Upozorňujeme, že výchozí lotyština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Lotyšsko

Obsah zajišťuje
Lotyšsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Správa právní pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga

Tel. +371 67514208
Bezplatná telefonní linka: +371 80001801
Fax +371 67514209

E-mail: Jpa@jpa.gov.lv
internetové stránky: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Oběť může předložit žádost o státní odškodnění příslušnému orgánu dotyčného členského státu Evropské unie s pomocí Správy právní pomoci.

Správa právní pomoci poskytne oběti informace o podmínkách pro vyplacení státního odškodnění, postupu a dalších požadavcích stanovených pro státní odškodnění příslušnými orgány jiných členských států Evropské unie. Rovněž zajišťuje, aby osoby zapojené do trestního řízení mohly být vyslechnuty, pokud to vyžaduje příslušný orgán členského sátu Evropské unie, který žádost o státní odškodnění posuzuje.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Žádost o státní odškodnění byste měli podat v jazyce, který dotyčný členský stát Evropské unie uvedl jako jazyk, který akceptuje.

Správa právní pomoci zajistí překlad nezbytných dokumentů, které zašle příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie, a náklady na překlad jsou hrazeny ze státního rozpočtu.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Pokud se žádost o státní odškodnění posílá příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie prostřednictvím Správy právní pomoci, oběť nemusí hradit žádné náklady spojené s odesláním žádosti.

Poslední aktualizace: 18/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.