Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy (Schadefonds Geweldmisdrijven)

Adresa:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag Nizozemsko

Telefon: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Poštovní adresa:
Postbus 71
2501 CB Den Haag Nizozemsko

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Na požádání vám Fond pro odškodnění za násilné trestné činy zašle formulář žádosti pro příslušný zahraniční fond. Jakmile od vás fond obdrží vyplněný formulář žádosti a případné přílohy, nechá si jej v případě potřeby přeložit. Poté žádost postoupí zahraničnímu fondu.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Fond pro odškodnění za násilné trestné činy nechá v případě potřeby dokumenty přeložit na své vlastní náklady.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 26/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.