Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tel: (420) 221997966
Fax : (420) 221997967

Email : odsk@msp.justice.cz

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Zprostředkovat kontakt a komunikaci s rozhodujícím orgánem.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Překlad provede asistenční orgán na své náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 15/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.