Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Informace o postupu pro zaslání žádosti o odškodnění

Stanete-li se obětí trestného činu během pobytu v zahraničí (v zemi EU, ve které nemáte bydliště), můžete podat žádost asistenčnímu orgánu v zemi EU, ve které žijete. Asistenční orgán žádost přeloží a předá ji rozhodujícímu orgánu v zemi EU, kde byl trestný čin spáchán. Rozhodující orgán odpovídá za posouzení žádosti a vyplacení odškodného.

Zde můžete nalézt infomace o postupu, který je třeba dodržet při zásílání žádosti ze země bydliště do země EU, ve které byl trestný čin spáchán. Podle právních předpisů EU je za vyplacení odškodného odpovědná země EU, ve které byl trestný čin spáchán.

Abyste zjistili, jak postupovat, doporučujeme konzultovat informace týkající se země svého bydliště.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.