriul Republicii Lituania.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da. În vederea depunerii unei cereri de despăgubire, se impune începerea unei cercetări în etapa premergătoare judecății.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, puteți solicita plăți compensatorii în avans, în timp ce cercetarea în etapa premergătoare judecății este în curs de desfășurare.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Da. Atunci când este urmată procedura obișnuită de acordare a despăgubirilor, despăgubirile pentru prejudiciul material și/sau moral trebuie să vă fie acordate în baza unei hotărâri judecătorești. Atunci când este urmată procedura despăgubirilor în avans, aveți obligația de a prezenta o hotărâre sau o ordonanță care să confirme statutul dumneavoastră de reclamant în materie civilă.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. În astfel de cazuri, trebuie să prezentați următoarele:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • o hotărâre sau o ordonanță care să confirme statutul dumneavoastră de reclamant în materie civilă;
 • documente justificative pentru valoarea daunelor materiale, dacă există;
 • documente de certificare a căsătoriei, a relațiilor de familie sau de dependență în cazul în care rudele persoanei decedate solicită despăgubiri.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea de despăgubiri trebuie depusă în termen de 10 ani de la data pronunțării hotărârii judecătorești prin care se dispune plata unei despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență. În cazul în care o persoană nu se încadrează în termenul-limită respectiv pe fondul unor motive bine-întemeiate, acesta poate fi prelungit.

Nu există niciun termen-limită pentru depunerea cererilor de plată a despăgubirilor în avans.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victimele infracțiunilor:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare) Da
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.) Da
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.) Da
  • pierderea unei oportunități Nu
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare Da
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate Nu
  • altele Alte daune materiale în legătură cu infracțiunea săvârșită cu violență, acordate de instanță

- Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei Da

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare Da
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare) Da, însă numai în cazul în care infracțiunea săvârșită cu violență a dus la pierderea de vieți omenești
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități Da, însă numai în cazul în care infracțiunea săvârșită cu violență a dus la pierderea de vieți omenești

- Prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru supraviețuitori dacă victima a decedat Da, însă numai în cazul în care infracțiunea săvârșită cu violență a dus la pierderea de vieți omenești

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este în mod normal plătită integral, printr-o plată unică. În cazuri excepționale, despăgubirea poate fi plătită în rate, dar nu mai târziu de un an de la data pronunțării hotărârii prin care se dispune plata unei despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Situațiile menționate anterior sunt relevante numai atunci când este vorba de aspectul despăgubirilor în avans. Nu se acordă despăgubiri în următoarele cazuri:

 • faceți obiectul urmăririi penale pentru o infracțiune săvârșită cu violență sau ați avut un cazier judiciar cu condamnări penale în curs sau care nu au beneficiat de grațiere pentru o infracțiune săvârșită cu violență la data săvârșirii respectivei infracțiuni cu violență;
 • faceți obiectul unor interdicții în virtutea unui ordin judecătoresc, în conformitate cu Legea privind prevenirea criminalității organizate în vigoare în Republica Lituania (Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymas);
 • abuzați de dreptul de a primi despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Aceasta nu va avea niciun efect atunci când este vorba de despăgubiri.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirile se acordă pe baza sumei încuviințate de instanță, care nu poate totuși depăși valorile maxime specificate în continuare.

Despăgubirile pentru daune plătite în avans se calculează pe baza documentelor prezentate de dumneavoastră în sprijinul daunelor materiale.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

În cazul săvârșirii unei crime, despăgubirea maximă pentru daune materiale nu poate depăși 3 800 EUR, iar despăgubirea maximă pentru daune morale nu poate depăși 4 560 EUR.

În cazul vătămării grave a sănătății, despăgubirea maximă pentru daune materiale nu poate depăși 3 040 EUR, iar despăgubirea maximă pentru daune morale nu poate depăși 3 800 EUR.

În cazul altor infracțiuni săvârșite cu violență, despăgubirea maximă pentru daune materiale nu poate depăși 2 280 EUR, iar despăgubirea maximă pentru daune morale nu poate depăși 3 040 EUR.

În cazul în care despăgubirile pentru daunele suferite ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu violență sunt plătite în avans, valorile maxime nu pot depăși jumătate din valorile menționate anterior.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, trebuie să specificați suma despăgubirilor solicitate, care se impune a fi calculată pe baza sumelor indicate în hotărârea judecătorească sau în acțiunea civilă intentată.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da. Sumele pe care le-ați primit ca despăgubiri pentru daune din alte surse vor fi deduse din valoarea despăgubirii.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Da, despăgubirile pentru daunele suferite ca urmare a infracțiunilor săvârșite cu violență pot fi plătite în avans dacă:

 • proceduri penale având ca obiect o infracțiune săvârșită cu violență sunt în curs de desfășurare, iar persoana vizată este recunoscută drept reclamant în materie civilă;
 • a fost emisă o hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit săvârșirea unei infracțiuni cu violență, însă nu a fost depusă nicio cerere de despăgubire pentru daunele suferite în consecință, sau cererea nu a fost supusă spre analiză;
 • o infracțiune a fost săvârșită cu violență de o persoană care nu poate fi urmărită penal din cauza vârstei sale sau care se bucură de imunitate la nivel internațional, sau persoana care a săvârșit infracțiunea nu mai este în viață.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu, nu este prevăzută o astfel de posibilitate.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Atunci când solicitați despăgubiri în cadrul procedurii obișnuite, trebuie să depuneți cererea însoțită de următoarele documente:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • o copie a hotărârii judecătorești definitive prin care se acordă daune materiale și/sau morale pentru o infracțiune săvârșită cu violență;
 • o declarație întocmită de un executor judecătoresc în care se afirmă că nu este posibilă recuperarea daunelor din partea autorului infracțiunii, cu excepția cazurilor în care persoana răspunzătoare pentru daune nu mai este în viață.

Atunci când solicitați plata despăgubirilor în avans, trebuie să depuneți cererea însoțită de următoarele documente:

 • o copie a documentului dumneavoastră de identitate;
 • documente justificative pentru valoarea daunelor materiale;
 • o hotărâre sau o ordonanță care confirmă statutul dumneavoastră de reclamant în materie civilă sau o hotărâre judecătorească definitivă prin care se constată că a fost săvârșită o infracțiune cu violență sau o decizie procedurală prin care se confirmă că nu sunt permise proceduri penale din cauza vârstei, a imunității la nivel internațional sau a decesului autorului infracțiunii;
 • documente de certificare a căsătoriei, a relațiilor de familie sau de dependență în cazul în care rude apropiate sau persoane aflate în întreținerea persoanei decedate solicită despăgubiri.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu, cererea este acceptată și analizată cu titlu gratuit.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției din Republica Lituania (Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija) decide cu privire la cererile de despăgubire.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea trebuie trimisă la Ministerul Justiției din Republica Lituania (Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius, Lituania; email Linkul se deschide într-o fereastră nouărastine@tm.lt).

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

O decizie este adoptată în termen de o lună de la data depunerii unei cereri și a tuturor documentelor necesare la Ministerul Justiției din Republica Lituania.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate la nivelul Ministerului Justiției din Republica Lituania pot fi contestate în fața Comisiei de administrare a litigiilor din Lituania Lietuvos administracinių ginčų komisija) sau a Tribunalului administrativ regional Vilnius (Vilniaus apygardos administracinis teismas) în termen de o lună de la data comunicării deciziei.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

La Ministerul Justiției din Republica Lituania sau la unitățile Serviciului de asistență juridică garantată de stat (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) și pe paginile de internet (a se vedea informațiile de mai jos).

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://vgtpt.lrv.lt/en/

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, o persoană poate solicita asistență juridică primară de la autoritatea executivă a municipalității de la locul său declarat de reședință sau de la unitățile Serviciului de asistență juridică garantată de stat.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Asociația pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor din Lituania (Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija) (Valakupių g. 5, LT-10101 Vilnius, Lituania);

Caritas Lituania (Lietuvos Caritas, Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.caritas.lt, Papilio g. 5, LT-44275 Kaunas, Lituania).

Ultima actualizare: 22/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Luxemburg

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Se pot obține despăgubiri pentru orice tip de infracțiune care a provocat o leziune fizică sau un prejudiciu moral ca urmare a unor fapte intenționate care constituie fie actus reus al unei infracțiuni, fie infracțiunea de atac la pudoare sau de viol prevăzută la articolele 372-376 din Codul penal.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

- leziune fizică/pierdere economică;

- prejudiciu moral.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

O rudă sau o persoană care se afla în întreținerea unei persoane decedate ca urmare a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, dacă prin această faptă i s-a afectat grav calitatea vieții (prin suferința psihică provocată de pierderea unei persoane apropiate), poate depune o cerere de despăgubire la ministrul justiției în cazul în care nu au fost obținute despăgubiri efective și adecvate. Membrii familiei, soții, partenerii necăsătoriți, partenerii civili sau persoanele care au relații deosebit de strânse cu victima pot obține despăgubiri, cu condiția ca acestea să fi suferit un prejudiciu reparabil. În principiu, gradul relației nu este relevant, deoarece se ia în considerare numai viața sentimentală și materială împărtășită cu victima directă. În practică, numai membrii familiei, în special familia nucleară, sunt considerați victime indirecte. Familia nucleară este o familie care cuprinde doi adulți, căsătoriți sau nu, cu sau fără copii.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

O rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime – care a supraviețuit unor fapte intenționate ce constituie o infracțiune și care i-au provocat acesteia leziuni fizice care au condus la un handicap permanent sau la o incapacitate totală de muncă pe o perioadă mai mare de o lună și afectează grav calitatea vieții sale – poate depune o cerere de despăgubire la ministrul justiției în cazul în care nu au fost obținute despăgubiri efective și adecvate.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Numai persoanele care își au reședința în mod legal în Luxemburg sau cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Consiliului Europei și care, în momentul săvârșirii infracțiunii, se aflau în mod legal în Luxemburg sau victimele traficului de ființe umane pot solicita despăgubiri. În caz contrar, nu se poate acorda nicio despăgubire.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Orice persoană care își are reședința legală și obișnuită în Luxemburg, dar care a fost victima unei infracțiuni premeditate săvârșite cu violență într-un alt stat membru al Uniunii Europene, are dreptul să solicite despăgubiri din bugetul Luxemburgului în cazul în care aceasta nu are dreptul de a fi despăgubită de celălalt stat.

În conformitate cu Legea din 12 martie 1984 privind despăgubirile acordate anumitor victime ale leziunilor fizice, trebuie să îndepliniți următoarele condiții:

 • victima trebuie să își aibă reședința legală și obișnuită în Luxemburg sau să fie cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al Consiliului Europei. De asemenea, în momentul săvârșirii infracțiunii, victima trebuie să se afle în mod legal în Luxemburg sau să fie victima infracțiunii prevăzute la articolul 382‑1 din Codul penal;
 • vătămarea suferită trebuie să fie rezultatul unor fapte intenționate care constituie o infracțiune;
 • trebuie să existe și o leziune fizică, nu numai un prejudiciu material (care exclude, de exemplu, despăgubirea pentru simplul furt);
 • vătămarea trebuie să vă afecteze grav calitatea vieții, din cauza pierderii sau reducerii de venituri, a majorării costurilor pe care trebuie să le suportați sau a apariției unor cheltuieli excepționale, a incapacității de muncă, a pierderii unui an școlar, a vătămării fizice sau psihice, a unui prejudiciu moral sau desfigurare, sau suferință fizică sau psihică. Dacă sunteți victima unei infracțiuni prevăzute la articolele 372-376 din Codul penal, nu este necesar să faceți dovada vătămărilor fizice sau psihice, deoarece se presupune acest lucru;
 • despăgubirile trebuie plătite de către stat numai dacă nu puteți obține despăgubiri efective și adecvate într-un alt mod.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Nu, victima nu trebuie să fi denunțat infracțiunea la poliție pentru a putea solicita despăgubiri.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, decizia privind acordarea de despăgubiri poate fi luată de ministrul justiției înainte de pronunțarea sentinței în cadrul procesului penal.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Dacă autorul infracțiunii a fost identificat și îl acționați în judecată pentru daune în calitate de parte civilă în cadrul procesului penal, trebuie să așteptați rezultatul acestei plângeri. Dacă autorul infracțiunii este insolvabil, puteți să depuneți o cerere de despăgubire la ministrul justiției.

Ministrul justiției poate dispune plata integrală sau parțială a despăgubirilor sau a avansului care v-a fost plătit ulterior cu titlu de despăgubiri efective sau daune-interese pentru prejudiciu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Autorul infracțiunii nu a fost identificat

În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat, puteți solicita despăgubiri trimițând cererea dumneavoastră la Ministerul Justiției. Această cerere trebuie să fie redactată în limba franceză, germană sau luxemburgheză și trebuie să indice data, locul și natura exactă a faptelor a căror victimă ați fost. Documentele justificative pentru faptele și prejudiciul pe care le-ați suferit trebuie să fie anexate la această scrisoare, în sprijinul cererii dumneavoastră. În plus, trebuie să îndepliniți condițiile prevăzute la articolul 1 din Legea din 12 martie 1984 privind despăgubirile acordate anumitor victime ale leziunilor fizice rezultate în urma infracțiunilor.

Autorul infracțiunii nu a fost condamnat

Pentru a avea dreptul la despăgubiri, autorul infracțiunii trebuie să fi fost găsit vinovat printr-o hotărâre judecătorească devenită definitivă. Ministrul justiției poate dispune, pe baza unui aviz emis de Comisia pentru victime (Commission victime), plata integrală sau parțială a despăgubirilor sau a avansului. Ministrul poate lua aceeași decizie în cazul în care a fost plătit un avans și rezultă, ulterior, că despăgubirea nu a fost justificată.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea trebuie depusă în termen de doi ani de la data săvârșirii faptelor. Dacă autorul infracțiunii este urmărit penal, termenul este prelungit și expiră la doi ani de la pronunțarea hotărârii definitive a instanței învestite cu cauza penală. În cazul în care, după ce hotărârea penală a devenit definitivă, obțineți o hotărâre cu privire la acțiunea dumneavoastră civilă în despăgubiri, acest termen este prelungit și expiră la doi ani de la data la care hotărârea civilă devine definitivă. Cu toate acestea, dacă sunteți minor(ă), termenul de prescripție nu începe până la data la care atingeți vârsta majoratului dacă faptele sunt pasibile de sancțiuni penale sau prevăzute și pedepsite în temeiul articolelor 372, 373, 375, 382‑1 și 382‑2, 400, 401bis, 402, 403 sau 405 din Codul penal.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirea acoperă:

a) pentru victima infracțiunii:

leziune fizică (non-psihologică):

 • costurile medicale care rezultă din vătămări (tratament medical – asistență medicală spitalicească și tratament în ambulatoriu, recuperare);
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.);
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent);
 • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau reducerea beneficiilor etc.);
 • pierderea oportunităților profesionale;
 • cheltuielile rezultate din procedurile judiciare legate de evenimentul care a cauzat prejudiciul precum onorarii avocațiale și alte costuri;
 • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate;

prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei;

b) pentru persoanele aflate în întreținerea victimei sau pentru rudele victimei:

leziune fizică (non-psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, asistență medicală spitalicească și tratament în ambulatoriu, reabilitare);
 • pierderea beneficiilor sau a oportunităților profesionale;

prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a beneficiarilor/despăgubiri pentru supraviețuitori în cazul decesului victimei.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită ca o sumă forfetară și nu sub forma unei rente. Cu toate acestea, dacă este necesar, în cazuri justificate în mod corespunzător, ministrul justiției poate acorda un avans solicitantului pe perioada analizării cererii. În plus, dacă victimei i-a fost plătită o despăgubire și leziunea se agravează în mod semnificativ, victima poate solicita despăgubiri suplimentare în termen de cinci ani de la plata despăgubirii principale.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Despăgubirea poate fi refuzată sau redusă ca urmare a comportamentului victimei în momentul săvârșirii faptelor.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Orice victimă care a suferit o vătămare și îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 1 din Legea din 12 martie 1984 privind despăgubirile acordate anumitor victime ale leziunilor fizice poate solicita despăgubiri din partea statului, indiferent de situația sa financiară, cu condiția să nu fi fost obținute daune-interese sau despăgubiri efective și adecvate.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Despăgubirile pot fi refuzate sau reduse luând în considerare relația dumneavoastră cu autorul infracțiunii.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Comisia pentru victime precizează, în avizul său, dacă cererea este justificată și valoarea despăgubirilor care ar trebui acordate, care se bazează în special pe cât de grav a fost afectată calitatea vieții solicitantului. Ministrul justiției decide în continuare dacă acordă sau nu despăgubiri și stabilește suma.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Valoarea maximă a despăgubirilor care pot fi acordate de ministrul justiției nu poate depăși un plafon stabilit în fiecare an în Regulamentul Marelui Ducat. Acest plafon a fost fixat la 63 000 EUR pentru anul 2017.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Solicitanții de despăgubiri nu trebuie să completeze niciun formular special în Luxemburg. Trebuie doar să scrie o scrisoare în care să indice data, locul și natura exactă a faptelor și să anexeze documente în sprijinul cererii.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Despăgubirea trebuie plătită de către stat numai dacă victima nu poate obține despăgubiri efective și adecvate într-un alt mod, de exemplu de la autorul infracțiunii, prin sistemul de asigurări sociale sau asigurări personale. Comisia pentru victime poate lua în considerare orice despăgubire primită pentru pierderile dumneavoastră din alte surse.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Dacă este necesar, în cazuri justificate în mod corespunzător, ministrul justiției poate acorda un avans pe perioada analizării cererii.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Dacă a fost acordată o despăgubire și vătămarea se agravează ulterior în mod semnificativ, se poate solicita o despăgubire suplimentară. Această cerere trebuie depusă în termen de cinci ani de la data plății despăgubirii principale.

Această despăgubire suplimentară nu poate depăși suma maximă de 63 000 EUR minus valoarea despăgubirii acordate anterior.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Orice documente justificative pentru faptele și prejudiciile pe care le-ați suferit trebuie să fie anexate la scrisoare, în sprijinul cererii dumneavoastră.

Listă neexhaustivă:

 • copia plângerii (procesului-verbal de constatare a infracțiunii) sau dovada cererii de despăgubire ca parte civilă în cadrul procesului penal;
 • copia hotărârii judecătorești din procesul penal;
 • decizia privind acțiunea civilă în despăgubiri;
 • dovada vătămării: certificate medicale care indică natura leziunilor suferite, durata incapacității de muncă și, după caz, natura efectelor pe termen lung și a handicapului permanent;
 • dovada costurilor medicale care rezultă din vătămări (tratament medical, asistență medicală spitalicească și tratament în ambulatoriu etc.);
 • dovada apartenenței la un organism de asigurări sociale;
 • dovada cuantumului oricăror despăgubiri primite prin sistemul de asigurări sociale;
 • copia poliței de asigurare;
 • dovada cuantumului oricăror despăgubiri primite prin intermediul societății de asigurări;
 • dovada pierderii de venituri în timpul și după tratamentul medical.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Luxemburg Ministerul Justiției
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: (+352) 247 84527/(+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Site internet: Linkul se va deschide într-o fereastră nouă.Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Luxemburg Ministerul Justiției
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: (+352) 247 84527/(+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Comisia pentru victime trebuie să invite victima să participe la audiere. Dacă aceasta participă, Comisia va asculta explicațiile sale cu privire la fapte și vătămarea suferită. Această audiere nu este publică și puteți fi asistat(ă) de un avocat.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Ministrul justiției va lua o decizie în termen de șase luni de la depunerea cererii dumneavoastră de despăgubire.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

În cazul în care victima nu este mulțumită de decizia ministrului justiției în ceea ce privește principiul sau suma acordată, aceasta poate iniția o acțiune în justiție împotriva statului, reprezentat de ministrul justiției. Această acțiune trebuie să fie introdusă în fața instanței teritoriale (tribunal d'arrondissement) din Luxemburg sau Diekirch, la alegerea solicitantului.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Informații privind procedura de depunere a unei cereri pot fi obținute de la:

Ministerul Justiției
13, rue Erasme
L-2934 Luxemburg

Tel.: (+352) 247 84527/(+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăinfo@mj.public.lu
Site internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/

În plus, Serviciul juridic de primire și informare (Service d’Accueil et d’Information juridique) și Serviciul de sprijin pentru victime (Service d’aide aux victimes) din cadrul Serviciului central de asistență socială (Service central d’assistance sociale) oferă ajutor și consultanță la depunerea cererilor.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Site internet:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Orice persoană care poate dovedi că nu dispune de venituri suficiente poate beneficia de asistență juridică gratuită, în condițiile prevăzute de lege. Un avocat poate fi numit pentru a vă oferi consultanță juridică sau pentru a vă reprezenta în instanță, costurile fiind acoperite de stat. Oricine poate consulta organismele care oferă informații juridice și consultanță sau mediere. Puteți accesa Serviciul juridic de primire și informare pentru a obține gratuit orice informații de natură juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

- Service d’aide aux victimes (Serviciul de sprijin pentru victime), Service central d’assistance sociale (Serviciul central de asistență socială)
Bâtiment Plaza Liberty, Entrée A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Luxemburg

Tel.: (+352) 47 58 21-627/628
Mobil: (+352) 621 32 65 95

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăscas-sav@justice.etat.lu

- Service d’Accueil et d’Information juridique (Serviciul juridic de primire și informare):

în Luxemburg,
Cité judiciaire – Bâtiment BC,
L-2080 Luxemburg

Tel.: (+352) 22 18 46

în Diekirch,
Justice de Paix,
L-9211 Diekirch

Tel.: (+352) 80 23 15

în Esch-sur-Alzette,
Justice de Paix,
L-4239 Esch-sur-Alzette

Tel.: (+352) 54 15 52

Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Ungaria

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Pentru o infracțiune premeditată săvârșită cu violență împotriva unei persoane.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Pentru leziuni (fizice sau psihice) a căror vindecare durează mai mult de opt zile.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da. Pe lângă victimă, ascendenții sau descendenții victimei, părinții adoptivi sau asistenții maternali, copiii adoptivi sau luați în plasament, soțul/soția sau partenerul civil pot primi despăgubiri dacă locuiau cu victima în aceeași gospodărie în momentul săvârșirii infracțiunii; același lucru se aplică și persoanelor aflate în întreținerea victimei.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, decesul victimei nu este o condiție pentru despăgubirea persoanelor aflate în întreținere sau a altor persoane autorizate.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Da, dacă aveți reședința în mod legal în UE sau dacă sunteți victimă a traficului de ființe umane.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Se pot solicita despăgubiri numai pentru infracțiunile săvârșite pe teritoriul Ungariei. Dacă infracțiunea a avut loc într-o altă țară, puteți depune cererea de despăgubire în Ungaria. În astfel de cazuri, autoritățile maghiare vor transmite cererea statului membru în care a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, inițierea unei proceduri penale în legătură cu fapta comisă reprezintă o condiție pentru obținerea de despăgubiri.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu, se pot solicita despăgubiri imediat după inițierea procedurii penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, se poate depune o astfel de cerere. În astfel de cazuri, amploarea prejudiciului, raportul cauză-efect dintre prejudiciu și faptă și necesitatea despăgubirii trebuie justificate cu probe.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Despăgubirile trebuie solicitate în termen de trei luni de la săvârșirea infracțiunii. Termenul de prescripție pentru depunerea unei cereri este de cinci ani de la săvârșirea unei infracțiuni.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) Pentru victima infracțiunii:

 • Prejudiciu material (non-psihologic):
  • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
  • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
  • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul (cum ar fi onorarii avocațiale, taxe judiciare)
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele
 • Prejudiciu psihologic (moral):
  • durerea și suferința victimei

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

 • Prejudiciu material (non-psihologic):
  • costurile de înmormântare
  • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
  • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități
 • Prejudiciu psihologic:
  • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea poate fi solicitată într-o plată unică sau sub forma unei indemnizații lunare.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Despăgubirea acordată din bugetul statului nu este datorată dacă s-a stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă că victima, prin comportamentul său, a contribuit la infracțiune sau a fost cauza infracțiunii sau că prejudiciul a fost cauzat de un comportament culpabil. Alte motive pentru excludere sunt refuzul de a depune mărturie, refuzul de a coopera sau neintroducerea unei acțiuni civile.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Numai victimele cu nevoi sociale sunt eligibile pentru despăgubiri. Victima are nevoi sociale în cazul în care venitul lunar net (venitul pe persoană, în cazul persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie) nu depășește un anumit prag, stabilit în 2018 la 226 328 HUF, sau beneficiază de alte prestații definite în legislație. În cazul victimelor infracțiunilor teroriste, nu contează situația veniturilor.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Cuantumul despăgubirii nu va depăși de cincisprezece ori suma de bază (113 164 HUF), care, în anul 2018, echivalează cu 1 697 460 HUF. Cuantumul unei plăți unice este: 100 % din prejudiciu, dacă acesta nu depășește de cinci ori suma de bază, de cinci ori suma de bază plus 75 % din partea care depășește de cinci ori suma de bază pentru prejudiciul cuprins între cinci și zece ori suma de bază și de 8,75 ori suma de bază plus 50 % din partea care depășește de zece ori suma de bază pentru prejudiciul care depășește de zece ori suma de bază. Cuantumul despăgubirii sub forma unei indemnizații este: 75 % din pierderea de venituri justificată cu probe în cazul în care victima nu a împlinit vârsta de 18 ani sau depinde de asistența altora și 50 % din pierderea de venituri justificată cu probe dacă victima nu depinde de asistența altora.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă. Cuantumul despăgubirii nu va depăși de cincisprezece ori suma de bază (113 164 HUF), care, în anul 2018, echivalează cu 1 697 460 HUF. Cuantumul maxim lunar al despăgubirii care poate fi solicitată sub forma unei indemnizații este suma de bază care, în 2018, este de 113 164 HUF.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la orice alte aspecte?

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cuantumul daunelor-interese trebuie să fie specificat în cerere. Orice sumă recuperată din altă sursă trebuie să fie dedusă din cuantumul despăgubirii.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Statul va rambursa cuantumul daunelor-interese justificat cu probe chiar dacă acesta ar putea fi recuperat din altă sursă. Dacă daunele-interese sunt recuperate mai târziu din altă sursă, avansul trebuie returnat.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu. Despăgubirile pot fi acordate o singură dată.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

 • Un certificat care să ateste inițierea procesului penal, dacă este disponibil (de la poliție, instanță sau parchet)
 • Documente care să ateste nevoile sociale (certificate de venit ale persoanelor care locuiesc în aceeași gospodărie)
 • Cuantumul daunelor suferite ca urmare a săvârșirii infracțiunii

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită sau prelucrată?

Nu, depunerea cererii este gratuită.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Serviciile de sprijinire a victimelor din cadrul biroului/birourilor guvernamental(e) din Budapesta (sau districtuale)

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea poate fi depusă la orice birou districtual (autoritățile responsabile în materie de asistență) sau direct la autoritatea de decizie [biroul/birourile guvernamental(e) din Budapesta (sau districtuale)]

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu.

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Termenul-limită pentru prelucrarea cererilor de despăgubire este de maximum 60 de zile.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

O decizie pronunțată în primă instanță poate fi contestată iar apelul este judecat de Ministerul Justiției ca a doua instanță. Se poate iniția o procedură administrativă în fața instanțelor împotriva deciziei adoptate de Ministerul Justiției în a doua instanță.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linie telefonică de sprijinire a victimelor 24/7 (Áldozatsegítő Vonal): 06-80-225-225 în limbile maghiară și engleză.

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, în baza Legii LXXX din 2003 privind asistența juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Birourile de sprijinire a victimelor oferă consultanții și asistență practică (de exemplu: ajutor pentru completarea cererilor, furnizarea de informații) părților interesate. Victimele se pot adresa și organizațiilor societății civile (de exemplu: Cercul alb (Fehérgyűrű), Organizația de ajutorare a bisericii baptiste maghiare (Baptista Szeretetszolgálat) etc.

Ultima actualizare: 11/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Malta

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Tipurile de infracțiuni pentru care puteți obține despăgubiri sunt violul săvârșit cu violență, incitarea minorilor la prostituție, omorul, vătămarea corporală gravă sau incendierea premeditată care pune în pericol viața.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți obține despăgubiri pentru orice prejudiciu suferit ca urmare a oricăreia dintre infracțiunile premeditate săvârșite cu violență menționate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Puteți obține despăgubiri dacă erați rudă cu victima care a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau vă aflați în întreținerea acesteia. „Persoane aflate în întreținere” înseamnă persoanele îngrijite de persoana decedată și persoanele care au dreptul legal de a fi îngrijite de persoana decedată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu puteți solicita despăgubiri dacă sunteți rudă sau vă aflați în întreținerea unei victime care a supraviețuit.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări UE?

Nu puteți solicita despăgubiri dacă nu sunteți cetățean al unei țări UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

În acest caz, puteți solicita despăgubiri furnizând orice asistență și informații necesare și rezonabile.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat infracțiunea mai întâi la poliție?

Da, trebuie să fi denunțat infracțiunea la poliție înainte de a putea solicita despăgubiri.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu este necesar să așteptați rezultatul niciunei anchete a poliției sau proceduri penale înainte de a putea solicita despăgubiri.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Trebuie să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți primi despăgubiri chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat. Dovada pe care trebuie să o prezentați este procesul-verbal de constatare a infracțiunii.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Pentru a solicita despăgubiri, aveți la dispoziție un termen de un an de la data la care a avut loc infracțiunea.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea va acoperi:

(a) Pentru victima infracțiunii:

— Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical — în ambulatoriu și spitalizare, recuperare)
 • nevoi sau costuri suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.)
 • vătămări permanente (de exemplu invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în timpul și după tratamentul medical (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau mijloace reduse de întreținere etc.)
  • pierderea unei oportunități
  • cheltuieli legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul (cum ar fi onorarii avocațiale, taxe judiciare)
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate
  • altele — la discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire

— Prejudiciu psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei — la discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire

(b) Pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

— Prejudiciu material (non-psihologic):

 • costurile de înmormântare
 • costurile medicale (de exemplu terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare)
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau pierderea unei oportunități

La discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire.
— Prejudiciu psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

La discreția absolută a funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire.

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită mai degrabă printr-o plată forfetară, decât printr-o pensie periodică. Cu toate acestea, funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire poate acorda o plată provizorie și poate amâna acordarea unei plăți definitive într-un caz în care evaluarea medicală finală a vătămării este întârziată.

În ce mod ar putea propriul meu comportament în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa de cooperare în cursul procedurii de despăgubire să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o primesc?

Funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire poate reține sau reduce despăgubirea în cazul în care consideră că:

 1. solicitantul nu a luat imediat toate măsurile rezonabile pentru a informa poliția, un alt organism sau o altă persoană, pe care funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire le consideră adecvate, cu privire la circumstanțele infracțiunii în scopul respectiv; sau
 2. solicitantul nu a cooperat cu poliția sau cu nicio altă autoritate pentru a aduce autorul infracțiunii în fața justiției; sau
 3. solicitantul nu a furnizat întreaga asistență rezonabilă funcționarului responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire sau niciunui alt organism sau niciunei alte persoane în legătură cu cererea; sau
 4. comportamentul solicitantului înainte, în timpul sau după incidentul pentru care se solicită despăgubiri nu justifică despăgubirea integrală sau nicio altă despăgubire, sau
 5. caracterul solicitantului, așa cum reiese din condamnările sale penale sau din probele pe care le are la dispoziție funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire, nu justifică despăgubirea integrală sau acordarea niciunei alte sume integrale; sau
 6. victima a fost responsabilă parțial de prejudiciul suferit sau
 7. comportamentul, caracterul sau stilul de viață al victimei justifică acest lucru.

Nu se va acorda nicio despăgubire în cadrul sistemului în cazul în care:

 1. prejudiciul cauzat de o infracțiune a fost suferit înainte de 1 ianuarie 2006;
 2. funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire consideră că autorul infracțiunii nu are probleme legate de mijloacele de trai sau cu excepția cazului în care se demonstrează că acțiunea în justiție pentru a solicita despăgubiri a fost inițiată fără un rezultat favorabil;
 3. funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire consideră că solicitantul nu a furnizat întreaga asistență și informațiile rezonabile necesare în sensul reglementărilor;
 4. solicitantul a fost responsabil pentru prejudiciul penal suferit din cauza provocării sau a oricărei alte acțiuni.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Situația dumneavoastră financiară poate afecta suma acordată.

Există alte criterii care mi-ar putea afecta șansa de a primi despăgubiri și/sau suma pe care trebuie să o primesc?

Nu există alte criterii în afara celor indicate mai sus.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirea va fi calculată prin evaluare discreționară.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nicio plată acordată unui solicitant nu poate depăși suma de douăzeci și trei de mii trei sute de euro (23 300 EUR), nici chiar în cazul în care există mai multe cereri de despăgubire pentru aceeași infracțiune.

Trebuie să specific suma în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, trebuie să specificați suma în formular și puteți primi instrucțiuni referitoare la modul de calculare a acesteia sau la alte aspecte.

Va fi dedusă o eventuală despăgubire pe care o primesc pentru pierderea mea din alte surse (cum ar fi schema de asigurare a angajatorului sau cea privată) din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Cuantumul despăgubirii primite pentru pierderea dumneavoastră din alte surse poate fi dedus din despăgubirea plătită de autoritate.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire are dreptul să ia toate măsurile pe care le consideră adecvate pentru administrarea sumelor de bani care vor fi acordate cu titlu de despăgubiri.

Pot obține o despăgubire complementară sau suplimentară (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a circumstanțelor sau a unei înrăutățiri a stării de sănătate, etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Nu vi se poate acorda o despăgubire complementară sau suplimentară după pronunțarea deciziei principale.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Documentele sunt următoarele:

 • procura/dovada împuternicirii sau a relației cu victima;
 • certificatul de deces al victimei;
 • copia procesului-verbal de constatare a infracțiunii;
 • copia sentinței/hotărârii judecătorești;
 • rapoarte și certificate medicale;
 • facturi corespunzătoare serviciilor medicale;
 • facturi corespunzătoare altor cheltuieli (îngrijire, înmormântare);
 • venituri (salarii, plăți pentru protecție/asistență socială);
 • confirmarea (lipsei) contribuției din alte surse (asigurarea angajatorului, asigurări private);
 • cazierul judiciar al reclamantului;
 • declarație pe proprie răspundere a solicitantului care confirmă faptul că nu s-a primit nicio despăgubire de la niciun alt organism sau de la nicio altă autoritate;
 • orice alte documente relevante în funcție de circumstanțe.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite atunci când cererea este primită și prelucrată?

În acest caz, nu se percep plăți administrative sau alte plăți.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea este funcționarul responsabil cu gestionarea cererilor de despăgubire din cadrul Parchetului General.

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Trebuie să trimiteți cererea dumneavoastră la Departamentul de Justiție, Chateau De La Ville, 21, Archbishop Street, Valletta.

Trebuie să fiu prezent(ă) în timpul procedurii și/sau atunci când se pronunță o decizie referitoare la cererea mea?

Nu trebuie să fiți prezent(ă).

Cât durează (aproximativ) pentru a obține o decizie cu privire la o cerere de despăgubire din partea autorității?

Între una și două luni, în funcție de circumstanțe

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Nu este posibilă contestarea deciziei.

Unde pot obține formularele necesare și alte informații referitoare la procedura de urmat pentru depunerea unei cereri?

Acestea pot fi obținute de la Departamentul de Justiție sau de pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web.

Există o linie telefonică de urgență sau un site web pe care îl pot utiliza?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://vso.org.mt/

Pot obține asistență juridică (ajutor din partea unui avocat) la întocmirea cererii?

Da, puteți obține asistență juridică.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să depun o cerere de despăgubire?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://vso.org.mt/

Ultima actualizare: 04/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Ţările de Jos

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Pentru toate infracțiunile premeditate săvârșite cu violență, și anume agresiuni, amenințări cu violența și/sau amenințări cu arma, crimă, ucidere din culpă, jaf și infracțiuni de natură sexuală săvârșite cu violență (atac la pudoare și viol). Rudele supraviețuitoare ale unei victime a uciderii din culpă pot primi, de asemenea, despăgubiri.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Plata reprezintă despăgubiri pentru durerea și suferința dumneavoastră și pentru orice tip de cheltuieli medicale suportate în vederea tratamentului vătămării produse în timpul infracțiunii sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă. Nu vizează despăgubirea dumneavoastră pe deplin, ci reprezintă o sumă fixă, unică, plătită ca o contribuție la costul prejudiciilor suferite.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, puteți primi despăgubiri dacă sunteți soțul/soția, partenerul înregistrat, părintele, copilul, fratele sau sora victimei care a decedat. Puteți fi eligibil pentru a primi despăgubiri pentru durerea suportată în calitate de rudă supraviețuitoare, pentru costurile de înmormântare suportate și pentru pierderea mijloacelor de întreținere din cauza pierderii venitului persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Schadefonds Geweldsmisdrijven) poate acorda despăgubiri dacă o persoană suferă un prejudiciu psihologic ca urmare a asistării la săvârșirea unei infracțiuni violente sau a confruntării directe cu consecințele unei infracțiuni violente săvârșite împotriva unei rude.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Da, cu condiția ca infracțiunea a cărei victimă sunteți să fi fost săvârșită pe teritoriul Țărilor de Jos.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente poate acorda despăgubiri doar ca urmare a unei infracțiuni violente săvârșite pe teritoriul Țărilor de Jos.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Nu, nu trebuie să fi denunțat infracțiunea la poliție pentru ca cererea dumneavoastră să fie soluționată de Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente. În practică, însă, denunțarea infracțiunii și urmărirea penală ulterioară joacă un rol important în susținerea unei cereri. În cazul în care infracțiunea nu a fost denunțată, caracterul plauzibil al cererii se poate stabili pe baza altor declarații obiective. În acest context, „obiectiv” se referă la informații obținute din surse de încredere și imparțiale.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu. Cu toate acestea, în anumite cazuri, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente poate considera necesar să aștepte rezultatul unei anchete a poliției sau al unui proces penal în vederea stabilirii caracterului plauzibil al cererii dumneavoastră.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. Pentru susținerea caracterului plauzibil, aceste cereri sunt supuse acelorași condiții ca cele aplicabile în cazurile în care autorul infracțiunii este cunoscut.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Trebuie să depuneți cererea la Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente în termen de 10 ani de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul unei rude supraviețuitoare, acest termen începe să curgă de la data decesului victimei.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirile acoperă, de exemplu:

(a) pentru victima infracțiunii:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie pe termen lung, adaptarea domiciliului, echipamente speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau mijloacele reduse de întreținere etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare;
  • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate;
  • altele.

Plata din Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente nu este legată de pierderi specifice. Este o sumă fixă, unică, reprezentând despăgubiri pentru durerea și suferința dumneavoastră și pentru orice tip de cheltuieli medicale suportate în vederea tratamentului vătămării produse în timpul infracțiunii sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă.

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

Da.

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități.

În cazul rudelor supraviețuitoare, plata reprezintă despăgubiri pentru durere și suferință (durerea cauzată de decesul unei rude), pentru cheltuielile medicale suportate, de exemplu pentru tratamentul problemelor psihologice cauzate de decesul unei rude și/sau pentru orice pierdere a veniturilor generată pe fondul incapacității de muncă. O plată separată poate fi efectuată și drept despăgubire pentru costurile de înmormântare și pentru pierderea mijloacelor de întreținere din cauza pierderii venitului persoanei decedate.

- prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

Da.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Printr-o plată unică.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Pentru a fi eligibil pentru a beneficia de o plată din Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente, este important să nu vă faceți vinovat de săvârșirea infracțiunii. Cu alte cuvinte, nu trebuie să fi fost autorul sau să fi participat la săvârșirea infracțiunii. Dacă ați fost implicat în săvârșirea infracțiunii, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate respinge cererea sau poate diminua cuantumul despăgubirilor acordate.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu vă afectează eligibilitatea pentru a beneficia de despăgubiri pentru daunele suferite.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

 • Trebuie să fi suferit vătămări grave ca urmare a săvârșirii infracțiunii. Vătămare gravă se referă la o leziune fizică și/sau un prejudiciu psihologic având consecințe grave de natură medicală, pe termen lung sau permanent.
 • Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente va acorda despăgubiri numai dacă prejudiciul pe care l-ați suferit nu a fost sau nu va fi compensat în alt mod, de exemplu de către autorul infracțiunii sau de către o societate de asigurări.
 • De asemenea, nu se pot depune cereri care au obiect infracțiuni săvârșite înainte de 1973.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Nivelul plății se bazează, în general, pe gravitatea prejudiciului pe care l-ați suferit sau pe circumstanțele infracțiunii.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente a definit șase categorii de daune, fiecare având o sumă fixă de despăgubire. Categoria 1 conferă dreptul la plata sumei de 1 000,00 EUR, iar categoria 6 conferă dreptul la plata sumei de 35 000,00 EUR.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, în cazul în care această despăgubire se acordă pentru durere și suferință, cheltuieli medicale și pierdere de venituri.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Da, Fondul pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente vă poate plăti un avans din despăgubiri sub forma unei plăți provizorii. Pentru a putea beneficia de un avans, este necesar ca cererea să îndeplinească cerințele legale (și anume, ca dreptul dumneavoastră la plată să fi fost stabilit cu certitudine) și ca fondul să nu fie în măsură să ia o decizie definitivă într-un termen scurt. O cerere de plată a unui avans va fi soluționată numai dacă este introdusă în scris și precizează motivele pentru care plata avansului este necesară și urgentă, de exemplu dacă nu aveți fonduri suficiente pentru a urma un tratament pentru vătămarea suferită. Simplul fapt că vă aflați într-o situație financiară dificilă nu constituie o motivație suficientă pentru acordarea unei plăți în avans.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Puteți depune o cerere suplimentară dacă, după primirea unei decizii prin care vi se acordă despăgubiri, prejudiciul dumneavoastră se dovedește a fi semnificativ mai grav decât cel pe baza căruia a fost emisă decizia privind prima dumneavoastră cerere. O rudă supraviețuitoare poate depune o cerere suplimentară numai pentru costuri de înmormântare și pierderea mijloacelor de întreținere.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

 • formularul de cerere completat;
 • copia documentului de identitate;
 • dacă sunt disponibile: procesul-verbal de constatare a infracțiunii, hotărârea judecătorească;
 • orice informații medicale referitoare la vătămare;
 • dacă este cazul: alte documente solicitate în formular.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Nu.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
NL-2501 CB Haga

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Postbus 71
NL-2501 CB Haga

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Cel mult 26 de săptămâni.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți depune o contestație în scris la Comisia Fondului pentru despăgubiri în cazul infracțiunilor violente (Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven) în termen de 6 săptămâni. În contestație trebuie să menționați punctele din decizie cu care nu sunteți de acord și să vă motivați poziția. Puteți trimite contestația la:

Schadefonds Geweldsmisdrijven
Afdeling Bezwaar

Postbus 71
NL-2501 CB Haga

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.schadefonds.nl/english-information/

Telefon: 070-4142000

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Nu se acordă asistența juridică subvenționată. Cu toate acestea, puteți beneficia de consiliere și sprijin din partea Slachtofferhulp Nederland, accesând site-ul web al acestei organizații:Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Slachtofferhulp Nederland: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.slachtofferhulp.nl/english/. Telefon: 0900-0101.

Ultima actualizare: 18/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Austria

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

În conformitate cu Legea privind victimele infracțiunilor (Verbrechensopfergesetz, VOG), BGBl. nr. 288/1972, se acordă despăgubiri persoanelor fizice atunci când este probabil ca acestea să fi suferit vătămări corporale sau ca sănătatea acestora să fi fost afectată ca urmare a unui act ilegal deliberat pentru care la data adoptării deciziei este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin șase luni.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Pentru orice act ilegal deliberat pentru care este prevăzută o pedeapsă cu închisoarea de cel puțin șase luni, care a condus la vătămări corporale sau în urma căruia sănătatea a fost afectată.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da. Membrii de familie aflați în întreținerea persoanei decedate în temeiul dreptului civil (copii, soț/soție) sunt eligibili pentru a obține despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, în cazul în care victima a fost rănită grav. De asemenea, infracțiunea trebuie să fi cauzat unui membru al familiei (copil, părinte, soț/soție, frate/soră) un șoc, având drept consecințe dificultăți psihologice cu relevanță clinică.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Da. Cu condiția ca infracțiunea să fi fost săvârșită pe teritoriul Austriei după data de 30 iunie 2005. De regulă, solicitanții trebuie să fi avut reședința legală în Austria la momentul săvârșirii infracțiunii.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

În conformitate cu Legea privind victimele infracțiunilor, cetățenii austrieci și cetățenii UE (în cazul în care reședința lor obișnuită era în Austria înainte de săvârșirea infracțiuni) au, de asemenea, în principiu dreptul la despăgubiri pentru vătămări suferite în străinătate.

În conformitate cu articolul 2 din Directiva 2004/80/CE a Consiliului, despăgubirea se plătește de către autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită infracțiunea.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Victima și supraviețuitorii aflați în întreținerea sa trebuie să participe la acțiunile de cercetare a infracțiunii și de căutare a autorului infracțiunii, în caz contrar orice cerere de despăgubire poate fi respinsă.

Trebuie să aștept rezultatul cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Nu este necesar ca autorul infracțiunii să fi fost identificat sau condamnat. Este suficient ca o infracțiune să fi avut loc.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Pentru a beneficia de asistență cu efect retroactiv, majoritatea cererilor trebuie formulate în termen de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii. În cazul în care cererea este depusă după acest termen, asistența se plătește începând cu luna care urmează celei în care a fost formulată cererea.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Este posibilă acordarea următoarelor tipuri de asistență:

1. despăgubiri pentru pierderea veniturilor sau a mijloacelor de întreținere;

2. îngrijire terapeutică
(a) asistență medicală;
(b) medicamente;
(c) accesorii medicale;
(d) îngrijire instituțională;
(e) tratament stomatologic;
(f) măsuri de îmbunătățire a stării de sănătate [articolul 155 din Legea generală privind asigurările sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), BGBl. nr. 189/1955];

2a. acoperirea costurilor aferente intervențiilor în situație de criză efectuate de psihologi specializați în psihologia sănătății și în psihologie clinică și de psihoterapeuți;

3. îngrijire ortopedică
(a) montarea protezelor, a dispozitivelor ortopedice și a altor dispozitive, repararea și înlocuirea acestora;
(b) rambursarea costurilor de modificare a obiectelor de uz cotidian și de amenajare a băilor pentru persoane cu handicap;
(c) subvenții pentru acoperirea costurilor aferente modificării vehiculelor cu tracțiune multiplă pentru un conducător auto cu handicap;
(d) ajutor pentru achiziționarea unor vehicule cu tracțiune multiplă;
(e) orice cheltuieli de deplasare și de transport suportate;

4. reabilitare medicală
(a) internare în instituții medicale care se axează în principal pe reabilitare;
(b) asistență medicală, medicamente și accesorii medicale, dacă acestea sunt necesare în raport direct sau în legătură cu măsura menționată la litera (a);
(c) orice cheltuieli de deplasare și de transport suportate;

5. reabilitare ocupațională
(a) formare profesională pentru recâștigarea sau îmbunătățirea capacității de muncă;
(b) pregătire pentru o nouă meserie;
(c) subvenții sau împrumuturi [articolul 198 alineatul (3) din Legea generală privind asigurările sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, ASVG, 1955)];

6. reabilitare socială
(a) subvenție pentru acoperirea costurilor de obținere a permisului de conducere în cazul în care nu este rezonabil să se preconizeze că persoana cu handicap va putea să utilizeze transportul public;
(b) indemnizație tranzitorie (articolul 306, ASVG, 1955);

7. alocații de îngrijire, indemnizații pentru nevăzători;

8. rambursarea cheltuielilor de înmormântare;

9. ajutoare suplimentare acordate în funcție de nivelul veniturilor;

10. despăgubiri forfetare pentru durere și suferință.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Depinde.

Se pot efectua plăți lunare (despăgubiri pentru pierderea de venituri/mijloace de întreținere; ajutoare suplimentare acordate în funcție de nivelul veniturilor; alocații de îngrijire și indemnizații pentru nevăzători) și plăți unice (cum ar fi rambursarea cheltuielilor de înmormântare, despăgubiri forfetare pentru durere și suferință).

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Legea privind victimele infracțiunilor prevede motivele pentru care poate fi refuzată despăgubirea (de exemplu, culpă gravă, implicare într-un scandal).

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În majoritatea cazurilor în care se acordă asistență, situația dumneavoastră financiară nu este relevantă. Pierderile de venituri și mijloace de întreținere sunt evaluate în conformitate cu criteriile prevăzute în dreptul civil și nu sunt plafonate în funcție de nivelul veniturilor.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu.

Cum se vor calcula despăgubirile?

În funcție de situație. În prezent, despăgubirile pentru pierderile de venituri și mijloace de întreținere se calculează pe baza criteriilor prevăzute în dreptul civil.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Nu există un cuantum minim al despăgubirilor.

Sunt prevăzute limite de venit sau sume fixe pentru fiecare tip de asistență.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu. Suma este stabilită de autoritatea competentă; cu toate acestea, victima trebuie să colaboreze în cadrul procedurii și să furnizeze informațiile necesare.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Ajutoarele de stat (cum ar fi ajutorul de șomaj) și prestațiile de asigurări sociale (pensiile de invaliditate etc.) vor fi luate în calcul și vor fi deduse din cuantumul despăgubirilor pentru pierderea de venituri în conformitate cu Legea privind victimele infracțiunilor.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Da. În cazul în care asistența financiară se dovedește necesară în regim de urgență. Cererea trebuie să fie întemeiată.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

În general, cererile de asistență trebuie să fie depuse împreună cu următoarele documente:

 • procura/dovada împuternicirii sau a relației cu victima;
 • certificatul de deces al victimei;
 • copia procesului-verbal de constatare a infracțiunii;
 • copia deciziei/hotărârii judecătorești;
 • rapoarte și certificate medicale;
 • facturi aferente serviciilor medicale;
 • facturi aferente altor cheltuieli (îngrijire, înmormântare);
 • venituri (salarii, prestații sociale, indemnizații);
 • dovada faptului că solicitantul beneficiază (sau nu beneficiază) de prestații din alte surse (asigurări sociale, asigurări private);
 • un extras recent de cazier judiciar al solicitantului.

Autoritatea competentă va solicita, de asemenea, documente.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Nu.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Oficiul Federal pentru Afaceri Sociale și Persoane cu Handicap, Ministerul Afacerilor Sociale (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Viena

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăpost.wien@sozialministeriumservice.at

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Către Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Viena

Tel.: 0043 158831
Fax: 0043(0)10599882516

e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăpost.wien@sozialministeriumservice.at

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Este posibil să vi se solicite să participați la procedură (în vederea evaluării de către un expert, pentru a răspunde la întrebări etc.), dar, în general, nu trebuie să fiți prezent.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata procedurii depinde de tipul de despăgubire solicitat. Procesul decizional durează de obicei câteva luni.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Puteți introduce o acțiune împotriva deciziei Ministerului Afacerilor Sociale la Tribunalul Administrativ Federal (Bundesverwaltungsgericht) [acțiunile pot fi introduse atât la Curtea Constituțională (Verfassungsgerichtshof), cât și la Curtea Administrativă Supremă (Verwaltungsgerichtshof)].

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Nu trebuie să completați un formular pentru introducerea unei cereri. Informațiile sunt furnizate de Ministerul Afacerilor Sociale și sunt publicate pe site-ul web (împreună cu formularele aferente).

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministerul Afacerilor Sociale - Indemnizații sociale)

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSozial Ministerium - Sozialentschädigung (Ministerul Afacerilor Sociale - Victimele infracționalității)

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Ministerul Afacerilor Sociale furnizează informații juridice, însă nu este în măsură să pună la dispoziție sau să plătească un avocat.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Da, de exemplu Weisser Ring.

Ultima actualizare: 19/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Polonia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți obține despăgubiri dacă sunteți victimă a unei infracțiuni care a condus la vătămări corporale grave, afectarea funcționării unui organ sau probleme de sănătate, cu o durată de peste șapte zile. Nu este relevant dacă infracțiunea a fost săvârșită cu intenție sau fără intenție, ci dacă infracțiunea a avut consecințele menționate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Dacă victima unei infracțiuni a decedat, puteți solicita despăgubiri dacă victima a fost:

 • soțul/soția sau concubinul (concubina) dumneavoastră;
 • părintele, bunicul (bunica) sau străbunicul (străbunica) dumneavoastră;
 • copilul, inclusiv copilul adoptat, nepotul/nepoata sau strănepotul/strănepoata dumneavoastră.

Statutul de persoană aflată în întreținerea victimei nu este relevant.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În acest caz, doar victima infracțiunii are dreptul la despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Acordarea despăgubirilor nu depinde de cetățenia dumneavoastră, ci de reședința dumneavoastră permanentă. Puteți obține despăgubiri dacă reședința dumneavoastră permanentă se află în Polonia sau într-un alt stat membru al UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Puteți solicita despăgubiri autorității de decizie din Polonia numai în cazul în care infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul Poloniei. În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită într-un alt stat membru al UE, puteți solicita despăgubiri numai în acel stat. Dacă aveți nevoie de asistență, vă puteți adresa procurorului regional (Prokurator Okręgowy) în circumscripția căruia se află reședința dumneavoastră permanentă.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Infracțiunea trebuie denunțată la poliție sau la parchet, deoarece o copie a raportului trebuie atașată la cererea de despăgubire. Nu trebuie să denunțați personal infracțiunea. Procurorul care efectuează procedurile preliminare vă va ajuta în obținerea de despăgubiri. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că denunțarea infracțiunii va spori credibilitatea cererii dumneavoastră în cazul în care autorul infracțiunii nu este identificat.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Puteți depune cererea de despăgubiri înainte de încheierea procedurii desfășurate de parchet (poliție) sau de instanța de judecată. Decizia privind acordarea de despăgubiri poate fi luată înainte de încheierea procedurii penale.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Se pot solicita despăgubiri de la autorul infracțiunii doar atunci când există o șansă reală de a le primi. Dacă autorul infracțiunii nu este în măsură să plătească despăgubiri, puteți formula o cerere pentru acordarea de despăgubiri fără a trebui să introduceți mai întâi o acțiune împotriva autorului infracțiunii. În acest caz, va trebui să faceți dovada faptului că nu veți primi despăgubiri de la autorul infracțiunii, de exemplu, atunci când acesta nu deține nicio proprietate sau va rămâne mulți ani în închisoare fără a avea un loc de muncă.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Aveți dreptul la despăgubiri, indiferent dacă autorul infracțiunii a fost identificat sau condamnat. Într-un astfel de caz, trebuie să dovediți în cadrul acțiunii în despăgubire că incidentul pentru care solicitați compensații constituie o infracțiune.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

În cazul în care solicitați despăgubiri, vă rugăm să aveți în vedere faptul că termenul de depunere a cererii este de cinci ani de la data săvârșirii infracțiunii. Cererile depuse după acest termen nu vor fi examinate.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) pentru victima infracțiunii:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical - în ambulatoriu și spitalizare, recuperare): da
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie pe termen lung, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.): da
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau mijloacele reduse de întreținere etc.): da
  • pierderea unei oportunități: nu
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare: nu
  • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate: nu
  • altele

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei: nu

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare, costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare): da
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități: da

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat: nu

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică. Despăgubirea se plătește de către instanța care a pronunțat decizia de acordare a acesteia, în termen de o lună de la data la care respectiva decizie devine definitivă.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

În cazul în care comportamentul dumneavoastră a contribuit la săvârșirea infracțiunii, cuantumul despăgubirilor va fi redus în mod proporțional.

Nu veți primi despăgubiri dacă ați fost complice la săvârșirea infracțiunii sau ați fost de acord să suportați consecințele acesteia.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația dumneavoastră financiară nu este relevantă pentru acordarea de despăgubiri. Atunci când cererea dumneavoastră este examinată, obiectivul principal este de a stabili dacă puteți să primiți despăgubiri de la autorul infracțiunii, de la o instituție de asistență socială sau în baza unei polițe de asigurare. Se vor acorda despăgubiri în cazul în care instanța constată că nu veți primi compensații din sursele menționate anterior.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Singura condiție pentru acordarea de despăgubiri este imposibilitatea de a obține compensații de la autorul infracțiunii, de la o instituție de asistență socială sau în baza unei polițe de asigurare.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Va trebui să faceți dovada costurilor pe care le-ați suportat din cauza infracțiunii. În cazul în care invocați pierderea de venituri, trebuie să prezentați un document din care să rezulte cât câștigați. Pentru a face dovada costurilor aferente tratamentului și reabilitării, precum și dovada costurilor de înmormântare este recomandabil să prezentați facturi. Dacă nu aveți facturi, puteți solicita audierea unor martori sau numirea unor experți.

Dacă instanța constată că nu se poate dovedi cu certitudine că sunteți îndreptățit să primiți suma solicitată, este posibil să acorde o sumă pe care o consideră adecvată, după analizarea tuturor circumstanțelor.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Valoarea despăgubirilor nu poate depăși 25 000 PLN sau 60 000 PLN, în cazul în care victima a decedat. Nu există prevederi care să stabilească un cuantum minim al despăgubirilor.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da, trebuie să menționați cuantumul despăgubirii în formularul de cerere. Nu există instrucțiuni speciale în acest sens, însă puteți găsi informații în secțiunea „Cum se vor calcula despăgubirile?”

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Dacă ați primit bani - de la autorul infracțiunii, de la o instituție de asistență socială sau în baza unei polițe de asigurare - pentru acoperirea costurilor de înmormântare, a pierderii de venituri sau a altor mijloace de subzistență (de exemplu, pensie alimentară) sau pentru acoperirea costurilor aferente tratamentului și reabilitării, instanța va deduce suma primită din cuantumul despăgubirilor.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Înainte de examinarea cererii, puteți solicita o anumită sumă (o garanție) pentru acoperirea costurilor aferente tratamentului și reabilitării sau pentru acoperirea costurilor de înmormântare. Puteți solicita această sumă înainte de a formula cererea de despăgubire sau împreună cu cererea de despăgubire.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

În general, despăgubirea se acordă o singură dată.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

La cererea de despăgubire trebuie să atașați: o copie a raportului privind săvârșirea infracțiunii, copii ale deciziilor pronunțate în cadrul procedurii penale (de exemplu, o decizie de suspendare a procedurii penale), copii ale certificatelor medicale sau ale expertizelor privind vătămările suferite, facturi și alte documente care să confirme informațiile furnizate în cerere.

În cazul în care solicitați despăgubiri pentru decesul unei rude apropiate, trebuie să atașați certificatul de deces al persoanei în cauză și documente care să confirme relația dintre dumneavoastră și persoana decedată (de exemplu, certificat de naștere sau certificat de căsătorie). Dacă persoana în cauză a fost concubinul (concubina) dumneavoastră, trebuie să atașați o declarație pe proprie răspundere conform căreia ați locuit împreună.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Formularea unei cereri pentru acordarea de despăgubiri este scutită de plata oricăror taxe judiciare, ceea ce înseamnă că nu veți plăti nimic pentru depunerea sau examinarea cererii (de exemplu, taxe aferente expertizelor).

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererile de despăgubire sunt examinate de instanța districtuală (sąd rejonowy) în a cărei circumscripție domiciliați. În general, aceasta este judecătoria din localitatea dumneavoastră sau care este cea mai apropiată de localitatea dumneavoastră.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererea trebuie trimisă pe adresa instanței care va soluționa dosarul.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Instanța care soluționează cererea va decide dacă trebuie să fiți prezent la ședința de judecată. Instanța vă va înștiința dacă prezența dumneavoastră este obligatorie atunci când vi se va notifica data la care va fi examinată cererea.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Legislația nu prevede un termen de soluționare a cererilor pentru acordarea de despăgubiri. Durata soluționării depinde nu numai de complexitatea cazului și de probele pe care autoritatea de decizie trebuie să le obțină, ci și de numărul de dosare examinate la momentul respectiv de autoritatea de decizie.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți mulțumit de decizia instanței, puteți introduce o cale de atac la instanța regională (sąd okręgowy). Dacă nu sunteți reprezentat de un avocat în fața instanței, veți primi informații cu privire la modul de formulare a unei căi de atac.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Procurorul care efectuează procedurile preliminare în legătură cu infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri vă va oferi informațiile necesare cu privire la despăgubiri, vă va pune la dispoziție un formular de cerere și vă va explica cum să îl completați.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Informații de bază cu privire la despăgubiri, precum și formularul de cerere sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Asistența juridică se acordă persoanelor care fac dovada faptului că nu își pot permite un avocat. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, în cazul în care solicitați despăgubiri, puteți beneficia de asistență din partea procurorului care efectuează procedurile în legătură cu infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

În Polonia a fost instituit Fondul de sprijinire a victimelor și de asistență post-penitenciară (Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej), care colectează fonduri alocate, printre altele, pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor și a rudelor acestora. Fondul este administrat de ministrul justiției. Administratorul fondului selectează, în cadrul unei proceduri de licitație deschisă, organizațiile ale căror oferte sunt considerate cele mai bune și le acordă subvenții pentru măsurile destinate victimelor infracțiunilor. De regulă, în fiecare provincie există cel puțin o entitate care acordă sprijin victimelor infracțiunilor.

Fondurile sunt utilizate pentru finanțarea asistenței juridice, psihologice și materiale. Asistența juridică poate include și asistența pentru solicitarea de despăgubiri.

Dacă doriți să beneficiați de asistență, trebuie să contactați o organizație neguvernamentală care a primit o subvenție din partea ministrului justiției în acest scop și să faceți dovada faptului că sunteți victima unei infracțiuni. Lista acestor organizații și datele lor de contact sunt publicate pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției, în cadrul secțiunii referitoare la activități/sprijin pentru victimele infracțiunilor/sprijin pentru victimele infracțiunilor și rudele apropiate ale acestora – lista entităților și a organizațiilor (faceți clic pe: działalność / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem / pomoc pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym – lista podmiotów i organizacji).

Ultima actualizare: 11/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Portugalia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Tipurile de infracțiuni pentru care puteți obține despăgubiri sunt cele comise prin violență. Infracțiuni care au ca rezultat un handicap permanent, o perioadă de cel puțin 30 de zile de incapacitate de muncă temporară și absolută sau decesul; dacă infracțiunea a provocat o perturbare considerabilă a nivelului de trai al victimei și a calității vieții acesteia sau, în eventualitatea decesului victimei, al persoanelor (al rudelor apropiate) care erau dependente financiar de victimă sau se aflau în responsabilitatea acesteia și care nu au primit mijloace de reparare a prejudiciului din partea autorului infracțiunii.

De exemplu, omor, vătămare corporală gravă, viol, abuz sexual asupra minorilor, violență domestică sau vătămare fizică gravă ca urmare a unui jaf.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

 • Daune materiale/prejudicii importante: inclusiv pierderile cauzate de infracțiune (de exemplu, costurile tratamentelor administrate în spital, ale consultațiilor medicale, ale medicamentelor etc.), precum și beneficiile pe care victima nu le mai primește (de exemplu, salariile pe care a încetat să le mai primească în perioada în care s-a aflat în incapacitate). Despăgubirile pot fi obținute pentru pierderile suferite de către o victimă directă sau indirectă.
 • Prejudicii psihologice sau emoționale: deși nu li se poate atribui o valoare financiară, acestea pot, totuși, să fie compensate financiar (de exemplu, prejudiciile care afectează bunăstarea, demnitatea sau buna reputație ori care implică durere fizică, tulburări psihologice sau disconfort emoțional major). Doar victima directă care a suferit prejudicii psihologice sau emoționale poate obține despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, se poate acorda ajutor financiar rudelor apropiate care erau dependente financiar de victima directă a unei infracțiuni comise prin violență care a decedat ca urmare directă a actului intenționat de violență sau care se aflau în responsabilitatea acesteia.

Rudele care au fost întreținute de drept de către victimă înaintea decesului acesteia pot avea dreptul să primească despăgubiri: de exemplu, soțul/soția sau fostul soț/fosta soție, părinții, copiii, frații/surorile, mătușile și unchii, tatăl vitreg/mama vitregă, în anumite circumstanțe, și partenerul/partenera victimei care a locuit împreună cu aceasta timp de mai mult de doi ani fără a fi căsătoriți, în condiții similare cu cele ale cuplurilor căsătorite.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Victimele indirecte ale infracțiunilor comise prin violență (rudele apropiate) pot primi despăgubiri numai în cazul decesului victimei directe.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Victimele care sunt cetățeni portughezi sau străini și care au suferit pierderi grave ca urmare directă a unor acte de violență comise pe teritoriul Portugaliei sau la bordul navelor sau al aeronavelor portugheze pot primi despăgubiri cu condiția să fie îndeplinite anumite cerințe legale.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Pot solicita despăgubiri:

a) victimele infracțiunilor comise în afara Portugaliei împotriva cetățenilor portughezi sau a cetățenilor UE care au reședința obișnuită în Portugalia:

Victimele infracțiunilor comise prin violență în altă țară (inclusiv prin violență domestică), a căror reședință obișnuită se află în Portugalia, pot avea dreptul să primească despăgubiri financiare din partea statului portughez cu condiția să fie îndreptățite să primească despăgubiri din partea statului pe teritoriul căruia s-au produs pierderile. În acest caz, Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (CPVC) are responsabilitatea de a verifica dacă solicitantul are dreptul la despăgubiri în statul pe teritoriul căruia s-au produs pierderile.

b) victimele infracțiunilor comise în alt stat membru al UE, care au reședința obișnuită în statul membru respectiv și care solicită statului portughez acordarea unui avans din despăgubiri:

Dacă solicitanții de despăgubiri care au reședința obișnuită în alt stat membru al UE au solicitat autorității competente din statul în care au reședința obișnuită acordarea de către statul portughez a unui avans din despăgubiri, CPVC poate primi cererea trimisă de către autoritatea competentă a statului membru în care solicitantul are reședința obișnuită și poate decide în ceea ce privește acordarea despăgubirilor, notificând autoritatea competentă respectivă cu privire la această decizie.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Nu este obligatoriu să raportați infracțiunea autorităților de asigurare a respectării legii. Totuși, autoritățile pot afla că a fost comisă o infracțiune și pot începe o anchetă numai dacă s-a depus o plângere sau dacă infracțiunea a fost raportată.

În cazul în care victima are vârsta sub 16 ani, aceasta nu poate depune singură o plângere. Plângerea trebuie să fie depusă de reprezentanții săi legali.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu este necesar să așteptați rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte a solicita despăgubiri. CPVC trebuie contactată în termen de un an de la data la care infracțiunea a fost comisă.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu este necesar să solicitați mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii.

Chiar dacă în cadrul procedurii penale sau în afara unei astfel de proceduri nu s-a prezentat nicio cerere civilă pentru acordarea de despăgubiri – din motive care pot fi atribuite solicitantului (de exemplu, pentru că acesta nu a prezentat instanței o astfel de cerere pentru acordarea de despăgubiri sau a retras-o) – puteți continua să fiți eligibil(ă) pentru a primi despăgubiri, deși cuantumul acestora va fi micșorat la jumătate din cuantumul maxim al avansului care poate fi acordat de stat prin intermediul CPVC.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Chiar dacă identitatea autorului actelor de violență nu este cunoscută sau acesta nu poate fi pus sub acuzare și condamnat în alt mod, victima are dreptul la plata unui avans din despăgubiri din partea statului prin intermediul CPVC.

La cererea care trebuie depusă la CPVC, prin care se solicită acordarea unui avans din despăgubiri, trebuie atașată o documentație care să justifice faptele prezentate, și anume o descriere a prejudiciilor suferite, un certificat care să ateste incapacitatea de muncă, documente medicale etc.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Ca regulă, despăgubirile trebuie solicitate în cadrul procedurii penale. Victima trebuie să informeze poliția sau parchetul, până la finalizarea etapei de anchetă, despre faptul că intenționează să solicite despăgubiri, de exemplu, atunci când se prezintă pentru a depune o declarație. Din momentul în care se primește notificarea cu privire la acuzațiile aduse împotriva autorului infracțiunii, există un termen de 20 de zile în care trebuie depusă cererea.

Dacă victima solicită CPVC despăgubiri sau un avans din despăgubiri, aceasta trebuie să depună cererea în termen de un an de la data la care a fost comisă infracțiunea. Dacă la momentul la care a fost comisă infracțiunea victima era minoră, aceasta poate solicita statului acordarea unui avans din despăgubiri în termen de cel mult un an de la împlinirea vârstei majoratului sau de la momentul la care a devenit emancipată.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirile vor acoperi:

a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea/diminuarea capacității de câștigare a existenței etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare și cheltuielile de judecată;
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate.

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei.

b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Ca regulă generală, un avans din despăgubiri este acordat unei victime a violenței domestice sub forma unei indemnizații lunare pe o perioadă de șase luni, care poate fi prelungită cu o perioadă egală. În cazuri excepționale și motivate în mod corespunzător în care există o nevoie specifică și o lipsă a mijloacelor de subzistență, avansul poate fi plătit printr-o singură rată.

În cazul unei infracțiuni comise prin violență, acordarea unui avans din despăgubiri victimei infracțiunii se realizează printr-o singură rată, care poate fi o plată anuală.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Cuantumul despăgubirilor care poate fi acordat poate fi micșorat sau despăgubirea poate fi refuzată de comisie pe baza conduitei victimei înaintea, în timpul sau ulterior comiterii actelor sau a interacțiunilor sale cu autorul infracțiunii ori cu anturajul acestuia sau dacă conduita victimei este contrară simțului justiției și al ordinii publice.

Totuși, conduita victimei sau cea a solicitantului nu este relevantă în scopul micșorării sau al refuzării despăgubirilor în cazul în care prejudiciile cauzate au fost provocate de un vehicul terestru motorizat sau, în anumite cazuri, dacă se aplică reguli cu privire la accidentele de muncă sau în timpul serviciului.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Atunci când se va lua decizia cu privire la acordarea sau nu a unui avans din despăgubiri și atunci când se va stabili cuantumul despăgubirilor, se va ține seama de următoarele aspecte:

 • în cazul infracțiunilor săvârșite prin violență – perturbarea considerabilă a nivelului de trai sau a calității vieții;
 • în cazul violenței domestice – dificultățile financiare considerabile cu care se confruntă victima.

În cazul infracțiunilor săvârșite prin violență, toate sumele pe care le primește victima din alte surse, și anume din partea autorului infracțiunii sau din partea administrației de securitate socială, sunt, de asemenea, luate în considerare; cuantumurile primite în temeiul unei asigurări private de viață sau al unei asigurări personale de accidente sunt, în principiu, excluse.

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Dacă în cadrul procedurii penale împotriva autorului infracțiunii nu s-a obținut niciun mijloc de reparare a prejudiciilor sau dacă este probabil ca autorul infracțiunii să nu ofere mijloace de reparare și nu va exista nicio altă sursă de reparare eficace sau suficientă, decizia cu privire la despăgubiri va ține seama și de acești factori.

Cum se vor calcula despăgubirile?

În cazul victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență, cuantumul despăgubirilor este calculat în conformitate cu principiul echității și în lumina cuantumurilor primite deja din alte surse (cum ar fi de la autorul infracțiunii sau de la administrația de securitate socială).

În cazul unei cereri pentru acordarea de despăgubiri pentru pierderea de venituri (sume pe care victima a încetat să le mai primească), CPVC ține seama și de declarațiile privind impozitul pe venit ale victimei pentru cei trei ani care precedă comiterea infracțiunii . Dacă victima a decedat, declarațiile de impunere ale solicitantului (rudei apropiate) sunt folosite ca referință sau, în absența acestora, calculul despăgubirilor se va baza pe un venit care nu trebuie să depășească salariul minim garantat lunar.

În special, în cazurile de violență domestică, CPVC stabilește cuantumul în conformitate cu principiul echității. Unul dintre criteriile de eligibilitate pentru acordarea unui avans din despăgubiri pentru victimele violenței domestice este reprezentat de dificultățile financiare considerabile cu care s-au confruntat acestea ca urmare a infracțiunii. Ca atare, trebuie notificată orice schimbare a circumstanțelor financiare sau familiale.

Sumele primite de victimă ca urmare a unei asigurări private de viață sau a unei asigurări personale de accidente vor fi luate în considerare pe principiul echității atunci când se va stabili cuantumul despăgubirilor.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Dacă victima solicită CPVC plata unui avans din despăgubiri, aceasta trebuie să indice, printre altele, cuantumul despăgubirilor.

În cazul victimelor infracțiunilor comise prin violență, cuantumul maxim care poate fi primit de fiecare victimă în eventualitatea decesului sau a unei vătămări grave este de 34 680 EUR.

În cazul în care au decedat sau au fost vătămate grav mai multe persoane ca urmare a aceleiași infracțiuni, cuantumul avansului din despăgubiri este limitat la maximum 30 600 EUR pentru fiecare persoană și nu trebuie să depășească un total de 91 800 EUR.

În cazul unui avans sub forma unei plăți anuale, limita maximă este de 4 080 EUR. În cazul în care există mai multe victime ale aceleiași infracțiuni, totalul nu poate depăși 12 240 EUR.

În cazul violenței domestice, cuantumul care poate fi acordat nu trebuie să depășească echivalentul lunar al salariului minim garantat lunar pentru o perioadă de șase luni (care poate fi prelungită cu încă șase luni). În cazurile în care există o nevoie financiară specifică, acordarea unei indemnizații ca avans din despăgubiri poate fi solicitată chiar și înaintea finalizării anchetei (instrução) cu privire la circumstanțele specifice, dacă nu a fost notificată nicio modificare a cuantumurilor care urmează să fie primite.

* Valori din 2019.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Da, această informație trebuie completată în formular.

În cazurile în care despăgubirile sunt acordate de alt stat membru al Uniunii Europene – statul membru respectiv fiind cel care a depus la CPVC cererea de acordare a despăgubirilor – și cu condiția ca solicitantul să aibă reședința obișnuită în Portugalia, CPVC va informa solicitantul cu privire la modul de a completa cererea pentru acordarea de despăgubiri și la documentele justificative necesare.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Dacă, după plata indemnizației sau a despăgubirilor, victima obține, prin orice mijloc, despăgubiri pentru pierderile suferite sau un mijloc de reparare eficace, CPVC îi va solicita să ramburseze, integral sau parțial, sumele primite.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Un avans poate fi acordat cu condiția să fie îndeplinite următoarele condiții:

a) în cazul victimelor unei infracțiuni comise prin violență:

 • infracțiunea a fost comisă pe teritoriul Portugaliei sau în afara acestuia împotriva unor cetățeni portughezi sau a unor cetățeni ai statelor membre ale UE, cu condiția ca aceștia să nu aibă dreptul la despăgubiri din partea statului în care a fost comisă infracțiunea;
 • ca urmare a infracțiunii, victima s-a aflat temporar în incapacitate totală de muncă timp de cel puțin 30 de zile sau a decedat;
 • infracțiunea a cauzat o perturbare considerabilă a vieții victimei și o perturbare considerabilă a calității vieții sale, aceste două cerințe fiind cumulative;
 • nu s-a primit din altă sursă niciun mijloc de reparare pentru pierderile suferite – nici din partea autorului infracțiunii, nici în temeiul propriei asigurări;
 • excepțiile prevăzute de lege nu se aplică victimei și, în special, conduita victimei înaintea, în timpul și ulterior infracțiunii nu a fost contrară simțului ordinii publice și al justiției.

b) în cazul victimelor violenței domestice:

 • dacă ați suferit rele tratamente fizice sau psihologice, inclusiv pedepse corporale, privare de libertate sau abuzuri sexuale, în mod repetat sau nu;
 • dacă infracțiunea a fost comisă împotriva unui minor, în prezența unui minor, într-o locuință comună sau în locuința victimei; sau
 • dacă, cu sau fără consimțământul victimei, s-au prezentat pe internet sau prin alte mijloace de radiodifuziune publică largă date cu caracter personal, inclusiv imagini sau materiale audio, care afectează viața privată a uneia dintre victime și
 • dacă victima se confruntă cu dificultăți financiare considerabile ca urmare a infracțiunii și
 • infracțiunea a fost comisă pe teritoriul Portugaliei sau în afara acestuia împotriva unor cetățeni portughezi sau a unor cetățeni ai statelor membre ale UE, cu condiția ca aceștia să nu aibă dreptul la despăgubiri din partea statului în care a fost comisă infracțiunea (CPVC trebuie să verifice aceste circumstanțe);
 • excepțiile prevăzute de lege nu se aplică victimei și, în special, conduita victimei înaintea, în timpul și ulterior infracțiunii nu a fost contrară simțului ordinii publice și al justiției.

Indiferent dacă infracțiunea a fost comisă prin violență sau printr-un act de violență domestică, înainte ca CPVC să finalizeze evaluarea preliminară a acordării despăgubirilor, în cazurile în care există o nevoie financiară clară puteți primi, totuși, imediat o indemnizație cu titlu de despăgubire, al cărei cuantum va fi stabilit la o dată ulterioară.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

CPVC are autonomia de a decide cu privire la cazuri care implică elemente noi în comparație cu cazurile soluționate anterior sau cu privire la caracteristici speciale care deviază de la orientările (stabilite anterior chiar de CPVC) privind cuantumurile despăgubirilor acordate în funcție de anumite tipuri de circumstanțe.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

a) Despăgubirea de către stat a victimelor infracțiunilor comise prin violență (Indemnização pelo Estado a Vítimas de Crimes Violentos) (formular)

Documente obligatorii:

 • formular de cerere completat integral;
 • indicarea cuantumului despăgubirilor solicitate;
 • declarație de impunere care prezintă venitul victimei (sau al solicitantului, în cazul în care acesta nu este victima directă a infracțiunii) pentru anul anterior comiterii infracțiunii, pentru anul în care a fost comisă infracțiunea și pentru anul ulterior comiterii infracțiunii;
 • extras din dosarul penal, împreună cu o copie a hotărârii și data de la care hotărârea a are autoritate de lucru judecat;
 • autorizația de a acționa ad litem atunci când cererea este depusă de un reprezentant;
 • actul de numire a unui avocat în cazul unui reprezentant numit în mod automat.

b) Despăgubirea de către stat a victimelor violenței domestice (formular)

Documente obligatorii:

 • formular de cerere completat integral;
 • indicarea cuantumului despăgubirilor solicitate;
 • starea victimei sau starea victimei deosebit de vulnerabile;
 • copie a raportului sau a plângerii depuse la poliție;
 • raport financiar, social și familial, atunci când victima este găzduită într-un adăpost.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Nu. Cererea este scutită de plata de către victimă a oricărui cost sau a oricărei cheltuieli, iar documentele și certificatele necesare pentru această cerere pot fi obținute, de asemenea, gratuit.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

CPVC – Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) – este organismul din cadrul Ministerului Justiției (Ministério da Justiça) care este responsabil de soluționarea cererilor pentru acordarea de despăgubiri de către stat, care sunt depuse de victime ale infracțiunilor violente și de victime ale violenței domestice în cadrul procedurilor naționale.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Către Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (a se vedea răspunsul la întrebarea anterioară).

Loc și date de contact:

Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes)

 • Adresă: Avenida Fontes Pereira de Melo, nº 7 – Piso 7º Dto., 1050-115 Lisabona
 • Telefon: (+351) 21 322 24 90
 • Fax: (+351) 21 322 24 91
 • E-mail: correio.cpvc@sg.mj.pt

Program:

 • de luni până vineri: 9:30-12:30; 14:00-16:30

Informații suplimentare sunt disponibile la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://cpvc.mj.pt/

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu trebuie să fiți prezent(ă) în timpul procedurii de soluționare a cererii, cu excepția cazului în care CPVC consideră că acest lucru este necesar.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

După primirea cererii pentru acordarea de despăgubiri, CPVC are la dispoziție o perioadă de o lună pentru a examina cererea și a parcurge etapele necesare; decizia cu privire la acordarea despăgubirilor va fi luată imediat după perioada respectivă de o lună, tot atunci fiind stabilit cuantumul care urmează să fie acordat.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Da. Dacă solicitantul consideră că decizia CPVC este greșită, acesta are la dispoziție 15 zile în care poate depune o plângere la comisie. Prin intermediul unei cereri, solicitantul trebuie să prezinte temeiul cererii sale, împreună cu orice dovadă pe care o consideră adecvată.

Apoi, CPVC are la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a examina plângerea și a lua o decizie în privința acesteia și poate confirma, respinge, anula, modifica sau înlocui actul contestat.

Dacă solicitantul nu este mulțumit de decizia cu privire la plângerea sa, acesta o poate contesta în fața instanțelor administrative.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Pe website-ul Comisiei pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes): Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://cpvc.mj.pt/?page_id=31

Există două formulare diferite: unul pentru victimele infracțiunilor comise prin violență și unul pentru victimele violenței domestice.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

CPVC – Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes): Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://cpvc.mj.pt/.

APAV – Asociația portugheză pentru sprijinirea victimelor (Associação Portuguesa de apoio à Vítima): Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.apav.pt/.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Statul asigură faptul că, în cazul infracțiunilor comise prin violență sau al violenței domestice, victimele au acces gratuit la asistență juridică și, dacă este necesar, la asistență juridică ulterioară.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Comisia pentru protejarea victimelor infracțiunilor (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes) (CPVC):

 • în persoană – Av. Fontes Pereira de Melo, nº 7, 7.º dto., 1050-115 Lisabona, de luni până vineri între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;
 • prin poștă, utilizând formularul disponibil pe site-ul web al comisiei;
 • prin e-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăcorreio.cpvc@sg.mj.pt;
 • online, prin completarea formularului pentru victimele infracțiunilor comise prin violență sau a formularului pentru victimele violenței domestice (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://cpvc.mj.pt/);
 • prin telefon la numărul (+351) 213 222 490; apelurile sunt taxate la tarife de telefonie fixă între orele 9:30 și 12:30 și între orele 14:00 și 16:30;

APAV:

 • linia telefonică de asistență a victimelor: (+351) 116 006 (în zilele lucrătoare între orele 9:00 și 21:00);
 • online pe site-ul web al APAV: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.apav.pt/ (disponibil în portugheză, în engleză, în rusă și în chineză); sau la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://infovitimas.pt/pt/app/
 • Serviciul de interpretare video în limbajul prin semne/SERV IIN – prin apel video (+351 12 472), în zilele lucrătoare, între orele 10:00 și 18:00.

Comisia pentru cetățenie și egalitate între femei și bărbați (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género - GIG):

 • Serviciul de informare pentru victimele violenței domestice (Serviço de Informação às Vítimas de Violência Doméstica) (furnizează informații cu privire la drepturile victimelor și la măsurile de reparare disponibile pe întreg teritoriul național, precum și la locurile în care se pot obține sprijin psihologic și social și informații juridice) – telefon: (+351) 800 202 148 (serviciu gratuit, anonim și confidențial, disponibil 24/7).
Ultima actualizare: 04/10/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - România

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

Compensația financiară se acordă victimelor asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Compensația financiară se acordă pentru:

 • pentru victime: cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă; prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;
 • pentru soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate: cheltuielile de înmormântare; întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

Pot obține despăgubiri dacă sunt ruda unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni sau mă aflam în întreținerea acestei persoane? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Compensația financiară se acordă, la cerere, în condițiile prezentului capitol, următoarelor categorii de victime:

 1. persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 2. soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor prevăzute mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă sunt ruda unei victime care a supraviețuit în urma săvârșirii unei infracțiuni sau sunt în întreținerea acestei persoane? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, rudele apropiate (moștenitorii) până la gradul al doilea și rudele prin alianță până la gradul al doilea ale unei victime care nu a decedat dar a suferit vătămări grave ca urmare directă a unui act de violență comis intenționat pot beneficia de asistență financiară.

Compensația financiară se acordă, la cerere următoarelor categorii de victime:

 1. persoanele asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, prevăzute la art. 188 și 189 din Codul penal, o infracțiune de vătămare corporală, prevăzută la art. 194 din Codul penal, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, prevăzute la art. 218 - 220 din Codul penal, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, prevăzute la art. 210 și 211 din Codul penal, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 2. soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus.

Compensația financiară se acordă victimelor sus-menționate dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este:

 1. cetățean român;
 2. cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România;
 3. cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii; sau
 4. cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

În cazul victimelor care nu se încadrează în categoriile de persoane sus-menționate, compensația financiară se acordă în baza convențiilor internaționale la care România este parte.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

Da. Compensația financiară se acordă victimelor dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este:

 1. cetățean român;
 2. cetățean străin ori apatrid care locuiește legal în România;
 3. cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii; sau
 4. cetățean străin sau apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii.

Pot solicita despăgubiri în această țară în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (adică în țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost comisă într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri în țara mea în loc să fac acest lucru în țara în care a fost săvârșită infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu. Compensația financiară se acordă victimelor dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României.

Trebuie mai întâi să sesizez săvârșirea infracțiunii la poliție, pentru a putea solicita despăgubiri?

Da. Compensația financiară se acordă victimei numai dacă aceasta a sesizat organele de urmărire penală sau instanța de judecată în termen de 60 de zile de la data săvârșirii infracțiunii sau, în cazul soțului, copiilor și persoanelor aflate în întreținerea persoanelor decedate, în termen de 60 de zile de la data la care victima a luat cunoștință de săvârșirea infracțiunii.

Dacă victima s-a aflat în imposibilitatea, fizică sau psihică, de a sesiza organele de urmărire penală, termenul de 60 de zile se calculează de la data la care a încetat starea de imposibilitate.

Victimele care nu au împlinit vârsta de 18 ani și cele puse sub interdicție nu au obligația de a sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii. Reprezentantul legal al minorului sau al persoanei puse sub interdicție poate sesiza organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea infracțiunii.

Trebuie să aștept rezultatul anchetei poliției sau al procedurii penale înainte să pot cere despăgubiri?

Nu. Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor un avans din compensația financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.

Avansul se poate solicita prin cererea de compensație financiară sau printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată și cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensație. În cazul în care avansul este solicitat printr-o cerere separată, în care se menționează și stadiul procedurii judiciare.

Avansul se acordă dacă victima se află într-o situație financiară precară.

Cererea victimei privind acordarea unui avans din compensația financiară se soluționează în termen de 30 de zile de la data solicitării, de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor.

În cazul respingerii cererii de compensație financiară, victima este obligată la restituirea avansului, cu excepția cazului în care cererea de compensație financiară a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut.

Victima care a beneficiat de un avans din compensația financiară este obligată la restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru compensație financiară în termenele prevăzute.

Sunt obligat să solicit despăgubiri mai întâi din partea autorului infracțiunii - dacă acesta a fost identificat?

Da. În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensația financiară poate fi acordată victimei dacă victima a formulat cerere; victima s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal; făptuitorul este insolvabil sau dispărut; victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

În cazul în care făptuitorul nu a fost identificat sau condamnat, pot beneficia de despăgubiri? În acest caz, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubiri?

Da. În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensație financiară dacă victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

În cazul în care făptuitorul este cunoscut, compensația financiară poate fi acordată victimei dacă sunt întrunite următoarele condiții:

 • victima a formulat cererea de compensație financiară în termen de un an, după caz:
  1. de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța penală a pronunțat condamnarea sau achitarea și a acordat despăgubiri civile ori a pronunțat achitarea sau încetarea procesului penal;
  2. de la data la care procurorul a dispus scoaterea de sub urmărire penală sau a dispus încetarea urmăririi;
  3. de la data la care s-a dispus neînceperea urmăririi penale;
 • victima s-a constituit ca parte civilă în cadrul procesului penal;
 • făptuitorul este insolvabil sau dispărut;
 • victima nu a obținut repararea integrală a prejudiciului suferit de la o societate de asigurare.

În cazul în care făptuitorul este necunoscut, victima poate formula cererea de compensație financiară în termen de 3 ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubiri?

Compensația financiară se acordă pentru:

 • pentru victime: cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă; prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii; câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;
 • pentru soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate: cheltuielile de înmormântare; întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

Asistența este acordată într-o plată unică.

În ce mod s-ar putea ca posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora să fie afectate de comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, de faptul că am cazier judiciar sau că nu am cooperat în cursul procedurii de obținere de despăgubiri?

Compensația financiară nu se acordă dacă:

 • se stabilește că fapta nu există sau nu este prevăzută de legea penală ori că fapta a fost săvârșită în stare de legitimă apărare împotriva atacului victimei;
 • victima este condamnată definitiv pentru participarea la un grup infracțional organizat;
 • victima este condamnată definitiv pentru una dintre infracțiunile de omor, omor calificat și omor deosebit de grav, o infracțiune de vătămare corporală gravă, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și perversiune sexuală,
 • instanța reține în favoarea făptuitorului circumstanța atenuantă a depășirii limitelor legitimei apărări împotriva atacului victimei sau circumstanța atenuantă a provocării.

Situația mea financiară ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Nu se ține cont de situația financiară.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau nivelul acestora?

Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare acordate de stat victimei.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Compensația financiară se acordă victimei pentru următoarele categorii de prejudicii suferite de aceasta prin săvârșirea infracțiunii:

 1. în cazul victimelor asupra cărora a fost săvârșită o tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, o infracțiune de vătămare corporală, o infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, o infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, o infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență:
  1. cheltuielile de spitalizare și alte categorii de cheltuieli medicale suportate de victimă;
  2. prejudiciile materiale rezultate din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuințare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârșirea infracțiunii;
  3. câștigurile de care victima este lipsită de pe urma săvârșirii infracțiunii;
 2. în cazul victimelor care sunt soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor mai sus-menționate:
  1. cheltuielile de înmormântare;
  2. întreținerea de care victima este lipsită din cauza săvârșirii infracțiunii.

Compensația financiară pentru prejudiciile materiale prevăzute la lit. a) pct. 2 se acordă în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.

Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare acordate de stat victimei.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Compensația financiară pentru prejudiciile materiale se acordă în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.

Trebuie să specific nivelul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, există instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da. Cererea de compensație financiară trebuie să cuprindă:

 1. numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul sau reședința victimei;
 2. data, locul și împrejurările săvârșirii infracțiunii care a cauzat prejudiciul;
 3. categoriile de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii, care se încadrează în dispozițiile art. 27 alin. (1);
 4. dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanța de judecată și data sesizării acestora;
 5. dacă este cazul, numărul și data hotărârii judecătorești sau a actului organului de urmărire penală, prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. a);
 6. calitatea de soț, copil sau persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, în cazul victimelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b);
 7. antecedentele penale;
 8. sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii;
 9. cuantumul compensației financiare solicitate.

La cererea de compensație financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Există posibilitate de a primi instrucțiuni, însă nu de la instanța de judecată, ci de la serviciile pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor (înființate la nivelul Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor), în condițiile legii, în urma realizării unei evaluări, care are rolul de e determina nevoile de asistență ale victimei.

În vederea acordării serviciilor de sprijin și protecție pentru victimele infracțiunilor, în structura organizatorică a fiecărei direcții generale se înființează un compartiment pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor, structură în cadrul căreia vor funcționa cel puțin trei specialiști, respectiv: asistent social, psiholog, consilier juridic.

Procesul de informare, sprijinire și protecție a victimelor infracțiunilor cuprinde următoarele etape:

 1. identificarea: constatarea calității de victimă a infracțiunilor, în sensul prezentei legi;
 2. referirea - îndrumarea victimei către Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, respectiv compartimentele și furnizorii de servicii sociale prevăzuți la art. 3^1;
 3. informarea inițială - aducerea la cunoștința victimei a informațiilor generale privind drepturile pe care le are și serviciile de care poate beneficia;
 4. evaluarea situației victimei de către Serviciul pentru Sprijinirea Victimelor Infracțiunilor, respectiv compartimentele și furnizorii de servicii sociale prevăzuți la art. 3^1 pentru a se determina care sunt măsurile de sprijin și protecție de care aceasta poate beneficia;
 5. acordarea serviciilor de sprijin și protecție;
 6. monitorizarea și evaluarea serviciilor de sprijin și protecție.

Serviciile de sprijin și protecție acordate victimei infracțiunii ori membrilor familiei acesteia se asigură de către direcțiile generale, gratuit, la solicitarea victimei ori membrilor familiei acesteia, putând fi furnizate și de serviciile publice de asistență socială de la nivelul orașelor, municipiilor, comunelor, precum și de furnizorii de servicii sociale privați.

Solicitarea pentru acordarea de servicii de sprijin și protecție se adresează direcției generale, dar poate fi adresată și direct unui furnizor privat ori public de servicii sociale, situație în care furnizorul are obligația de a informa, în scris, direcția generală pe a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința beneficiarul serviciului respectiv.

Victimele pot fi referite, în funcție de nevoile identificate, și către servicii sociale, educaționale, medicale sau către alte servicii de interes general, existente în proximitate, acordate în condițiile legii.

Serviciile de sprijin și protecție acordate atât victimelor infracțiunilor, cât și membrilor familiei acestora pot fi:

 1. informare privind drepturile victimei;
 2. consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare;
 3. consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii;
 4. servicii de inserție/reinserţie socială;
 5. sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale;
 6. informații și consiliere cu privire la rolul victimei în cadrul procedurilor penale, inclusiv pregătirea pentru participarea la proces. Aceste servicii de informații și consiliere nu includ asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni prevăzută la art. 14 - 20 din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor) ori asistența juridică a persoanei vătămate prevăzută în Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare;
 7. îndrumarea victimei către alte servicii specializate, atunci când este cazul: servicii sociale, serviciile medicale, servicii de ocupare, de educație sau alte servicii de interes general acordate în condițiile legii.

Despăgubirile pe care le-am primit eventual din alte surse (de ex., de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) trebuie deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da. Sumele de bani plătite de făptuitor cu titlu de despăgubiri civile și indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii se scad din cuantumul compensației financiare acordate de stat victimei.

Pot primi un avans din despăgubiri? În caz afirmativ, în ce condiții?

Victima poate solicita Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor un avans din compensația financiară, în limita unei sume echivalente cu 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a solicitat avansul.

Avansul se poate solicita prin cererea de compensație financiară sau printr-o cerere separată, care poate fi formulată oricând după sesizarea organelor de urmărire penală sau a instanței de judecată și cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de compensație.

Avansul se acordă dacă victima se află într-o situație financiară precară.

În cazul respingerii cererii de compensație financiară, victima este obligată la restituirea avansului, cu excepția cazului în care cererea de compensație financiară a fost respinsă numai pentru motivul că făptuitorul nu este insolvabil sau dispărut.

Victima care a beneficiat de un avans din compensația financiară este obligată la restituirea acestuia dacă nu a depus cererea pentru compensație financiară în termenele prevăzute.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei schimbări a împrejurărilor sau a acutizării stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii și protecției victimelor infracțiunilor nu prevede o altă limitare în afară de cea de la art. 27 alin. (2), și anume 10 salarii de bază minime brute pe țară stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensație financiară.

Dacă cuantumul prejudiciului a crescut se poate formula o nouă cerere de compensație financiară.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

La cererea de compensație financiară se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii (exemplu: hotărâri, orice chitanță, factură, sau înscris care poate servi ca dovadă de plată, acte medicale, expertize).

Cererea de compensație financiară trebuie să cuprindă următoarele informații sau, după caz, să aibă anexate documente justificative din care să rezulte următoarele informații:

 1. numele, prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, domiciliul sau reședința victimei;
 2. data, locul și împrejurările săvârșirii infracțiunii care a cauzat prejudiciul;
 3. categoriile de prejudicii suferite prin săvârșirea infracțiunii de tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, infracțiune de vătămare corporală, infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, o infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 4. dacă este cazul, organul de urmărire penală sau instanța de judecată și data sesizării acestora;
 5. dacă este cazul, numărul și data hotărârii judecătorești sau a actului organului de urmărire penală, în cazul în care făptuitorul este cunoscut, victima a formulat cererea de compensație financiară în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care instanța penală a pronunțat condamnarea sau achitarea și a acordat despăgubiri civile ori încetarea procesului penal sau de la data la care procurorul a dispus clasarea;
 6. calitatea de soț, copil sau persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, în cazul victimelor soțul, copiii și persoanele aflate în întreținerea persoanelor decedate prin săvârșirea infracțiunilor de tentativă la infracțiunile de omor și omor calificat, infracțiune de vătămare corporală, infracțiune intenționată care a avut ca urmare vătămarea corporală a victimei, infracțiune de viol, act sexual cu un minor și agresiune sexuală, infracțiune de trafic de persoane și trafic de minori, infracțiune de terorism, precum și orice altă infracțiune intenționată comisă cu violență;
 7. antecedentele penale;
 8. sumele plătite cu titlu de despăgubiri de către făptuitor sau indemnizația obținută de victimă de la o societate de asigurare pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite în cazul în care cererea este primită și soluționată?

Nu. Cererea de compensație financiară și cererea privind acordarea unui avans din aceasta sunt scutite de taxa de timbru.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal.

În cazurile transfrontaliere, autoritatea română de decizie desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (2) este Tribunalul București - Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Tel.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouătribunalul.bucuresti@just.ro

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

În cazurile naționale, cererea de compensație financiară se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, constituite în fiecare tribunal.

În cazurile transfrontaliere, dacă infracțiunea a fost săvârșită pe teritoriul României și victima este cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii sau cetățean străin ori apatrid cu reședința pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, aflat legal pe teritoriul României la data comiterii infracțiunii, autoritatea română de decizie desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (2) este Tribunalul București - Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor:

Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Tel.: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
Email: Linkul se deschide într-o fereastră nouătribunalul.bucuresti@just.ro

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când cererea este soluționată?

Nu. Cererea de compensație financiară și cererea privind acordarea unui avans din compensația financiară se soluționează în camera de consiliu, cu citarea victimei. Participarea procurorului este obligatorie.

Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor în complet format din doi judecători poate să audieze persoane, să solicite documente și să administreze orice alte probe pe care le consideră utile pentru soluționarea cererii.

Cât timp durează (aproximativ) soluționarea a unei cereri de despăgubiri?

1-2 ani.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Comisia poate pronunța, prin hotărâre, una dintre următoarele soluții:

 1. admite cererea și stabilește cuantumul compensației financiare sau, după caz, al avansului din aceasta;
 2. respinge cererea dacă nu sunt întrunite condițiile prevăzute de prezenta lege pentru acordarea compensației financiare sau, după caz, a avansului din aceasta.

Hotărârea prin care s-a soluționat cererea de compensație financiară sau cererea privind acordarea unui avans din aceasta se comunică victimei. Hotărârea poate fi atacată cu contestație la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

De unde obțin formularele necesare și informațiile privind modul de contestare?

Formularul pentru cererea de obținere a compensațiilor financiare în situații transfrontaliere este anexatWord(15 Kb)ro la Linkul se deschide într-o fereastră nouăOrdinul Ministrului Justiției nr. 1319/C/13.05.2008.

Există un număr de telefon la care pot suna pentru a primi asistență sau un site web în acest sens?

TBC

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru depunerea cererii?

Victima poate beneficia, la cerere, de asistență juridică gratuită.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se depune la tribunalul în a cărui circumscripție domiciliază victima și se soluționează de doi judecători din cadrul Comisiei pentru acordarea de compensații financiare victimelor unor infracțiuni, prin încheiere, în termen de 15 zile de la data depunerii.

La cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se anexează, în copie, documentele justificative pentru datele înscrise în cerere și orice alte documente deținute de victimă, utile pentru soluționarea cererii.

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se soluționează prin încheiere, în camera de consiliu, cu citarea victimei.

În cazul în care victima nu și-a ales un apărător, încheierea prin care s-a admis cererea de asistență juridică gratuită trebuie să cuprindă și desemnarea unui apărător din oficiu potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Statutului profesiei de avocat.

Încheierea prin care s-a soluționat cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite se comunică victimei.

Încheierea prin care s-a respins cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite este supusă reexaminării de către tribunalul în cadrul căruia funcționează Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor, la cererea victimei, în termen de 15 zile de la comunicare. Reexaminarea se soluționează în complet format din doi judecători.

Asistenta juridică gratuită se acordă fiecărei victime pe tot parcursul procesului, în limita unei sume echivalente cu două salarii de bază minime brute pe țară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de asistență juridică gratuită. Fondurile necesare pentru acordarea asistenței juridice gratuite se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției.

Dispozițiile sus-menționate se aplică în mod corespunzător și pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii.

Nu mai puțin, Ministerul Justiției, în calitate de autoritatea română responsabilă cu asistența desemnată în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Directiva 80/2004, furnizează solicitantului informațiile necesare privind posibilitățile de a cere o compensație financiară din partea statului pe al cărui teritoriu a fost comisă infracțiunea, formularele de cerere necesare, precum și informații și indicații despre modul de completare a formularului de cerere și despre documentele justificative necesare.

A se vedea Ordin Ministrului Justiției nr. 1319/C/13.05.2008. În conformitate cu art. 2 din acest ordin, Ministerul Justiției îndeplinește atribuțiile care îi revin în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, prin Direcția drept internațional și tratate, care poate colabora cu alte structuri din cadrul Ministerului Justiției cu atribuții în domeniu. Atribuțiile Ministerului Justiției, în calitate de autoritate responsabilă cu asistența, atunci când solicitantul depune o cerere de obținere a compensațiilor financiare dintr-un alt stat membru, sunt în principal următoarele: primește și confirmă primirea cererii solicitantului; verifică cererea și informează solicitantul, dacă este cazul, cu privire la motivele care determină neacceptarea cererii; în cazul în care constată că sunt îndeplinite condițiile, transmite solicitantului formularul-tip de cerere, îndrumându-l în vederea completării acesteia; cere de la solicitant informații și/sau documente necesare pentru completarea cererii; facilitează traducerea hotărârii pronunțate de către autoritatea de decizie din statul de la care se cere compensația financiară de către un traducător autorizat și asigură transmiterea acesteia, cât mai rapid posibil, către solicitant etc.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să cer despăgubiri?

Cererea pentru acordarea asistenței juridice gratuite și cererea pentru acordarea sumei necesare punerii în executare a hotărârii judecătorești prin care au fost acordate despăgubiri civile victimei infracțiunii pot fi formulate și de organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în domeniul protecției victimelor, dacă sunt semnate de victimă, cuprind datele prevăzute de lege și sunt anexate documentele justificative necesare.

Ultima actualizare: 23/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Slovenia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Se pot acorda despăgubiri doar victimelor infracțiunilor premeditate săvârșite cu violență. Acestea sunt infracțiuni pe care autorul infracțiunii le-a săvârșit cu intenție și care constituie un atac direct împotriva vieții și a integrității corporale, folosind forța (infracțiuni împotriva vieții și a integrității corporale, cum ar fi crimă, ucidere din culpă, vătămare corporală) sau violând integritatea sexuală (infracțiuni de natură sexuală).

O altă condiție este ca aceste infracțiuni să fie sancționate cu pedepse cu închisoarea de cel puțin un an, conform Codului penal. Cu alte cuvinte, nu se acordă despăgubiri pentru infracțiuni de natură pecuniară (financiară).

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Nu aveți dreptul la despăgubiri pentru vătămări minore (de exemplu, contuzii, zgârieturi, vânătăi) sau pentru alte tipuri de leziuni fizice care au doar un efect extern trecător sau care afectează sănătatea victimei temporar și într-o mai mică măsură.

Se pot acorda despăgubiri în cazurile în care o leziune fizică este considerată a fi cel puțin minoră (de exemplu, plăgi la nivelul țesutului moale care necesită cusături, fracturi simple, dislocări și entorse simple, rupturi simple de timpan, contuzii cu pierderea cunoștinței pe termen foarte scurt, pierderea unuia sau a doi dinți, pierderea unui membru).

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, urmașii pot primi despăgubiri pentru suferința psihică provocată de decesul unei persoane dragi, și anume: persoanele care au fost întreținute sau au avut dreptul de a fi întreținute de victima decedată (în special minorii și copiii cu vârsta sub 26 de ani care urmează o formă de învățământ la zi; soțul/soția sau partenerul necăsătorit care nu dispune de nicio sursă de venit și care se află în șomaj din motive independente de voința sa; părinții, în cazul în care aceștia nu au și nu pot obține surse suficiente de venit).

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Nu. Condiția obligatorie pentru acordarea despăgubirilor este aceea ca solicitantul să fie cetățean al Republicii Slovenia sau al unui alt stat membru al UE.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu. Pentru a putea solicita despăgubiri, infracțiunea trebuie să fi fost săvârșită pe teritoriul Republicii Slovenia sau pe o navă sau aeronavă aflată sub pavilion sloven, indiferent de locul unde se afla aceasta la momentul săvârșirii infracțiunii.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Da, fapta trebuie să fi fost înregistrată sau denunțată la autoritatea competentă (poliție, parchet) și încadrată ca infracțiune (și nu contravenție, de exemplu), fiind necesară existența unei suspiciuni rezonabile de săvârșire a infracțiunii (plângere penală depusă la parchet).

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu, însă trebuie să existe o suspiciune rezonabilă de săvârșire a infracțiunii, ceea ce înseamnă, în general, că trebuie formulată cel puțin o plângere penală, pe care poliția o înaintează parchetului după finalizarea anchetei.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

În general, temeiul despăgubirilor acordate în aceste cazuri îl constituie hotărârea definitivă și irevocabilă prin care victimei i-au fost acordate despăgubiri și care poate fi pronunțată încă din timpul procedurii penale (decizia privind o acțiune civilă în cadrul procedurii penale) sau în cadrul procedurii civile (decizia privind o acțiune). O condiție suplimentară este ca procedura de executare (recuperarea plății) în temeiul hotărârii respective să eșueze sau să nu poată fi pusă în aplicare (autorul infracțiunii nu deține bunuri, bunurile nu pot fi recuperate).

Totuși, există excepții când nu este necesar să se solicite mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii:

- în cazul în care victima infracțiunii aparține unuia dintre grupurile care beneficiază de o protecție specială - copii, victime ale violenței domestice, persoane cu handicap, cetățeni ai unui alt stat membru al UE (în cazurile transfrontaliere);

- în cazul în care autorul infracțiunii rămâne necunoscut (după trei luni de la data înregistrării sau denunțării infracțiunii și nu este identificat înainte de decizia comisiei) sau în cazul în care autorul infracțiunii nu poate fi urmărit penal (de exemplu, autorul infracțiunii a decedat sau nu a împlinit 14 ani și nu poate răspunde penal).

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce elemente de probă sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul în care autorul infracțiunii rămâne necunoscut (după trei luni de la data depistării sau denunțării infracțiunii și nu este identificat înainte de decizia comisiei), victima poate solicita despăgubiri.

În general, despăgubirea este strâns legată de condamnarea autorului infracțiunii atunci când este solicitată pe baza unui act având caracter executoriu - o hotărâre (pronunțată în cadrul unei proceduri penale sau civile) în temeiul căreia victimei i s-au acordat despăgubiri, însă victima nu le poate recupera de la autorul infracțiunii (procedura de executare a eșuat sau nu a putut fi pusă în aplicare).

În cazurile în care victima beneficiază de un statut special (copii, persoane cu handicap sau victime ale violenței domestice și victime în cazuri transfrontaliere - resortisanți ai altor state membre ale UE), condamnarea autorului infracțiunii nu reprezintă o condiție pentru solicitarea de despăgubiri.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da, există două termene în care pot fi solicitate despăgubiri.

În cazurile care implică un autor necunoscut al infracțiunii sau grupuri speciale de victime (copii, victime ale violenței domestice, persoane cu handicap, resortisanți ai altor state membre ale UE), termenul pentru prezentarea cererii este de 6 luni de la data săvârșirii infracțiunii.

În alte cazuri, în care trebuie să se solicite mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii, termenul pentru formularea cererii este de 3 luni de la data primirii deciziei sau a notificării faptului că procedura de executare a eșuat; în cazul în care nu s-a propus procedura de executare, termenul este de trei luni de la primirea informațiilor conform cărora procedura de executare nu este posibilă.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

Despăgubirea acoperă, de exemplu:

(a) pentru victima infracțiunii:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical - în ambulatoriu și spitalizare, recuperare) - DA, dar numai în cazul în care persoana în cauză nu are dreptul la prestații corespunzătoare în temeiul asigurărilor de pensie și de invaliditate; costurile aferente serviciilor medicale acoperite de asigurarea obligatorie de sănătate, în conformitate cu reglementările Republicii Slovenia, în limita a 20 000 EUR;
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.) - NU;
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau diminuarea mijloacelor de întreținere etc.) - NU;
  • pierderea unei oportunități - NU;
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi onorarii avocațiale și taxe judiciare - NU;
  • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate - NU;
  • altele

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei - DA, pentru orice suferință fizică și psihică (din cauza diminuării calității vieții, a desfigurării, a reducerii libertății, a încălcării demnității și a altor drepturi ale personalității); nu se admit despăgubiri pentru teamă.

(b) pentru persoanele îndreptățite sau pentru rudele victimei:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare - NU, deoarece acesta constituie în prezent un drept social și este pus în aplicare în temeiul unei alte legi;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare) - DA (exclusiv pentru victime), echivalentul costurilor aferente serviciilor medicale acoperite de asigurarea obligatorie de sănătate, în conformitate cu reglementările Republicii Slovenia, și numai în cazul în care persoana nu are o asigurare medicală obligatorie sau facultativă;
 • pierderea mijloacelor de întreținere - DA, pentru copiii persoanei decedate care îndeplinesc condițiile pentru a primi o pensie de urmaș (cu vârsta sub 15 ani sau 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ la zi), însă pensia nu le-a fost acordată (din motive imputabile persoanei decedate);
 • pierderea unei oportunități - NU;

- prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor îndreptățite/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat - DA, urmașii primesc despăgubiri pentru suferința psihică provocată ca urmare a decesului unei persoane dragi;

(a) pentru victima infracțiunii:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical - în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent)
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau diminuarea mijloacelor de întreținere etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul (cum ar fi onorarii avocațiale, taxe judiciare);
  • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate;
  • altele

- prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei

(b) pentru persoanele îndreptățite sau pentru rudele victimei:

- prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități;

 

- prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor îndreptățite/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

În general, despăgubirea se plătește printr-o plată unică, cu excepția cazului în care se impune stabilirea condițiilor viitoare de acordare a despăgubirilor pentru anumite perioade (de exemplu, urmarea unei forme de învățământ la zi de către un copil).

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Atunci când se stabilește cuantumul despăgubirilor se ține seama atât de comportamentul solicitantului în timpul săvârșirii infracțiunii și după săvârșirea acesteia, cât și de contribuția sa la producerea și amploarea prejudiciului, existând posibilitatea ca valoarea despăgubirilor să fie redusă în consecință sau ca cererea să fie respinsă.

Cazierul judiciar al solicitantului nu este verificat, însă necooperarea în cadrul procedurii de despăgubire poate avea drept consecință nestabilirea tuturor circumstanțelor relevante pentru determinarea dreptului la despăgubire și, prin urmare, neîndeplinirea condițiilor de recunoaștere a prejudiciului. Dacă reclamantul nu dă curs solicitărilor autorității privind completarea cererii de despăgubire, este posibil ca cererea incompletă să fie respinsă.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația financiară a victimei nu este verificată și, prin urmare, nu are un impact asupra recunoașterii dreptului la despăgubiri sau a cuantumului acestora.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Da, orice alte compensații, rambursări sau plăți primite de solicitant pe orice altă bază pentru același tip de prejudiciu se deduc din cuantumul despăgubirilor acordate.

Cum se vor calcula despăgubirile?

În cazul suferinței fizice și psihice, se iau în considerare cuantumurile legale maxime de despăgubire pentru fiecare tip de prejudiciu, iar compensația se stabilește în funcție de aceste limite și de gravitatea vătămării sau de tipul prejudiciului.

În cazul suferinței fizice, categoriile de leziuni sunt reglementate de norme specifice, iar legea stabilește sumele minime și sumele maxime aplicabile acestor categorii - de la 50 la 500 EUR pentru leziuni minore, de la 100 la 1 000 EUR pentru leziuni medii, de la 250 la 2 500 EUR pentru leziuni grave, de la 500 la 5 000 EUR pentru leziuni foarte grave și de la 1 000 la 10 000 EUR pentru leziuni extrem de grave.

Pentru alte tipuri de daune, legea face trimitere la alte reglementări. Rambursarea costurilor de tratament este admisă în limita cuantumului echivalent costurilor aferente serviciilor medicale acoperite de asigurarea obligatorie de sănătate, la care persoana asigurată ar avea dreptul în conformitate cu reglementările Republicii Slovenia, având în vedere circumstanțele. Urmașii victimei decedate pot beneficia de o pensie de urmaș ca urmare a pierderii mijloacelor de întreținere, în limitele stabilite de reglementările Sloveniei privind asigurările de pensie și de invaliditate.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Da, pentru suferința fizică se acordă minimum 50 EUR și maximum 10 000 EUR, iar pentru suferința psihică se acordă maximum 10 000 EUR.

Se pot acorda tuturor rudelor despăgubiri de maximum 10 000 EUR pentru suferința psihică provocată ca urmare a decesului unei persoane dragi.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu. Cuantumul despăgubirii poate fi specificat în formularul de cerere, menționarea acestuia neconstituind însă o obligație legală.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da. Conform legii, orice alte compensații, rambursări sau plăți primite de solicitant pe orice altă bază pentru același tip de prejudiciu se deduc din cuantumul despăgubirilor acordate.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Nu.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Legea nu prevede o astfel de modificare a circumstanțelor.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

Conform legii, cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

 • împuternicirea;
 • copia procesului-verbal de constatare a infracțiunii (sau documentele emise de un alt organism în cadrul procedurii penale sau anterior desfășurării acesteia);
 • rapoartele și certificatele medicale relevante;
 • declarația reclamantului privind solicitarea de despăgubiri din alte surse.

În cazul în care un solicitant formulează o cerere de despăgubire după ce recuperarea sumei aferente de la autorul infracțiunii a eșuat, trebuie atașate și următoarele documente:

 • copia hotărârii (în temeiul căreia s-au acordat despăgubiri);
 • o copie a titlului executoriu și dovezi în sprijinul faptului că procedura de executare a eșuat sau nu a putut fi pusă în aplicare.

Autoritatea poate solicita probe suplimentare în vederea stabilirii condițiilor de acordare a despăgubirilor.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Nu. Legislația prevede că nu se percep taxe pentru formularea de cereri, introducerea de acțiuni și emiterea de decizii în cadrul procedurilor de despăgubire.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Comisia de luare a deciziilor în materie de despăgubire a victimelor infracțiunilor, denumită în continuare „comisia”).

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Termenul legal pentru emiterea unei decizii este de 3 luni de la data primirii unei cereri complete. În general, procedura durează mai puțin de o jumătate de an, în funcție de caracteristicile fiecărui caz în parte.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Decizia comisiei poate fi contestată prin introducerea unei căi de atac în cadrul unei proceduri administrative în fața Tribunalului Administrativ din Republica Slovenia.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Acestea sunt publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mp.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_kaznovalno_pravo_in_clovekove_pravice/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/odskodnine_zrtvam_kaznivih_dejanj/

Versiunea în limba engleză a paginii web:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.mp.gov.si/en/areas_of_work/legislation_on_the_justice_system/sektor_za_popravo_krivic_in_podporo_zrtvam_kaznivih_dejanj/crime_victims_compensation_national_cross_boarder_situations/

Se pot informații și în scris sau telefonic:

Ministrstvo za pravosodje
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 369 5442

E-mail: Linkul se deschide într-o fereastră nouăgp.mp@gov.si

Conform legii, poliția trebuie să furnizeze informații de bază cu privire la modul în care cetățenii își pot exercita drepturile. De asemenea, alte organisme de stat care se ocupă de victime sunt în general familiarizate cu aceste drepturi și furnizează astfel de informații (centre de asistență socială, ONG-uri de sprijinire a victimelor).

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

A se vedea mai sus.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Asistența juridică gratuită nu este posibilă în aceste cazuri.

Cu toate acestea, în conformitate cu normele privind procedura administrativă generală, persoana aflată într-o funcție publică trebuie să respecte principiul protejării drepturilor solicitantului, ceea ce înseamnă că aceasta trebuie să îi permită solicitantului să își exercite drepturile, să îl înștiințeze în această privință, să îl invite să completeze cererea și să îi furnizeze explicații, asigurându-se în același timp că necunoașterea sau lipsa de informare a solicitantului nu îi afectează drepturile.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Da, unele ONG-uri oferă asistență în ceea ce privește asigurarea respectării drepturilor victimelor [de exemplu, Društvo za nenasilno komunikacijo (Societatea pentru comunicare nonviolentă)].

Ultima actualizare: 12/03/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini slovacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Slovacia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Legea prevede o despăgubire financiară unică pentru persoanele care au suferit vătămări personale ca urmare a infracțiunilor săvârșite prin violență cu intenție; pentru alte infracțiuni nu se acordă despăgubiri. Despăgubirea pentru vătămări personale se acordă în special în cazul săvârșirii infracțiunilor de omor și vătămare corporală. Legea consideră că infracțiunile de trafic de persoane, de abuz sexual, de violență sexuală și de viol se încadrează într-o categorie separată de infracțiuni, pentru care se acordă despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Victimele infracțiunilor săvârșite prin violență primesc despăgubiri numai în măsura daunelor suferite (despăgubiri pentru durere, precum și pentru diminuarea funcției sociale). În cazul infracțiunilor de trafic de persoane, de viol, de abuz sexual și de violență sexuală, legea prevede despăgubiri pentru prejudiciul moral suferit.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

În cazul în care o persoană a decedat ca urmare a unei infracțiuni săvârșite prin violență, rudele persoanei respective, și anume soțul supraviețuitor și copiii supraviețuitori ai persoanei decedate, precum și, în cazul în care nu există copii, părinții supraviețuitori ai persoanei decedate și, dacă nu există părinți, persoana față de care persoana decedată avea o obligație de întreținere, au de asemenea, în temeiul legii, opțiunea de a solicita despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Nu, în aceste cazuri, legea nu permite să se acorde despăgubiri rudelor victimei infracțiunii.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

O victimă a unei infracțiuni săvârșite prin violență, care este cetățean al Republicii Slovace sau cetățean al unui alt stat membru, un apatrid care are reședința permanentă în Republica Slovacia sau într-un alt stat membru sau un cetățean străin pot solicita despăgubiri în condițiile și în măsura prevăzute de un tratat internațional ratificat și promulgat în modul prevăzut de lege, dacă prejudiciul s-a produs în Republica Slovacia. Despăgubirile pot fi solicitate de o victimă a unei infracțiuni săvârșite prin violență care a beneficiat de azil, protecție subsidiară, adăpost temporar, acordarea dreptului de ședere sau permisiune excepțională de a rămâne în Republica Slovacia, dacă prejudiciul s-a produs în Republica Slovacia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Nu, legea slovacă nu permite o astfel de procedură. Se pot solicita despăgubiri doar în cazul în care prejudiciul s-a produs pe teritoriul Republicii Slovace.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Se pot solicita despăgubiri doar în cazul în care rezultatul cercetării indică faptul că a fost săvârșită o infracțiune și că aceasta a fost cauza prejudiciului. Prin urmare, se pot acorda despăgubiri numai dacă în prealabil a avut loc urmărirea penală, dar nu prezintă relevanță dacă aceasta a fost începută în urma denunțului victimei sau în alt mod.

Trebuie să aștept rezultatul cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Da, prezentarea unei cereri de despăgubire este supusă condiției de a exista o hotărâre judecătorească definitivă sau o ordonanță în materie penală prin care autorul infracțiunii să fi fost găsit vinovat de săvârșirea unei infracțiuni care a cauzat prejudicierea victimei, sau o hotărâre judecătorească de achitare a inculpatului pentru motivul că acesta nu răspunde penal din cauza alienației mintale sau a statului de minor, iar victima nu a fost despăgubită pentru prejudiciu în alt mod. În cazul în care acțiunea penală este suspendată sau încheiată (ori amânată) în temeiul dispozițiilor relevante din Legea nr. 301/2005 (Codul penal), victima poate solicita despăgubiri pe baza unei decizii a autorității competente prin care se stabilesc împrejurările menționate mai sus. Cu toate acestea, în acest caz, rezultatul cercetării sau al cercetării accelerate efectuate de organele de urmărire penală nu trebuie să dea naștere niciunor îndoieli rezonabile cu privire la existența infracțiunii care a cauzat vătămarea corporală a victimei.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Depunerea unei cereri de despăgubire în cadrul unei proceduri penale de către victima unei infracțiuni săvârșite prin violență este o condiție pentru solicitarea de despăgubiri în temeiul respectivei legi. Această dispoziție nu se aplică în situația în care fapta penală a cauzat decesul sau în cazul generării unui prejudiciu pe fondul săvârșirii unei infracțiuni de trafic de persoane, de viol, de agresiune sexuală sau de abuz sexual.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce probe trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

În cazul în care identitatea autorului infracțiunii care a cauzat prejudiciul victimei nu este cunoscută, acesta nu poate fi găsit sau nu poate fi urmărit penal din cauza unui obstacol legal și prejudiciul victimei nu a fost despăgubit integral într-un alt mod, victima poate solicita despăgubiri numai atunci când rezultatul cercetării sau al cercetării accelerate efectuate de autoritățile de urmărire penală nu ridică îndoieli justificate cu privire la existența efectivă a infracțiunii prin care s-a produs prejudicierea victimei. Cererea trebuie să fie însoțită de hotărârea definitivă a autorității de urmărire penală sau a ultimei instanțe care a analizat cauza, în scopul dovedirii împrejurărilor menționate mai sus.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea trebuie să fie depusă în termen de un an de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare penală a autorului infracțiunii. În cazul în care identitatea autorului infracțiunii nu este cunoscută sau urmărirea sa penală este împiedicată de un obstacol legal, cererea trebuie să fie depusă în termen de 6 luni de la data rămânerii definitive a deciziei autorității de urmărire penală sau a ultimei instanțe care a analizat cauza.

În cazul în care o instanță judecătorească în materie penală acționează în sensul de a deferi în fața unui alt organism în materie civilă sau de altă natură victima unei infracțiuni săvârșite prin violență și cererea sa de acordare a despăgubirilor pentru prejudiciile rezultate, cererea trebuie depusă în termen de un an de la data la care decizia privind dreptul victimei la o procedură civilă sau la alte proceduri devine definitivă. După acest termen, dreptul la despăgubiri prevăzut de respectiva lege expiră.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubiri?

De exemplu, despăgubirea va acoperi următoarele:

Despăgubirea se plătește exclusiv pentru vătămarea corporală suferită (despăgubire pentru durere, precum și pentru diminuarea funcției sociale) și, în cazurile stabilite prin lege, pentru prejudiciul moral. Despăgubirea nu acoperă alte pierderi sau cheltuieli.

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul fizic (altul decât psihologic):

 • cheltuielile medicale (tratament medical: în ambulatoriu și în regim de spitalizare, de recuperare);
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma prejudiciului (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, prelungirea perioadei de studii, fizioterapia, adaptarea spațiului domestic, dispozitivele speciale etc.);
 • efectele permanente ale prejudiciului (de exemplu, dizabilitate sau alt tip de handicap permanent);
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea capacității de câștigare a existenței etc.);
  • pierderea unei oportunități;
  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (precum taxele judiciare, cheltuielile de judecată);
  • despăgubiri pentru bunurile mobile furate sau deteriorate;
  • altele.

– nu se aplică

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei – despăgubiri pentru prejudiciul moral în cazul infracțiunilor de trafic de persoane, de viol, de abuz sexual și de violență sexuală

(b) pentru persoanele eligibile sau rudele unei victime:

– prejudiciul fizic (altul decât psihologic):

 • cheltuieli de înmormântare;
 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul în ambulatoriu și în regim de spitalizare, de recuperare);
 • pierderea capacității de câștigare a existenței sau pierderea unei oportunități.

– nu se aplică

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor eligibile/despăgubire acordată supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat – supraviețuitorilor victimei unei infracțiuni săvârșite prin violență care a decedat li se plătesc despăgubiri în limita maximă stabilită prin lege de 50 de salarii minime la data la care a fost săvârșită infracțiunea. Această creanță este distribuită în mod proporțional între toți supraviețuitorii eligibili.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este plătită printr-o plată unică.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Existența unui cazier judiciar nu are nicio incidență asupra obținerii unei despăgubiri din partea Republicii Slovace. Autoritatea de decizie poate reduce despăgubirea în cazul în care victima răspunde în solidar pentru prejudiciu sau nu și-a exercitat dreptul de a primi despăgubiri de la autorul infracțiunii care a cauzat prejudiciul.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Situația financiară a victimei nu are nicio incidență asupra deciziei de despăgubire.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Cuantumul despăgubirii poate fi afectat de măsura în care victima răspunde pentru prejudiciu sau de faptul că victima nu și-a exercitat dreptul de a primi despăgubiri direct de la autorul infracțiunii.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Dacă prejudiciul a fost recunoscut printr-o hotărâre judecătorească, despăgubirea se bazează pe gravitatea prejudiciului statuat în hotărâre; în alte cazuri de prejudiciere, se aplică în mod corespunzător dispozițiile legislației specifice care reglementează acordarea de despăgubiri pentru durerea provocată și pentru diminuarea funcției sociale. Despăgubirea pentru prejudiciul moral în cazul infracțiunilor de trafic de persoane, de viol, de violență sexuală sau de abuz sexual constă într-un cuantum egal cu zece salarii minime (în momentul în care s-a produs prejudiciul) și despăgubirea pentru prejudiciul moral al rudelor în cazul în care infracțiunea a cauzat decesul victimei constă într-un cuantum egal cu cincizeci de salarii minime (în momentul în care s-a produs prejudiciul).

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Legea nu prevede un cuantum minim al despăgubirii. Cuantumul maxim al despăgubirii este stabilit la 50 de salarii minime în momentul săvârșirii infracțiunii (observație: în prezent, aceasta înseamnă 29 000 EUR).

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, există instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

În cazul în care despăgubirea pentru vătămarea personală a fost recunoscută printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau o ordonanță în materie penală, cuantumul despăgubirii pentru prejudiciu se calculează și se acordă în funcție de gravitatea prejudiciului precizată în hotărârea judecătorească sau în ordonanța penală. În cazul în care victima și cererea înaintată în cadrul unei proceduri penale sunt deferite procedurilor civile, calculul și acordarea despăgubirilor în caz de prejudiciu se bazează pe gravitatea prejudiciului, astfel cum este detaliat în decizia instanței civile. În caz contrar, trebuie prezentat un aviz medical care să conțină informațiile necesare pentru stabilirea cuantumului specific al despăgubirii, în scopul de a permite calcularea cuantumului în cauză. Normele pentru stabilirea cuantumului despăgubirii sunt precizate în legislația care prevede normele de calculare a cuantumului despăgubirilor acordate în caz de vătămare personală în general, iar nu numai în vederea despăgubirii victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Da, despăgubirea se acordă numai cu condiția ca prejudiciul să nu fi fost despăgubit într-un alt mod (de exemplu, de un sistem de asigurare privată sau direct de către autorul infracțiunii săvârșite prin violență).

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

Nu este posibil să primiți un avans din despăgubire.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

O astfel de procedură este posibilă; victima poate solicita cel puțin o dată despăgubiri (de exemplu, în contextul unei schimbări a situației sau al unei deteriorări a stării de sănătate), însă este necesar ca cererea să fie depusă tot în cursul perioadei de referință (și anume, în termen de un an de la data rămânerii definitive a condamnării penale prin care s-a constatat vinovăția autorului infracțiunii sau, în cazul în care identitatea autorului infracțiunii este necunoscută sau urmărirea sa penală este împiedicată de un obstacol legal, în termen de un an de la data rămânerii definitive a deciziei autorității de urmărire penală sau a ultimei instanțe care a analizat cauza). Cu toate acestea, valoarea totală a despăgubirii în aceeași cauză nu poate depăși un cuantum echivalent cu 50 de salarii minime.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

 • hotărârea definitivă sau decizia definitivă a ultimei autorități de urmărire penală care a analizat cauza; în cazul în care victima nu este în măsură să prezinte decizia, aceasta ar trebui să indice autoritatea penală sau instanța penală care a luat ultima dată în considerare infracțiunea și care a furnizat informații cu privire la persoana suspectată că a săvârșit infracțiunea care a cauzat un prejudiciu victimei, dacă persoana respectivă este cunoscută victimei;
 • detalii privind măsurile întreprinse de victimă în vederea primirii de despăgubiri din partea autorului infracțiunii care a cauzat vătămarea personală a victimei (cu excepția cazului în care infracțiunea a cauzat decesul sau vătămarea personală a fost cauzată de infracțiuni de trafic de persoane, de viol, de agresiune sexuală sau de abuz sexual);
 • un document care atestă gradul de rudenie și lista persoanelor eligibile, dacă infracțiunea a cauzat decesul victimei.

Există taxe administrative sau de alt tip care trebuie plătite pentru primirea și soluționarea cererii?

Procedura de acordare de despăgubiri nu este supusă niciunor taxe.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă decide cu privire la cererile pentru acordarea de despăgubiri.

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Cererea trebuie trimisă la următoarea adresă: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministerul Justiției din Republica Slovacă), Račianska ul. 71, 813 11 Bratislava.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Victima nu este obligată să participe.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Ministerul Justiției din Republica Slovacă trebuie să decidă cu privire la cererea de despăgubire în termen de 6 luni.

Dacă nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

În cazul în care Ministerul Justiției din Republica Slovacă nu admite cererea sau o admite doar în parte, victima unei infracțiuni săvârșite prin violență are dreptul de a solicita protecția drepturilor sale subiective pe baza unei plângeri administrative depuse în temeiul dispozițiilor relevante din Legea nr. 162/2015 (Codul de procedură administrativă). De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

De pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al Ministerului Justiției din Republica Slovacă.

Victimele sunt informate în permanență cu privire la posibilitățile și condițiile pentru a primi despăgubiri din partea Republicii Slovace în cadrul procedurilor penale efectuate de autoritățile de cercetare penală.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Informațiile cu privire la despăgubirea victimelor infracțiunilor sunt publicate pe site-ul web al Ministerului Justiției. Pentru a accesa linkul, faceți clic Linkul se deschide într-o fereastră nouăaici. În plus, atunci când o victimă este audiată în cadrul procedurii penale, aceasta primește informații (inclusiv date de contact) cu privire la organizațiile care oferă asistență și sprijin pentru victime.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Nu există asistență juridică specifică pentru introducerea unei cereri de acordare de despăgubiri. Se poate recurge însă la asistența juridică generală acordată de stat prin intermediul Centrului de asistență juridică. În plus, Ministerul Justiției oferă el însuși orientări de bază cu privire la solicitarea de despăgubiri.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Da, există organizații care oferă asistență și sprijin victimelor infracțiunilor săvârșite prin violență, dar, în prezent, acestea își desfășoară activitatea în mod independent în raport cu statul.

Ultima actualizare: 31/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Finlanda

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În cazul în care dumneavoastră (sau o rudă apropiată) sunteți victimă a unei infracțiuni în Finlanda, puteți primi despăgubiri din fonduri de stat pentru prejudiciile cauzate prin săvârșirea infracțiunii. Dreptul de despăgubire nu este limitat de natura infracțiunii.

În cazul în care prejudiciul de natură penală a fost cauzat de utilizarea unui autovehicul aflat în trafic, despăgubirea va fi suportată în principal în temeiul poliței de asigurare a vehiculului care a cauzat prejudiciul, în conformitate cu Legea privind asigurarea de răspundere civilă auto (liikennevakuutuslaki).

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Se pot plăti despăgubiri pentru vătămarea corporală și suferința cauzate prin săvârșirea infracțiunii.

„Vătămare corporală” înseamnă afectarea stării de sănătate a unei persoane care poate fi verificată prin mijloace medicale. Această afectare ar putea fi de natură fizică sau psihologică.

„Suferință”, pe de altă parte, înseamnă un sentiment de suferință mentală cauzat de evenimentul în cauză și care nu implică afectarea stării de sănătate a unei persoane dovedită prin mijloace medicale.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Puteți beneficia de un drept de despăgubire dacă o rudă apropiată a decedat ca urmare a unei infracțiuni. „Rudă apropiată” înseamnă mama, tatăl, copilul, soțul sau soția persoanei decedate sau o altă persoană care a fost foarte apropiată de persoana decedată.

În cazul în care ați preluat responsabilitatea înmormântării unei persoane care a decedat ca urmare a unei infracțiuni, aveți dreptul la despăgubiri pentru cheltuielile rezonabile efectuate cu ocazia înmormântării.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

În cazul în care o persoană care este foarte apropiată de dumneavoastră a fost victima unei infracțiuni, puteți fi despăgubit pentru cheltuielile rezonabile și esențiale suportate pentru îngrijirea persoanei respective, precum și pentru beneficiul nerealizat din acest motiv. „Rudă apropiată” înseamnă mama, tatăl, copilul, soțul sau soția persoanei care a suferit o vătămare corporală sau o altă persoană la fel de apropiată.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

În cazul în care ați fost victima unei infracțiuni în Finlanda, veți beneficia, în general, de dreptul la despăgubire indiferent de naționalitatea dumneavoastră sau de țara în care locuiți. Cu toate acestea, despăgubirea vă poate fi refuzată dacă, în momentul săvârșirii infracțiunii, locuința dumneavoastră nu se afla într-o țară din UE sau dacă, în momentul solicitării despăgubirii, prejudiciul avea o legătură minoră cu Finlanda.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Dacă aveți o reședință în Finlanda, puteți primi despăgubiri, în anumite circumstanțe, și pentru vătămarea corporală și suferința provocate de o infracțiune săvârșită în străinătate.

Despăgubirea poate fi plătită în cazul în care șederea dumneavoastră în străinătate a fost legată de muncă, de studii sau de un alt motiv similar. Se pot acorda despăgubiri, pe o bază discreționară, și în alte cazuri care implică prejudicii suferite în străinătate. În astfel de cazuri, factorii care trebuie luați în considerare sunt eventuala legătură dintre infracțiune și Finlanda, gradul de apropiere al relației dintre autorul infracțiunii și victima infracțiunii, natura prejudiciului și opțiunile dumneavoastră pentru obținerea de despăgubiri din altă parte.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Aveți obligația de a denunța infracțiunea la poliție. Dacă infracțiunea nu a fost denunțată sau dacă poliția nu a aflat în alt mod despre săvârșirea infracțiunii, se pot plăti despăgubiri numai pentru motive speciale.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Puteți depune o cerere de despăgubire înainte de încheierea cercetării prealabile sau de încheierea procedurilor judiciare. Cu toate acestea, cererea dumneavoastră nu poate fi soluționată decât după încheierea cercetării prealabile. În cazul în care au fost formulate acuzații, această chestiune nu poate fi analizată, în general, decât după soluționarea dosarului penal și a cererilor de despăgubire de către instanță.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

În cazul în care cauza penală este soluționată în instanță, ar trebui să faceți demersuri pentru ca dreptul dumneavoastră de despăgubire să fie constatat prin intermediul unei hotărâri judecătorești. Aceasta înseamnă că este necesar să prezentați, în cursul procedurii judiciare, o cerere de despăgubire din partea autorului infracțiunii. În general, dacă nu ați îndeplinit această obligație, nu se plătesc despăgubiri pentru prejudicii de natură penală.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți solicita despăgubiri chiar și în cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat. Va fi necesar să anexați, la cererea dumneavoastră de despăgubire, o copie a procesului-verbal întocmit de poliție în cadrul cercetării prealabile sau alte elemente de probă fiabile.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Trebuie să solicitați despăgubiri în termen de trei ani de la data la care a fost pronunțată o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la cauza de despăgubire. În cazul în care cauza nu a fost analizată în instanță, despăgubirea trebuie solicitată în termen de zece ani de la data săvârșirii infracțiunii. Aceste termene sunt flexibile numai în împrejurări speciale.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirea acoperă următoarele elemente?

(a) Pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli medicale aferente vătămării corporale (tratament medical - ambulatoriu, în spital și pentru recuperare) -cheltuielile medicale sunt acoperite.
 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării corporale (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, fizioterapia educațională prelungită, adaptarea locuinței, dispozitivele speciale etc.) -alte cheltuieli esențiale sunt acoperite.
 • vătămare permanentă (de exemplu, invaliditate și alte handicapuri permanente)
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere etc.) — beneficiul nerealizat este acoperit cu un cuantum maxim de 150 EUR pe zi.
  • pierderea unei oportunități - atunci când se stabilește despăgubirea, se poate lua în considerare, în împrejurări speciale, evoluția potențială a veniturilor solicitantului (de exemplu, în cazul unei persoane care a suferit o vătămare corporală în tinerețe).
  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (precum taxele juridice, cheltuielile de judecată) - se poate plăti o despăgubire rezonabilă pentru taxele juridice în cazul în care acțiunea în despăgubire a fost analizată de instanță și dacă ați suferit alte prejudicii pentru care trebuie să primiți despăgubiri.
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate - — efectele personale obișnuite (de exemplu, ochelarii, ceasul de mână și telefonul mobil) care sunt deteriorate în timpul producerii vătămării corporale sunt acoperite.
   • în alte cazuri, despăgubirea pentru prejudiciile cauzate obiectelor și altor bunuri se acordă numai în anumite condiții speciale.

— prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei - sunt acoperite.
  • probleme psihologice temporare
  • suferințe mentale, în cazul în care s-au produs prejudicii
   • în cazul infracțiunilor sexuale
   • în cazul altor infracțiuni împotriva libertății
   • în cazul unei infracțiuni care a afectat într-un mod extrem de grav integritatea personală a victimei

b) Pentru persoanele îndreptățite sau rudele unei victime:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli de înmormântare - cheltuielile funerare, precum cele suportate pentru achiziționarea unui sicriu, a unui loc de veci și a unui monument funerar și pentru organizarea evenimentului memorial sunt acoperite. În calitate de persoană foarte apropiată, puteți beneficia de asemenea de o despăgubire pentru cheltuielile suportate pentru participarea la funeralii (cheltuielile de deplasare la funeralii, precum și cheltuielile pentru aranjamente florale și haine de doliu).
 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și în spital, precum și tratamentul pentru reabilitare) — în cazul în care decesul unei rude apropiate v-a cauzat o vătămare corporală, puteți primi despăgubiri pentru cheltuielile medicale efectuate în urma vătămării în cauză, precum și pentru alte cheltuieli esențiale și beneficiul nerealizat. Pentru această despăgubire s-a stabilit o limită, care este de maximum 6 000 EUR (în 2018).
 • pierderea dreptului la întreținere și pierderea unei oportunități — dacă ați fost o persoană aflată în întreținerea persoanei decedate, puteți primi despăgubiri pentru pierderea dreptului la întreținere.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau ale persoanelor îndreptățite/despăgubirea acordată supraviețuitorilor în cazul în care victima a decedat — nu se plătește nicio despăgubire rudelor apropiate ale victimei unei infracțiuni pentru probleme sau suferințe mentale temporare.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

În general, despăgubirea este plătită sub forma unei tranșe unice, cu excepția despăgubirilor continue pentru beneficiul nerealizat și pierderea dreptului la întreținere. Aceste tipuri de despăgubiri sunt cel mai adesea plătite sub forma unor tranșe lunare repetate.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Cuantumul despăgubirii care urmează a fi acordat poate fi redus dacă ați contribuit la cauzarea vătămării prin propriile dumneavoastră acțiuni. De exemplu, despăgubirea poate fi redusă dacă dumneavoastră ați început o luptă care a condus la vătămarea corporală pe care ați suferit-o. Pe de altă parte, niciun antecedent penal pe care l-ați putea avea nu vă va afecta posibilitatea de a primi despăgubiri sau cuantumul despăgubirii pe care îl veți primi.

Pentru a primi despăgubiri, trebuie să trimiteți documentele solicitate de Trezoreria Statului (Valtiokonttori), astfel încât dosarul dumneavoastră referitor la prejudiciul de natură penală să poată fi prelucrat. Dacă nu prezentați elementele de probă necesare, cererea dumneavoastră de despăgubire poate fi respinsă.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Ca regulă generală, situația dumneavoastră financiară nu afectează posibilitatea de a primi despăgubiri sau cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit.

La adoptarea deciziei de despăgubire, situația dumneavoastră financiară este luată în considerare numai dacă ați solicitat despăgubiri pentru prejudicii considerabile aduse bunurilor sau situației dumneavoastră financiare pentru motivul incapacității dumneavoastră de a preveni producerea prejudiciului.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În cazul în care cauza este soluționată în instanță, despăgubirea se plătește în general în conformitate cu hotărârea judecătorească. În cazul în care Trezoreria Statului nu respectă în totalitate hotărârea pronunțată de instanță în acțiunea în despăgubire, aceasta vă va expune motivele pentru o astfel de abatere în decizia sa.

Autorul infracțiunii va fi obligat să vă plătească despăgubirea dispusă de instanță. Cu toate acestea, dreptul de a obține despăgubiri din partea autorului infracțiunii va fi transferat statului în măsura în care Trezoreria Statului v-a acordat despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Cheltuielile medicale și alte cheltuieli sunt despăgubite dacă sunt esențiale și au o legătură de cauzalitate cu prejudiciul cauzat.

Atunci când se stabilește cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit pentru durere, suferință și alte probleme temporare, se vor avea în vedere natura și gravitatea prejudiciului sau vătămării dumneavoastră corporale, precum și practicile de despăgubire prevalente. Cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit nu poate depăși limita superioară prevăzută prin lege.

„Suferință” înseamnă sentimentul personal de suferință psihologică ce v-a fost cauzat în urma săvârșirii unei infracțiuni. Despăgubirea care trebuie plătită se va stabili în funcție de natura faptei în cauză. Cuantumul despăgubirii depinde de asemenea de limitele de despăgubire prevăzute de lege.

Ca punct de plecare pentru calcularea oricărui beneficiu nerealizat, se va face o estimare a veniturilor pe care le-ați fi câștigat dacă nu ar fi fost săvârșită infracțiunea. Din suma respectivă se deduc toate veniturile și beneficiile pe care le-ați primit sau pe care ați fi putut să le primiți, indiferent de prejudiciul sau vătămarea corporală suferite. Cuantumul despăgubirii care urmează să fie plătit nu poate depăși cuantumul maxim zilnic prevăzut prin lege.

Din cuantumul total al despăgubirii care urmează să fie acordat pentru problemele și suferința cauzate se aplică o deducere de bază. Cuantumul deducerii de bază este de 220 EUR pentru o infracțiune săvârșită în cursul anului 2018.

Despăgubirile acordate nu dau naștere la dobânzi.

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Nu există o sumă minimă care poate fi acordată.

Cuantumul total al despăgubirii pe care puteți să îl primiți pentru vătămarea corporală și suferința provocate de o infracțiune este de maximum 61 500 EUR. În plus:

 • despăgubirea care urmează să fie acordată pentru durere, suferință și alte probleme temporare nu poate fi mai mare de 12 000 EUR;
 • cuantumul maxim al despăgubirii care urmează a fi plătit pentru suferință este de 3 600 EUR; cu toate acestea, cuantumul maxim al despăgubirii care urmează a fi plătit pentru suferințele victimelor infracțiunilor sexuale este de 9 500 EUR sau de 16 200 EUR, dacă victima nu avea optsprezece ani împliniți în momentul săvârșirii infracțiunii;
 • despăgubirea care urmează să fie plătită unei rude apropiate a unei persoane decedate constă, în general, într-o sumă maximă de 6 000 EUR;
 • despăgubirile care urmează a fi plătite pentru beneficiul nerealizat nu pot fi mai mari decât suma de 150 EUR pe zi.

Cuantumul maxim al despăgubirii pentru fiecare vătămare corporală sau prejudiciu nu se aplică în cazul despăgubirilor aferente beneficiului nerealizat sau dreptului de întreținere atunci când această despăgubire este plătită în mod continuu.

Cuantumul maxim al despăgubirii pentru prejudicii materiale și financiare este de 31 000 EUR.

Cuantumurile maxime ale despăgubirii care urmează a fi plătite victimelor infracțiunilor și cuantumul deducerii de bază sunt verificate la intervale de trei ani. Următoarea verificare a acestor cuantumuri va avea loc la începutul anului 2021.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Cuantumul despăgubirii acordate nu poate depăși suma solicitată de dumneavoastră. Dacă este necesar, puteți solicita o despăgubire rezonabilă. Puteți, de asemenea, să consultați sumele stabilite în hotărârea judecătorească care constituie temeiul pentru cererea de despăgubire.

Dacă este necesar, puteți obține consiliere cu privire la dosarul dumneavoastră referitor la prejudiciul de natură penală din partea echipei serviciului nostru de relații cu clienții și din partea persoanei responsabile de soluționarea cererii dumneavoastră de despăgubire.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Despăgubirea care urmează a fi plătită din fonduri publice este secundară. Aceasta înseamnă că trebuie să prezentați cererea de despăgubire mai întâi în fața altor organisme, de exemplu, organismul care gestionează polița dumneavoastră de asigurare de sănătate și societatea de asigurare. Această despăgubire va fi dedusă din valoarea despăgubirii care urmează a vă fi acordată.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Dacă este necesar, puteți formula o cerere scrisă prin care să solicitați plata unui avans din despăgubire. Plata în avans poate fi efectuată în cazul în care prelucrarea dosarului dumneavoastră de despăgubire este amânată din motive independente de voința dumneavoastră și aveți dreptul la o despăgubire într-un cuantum semnificativ.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Trezoreria Statului va reexamina dosarul în cazul în care apar elemente de probă noi. Pe baza noilor elemente de probă prezentate, puteți primi o despăgubire care v-a fost refuzată anterior sau puteți primi o despăgubire într-un cuantum mai mare.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

De exemplu:

 • o procură valabilă, dacă persoana care vă reprezintă nu este consilier juridic sau avocat; de asemenea, este necesară o procură personală în cazul în care doriți ca despăgubirea care vi se cuvine, în calitate de solicitant, să fie plătită unei alte persoane decât dumneavoastră;
 • documente justificative ale cheltuielilor pentru înmormântare solicitate, precum și, dacă este necesar, inventarul patrimoniului și procurile relevante;
 • o copie a hotărârii pronunțate de instanță sau o copie a procesului-verbal întocmit de poliție în cadrul cercetării prealabile, în cazul în care nu există o hotărâre;
 • declarația medicului sau raportul medical;
 • documentele justificative pentru toate cheltuielile solicitate, în cazul în care dosarul nu a fost soluționat în instanță;
 • în cazul în care se solicită beneficiul nerealizat, o declarație a medicului care atestă incapacitatea dumneavoastră de muncă, o copie a deciziei privind indemnizația de boală, precum și dovada salariului plătit de către angajatorul dumneavoastră și cuantumul beneficiului nerealizat;
 • orice decizii și dovezi privind despăgubirea primită în baza unui contract de asigurare, de la societatea de asigurare sau din altă parte;
 • în cazul în care se solicită cheltuieli judiciare, calculul onorariului avocatului și decizia de despăgubire din partea societății de asigurare;
 • în cazul în care se solicită cheltuielile aferente formulării cererii, factura avocatului și dovezi cu privire la asistența judiciară acordată sau consilierul juridic desemnat;
 • în cazul în care se solicită despăgubire pe bază discreționară pentru prejudicii financiare și materiale, dovezi cu privire la boală, vătămare corporală sau altă incapacitate și alte consecințe financiare suferite ca urmare a prejudiciului.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Pentru prelucrarea dosarului de despăgubire nu vi se vor solicita niciun fel de taxe.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Cererea dumneavoastră de despăgubire va fi prelucrată de Trezoreria Statului.

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Puteți transmite cererea fie electronic, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouărikosvahingot@valtiokonttori.fi, fie puteți să tipăriți formularul și să îl expediați la următoarea adresă poștală:

Trezoreria Statului

Căsuța poștală 50

00054 Trezoreria Statului, Finlanda

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Dosarul va fi prelucrat de către Trezoreria Statului în scris. Nu vi se va cere să vă prezentați personal în nicio etapă a procesului.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Durata medie de prelucrare este de aproximativ șapte luni. Pe site-ul web al Trezoreriei Statului puteți găsi o estimare actualizată a termenelor de prelucrare a cererilor.

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Împotriva unei decizii de despăgubire care v-a fost comunicată puteți formula contestație în scris în fața instanței competente în materie de asigurări (Vakuutusoikeus), în termen de 30 de zile de la data la care ați luat cunoștință de decizia respectivă. La decizia de despăgubire emisă de Trezoreria Statului sunt anexate orientări cu privire la modalitatea de formulare a unei căi de atac.

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Formularul de solicitare de despăgubiri și informații suplimentare cu privire la modalitatea de solicitare pot fi găsite pe site-ul web al Trezoreriei Statului, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ De asemenea, puteți contacta serviciul nostru de relații cu clienții, la telefon +358 295 50 2736 sau la adresa de e-mail Linkul se deschide într-o fereastră nouărikosvahingot@valtiokonttori.fi.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

Informații suplimentare cu privire la despăgubirile în caz de prejudicii de natură penală se găsesc la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.valtiokonttori.fi/en/frontpage/ Dacă este necesar, Trezoreria Statului poate fi contactată și telefonic. Puteți obține asistență la numărul de telefon +358 295 50 2736.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Dacă doriți, puteți recurge la un avocat pentru a solicita despăgubiri. Cu toate acestea, puteți primi despăgubiri pentru cheltuielile aferente formulării cererii numai dacă:

 • vi s-a acordat asistență juridică sau v-a fost desemnat un consilier juridic pentru soluționarea cauzei în instanță; sau
 • cauza nu a fost analizată în instanță, însă îndepliniți condițiile financiare pentru obținerea asistenței juridice.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Puteți obține consiliere și sprijin din partea Organizației de sprijin al victimelor din Finlanda (Rikosuhripäivystys) (RIKU), de exemplu. Puteți găsi datele de contact ale acestei organizații pe site-ul său web, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.riku.fi/en/home/

Ultima actualizare: 09/02/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Suedia

În general, există trei moduri diferite de a obține despăgubiri pentru vătămările corporale cauzate prin săvârșirea unei infracțiuni. Acestea sunt:

 • prejudicii pe care autorul infracțiunii este obligat să le plătească;
 • despăgubiri în baza polițelor de asigurare private, colective sau publice;
 • despăgubiri acordate de stat pentru prejudiciile de natură penală.

Între normele aplicabile diferitelor tipuri de despăgubire există diferențe. Următoarele informații se aplică numai în cazul despăgubirilor acordate de stat pentru prejudiciile de natură penală.

Pentru ce tip de infracțiuni pot obține despăgubiri?

În principiu, se pot acorda despăgubiri pentru prejudiciile de natură penală cauzate prin săvârșirea tuturor tipurilor de infracțiuni, însă modalitățile de despăgubire variază în funcție de tipul de prejudiciu sau de vătămare corporală.

În cazul vătămărilor corporale, se pot acorda despăgubiri pentru toate tipurile de infracțiuni, dacă vătămarea corporală este o consecință normală a infracțiunii.

De asemenea, se pot acorda despăgubiri pentru un prejudiciu rezultat în urma faptului că o persoană rănește grav o altă persoană prin săvârșirea unei infracțiuni care implică un atac asupra persoanei victimei (de exemplu, agresiune sau viol), asupra libertății victimei (de exemplu, lipsire de libertate în mod ilegal) sau asupra liniștii sale (de exemplu, amenințare ilegală).

Despăgubirea pentru prejudicii materiale (de exemplu, prin furt sau distrugere a proprietății) sau pentru prejudicii pur financiare (de exemplu, prin fraudă) se acordă numai în anumite cazuri.

Copiii care au fost martorii unei infracțiuni susceptibile de a afecta siguranța și încrederea copilului în raport cu o rudă apropiată pot primi de asemenea despăgubiri pentru prejudiciile suferite.

Pentru ce tip de prejudicii pot obține despăgubiri?

Se pot acorda despăgubiri pentru vătămări corporale și prejudicii, precum și în cazul copiilor care au fost martori ai infracțiunilor săvârșite între rude apropiate. În anumite cazuri excepționale, se pot acorda despăgubiri pentru prejudicii materiale sau prejudicii pur financiare.

În caz de vătămare corporală, se pot acorda despăgubiri pentru:

 • cheltuielile medicale și alte cheltuieli pentru persoana vătămată și, într-o măsură rezonabilă, pentru o rudă apropiată a persoanei vătămate;
 • deteriorarea hainelor, a ochelarilor și a unor articole similare purtate de persoana vătămată în momentul în care s-a produs vătămarea corporală;
 • beneficiul nerealizat;
 • suferința fizică și psihică temporară (durere și suferință);
 • suferința fizică și psihică permanentă (diformitatea sau altă vătămare permanentă).

În cazul în care o vătămare corporală a condus la deces, se pot acorda despăgubiri pentru:

 • cheltuieli de înmormântare, precum și, într-o măsură rezonabilă, alte cheltuieli care au rezultat în urma decesului;
 • pierderea dreptului de întreținere (în anumite condiții);
 • vătămarea corporală care afectează o rudă apropiată a persoanei decedate ca urmare a decesului acesteia din urmă.

Celelalte beneficii la care persoana vătămată are dreptul (de exemplu, prestații sociale, pensii sau despăgubiri din partea angajatorului) se deduc atunci când se stabilește despăgubirea pentru beneficiul nerealizat și pierderea dreptului de întreținere.

Se pot acorda despăgubiri în cazul unei infracțiuni care vizează persoana, libertatea sau liniștea victimei și care implică o încălcare gravă a integrității corporale.

Despăgubirea pentru prejudicii materiale, de exemplu, prin furt sau deteriorare a bunurilor, se acordă numai în cazuri excepționale. O astfel de despăgubire poate fi acordată dacă infracțiunea a fost săvârșită de o persoană care se afla în custodie cu privare de libertate, de exemplu ca deținut într-o închisoare, într-un centru de detenție sau într-o instituție (cunoscute drept cazuri de evadare). De asemenea, se pot acorda despăgubiri în cazuri deosebit de dificile, atunci când posibilitatea părții vătămate de a obține venituri a fost compromisă în mod grav prin vătămarea corporală sau atunci când despăgubirea pare a fi deosebit de importantă pentru alte motive.

Se acordă foarte rar despăgubiri pentru prejudicii pur financiare, de exemplu în legătură cu fraude sau delapidări. Despăgubirea poate fi relevantă în cazurile de evadare numai dacă există motive speciale sau în cazuri deosebit de dificile, atunci când posibilitatea părții vătămate de a obține venituri a fost compromisă în mod grav prin vătămarea corporală sau atunci când despăgubirea pare a fi deosebit de importantă pentru alte motive.

În cazul copiilor care au fost martorii unei infracțiuni susceptibile să afecteze siguranța și încrederea copilului în raport cu o rudă apropiată, în general, se acordă despăgubiri atunci când copilul în cauză a văzut sau a auzit acte de violență sau amenințări între părinți sau alte rude apropiate cu care copilul are o relație strânsă de încredere.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, se pot acorda despăgubiri, astfel cum s-a explicat mai sus. În cazul prejudiciului suferit de o rudă apropiată a persoanei decedate, în general se plătesc despăgubiri standardizate pentru durere și suferință.

Persoanele care pot obține repararea prejudiciului sunt de obicei partenerul, părinții și copiii persoanei decedate, precum și frații și surorile care au locuit împreună cu persoana decedată. În general, frații și surorile adulte care nu au locuit împreună cu persoana decedată nu au dreptul să primească despăgubiri.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Atunci când vătămarea corporală nu a condus la deces, în anumite cazuri speciale se pot acorda despăgubiri pentru prejudicierea indirectă a unei persoane aflate într-o relație foarte apropiată cu persoana vătămată. Cazurile în care se poate acorda o astfel de despăgubire sunt atunci când persoana vătămată a suferit vătămări corporale grave și viața i-a fost în pericol pentru o perioadă considerabilă sau atunci când ruda în cauză a fost martor la incidentul în cursul căruia s-a produs vătămarea corporală și acest lucru i-a produs o vătămare de natură psihică.

Persoanele care au dreptul la despăgubire sunt aceleași persoane ca și în cazul în care persoana vătămată moare ca urmare a unei infracțiuni.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări din UE?

În cazul în care infracțiunea a fost săvârșită în Suedia, se pot acorda despăgubiri indiferent de cetățenia sau de țara de reședință a persoanei vătămate. Cu toate acestea, în cazul în care infracțiunea și persoana vătămată au o legătură slabă cu Suedia și nu este rezonabil ca statul suedez să procedeze la repararea prejudiciului, nu se vor acorda despăgubiri. Această excepție se aplică în mod restrictiv. Excepția nu este aplicabilă nici în cazul cetățeanului unei alte țări din UE care este expus unei infracțiuni intenționate săvârșite prin violență în Suedia.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări în cazul în care locuiesc aici sau sunt cetățean al acestei țări (aceasta este țara mea de reședință sau a cărei cetățenie o dețin), chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din UE? Aș putea solicita despăgubiri din partea acestei țări în loc să fac acest lucru în țara în care a avut loc infracțiunea? În caz afirmativ, în ce condiții?

Da. Dacă locuiți în Suedia, puteți solicita despăgubiri în Suedia, chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară din Uniunea Europeană sau din afara Uniunii Europene.

În principiu, prejudiciul rezultat în urma săvârșirii unei infracțiuni trebuie să fie reparat mai întâi în țara în care a fost săvârșită infracțiunea. În cazul în care prejudiciul nu poate fi reparat deloc sau în mod integral în țara respectivă, persoana vătămată care locuiește în Suedia poate avea însă dreptul de a primi din partea statului suedez despăgubiri pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii infracțiunii.

În cazul în care infracțiunea este săvârșită într-o altă țară din UE și pentru infracțiunea în discuție se pot acorda despăgubiri în acea țară, Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor (Brottsoffermyndigheten) poate ajuta o persoană care solicită despăgubiri în Suedia să se adreseze țării în care a fost săvârșită infracțiunea. În anumite condiții, despăgubirea suedeză poate fi plătită înainte ca dreptul de despăgubire să fie evaluat în cealaltă țară din UE.

În cazul în care despăgubirea pentru prejudiciile suferite nu poate fi plătită în cealaltă țară din UE, dreptul de despăgubire va fi evaluat în conformitate cu normele suedeze.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să denunț mai întâi săvârșirea infracțiunii la poliție?

Da. Infracțiunea trebuie să fie denunțată la poliție, iar persoana vătămată are de asemenea obligația să ajute poliția în anchetele sale.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Da. Foarte rar se pot acorda despăgubiri înainte de finalizarea cercetării efectuate de poliție și a controlului jurisdicțional.

Sunt obligat să solicit mai întâi despăgubiri din partea autorului infracțiunii — dacă acesta a fost identificat?

În principiu, în cazul în care autorul infracțiunii este cunoscut, acesta trebuie să fi fost condamnat pentru infracțiunea respectivă pentru ca despăgubirea acordată de stat să poată fi plătită. Totodată, persoana care a cauzat prejudiciul este cea care are obligația să repare mai întâi prejudiciul respectiv, iar acest lucru înseamnă, în principiu, că cererea trebuie să fie formulată în primul rând împotriva autorului infracțiunii. În cazul în care, pe de altă parte, cercetările demonstrează în mod clar că autorul infracțiunii se află în incapacitatea de a plăti despăgubirea, despăgubirea poate fi plătită fără a mai fi nevoie ca persoana vătămată să solicite mai întâi acest lucru de la autorul infracțiunii.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot beneficia de despăgubiri? În caz afirmativ, ce dovezi sunt necesare pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da. În cazul în care autorul infracțiunii nu a fost identificat și cercetările efectuate de poliție au fost, prin urmare, închise, puteți să beneficiați de dreptul de despăgubire. În astfel de cazuri, evaluarea infracțiunii și a dreptului de despăgubire va fi în mare parte bazată pe conținutul raportului întocmit de poliție. În plus, persoana vătămată are de asemenea obligația de a prezenta dovezi cu privire la prejudiciul sau vătămarea corporală care s-a produs ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Da. Pentru solicitarea de despăgubiri se aplică un termen de trei ani, care se calculează după cum urmează:

În cazul în care există o hotărâre judecătorească cu privire la infracțiune, cererea trebuie formulată în termen de trei ani de la data la care hotărârea a devenit definitivă (nu a mai putut fi atacată).

În cazul în care cercetarea efectuată de poliție a fost închisă, cererea trebuie formulată în termen de trei ani de la data la care a fost adoptată decizia de încheiere a cercetării.

În cazul în care poliția nu a inițiat nicio cercetare, cererea trebuie formulată în termen de trei ani de la data săvârșirii infracțiunii.

Copiii care au fost expuși la o infracțiune înainte de vârsta de 18 ani au dreptul să solicite despăgubiri până când împlinesc 21 de ani.

În cazul în care există motive excepționale, o cerere poate fi examinată chiar dacă a fost primită cu întârziere. Un exemplu de astfel de motive excepționale poate fi situația în care, din cauza unei boli grave, reclamantul nu a putut solicita în timp util despăgubiri pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni.

Care sunt prejudiciile și cheltuielile acoperite de despăgubire?

De exemplu, despăgubirea acoperă:

(a) Pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli medicale aferente tratării vătămării corporale (tratament medical - ambulatoriu, în spital și de recuperare)

Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

 • nevoi sau cheltuieli suplimentare care rezultă în urma vătămării corporale (de exemplu, îngrijirea și asistența, tratamentul temporar și permanent, fizioterapia educațională prelungită, adaptarea locuinței, dispozitivele speciale etc.)

Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

 • vătămare corporală permanentă (de exemplu, invaliditate și alte handicapuri permanente)
  • beneficiul nerealizat în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (incluzând beneficiul nerealizat și incapacitatea de a câștiga un venit sau diminuarea dreptului la întreținere etc.)

  Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

  • pierderea unei oportunități

  Nu, nu se acordă alte despăgubiri în afara despăgubirilor pentru beneficiul nerealizat sau beneficiul viitor nerealizat (anuitate).

  • cheltuieli legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul (cum ar fi taxele procedurale, cheltuielile de judecată)

  Nu.

  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate

Se pot acorda despăgubiri pentru hainele, ochelarii și alte articole similare purtate de persoana vătămată în momentul producerii prejudiciului care au fost deteriorate sau distruse.

În alte cazuri, posibilitățile de reparare a prejudiciilor materiale sunt foarte limitate; a se vedea secțiunea 1.2 de mai sus.

 • Altele.

— prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei.

Da. În plus față de despăgubirile acordate pentru durere și suferință, se pot acorda despăgubiri și pentru încălcarea unor drepturi în cazul în care o infracțiune care vizează persoana, libertatea sau liniștea victimei ar fi putut implica o încălcare gravă a integrității corporale a persoanei vătămate.

b) Pentru persoanele îndreptățite sau rudele unei victime:

– prejudiciul material (nepsihologic):

 • cheltuieli de înmormântare

Da, în măsura în care nu se acordă despăgubiri din alte surse.

 • cheltuieli medicale (de exemplu, terapia pentru un membru al familiei, tratamentul ambulatoriu și în spital, reabilitarea)

Da. În cazul în care în urma infracțiunii a survenit decesul și infracțiunea a implicat vătămarea corporală a unei persoane foarte apropiate persoanei decedate, se pot acorda despăgubiri, cu condiția ca acestea să nu fie obținute din alte surse. A se vedea, de asemenea, secțiunile 1.3 și 1.4.

 • pierderea dreptului la întreținere sau pierderea unei oportunități

Pierderea dreptului la întreținere poate fi despăgubită în anumite condiții.

- Prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor și a persoanelor îndreptățite/despăgubirea supraviețuitorilor, dacă victima a decedat.

Da. A se vedea secțiunea 1.3 de mai sus.

Despăgubirea se plătește într-o singură tranșă sau în tranșe lunare?

De obicei, despăgubirea se plătește într-o singură tranșă. Cel mai adesea, despăgubirea pentru vătămările corporale permanente trebuie ajustată la o dată ulterioară, când se dovedește în mod clar că prejudiciile au caracter permanent. De regulă, beneficiul nerealizat pe termen lung este ajustat o dată pe an, în mod retroactiv. În cazul în care prejudiciul a cauzat persoanei vătămate un handicap care i-a redus în mod permanent capacitatea de muncă, aceasta poate avea, în anumite condiții, dreptul la despăgubire pentru beneficiul nerealizat viitor sub forma unei anuități, caz în care se efectuează plăți lunare.

În ce mod ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau suma pe care o voi primi comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri?

Despăgubirea poate fi redusă sau refuzată în totalitate în cazul în care comportamentul persoanei vătămate a mărit riscul de producere a vătămării corporale, indiferent dacă acest lucru s-a produs în legătură cu infracțiunea sau în alt mod, cu intenție sau din neglijență. Despăgubirea este de obicei ajustată astfel dacă infracțiunea a fost cauzată prin propria activitate infracțională a persoanei vătămate ori are legătură cu consumul de droguri sau dacă persoana vătămată a acționat în mod provocator în legătură cu infracțiunea.

Persoana vătămată are de asemenea obligația să coopereze într-un mod rezonabil în cursul cercetării efectuate de poliție. Persoana vătămată trebuie să contribuie de asemenea la procedura de despăgubire desfășurată de Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor furnizând informații și transmițând documentele necesare pentru evaluare. Nu se pot acorda despăgubiri în cazul în care solicitantul nu a cooperat în cursul cercetării efectuate de poliție. Același lucru este valabil și în cazul în care solicitantul nu și-a dat concursul în procedura de despăgubire.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

În ceea ce privește despăgubirea pentru vătămări corporale și încălcarea unor drepturi, situația financiară a persoanei vătămate nu afectează dreptul la despăgubire sau valoarea despăgubirilor acordate. În cazul prejudiciilor materiale și al prejudiciilor pur financiare, situația financiară a persoanei vătămate poate afecta, în anumite cazuri, dreptul de despăgubire și cuantumul despăgubirilor acordate pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni.

Există alte criterii care ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Despăgubirile acordate de stat pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni au caracter subsidiar față de orice alte despăgubiri la care persoana vătămată poate avea dreptul ca urmare a prejudiciului sau a vătămării corporale cauzate. Aceasta înseamnă că orice altă despăgubire trebuie dedusă din despăgubirea acordată pentru prejudiciile de natură penală. De exemplu, acest lucru se aplică în cazul prejudiciilor care sunt plătite sau considerate a fi datorate și al daunelor din asigurări la care persoana vătămată are dreptul.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Despăgubirea se va calcula în conformitate cu normele prevăzute în Legea privind despăgubirile acordate în cazul prejudiciilor de natură penală (brottsskadelag) și în Legea privind răspunderea delictuală (skadeståndslag). În anumite privințe, dreptul de despăgubire pentru prejudiciile rezultate în urma săvârșirii unei infracțiuni este mai restrâns decât dreptul de despăgubire pentru prejudiciile rezultate în urma unui delict. În principiu, despăgubirea trebuie să constituie o formă de reparare și, în măsura posibilului, trebuie să pună persoana vătămată în aceeași situație financiară pe care ar fi avut-o dacă prejudiciul sau vătămarea corporală nu s-ar fi produs.

Sunt acoperite toate cheltuielile esențiale și rezonabile, precum și eventualele beneficii nerealizate din cauza prejudiciului sau a vătămării corporale. Despăgubirea poate fi acordată până la o anumită limită superioară; a se vedea secțiunea 1.18.

Despăgubirea pentru durere și suferință se plătește conform baremurilor — valoarea obișnuită pe perioada concediilor medicale este de aproximativ 2 500 SEK pe lună (2018), însă poate fi acordată o despăgubire într-un cuantum mai mare, de exemplu în cazul unui tratament care se desfășoară într-o unitate de terapie intensivă. Pentru anumite infracțiuni — atunci când vătămarea corporală a condus la deces (despăgubirea acordată rudelor) și în cazul violului — există, de asemenea, o prezumție de vătămare corporală, ceea ce înseamnă că aceasta nu trebuie dovedită. În aceste cazuri, despăgubirii pentru durere și suferință i se aplică anumite baremuri; Acestea sunt: de 60 000 SEK în caz de omor săvârșit cu intenție; de 30 000 SEK în cazul uciderii din culpă și de 15 000 SEK în caz de viol.

Despăgubirea pentru vătămare corporală permanentă invalidantă se stabilește în conformitate cu baremurile relevante și pe baza unei evaluări medicale a gradului de invaliditate și a vârstei solicitantului.

Despăgubirea pentru desfigurare permanentă se stabilește pe baza baremurilor și în funcție de cât de vizibilă este desfigurarea în cauză, de locul în care aceasta este situată și de vârsta persoanei vătămate.

Despăgubirea pentru încălcarea unui drept se stabilește pe baza împrejurărilor obiective ale infracțiunii și indiferent de experiența subiectivă a persoanei vătămate. În practică, de exemplu, despăgubirile pot fi de:

 • 5 000-20 000 SEK pentru amenințare ilegală;
 • de 5 000-100 000 SEK pentru vătămare corporală,
 • de 100 000 SEK pentru viol și
 • de 100 000-150 000 SEK pentru tentativă de omor.

Din cuantumul total al despăgubirii se aplică ulterior o deducere de bază de 1 500 SEK (2018).

Există o sumă minimă/maximă care poate fi acordată?

Cea mai mică despăgubire care poate fi acordată este de 100 SEK (în urma deducerii de bază).

Valoarea maximă a despăgubirilor ce pot fi acordate pentru vătămările corporale, inclusiv pentru durere și suferință, este de 910 000 SEK (2018). În anumite condiții, se pot acorda despăgubiri sub formă de rentă viageră.

Valoarea maximă a despăgubirii care poate fi acordată pentru prejudiciul material și pentru prejudiciul pur financiar este de 455 000 SEK (2018).

Nu există o limită maximă de despăgubire pentru încălcarea unor drepturi.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? În caz afirmativ, voi primi instrucțiuni cu privire la modalitatea de calculare a acestora sau la alte aspecte?

Da. În ceea ce privește pierderile financiare, precum cheltuielile medicale sau beneficiul nerealizat, persoana vătămată este obligată să precizeze cuantumul sau să trimită dovezi care indică în mod clar cuantumul prejudiciului.

Pentru prejudicii morale (durere și suferință, încălcarea unor drepturi, vătămarea corporală permanentă și despăgubirea pentru copiii care au fost martorii unei infracțiuni) nu este necesar să se specifice nicio sumă.

Despăgubirile pentru prejudiciile suferite pe care le primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privată) vor fi deduse din despăgubirile plătite de autoritate/organism?

Da. Despăgubirea din partea statului pentru prejudiciul rezultat în urma săvârșirii unei infracțiuni se acordă numai în măsura în care prejudiciul nu a fost acoperit de alte tipuri de despăgubire la care persoana vătămată are dreptul.

Pot primi un avans din despăgubire? În caz afirmativ, în ce condiții?

Nu există nicio posibilitate de plată a despăgubirilor în avans.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a împrejurărilor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după ce s-a luat decizia principală?

Da, cu condiția ca acțiunea nu se prescrie, ceea ce se întâmplă de obicei după zece ani de la adoptarea deciziei.

Ce documente justificative trebuie să prezint împreună cu cererea?

În cazul în care solicitantul este reprezentat de un reprezentant legal, trebuie să se prezinte o procură în original. De regulă, cheltuielile trebuie să fie justificate cu facturile în original. De asemenea, în general, este un avantaj dacă solicitantul prezintă documentele menționate mai sus care sunt relevante pentru prejudiciul sau vătămarea corporală în cauză.

În măsura în care documentele necesare nu sunt atașate, autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor va obține documentația necesară pentru evaluarea dreptului de despăgubire și a cuantumului oricărei astfel de despăgubiri. Acest lucru se va realiza în temeiul mandatului conferit autorității de către solicitant în momentul prezentării cererii. În cazul în care autoritatea nu poate să obțină prin mijloace proprii informațiile și documentele necesare, i se va da solicitantului posibilitatea să furnizeze aceste documente.

Există taxe administrative sau alte tipuri de taxe care trebuie plătite în momentul primirii și soluționării cererii?

Nu.

Ce autoritate decide cu privire la cererile de despăgubire (în cauzele naționale)?

Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinirea victimelor infracțiunilor

Unde trebuie să trimit cererea (în cauzele naționale)?

Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor, Căsuța poștală 470, 901 09 Umeå, Suedia.

Vă atragem atenția asupra faptului că cererea trebuie să fie transmisă prin intermediul unui formular special. Formulare sunt disponibile pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutorității suedeze pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor.

Cererea poate fi transmisă și în format electronic dacă solicitantul are un identificator bancar electronic suedez. Cererea poate fi transmisă în acest mod prin intermediul site-ului web Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng.

Trebuie să fiu prezent pe parcursul procedurii și/sau atunci când este soluționată cererea?

Nu.

Cât timp durează (aproximativ) să primesc decizia cu privire la cererea de despăgubire din partea autorității?

Termenul de prelucrare variază în funcție de volumul de muncă curent al autorității. Acest termen poate să varieze în funcție de gradul de complexitate al unui dosar. În prezent, termenul mediu de prelucrare este de aproximativ trei luni (2018).

În cazul în care nu sunt mulțumit de decizia autorității, cum o pot contesta?

Deciziile adoptate de Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor nu pot fi contestate, însă autoritatea poate modifica decizia, la cerere sau din oficiu, dacă au apărut împrejurări noi sau dacă există alte motive pentru acest lucru. Decizia nu poate fi modificată în detrimentul solicitantului.

Solicitantul care nu este mulțumit de decizie poate să adreseze o cerere scrisă autorității în care să solicite reevaluarea dosarului. În cerere ar trebui să se precizeze care este modificarea dorită și care sunt motivele care stau la baza acesteia. Împreună cu cererea trebuie depuse orice eventuale documente suplimentare.

Solicitantul are întotdeauna dreptul de a solicita revizuirea deciziei sale de către tribunalul competent pentru despăgubirile pentru prejudiciile produse ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni (Nämnden för brottsskadeersättning).

De unde obțin formularele și alte informații necesare cu privire la modul în care pot formula o cerere de despăgubire?

Informațiile și formularele de cerere se găsesc pe site-ul web al Linkul se deschide într-o fereastră nouăAutorității suedeze pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor. Informațiile cu privire la despăgubire și modalitatea de formulare a unei cereri sunt disponibile în mai multe limbi, iar formularele de cerere sunt disponibile în limba engleză.

De asemenea, puteți suna la linia de asistență telefonică a Autorității suedeze pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor, la numărul de telefon + 46 90 70 82 00, care este disponibilă între orele 09:00-15:00 în zilele lucrătoare. Linia de asistență telefonică vă poate oferi recomandări în limbile suedeză și engleză.

Există o linie de asistență telefonică sau un site web special la care pot apela?

În plus față de modalitățile de mai sus, informații cu privire la procedura judiciară se pot găsi la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.rattegangsskolan.se/; acestea sunt disponibile și în limba engleză, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.courtintroduction.se/.

Informațiile adaptate pentru copiii care nu au împlinit vârsta de 18 ani se pot găsi la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.jagvillveta.se/. La această adresă puteți găsi informații redactate în mai multe limbi.

Pot obține asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Formularul de cerere este ușor de completat și, dacă întâmpinați probleme, puteți contacta Autoritatea suedeză pentru despăgubirea și sprijinul victimelor infracțiunilor. Se vor acorda despăgubiri pentru cheltuielile aferente reprezentantului legal numai dacă există motive speciale în acest sens.

Există organizații de sprijin al victimelor care mă pot ajuta să solicit despăgubiri?

Centrul local de sprijin al victimelor vă poate oferi asistență cu privire la formularea cererii dumneavoastră. Puteți găsi centrul local de sprijin al victimelor pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al organizației Sprijin pentru victime - Suedia (Brottsofferjouren), sau sunând la numărul de telefon +46 (0)200-21 20 19.

Ultima actualizare: 30/12/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Anglia şi Ţara Galilor

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți cere despăgubiri dacă sunteți victima nevinovată a unei infracțiuni violente sau dacă o persoană apropiată a decedat în urma unei infracțiuni violente. Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnexa B la schemă enumeră faptele care reprezintă o infracțiune violentă și pe cele care nu reprezintă o astfel de infracțiune în scopul schemei. Sunt disponibile despăgubiri și pentru persoanele vătămate în timp ce și-au asumat un risc excepțional și justificat cu scopul de a preveni sau de a opri o infracțiune, inclusiv prinderea unui infractor suspectat.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți cere despăgubiri pentru:

 • vătămări psihice sau fizice;
 • abuz sexual sau fizic;
 • decesul unei persoane apropiate.

Nu toate cererile de despăgubire vor fi soluționate favorabil; trebuie să fiți eligibil(ă) în conformitate cu regulile schemei.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Dacă sunteți o rudă apropiată a unei persoane care decedează ca urmare a vătămărilor pe care le-a suferit, puteți să solicitați acordarea unei indemnizații. Pentru a primi o astfel de plată, trebuie să fiți o „rudă eligibilă” („qualifying relative”), astfel cum este definită de schemă.

O rudă eligibilă este o persoană care, în momentul decesului persoanei cu care este înrudită, era:

 • soțul/soția sau partenerul/partenera declarat(ă) a persoanei decedate, care locuia cu aceasta din urmă în aceeași gospodărie;
 • partenerul/partenera persoanei decedate [cu excepția soțului/soției sau partenerului/partenerei declarat(e)], care a locuit în aceeași gospodărie cu acesta/aceasta, în mod continuu, cel puțin în ultimii doi ani dinaintea datei decesului;
 • o persoană care ar îndeplini condițiile de mai sus, dar care nu locuia cu persoana decedată din cauza bolii sau a infirmității oricăreia dintre ele;
 • soțul/soția sau partenerul/partenera declarat(ă) ori un fost soț/o fostă soție sau un fost partener declarat/o fostă parteneră declarată al/a persoanei decedate, care depindea financiar de aceasta din urmă;
 • un părinte al persoanei decedate sau
 • un copil al persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Puteți cere despăgubiri pentru vătămări psihice dacă ați fost martor(ă) și prezent(ă) la incidentul în care o persoană apropiată a suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente. De asemenea, puteți cere despăgubiri dacă ați fost implicat(ă) în perioada imediat următoare unui incident în care o persoană apropiată a suferit vătămări.

Dacă cereți acordarea unei indemnizații pentru că ați fost martor(ă) la perioada imediat următoare vătămării unei persoane apropiate sau pentru că v-ați implicat în acea perioadă, trebuie să fi suferit, ca rezultat, o vătămare psihică. Veți avea nevoie de dovezi medicale de la un psihiatru sau un psiholog clinician care să confirme acest lucru.

Rudele care ar putea fi eligibile sunt enumerate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Veți putea beneficia de o plată prin intermediul acestei scheme de despăgubire numai dacă îndepliniți una dintre cerințele de reședință, cetățenie sau de alt tip de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăparagraful 10. Acest lucru înseamnă că, la data incidentului, trebuie să vă fi avut reședința obișnuită în Regatul Unit sau trebuie să fi îndeplinit una dintre condițiile de la paragraful 11 sau 13 al schemei.

Veți putea cere despăgubiri și dacă sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE), al Spațiului Economic European (SEE) sau al Consiliului Convenției europene privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente. Victimelor potențiale ale traficului de ființe umane și persoanelor care au depus cereri de azil li se aplică dispoziții speciale. Toate criteriile sunt descrise la Linkul se deschide într-o fereastră nouăparagraful 10 al schemei.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Despăgubirea poate fi plătită în cadrul schemei pentru incidentele care se produc în Marea Britanie (Scoția, Anglia și Țara Galilor).

Dacă sunteți rezident(ă) a Regatului Unit (UK) și ați suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente în altă țară care face parte din Uniunea Europeană (UE), vă putem ajuta să solicitați despăgubiri de la țara respectivă. Vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru UE prin telefon la numărul 0300 003 3061 sau prin e-mail la Linkul se deschide într-o fereastră nouăeucat@cica.gsi.gov.uk

Dacă ați fost prejudiciat(ă) în afara UE, puteți cere despăgubiri în cadrul unei scheme similare gestionate de țara în cauză. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Ministerul Afacerilor Externe și al Commonwealth‑ului (Foreign and Commonwealth Office). Puteți găsi detalii la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Da. Dacă infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri nu a fost raportată poliției, nu putem efectua nicio plată. Potrivit cerinței schemei, toate incidentele pentru care se solicită despăgubiri trebuie să fi fost raportate poliției.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu. Nu este necesar să așteptați rezultatul unei anchete a poliției sau al unui proces penal înainte de a solicita despăgubiri.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Schema este concepută ca opțiune de ultimă instanță. Atunci când aveți oportunitatea de a solicita despăgubiri în altă parte, ar trebui să faceți acest lucru. Ne așteptăm să luați toate măsurile rezonabile pentru a obține orice beneficii de asistență socială, plăți de asigurări, daune-interese sau despăgubiri la care puteți fi îndreptățit(ă) ca urmare a vătămărilor pe care le-ați suferit.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți continua să fiți eligibil(ă) pentru a primi despăgubiri în cadrul schemei chiar dacă agresorul dumneavoastră nu este cunoscut sau nu a fost condamnat. Ne așteptăm ca dumneavoastră să fi cooperat pe deplin în cadrul oricărei anchete a poliției. Deciziile în cadrul schemei sunt luate cântărind probabilitățile (balance of probabilities).

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Trebuie să depuneți o cerere de despăgubire de îndată ce puteți face acest lucru. Dacă erați adult(ă) la momentul incidentului, trebuie să solicitați despăgubiri nu mai târziu de doi ani de la producerea acestuia. Putem prelungi acest termen limită numai dacă:

 • o cerere nu a putut fi depusă mai devreme din motive excepționale; și
 • dovezile furnizate în sprijinul cererii de despăgubire arată că despăgubirea poate fi stabilită fără alte investigații extinse realizate de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubire.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare): nu, costurile medicale imediate nu sunt acoperite;
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă din prejudiciu (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.): pentru aceste costuri se pot efectua plăți în funcție de circumstanțe. Ne puteți cere să despăgubim aceste cheltuieli speciale numai dacă prejudiciile pe care le-ați suferit înseamnă că nu ați putut munci sau că v-ați aflat în incapacitate într-o măsură similară timp de peste 28 de săptămâni;
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent): da;
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau reducerea mijloacelor de întreținere etc.): numai atunci când nu aveți deloc capacitate de muncă sau aveți capacitate de muncă limitată ca rezultat direct al prejudiciului penal pe o perioadă de cel puțin 28 de săptămâni;
  • pierderea unei oportunități: da, cu condiția îndeplinirii criteriilor noastre de eligibilitate.
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxe judiciareși chetuieli de judecată: nu;
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate: nu;
  • altele: consultați schema pentru normele noastre de eligibilitate.

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei: da, cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare: da;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare): nu;
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități: da, în cazul în care victima a decedat și cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat: puteți cere despăgubiri pentru vătămări psihice dacă ați fost martor(ă) și prezent(ă) la incidentul în care o persoană apropiată a suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente. De asemenea, puteți cere despăgubiri dacă ați fost implicat(ă) în perioada imediat următoare unui incident în care o persoană apropiată a fost prejudiciată. Dacă cereți acordarea unei indemnizații pentru că ați fost martor(ă) la perioada imediat următoare vătămării unei persoane apropiate sau pentru că v-ați implicat într-o astfel de perioadă, trebuie să fi suferit o vătămare psihică în urma acestei situații. Veți avea nevoie de dovezi medicale de la un psihiatru sau un psiholog clinician care să confirme acest lucru.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Ori de câte ori este posibil, soluționăm cererile de despăgubire prin oferirea unei singure plăți forfetare.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora ?

Solicitarea dumneavoastră poate fi afectată dacă:

 • nu cooperați pe deplin cu poliția și cu sistemul de justiție penală;
 • aveți o condamnare neexecutată care a atras o pedeapsă cu închisoarea sau muncă în folosul comunității;
 • conduita dumneavoastră a contribuit la producerea incidentului;
 • caracterul dumneavoastră, astfel cum este demonstrat de condamnările dumneavoastră sau de alte dovezi, face ca acordarea de despăgubiri să fie inadecvată sau nu cooperați pe deplin cu CICA.

În ce mod ar putea situația mea financiară să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Schema nu a fost testată din perspectiva criteriului stării materiale (means test).

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu putem plăti despăgubiri în următoarele circumstanțe:

 • ați suferit un prejudiciu înainte de 1 august 1964;
 • prejudiciul a survenit în afara Marii Britanii;
 • ați solicitat deja o despăgubire de la CICA pentru același prejudiciu care a fost rezultatul aceluiași incident;
 • agresorul ar putea beneficia de o despăgubire;
 • prejudiciul a survenit înainte de 1 octombrie 1979, iar dumneavoastră și agresorul locuiați împreună ca membri ai aceleiași familii.

Despăgubirile vor fi refuzate sau micșorate și în cazul în care ați primit despăgubiri pentru același prejudiciu de la anumite surse diferite, inclusiv daune-interese ca urmare a unei hotărâri pronunțate de instanțe civile.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Regulile schemei și valoarea plăților acordate sunt stabilite de parlament și sunt calculate în raport cu un tarif al prejudiciilor. Mărimea despăgubirilor acordate variază pentru a reflecta gravitatea prejudiciului.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Cuantumul minim care poate fi acordat este de 1 000 £, iar cel maxim este de 500 000 £.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Noi vom calcula orice cuantum plătibil.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Vom micșora depăgubirile acordate dacă ați primit o plată sau aveți dreptul la o plată pentru același prejudiciu ca urmare:

 • a oricărei alte despăgubiri acordate sau a oricărei alte plăți similare pentru daune penale;
 • a unui ordin pentru acordarea de despăgubiri emis de o instanță civilă;
 • a soluționării unei cereri pentru acordarea de daune-interese sau
 • a oricărui ordin de despăgubire sau a oricărei oferte de despăgubire emis(e) în timpul unor proceduri penale.

În cazul în care s-au despăgubit cheltuieli speciale, vom micșora plata de care beneficiați pentru a ține seama de beneficiile de securitate socială plătite pentru același prejudiciu și de asigurarea plătită, indiferent cine a plătit prima, dacă solicitați, de exemplu, realizarea de adaptări ale domiciliului dumneavoastră sau îngrijire personală.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

În cazul în care am decis că sunteți eligibil(ă) pentru primirea unei plăți, însă nu putem lua o decizie definitivă, putem eventual se efectuăm o plată intermediară. Faptul că nu putem lua o decizie definitivă este, probabil, urmarea faptului că trebuie să așteptăm până înțelegem impactul pe termen lung al prejudiciului care v-a fost adus.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Putem redeschide un caz de acordare de despăgubiri după efectuarea unei plăți definitive dacă:

 • o persoană care a acceptat despăgubiri decedează ulterior ca urmare a prejudiciului penal care a condus la acordarea despăgubirilor sau
 • a existat o schimbare atât de semnificativă în starea medicală a solicitantului încât acceptarea soluției inițiale ar însemna o nedreptate față de solicitant.

În mod normal, vom redeschide un caz numai în termen de doi ani de la decizia definitivă. Dacă ne solicitați să redeschidem un caz după doi ani de la pronunțarea deciziei noastre, vom analiza posibilitatea redeschiderii sale numai dacă puteți să ne furnizați suficiente dovezi pentru a lua o decizie fără necesitatea de a efectua o anchetă suplimentară extinsă.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

Informațiile de care avem nevoie de la dumneavoastră vor depinde de tipul de cerere pe care o depuneți. Procesul de depunere a cererii va indica informațiile care sunt necesare la acel moment. De asemenea, dacă avem nevoie de orice altă informație vă vom contacta prin corespondență.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Depunerea unei cereri de despăgubire este gratuită. După caz, vă vom cere să ne furnizați dovezi medicale. Dacă obținerea dovezilor medicale implică un cost, este posibil să fie necesar să îl acoperiți dumneavoastră. Costul obținerii dovezilor medicale va varia, dar se estimează că nu veți plăti în total mai mult de 50 £.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority).

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Telefon: Regatul Unit: +44 (0)300 003 3601; (din afara Regatului Unit): +44 (0)203 684 2517

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk/

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu, vom ține legătura cu dumneavoastră prin corespondență.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata necesară pentru a evalua solicitarea dumneavoastră va varia în funcție de gradul de dificultate. De exemplu, solicitările care implică pierderea de venituri vor dura mai mult decât cele care implică numai o plată de calculat pe baza tarifului prejudiciilor. CICA nu va finaliza solicitarea dumneavoastră decât după ce confirmați faptul că v-ați recuperat, în măsura în care este posibil, de pe urma prejudiciilor suferite. Obiectivul nostru este să soluționăm cazurile simple în termen de 12 luni de la primire.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți de acord cu decizia inițială și doriți să o revizuim, trebuie să ne trimiteți cererea dumneavoastră scrisă de reexaminare în termen de 56 de zile de la data deciziei inițiale. Este necesar să atașați orice dovadă suplimentară pe care doriți să o luăm în considerare în sprijinul cererii dumneavoastră.

După ce primim cererea dumneavoastră de reexaminare împreună cu toate informațiile justificative, aceasta va fi analizată de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubiri diferit de cel care a luat decizia inițială. Decizia luată în urma reexaminării poate fi mai mult sau mai puțin favorabilă decât decizia inițială sau decizia inițială poate rămâne neschimbată.

Dacă nu sunteți de acord cu o decizie luată în urma reexaminării, puteți face recurs la tribunalul de primă instanță (First-tier Tribunal) (compensarea daunelor penale) în conformitate cu regulile de procedură ale tribunalului. Puteți găsi aceste reguli pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul web al tribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal).

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ului web, care conține, de asemenea, informații utile cu privire la schemă.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Legătura către site-ul nostru web este indicată mai sus, iar consultanții Centrului nostru de asistență clienți (Customer Service Centre) vă pot ajuta dacă sunați la numărul de telefon +44(0)300 003 3601. Vă rugăm să țineți seama de faptul că discuțiile cu consultanții centrului de asistență vor fi purtate în limba engleză.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Pentru a solicita o despăgubire nu aveți nevoie de un reprezentant plătit, precum un avocat sau o societate de gestionare a cererilor. Dacă alegeți un reprezentant plătit, nu putem acoperi costul respectiv și va fi necesar să îl plătiți dumneavoastră.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Pentru asistență privind cererea dumneavoastră, puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de informații pentru victime (Victims Information Service).

Ultima actualizare: 16/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Irlanda de Nord

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Schema de compensare pentru daune penale din Irlanda de Nord este concepută pentru a despăgubi victimele nevinovate ale unei infracțiuni violente săvârșite în Irlanda de Nord. Schema pentru distrugere este concepută pentru a compensa daunele materiale.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Putem acorda despăgubiri pentru o vătămare psihică sau fizică cauzată de o infracțiune violentă și pentru un viol sau un atac fizic.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Da, putem depăgubi o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni violente.

O rudă eligibilă este soțul/soția sau partenerul declarat/partenera declarată a persoanei decedate, un părinte al persoanei decedate sau un copil al acesteia.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Da, o rudă a victimei unei infracțiuni poate primi despăgubiri pentru vătămare psihică dacă victima a supraviețuit unei infracțiuni violente.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Da, despăgubirea este deschisă tuturor naționalităților.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Putem analiza numai cererile de acordare de despăgubiri depuse în Irlanda de Nord.

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Schema impune ca toți solicitanții să raporteze fără întârziere infracțiunea la poliție, de îndată ce pot face acest lucru în mod rezonabil.

Trebuie să aștept rezultatele cercetărilor efectuate de poliție sau ale procedurii penale înainte să pot solicita despăgubiri?

Nu, însă o cerere ar trebui să fie depusă în termen de doi ani de la data incidentului.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Nu.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Da, puteți primi despăgubiri chiar dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat. Totuși, solicitantul trebuie să raporteze poliției toate circumstanțele relevante ale infracțiunii și trebuie să coopereze în cadrul anchetelor.

Există o limită de timp în care trebuie să solicit despăgubiri?

Cererea ar trebui să fie depusă în termen de doi ani de la data incidentului.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare);
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă din vătămări (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.);
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
 • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de a-și câștiga existența sau diminuarea mijloacelor de întreținere etc.);
 • pierderea unei oportunități;
 • cheltuielile legate de procedura judiciară aferentă incidentului care a provocat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare, cheltuielile de judecată)
 • despăgubirile pentru bunurile personale furate sau deteriorate;
 • altele.

Serviciile de acordare a despăgubirilor (Compensation Services) vor avea în vedere acordarea de despăgubiri pentru pierderi materiale sau deteriorarea bunurilor materiale ori pentru costuri ale echipamentelor asociate cu tratamentul în urma vătămării, costuri de îngrijire, echipamente speciale, adaptări ale locuinței solicitantului, taxe solicitate de instanța de protecție (Court of Protection), costuri aferente administrării afacerilor solicitantului ca urmare a lipsei capacității psihice. Pierderea de venituri sau a capacității de a câștiga venituri.

– prejudiciul psihologic (moral):

Vătămare psihică.

 • durerea și suferința victimei

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare);
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități;

Serviciile de acordare a despăgubirilor vor plăti cheltuieli de înmormântare rezonabile. O rudă eligibilă poate primi un ajutor de deces.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor îndreptățite/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat

O rudă eligibilă poate primi despăgubiri pentru boli psihice.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Despăgubirea este în mod normal plătită printr-o plată unică.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

O despăgubire poate fi micșorată sau este posibil să nu se acorde nicio despăgubire dacă conduita solicitantului a contribuit la producerea incidentului, dacă solicitantul are un cazier judiciar cu condamnări neexecutate și dacă acesta nu cooperează cu poliția sau cu serviciile de acordare a despăgubirilor.

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Aceasta nu va avea niciun efect.

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Despăgubirea ar putea fi afectată dacă agresorul ar putea beneficia de o indemnizație.

Cum va fi calculată despăgubirea?

Despăgubirea este calculată în conformitate cu tariful prejudiciilor, care face parte din schemă.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Cuantumul minim care poate fi acordat pentru prejudicii este de 1 000 £, iar cel maxim este de 250 000 £. Nu există un plafon aplicat cuantumului maxim al despăgubirii care poate fi acordată.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Nu, nu este necesar ca solicitantul să specifice cuantumul, ci să ne spună care sunt prejudiciile pe care le-a suferit.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Asigurarea privată nu afectează cuantumul despăgubirii plătite. Totuși, despăgubirile acordate de o instanță și depăgubirile civile vor fi deduse din orice despăgubire acordată.

Pot obține un avans din despăgubire? Dacă da, în ce condiții?

Se poate plăti o despăgubire intermediară cât timp nu există probleme privind răspunderea.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Da, un caz poate fi redeschis dacă schimbarea stării medicale a victimei a fost atât de semnificativă încât, dacă evaluarea inițială ar fi păstrată, s-ar crea o nedreptate.

Ce documente justificative trebuie să atașez în sprijinul cererii mele?

Un formular de cerere completat. Serviciile de acordare a despăgubirilor vor cere solicitantului orice alte informații suplimentare care sunt necesare, de exemplu, detalii privind locul de muncă și veniturile.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Nu există taxe sau onorarii.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Schema de compensare a daunelor penale din Irlanda de Nord (Northern Ireland Criminal Injuries Compensation Scheme).

Către ce instituție trimit cererea (în cazurile naționale)?

Compensation Services, 6th Floor, Millennium House, 25 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7AQ.

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata medie pentru pronunțarea primei decizii este de 11 luni, iar pentru o decizie de reexaminare este de 6 luni.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Un solicitant are dreptul la reexaminare și la recurs.

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

De pe Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ul nostru web.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special la care pot apela?

Adresa site-ului nostru web este: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.nidirect.gov.uk/index/do-it-online/crime-justice-and-the-law-online/make-a-claim-in-cases-of-criminal-damage.htm

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Asistența juridică nu este disponibilă în cadrul schemei de compensare a daunelor penale. Puteți numi un avocat care să vă acorde asistență la depunerea unei cereri de despăgubire pentru daune penale.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Organizația Linkul se deschide într-o fereastră nouăVictim Support NI poate acorda asistență unui solicitant în procesul de despăgubire.

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară - Scoţia

Pentru ce tip de infracțiune pot obține despăgubiri?

Puteți cere despăgubiri dacă sunteți victima nevinovată a unei infracțiuni violente sau dacă o persoană apropiată a decedat ca urmare a unei infracțiuni violente. Linkul se deschide într-o fereastră nouăAnexa B la schemă enumeră faptele care reprezintă o infracțiune violentă și pe cele care nu reprezintă o astfel de infracțiune în scopul schemei. Sunt disponibile despăgubiri și pentru persoanele vătămate în timp ce și-au asumat un risc excepțional și justificat cu scopul de a preveni sau de a opri o infracțiune, inclusiv prinderea unui infractor suspectat.

Pentru ce tip de prejudiciu pot obține despăgubiri?

Puteți cere despăgubiri pentru:

 • vătămări psihice sau fizice;
 • abuz sexual sau fizic;
 • decesul unei persoane apropiate.

Nu toate cererile de despăgubire vor fi soluționate favorabil; trebuie să fiți eligibil(ă) în conformitate cu regulile prevăzute de schemă.

Pot obține despăgubiri dacă sunt o rudă sau o persoană aflată în întreținerea unei victime care a decedat ca urmare a unei infracțiuni? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri?

Dacă sunteți o rudă apropiată a unei persoane care a decedat ca urmare a vătămărilor pe care le-a suferit, puteți să solicitați o indemnizați. Pentru a putea primi o astfel de plată, trebuie să fiți o „rudă eligibilă” („qualifying relative”), astfel cum este definită de schemă.

O rudă eligibilă este o persoană care, în momentul decesului persoanei cu care este înrudită, era:

 • soțul/soția sau partenerul/partenera declarat(ă) a(l) persoanei decedate, care locuia cu aceasta din urmă în aceeași gospodărie;
 • partenerul/partenera persoanei decedate [cu excepția soțului/soției sau a partenerului/partenerei declarat(e)], care a locuit în aceeași gospodărie în mod continuu cel puțin în ultimii doi ani dinaintea datei decesului;
 • o persoană care ar îndeplini condițiile de mai sus, dar care nu locuia cu persoana decedată din cauza bolii sau a infirmității oricăreia dintre ele;
 • soțul/soția sau partenerul/partenera declarat(ă) ori un fost soț/o fostă soție sau un fost partener declarat/o fostă parteneră declarată al/a persoanei decedate, care depindea financiar de aceasta din urmă;
 • un părinte al persoanei decedate sau
 • un copil al persoanei decedate.

Pot obține despăgubiri dacă sunt rudă sau persoană aflată în întreținerea unei victime care a supraviețuit? Ce rude sau persoane aflate în întreținere pot obține despăgubiri în acest caz?

Puteți fi eligibil(ă) pentru a depune o cerere de indemnizații pentru vătămări psihice dacă ați fost martor(ă) și prezent(ă) la incidentul în care o persoană apropiată a suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente. De asemenea, puteți fi eligibil(ă) dacă ați fost implicat(ă) în perioada imediat următoare unui incident în care o persoană apropiată a suferit vătămări.

Dacă solicitați acordarea unei indemnizații pentru că ați fost martor(ă) la perioada imediat următoare vătămării unei persoane apropiate sau pentru că v-ați implicat într-o astfel de perioadă, trebuie să fi suferit o vătămare psihică ca urmare a acestei situații. Veți avea nevoie de dovezi medicale de la un psihiatru sau de la un psiholog clinician care să confirme acest lucru.

Rudele care ar putea fi eligibile sunt enumerate mai sus.

Pot obține despăgubiri dacă nu sunt cetățean al unei țări a UE?

Veți fi eligibil(ă) pentru a beneficia de o plată prin intermediul acestei scheme de despăgubire numai dacă îndepliniți una dintre cerințele de reședință, cetățenie sau de alt tip de la Linkul se deschide într-o fereastră nouăparagraful10. Acest lucru înseamnă că, la data incidentului, trebuie să vă fi avut reședința obișnuită în Regatul Unit sau să fi îndeplinit una dintre condițiile de la paragraful 11 sau 13 din schemă.

De asemenea, veți fi eligibil(ă) pentru a obține despăgubiri dacă sunteți cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene (UE), al Spațiului Economic European (SEE) sau al Consiliului Convenției europene privind despăgubirea victimelor infracțiunilor violente. Victimelor potențiale ale traficului de ființe umane și persoanelor care au depus cereri de azil li se aplică dispoziții speciale.

Toate criteriile sunt descrise la Linkul se deschide într-o fereastră nouăparagraful 10 din schemă.

Pot solicita despăgubiri din partea acestei țări dacă locuiesc aici sau provin de aici (aceasta este țara mea de reședință sau de cetățenie) chiar dacă infracțiunea a fost săvârșită într-o altă țară a UE? Pot să fac acest lucru în loc să solicit despăgubiri în țara în care a avut loc infracțiunea? Dacă da, în ce condiții?

Despăgubirea poate fi plătită în cadrul schemei pentru incidentele care se produc în Marea Britanie (Scoția, Anglia și Țara Galilor).

Dacă sunteți rezident(ă) a(l) Regatului Unit (UK) și ați fost vătămat(ă) ca urmare a unei infracțiuni violente în altă țară care face parte din Uniunea Europeană (UE), vă putem ajuta să solicitați despăgubiri de la țara respectivă. Vă rugăm să contactați echipa de asistență pentru UE prin telefon la numărul 0300 003 3061 sau prin e-mail la Linkul se deschide într-o fereastră nouăeucat@cica.gov.uk

Dacă ați fost vătămat(ă) în afara UE, puteți cere despăgubiri în cadrul unei scheme similare gestionate de țara în cauză. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați Ministerul Afacerilor Externe și al Commonwealth‑ului (Foreign and Commonwealth Office). Puteți găsi detalii la Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk

Pentru a putea solicita despăgubiri, trebuie să fi denunțat mai întâi infracțiunea la poliție?

Da. Dacă infracțiunea pentru care solicitați despăgubiri nu a fost raportată poliției, nu putem efectua nicio plată. Potrivit cerinței schemei, toate incidentele pentru care se solicită despăgubiri trebuie să fi fost raportate poliției.

Trebuie să aștept rezultatul anchetelor poliției sau al procesului penal înainte de a putea solicita despăgubiri?

Nu. Nu este necesar să așteptați rezultatul unei anchete a poliției sau al unui proces penal înainte de a solicita despăgubiri.

Trebuie să solicit mai întâi despăgubiri de la autorul infracțiunii – dacă acesta a fost identificat?

Schema este concepută ca opțiune de ultimă instanță. Atunci când aveți oportunitatea de a solicita despăgubiri în altă parte, ar trebui să faceți acest lucru. Ne așteptăm să luați toate măsurile rezonabile pentru a obține beneficii de asistență socială, plăți de asigurări, daune-interese sau despăgubiri la care puteți fi îndreptățit(ă) ca urmare a vătămărilor pe care le-ați suferit.

Dacă autorul infracțiunii nu a fost identificat sau condamnat, mai pot primi despăgubiri? Dacă da, ce dovezi trebuie să prezint pentru a-mi susține cererea de despăgubire?

Puteți continua să fiți eligibil(ă) pentru a primi despăgubiri în cadrul schemei chiar dacă agresorul dumneavoastră nu este cunoscut sau nu a fost condamnat. Ne așteptăm ca dumneavoastră să fi cooperat pe deplin cu orice anchetă a poliției. Deciziile în cadrul schemei sunt luate cântărind probabilitățile (balance of probabilities).

Există un termen în care trebuie să solicit despăgubiri?

Trebuie să depuneți o cerere de îndată ce puteți face acest lucru. Dacă erați adult(ă) la momentul incidentului, trebuie, în mod normal, să solicitați despăgubiri nu mai târziu de doi ani de la producerea acestuia. Putem prelungi acest termen numai dacă:

 • o cerere nu a putut fi depusă mai devreme ca urmare a unor circumstanțe excepționale; și
 • dovezile furnizate în sprijinul cererii arată că despăgubirea poate fi stabilită fără alte investigații extinse realizate de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubire.

Ce pierderi și cheltuieli sunt acoperite de despăgubire?

(a) pentru victima infracțiunii:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile medicale aferente vătămării (tratament medical – în ambulatoriu și spitalizare, recuperare): nu, costurile medicale imediate nu sunt acoperite în cadrul schemei;
 • nevoile sau costurile suplimentare care rezultă în urma vătămării (și anume îngrijire și asistență, tratament temporar și permanent, fizioterapie prelungită, adaptarea domiciliului, ajutoare speciale etc.): pentru aceste costuri se pot efectua plăți în funcție de circumstanțe. Ne puteți cere să ținem seama de aceste cheltuieli speciale numai dacă prejudiciile pe care le-ați suferit înseamnă că nu ați putut munci sau că v-ați aflat în incapacitate într-o măsură similară timp de peste 28 de săptămâni;
 • vătămările permanente (de exemplu, invaliditate și alt handicap permanent);
  • pierderea de venituri în cursul tratamentului medical și ulterior acestuia (inclusiv pierderea de venituri și pierderea capacității de câștigare a existenței sau reducerea mijloacelor de întreținere etc.): numai atunci când nu aveți deloc capacitate de muncă sau aveți capacitate de muncă limitată ca rezultat direct al daunei penale pe o perioadă mai mare de 28 de săptămâni;
  • pierderea unei oportunități: da, cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.
  • cheltuielile legate de procedura judiciară referitoare la incidentul care a cauzat prejudiciul, cum ar fi taxele judiciare și cheltuielile de judecată: nu;
  • despăgubiri pentru bunurile personale furate sau deteriorate: nu;
  • altele: pentru a afla normele noastre de eligibilitate, consultați schema.

– prejudiciul psihologic (moral):

 • durerea și suferința victimei: da, cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.

(b) pentru persoanele care au dreptul să primească despăgubiri sau pentru rudele victimei:

– prejudiciul material (care nu este de natură psihologică):

 • costurile de înmormântare: da;
 • costurile medicale (de exemplu, terapie pentru un membru de familie, tratament în ambulatoriu și spitalizare, reabilitare): nu;
 • pierderea mijloacelor de întreținere sau a unei oportunități: da, în cazul în care victima a decedat și cu condiția îndeplinirii normelor noastre de eligibilitate.

– prejudiciul psihologic:

 • durerea și suferința rudelor sau a persoanelor autorizate/despăgubiri pentru urmași dacă victima a decedat: puteți fi eligibil(ă) pentru a depune o cerere pentru vătămări psihice dacă ați fost martor(ă) și prezent(ă) la incidentul în care o persoană apropiată a suferit vătămări ca urmare a unei infracțiuni violente. De asemenea, puteți fi eligibil(ă) dacă ați fost implicat(ă) în perioada imediat următoare unui incident în care o persoană apropiată a suferit vătămări. Dacă cereți primirea unei plăți pentru că ați fost martor(ă) la perioada imediat următoare vătămării unei persoane apropiate sau pentru că ați fost implicat(ă) în acea perioadă, trebuie să fi suferit o vătămare psihică în urma acestei situații. Veți avea nevoie de dovezi medicale de la un psihiatru sau de la un psiholog clinician care să confirme acest lucru.

Despăgubirea se plătește printr-o plată unică sau în rate lunare?

Ori de câte ori este posibil, soluționăm cererile prin oferirea unei singure plăți forfetare.

În ce mod comportamentul meu în legătură cu infracțiunea, cazierul meu judiciar sau lipsa cooperării în cursul procedurii de acordare de despăgubiri ar putea să afecteze posibilitatea de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Solicitarea dumneavoastră poate fi afectată dacă:

 • nu cooperați pe deplin cu poliția și cu sistemul de justiție penală;
 • dacă aveți o condamnare neexecutată care a atras o pedeapsă cu închisoarea sau muncă în folosul comunității;
 • conduita dumneavoastră a contribuit la producerea incidentului;
 • caracterul dumneavoastră, astfel cum este demonstrat de condamnările dumneavoastră sau de alte dovezi, face ca acordarea de despăgubiri să fie inadecvată sau
 • nu cooperați pe deplin cu Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority) (CICA).

În ce mod ar putea situația mea financiară să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Schema nu a fost testată din perspectiva criteriului stării materiale (means test).

Există alte criterii care ar putea să îmi afecteze șansa de a primi despăgubiri și/sau cuantumul acestora?

Nu putem plăti despăgubiri în următoarele circumstanțe:

 • ați suferit un prejudiciu înainte de 1 august 1964;
 • prejudiciul a survenit în afara Marii Britanii;
 • ați solicitat deja o despăgubire de la CICA pentru același prejudiciu care a fost rezultatul aceluiași incident;
 • agresorul ar putea beneficia de o despăgubire;
 • prejudiciul a survenit înainte de 1 octombrie 1979, iar dumneavoastră și agresorul locuiați împreună ca membri ai aceleiași familii.

Despăgubirile vor fi refuzate sau micșorate și în cazul în care ați primit despăgubiri pentru același prejudiciu de la anumite surse diferite, inclusiv daune-interese ca urmare a unei hotărâri pronunțate de instanțe civile.

Cum se vor calcula despăgubirile?

Normele schemei și valoarea plăților acordate sunt stabilite de parlament și sunt calculate în raport cu un tarif al prejudiciilor. Mărimea despăgubirilor acordate variază pentru a reflecta gravitatea prejudiciului.

Există un cuantum minim/maxim care poate fi acordat?

Cuantumul minim care poate fi acordat este de 1 000 £, iar cel maxim este de 500 000 £.

Trebuie să specific cuantumul despăgubirii în formularul de cerere? Dacă da, voi primi instrucțiuni referitoare la modul de calcul sau la alte aspecte?

Noi vom calcula orice cuantum plătibil.

O eventuală despăgubire pe care o primesc din alte surse (de exemplu, de la angajator sau de la un sistem de asigurare privat) pentru prejudiciile pe care le-am suferit va fi dedusă din despăgubirea plătită de autoritate/organism?

Vom micșora depăgubirile acordate dacă ați primit o plată sau aveți dreptul la o plată pentru același prejudiciu ca urmare:

 • a oricărei alte despăgubiri acordate sau a oricărei alte plăți similare pentru daune penale;
 • a unui ordin pentru acordarea de daune-interese emis de o instanță civilă;
 • a soluționării unei cereri pentru acordarea de daune-interese sau
 • a oricărui ordin de despăgubire sau a oricărei oferte de despăgubire emis(e) în timpul unor proceduri penale.

În cazul în care s-au despăgubit cheltuieli speciale, vom micșora plata de care beneficiați pentru a ține seama de beneficiile de securitate socială plătite pentru același prejudiciu și de asigurarea plătită, indiferent de cine a plătit prima, dacă solicitați, de exemplu, realizarea de adaptări ale domiciliului dumneavoastră sau îngrijire personală.

Pot primi un avans din despăgubiri? Dacă da, în ce condiții?

În cazul în care am decis că sunteți eligibil(ă) pentru primirea unei plăți, însă nu putem lua o decizie definitivă, putem eventual se efectuăm o plată intermediară. Faptul că nu putem lua o decizie definitivă este, probabil, urmarea faptului că trebuie să așteptăm până înțelegem impactul pe termen lung al prejudiciului care v-a fost adus.

Pot obține despăgubiri complementare sau suplimentare (de exemplu, ca urmare a unei modificări a circumstanțelor sau a înrăutățirii stării mele de sănătate etc.) după pronunțarea deciziei principale?

Putem analiza posibilitatea redeschiderii unui caz de acordare de despăgubiri după efectuarea unei plăți definitive dacă:

 • o persoană care a acceptat despăgubiri decedează ulterior ca urmare a daunei penale care a condus la acordarea despăgubirilor sau
 • a existat o schimbare atât de semnificativă în starea medicală a solicitantului încât acceptarea soluției inițiale ar însemna o nedreptate față de solicitant.

În mod normal, vom redeschide un caz numai în termen de doi ani de la decizia definitivă. Dacă ne solicitați să redeschidem un caz după mai mult de doi ani de la pronunțarea deciziei noastre, vom analiza această posibilitate numai dacă puteți să ne furnizați suficiente dovezi pentru a lua o decizie fără necesitatea de a efectua o anchetă suplimentară extinsă.

Ce documente justificative trebuie să depun împreună cu cererea?

Informațiile de care avem nevoie de la dumneavoastră vor depinde de tipul de cerere pe care o depuneți. Procesul de depunere a cererii va indica informațiile care sunt necesare la acel moment. De asemenea, dacă avem nevoie de orice altă informație vă vom contacta prin corespondență.

Există taxe administrative sau de altă natură care trebuie plătite pentru primirea și prelucrarea cererii?

Depunerea unei cereri de despăgubire este gratuită. După caz, vă vom cere să ne furnizați dovezi medicale. Dacă obținerea dovezilor medicale implică un cost, este posibil să fie necesar să îl acoperiți dumneavoastră. Costul obținerii dovezilor medicale va varia, dar se estimează că nu veți plăti în total mai mult de 50 £.

Ce autoritate soluționează cererile de despăgubire (în cazurile naționale)?

Autoritatea de compensare a daunelor penale (Criminal Injuries Compensation Authority).

Unde trebuie să trimit cererea (în cazurile naționale)?

Criminal Injuries Compensation Authority (CICA)
Alexander Bain House
Atlantic Quay
15 York Street
Glasgow
G2 8JQ

Tel.: (Regatul Unit) +44 (0)300 003 3601;
(din afara Regatului Unit): +44(0)203 684 2517

Site web: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gov.uk

Trebuie să fiu prezent(ă) pe parcursul procedurii și/sau atunci când se soluționează cererea?

Nu, vom ține legătura cu dumneavoastră prin corespondență.

Cât durează (cu aproximație) soluționarea de către autoritatea competentă a unei cereri pentru acordarea de despăgubiri?

Durata necesară pentru a evalua cererea dumneavoastră va varia în funcție de nivelul de dificultate. De exemplu, cererile care implică pierderea de venituri vor dura mai mult decât cele care implică numai o plată de calculat pe baza tarifului prejudiciilor. CICA nu va finaliza solicitarea dumneavoastră decât după ce confirmați faptul că v-ați recuperat, în măsura în care este posibil, de pe urma vătămărilor suferite. Obiectivul nostru este să soluționăm cazurile simple în termen de 12 luni de la primire.

Dacă nu sunt mulțumit(ă) de decizia autorității, cum o pot contesta?

Dacă nu sunteți de acord cu decizia inițială și doriți să o revizuim, trebuie să ne trimiteți cererea dumneavoastră scrisă de reexaminare în termen de 56 de zile de la data deciziei inițiale. Este necesar să atașați orice dovadă suplimentară pe care doriți să o luăm în considerare în sprijinul cererii dumneavoastră.

După ce primim cererea dumneavoastră de reexaminare împreună cu toate informațiile justificative, aceasta va fi analizată de un responsabil cu soluționarea cererilor de despăgubiri diferit de cel care a luat decizia inițială. Decizia luată în urma reexaminării poate fi mai mult sau mai puțin favorabilă decât decizia inițială sau decizia inițială poate rămâne neschimbată.

Dacă nu sunteți de acord cu o decizie luată în urma reexaminării, puteți face recurs la tribunalul de primă instanță (First-tier Tribunal) (compensarea daunelor penale) în conformitate cu regulile de procedură ale tribunalului. Puteți găsi aceste reguli pe site-ul web al tribunalului de primă instanță (First-tier Tribunal).

De unde obțin formularele necesare și alte informații cu privire la procedura de urmat pentru solicitarea de despăgubiri?

Puteți solicita despăgubiri prin intermediul Linkul se deschide într-o fereastră nouăsite-ului web, care conține, de asemenea, informații utile cu privire la schemă.

Există o linie de asistență telefonică specială sau un site web special?

Linkul către site-ul web este indicat mai sus, iar consultanții Centrului de asistență clienți (Customer Service Centre) vă pot ajuta dacă sunați la numărul de telefon +44(0)300 003 3601. Vă rugăm să țineți seama de faptul că discuțiile cu consultanții centrului de asistență vor fi purtate în limba engleză.

Pot beneficia de asistență juridică (asistență din partea unui avocat) pentru formularea cererii?

Pentru a solicita o despăgubire, nu aveți nevoie de un reprezentant plătit, precum un avocat sau o societate de gestionare a cererilor. Dacă alegeți un reprezentant plătit, nu putem acoperi costul respectiv și va fi necesar să îl plătiți dumneavoastră.

Există organizații de sprijinire a victimelor care mă pot ajuta să formulez o cerere pentru acordarea de despăgubiri?

Pentru asistență privind cererea dumneavoastră, puteți contacta Linkul se deschide într-o fereastră nouăServiciul de informații pentru victime (Victims Information Service).

Ultima actualizare: 15/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.