Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

REPUBLIKKEN BULGARIENS JUSTITSMINISTERIUM (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for kriminalitet (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Adresse: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Republikken Bulgarien

Websted: https://www.compensation.bg

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for kriminalitet søger bistand hos de kompetente myndigheder i andre lande i tilfælde, hvor bulgarske statsborgere er blevet ofre for forbrydelser i udlandet. Rådet bistår også udlændinge, der er lovligt bosiddende i Republikken Bulgarien, med forskellige former for støtte.

Det nationale råd bistår bulgarske statsborgere, der er blevet ofre for forbrydelser i en anden EU-medlemsstat, med at udfylde ansøgningen om erstatning og med at fremsende den udfyldte ansøgningsblanket til den kompetente myndighed i den anden berørte medlemsstat.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Ja. Det nationale råd for bistand og erstatning til ofre for forbrydelser vil oversætte bilagene, hvis det er nødvendigt. Ofre for forbrydelser betaler ikke for denne oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.