Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost o odškodnění do jiné země EU?

Jako podpůrné orgány poskytují pomoc Magistrát hlavního města a župní úřady (místní složky zabývající se podporou obětí).

Jaká je úloha podpůrného orgánu?

Podpůrný orgán poskytuje formuláře žádostí a pomoc při jejich vyplňování a postoupí tyto formuláře příslušným místům.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo tyto náklady uhradí?

Ano a náklady nese stát.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne, postoupení žádosti nepodléhá poplatkům či platbám.

Poslední aktualizace: 07/02/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.