Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Komise pro ochranu obětí trestné činnosti (CPVC).

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Asistenčním orgánem v Portugalsku je Komise pro ochranu obětí trestné činnosti, která plní následující funkce:

  • pomoc s poskytováním informací potřebných k vyplnění žádosti/nároku na náhradu škody,
  • postoupení žádosti rozhodujícímu orgánu členského státu, na jehož území byl trestný čin spáchán,
  • poradenství žadatelům, pokud jsou vyžadovány další dokumenty,
  • provedení výslechu, pokud to rozhodující orgán jiného členského státu EU považuje za nezbytné.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Dokumenty musí být podány v portugalštině a v angličtině. Pokud bude potřeba jejich překlad, náklady uhradí Komise pro ochranu obětí trestné činnosti.

Je třeba uhradit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 07/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.