Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

Který orgán mi může pomoci zaslat žádost do jiné země EU?

Spolkový úřad pro sociální věci a záležitosti postižených osob (Ministerstvo sociálních věcí) (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumservice)) pobočka ve Vídni
Babenbergerstraße 5
A-1010 Wien

Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516

E-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Úkoly asistenčního orgánu jsou jasně vymezeny ve směrnici Rady 2004/80/ES. Vyplývají také z § 9a zákona o obětech trestných činů (Verbrechensopfergesetz).

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Podle článku 11 směrnice 2004/80/ES nevznikají oběti žádné náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Oběti nevznikají žádné náklady.

Poslední aktualizace: 19/08/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.