Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Úřad sociálního zabezpečení

Endla 8
15092
TALLINN

Tel. +372 6121360
Fax: +372 6408155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Webové stránky: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Poznámky:

Rozhodujícím orgánem je Úřad sociálního zabezpečení spolu se svými místními útvary důchodového zabezpečení.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Poskytnout pomoc při vyplňování a podávání žádostí o odškodnění a podpůrných dokumentů příslušnému orgánu jiné země.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Jestliže se určitá osoba obrátí na příslušný orgán jiné země přímo, ponese náklady tato osoba. Jestliže budou dokumenty předloženy prostřednictvím Úřadu sociálního zabezpečení, budou vyplněny požadované formuláře a dle potřeby bude přiložen neoficiální překlad. Překladatelskou službu zaplatí Úřad sociálního zabezpečení.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, není.

Poslední aktualizace: 28/08/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.