Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI BULHARSKÉ REPUBLIKY

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů

Adresa: 1 Slavyanska Street, Sofie 1040, Bulharská republika

Webové stránky: https://www.compensation.bg

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů si vyžádá součinnost příslušných orgánů jiných zemí v případech, kdy se bulharští státní příslušníci stali obětí trestného činu v zahraničí. Rada poskytuje pomoc i cizím státním příslušníkům s legálním pobytem v Bulharské republice a zajišťuje jim podpůrná opatření.

Národní rada pomáhá bulharským státním příslušníkům, kteří se stali obětí trestného činu v jiném členském státě EU, při vyplňování žádostí o odškodnění a předává vyplněné formuláře příslušnému orgánu dotyčného jiného členského státu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, obstará. Překlad podpůrných dokumentů v případě potřeby zajistí Národní rada pro pomoc a odškodnění obětem trestných činů. Oběti trestného činu za tento překlad neplatí.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, takové poplatky neexistují.

Poslední aktualizace: 08/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.