V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.
Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá

Pokud má být moje žádost odeslána z této země do jiné země EU

Spojené království

Obsah zajišťuje
Spojené království