Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti, kultury a místní správy

30, Old Treasury Street
Valletta

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Jeho úlohou je žádost předběžně zpracovat a posoudit.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, tento orgán zajistí překlad podpůrných dokumentů. Poplatky i související výdaje hradí Maltská agentura právní pomoci.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Žádné další poplatky se neplatí.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.