Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Malta

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti, kultury a místní správy

30, Old Treasury Street
Valletta

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Jeho úlohou je žádost předběžně zpracovat a posoudit.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, tento orgán zajistí překlad podpůrných dokumentů. Poplatky i související výdaje hradí Maltská agentura právní pomoci.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Žádné další poplatky se neplatí.

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.