Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Asistenčním orgánem, který Vám může pomoci předat Vaši žádost do jiného členského státu Evropské unie, je Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA) francouzského ministerstva spravedlnosti.

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenční orgán může žadateli poskytnout informace o možnostech uplatnění nároku na náhradu škody a potřebné formuláře. Žádost a podpůrné dokumenty pak následně předá asistenčnímu orgánu nebo přímo rozhodovacímu orgánu členského státu, v němž k trestnému činu došlo.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Asistenční orgán překlady dokumentů neposkytuje. Překlad potřebných dokumentů si musíte zajistit sami.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 01/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.