Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Který orgán mi pomůže zaslat žádost do jiné země EU?

Švédský Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů (Swedish Crime Victim Compensation and Support Authority)

Storgatan 49
Umeå, Švédsko

Tel: +(46)90708200
Fax: +(46)90178353Fax:

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Internetová stránka: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Poštovní adresa:
P.O. Box 470
SE-901 09
Umeå, Švédsko

Jaká je úloha asistenčního orgánu?

Švédský Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů vám jakožto asistenční orgán může pomoci zajistit, že žádost podaná u rozhodujícího orgánu v jiné zemi EU je podána správně a že je zaslána rozhodujícímu orgánu. Švédský Orgán pro odškodnění a podporu obětí trestných činů rovněž předává informace a zprávy mezi žadatelem a rozhodujícím orgánem, například v případě, kdy jsou od žadatele požadovány dodatečné informace nebo důkazy, aby mohlo být přijato rozhodnutí.

Obstará tento orgán překlad podpůrných dokumentů, pokud je to pro odeslání žádosti nutné? Pokud ano, kdo ho zaplatí?

Ano, překlady budou v případě potřeby obstarány. Náklady na překlady ponese švédský Orgán pro odškodnění a oběti trestných činů.

Je třeba zaplatit správní nebo jiné poplatky, pokud se žádost posílá do jiného státu?

Ne.

Poslední aktualizace: 26/03/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.