Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Který orgán mi pomůže se zasláním žádosti do jiné země EU?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky – Referát rehabilitací a odškodňování

Telefon: +421288891225
Fax: +4212888 91 579

E-mail: victims@justice.sk
Internetová stránka: https://www.justice.gov.sk

Jakou roli hraje asistenční orgán?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky obětem poskytuje informace o podmínkách získání odškodnění platných v členském státě, ve kterém byl spáchán trestný čin, při němž došlo k ublížení na zdraví, a formuláře žádostí potřebné pro požádání o takové odškodnění a na základě žádosti pomoc s jejich vyplněním. Žádosti doručuje Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky.

Přeloží tento orgán podpůrné dokumenty, pokud to odesílaná žádost vyžaduje? Pokud ano, kdo překlad hradí?

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky nezajišťuje překlad potřebných dokladů. Překlad a související náklady hradí oběť trestného činu.

Je při zasílání žádosti do zahraničí třeba uhradit správní či jiné poplatky?

Ne.

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.