Dacă cererea mea urmează să fie soluționată în această țară

Sisteme de despăgubire disponibile în țările UE

Articolul 12 din Directiva privind despăgubirile prevede că fiecare stat membru al UE instituie un sistem național de despăgubire a persoanelor care sunt victimele ale infracțiunilor săvârșite cu intenție și prin violență. În conformitate cu directiva, toate victimele infracțiunilor săvârșite cu intenție și prin violență au acces la un sistem național de despăgubire în țara pe teritoriul căreia a fost săvârșită infracțiunea.

Aici puteți găsi informații cu privire la sistemul (sistemele) de despăgubire disponibil(e) în statele membre ale UE.

Unele țări prevăd, de asemenea, dreptul propriilor cetățeni la despăgubiri oferite de statul a cărui cetățenie o dețin, chiar dacă infracțiunea a avut loc în străinătate. Acest aspect nu este, în prezent, reglementat de normele UE.

În conformitate cu Directiva privind despăgubirile, puteți solicita despăgubiri din țara UE în care a fost comisă infracțiunea, dacă locuiți în statul respectiv (caz național) sau dacă locuiți în altă țară din UE (caz transfrontalier).

Prin urmare, vă sfătuim să consultați informațiile disponibile privind țara în care a fost comisă infracțiunea.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a obține informații detaliate pe această temă aplicabile în țara respectivă.

Ultima actualizare: 08/10/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.