Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Tjekkiet

Indholdet er leveret af
Tjekkiet

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Det tjekkiske justitsministerium, afdeling med ansvar for erstatninger (Ministerstvo spravedlnosti ČR, Odbor odškodňování)

Vyšehradská 16
CZ-128 00
Praha 2

Tlf.: +420 221997966
Fax : +420 221997967

Email : odsk@msp.justice.cz

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Myndigheden formidler kontakt og kommunikation med den besluttende myndighed.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Dokumenterne oversættes af den bistandsydende myndighed for dennes egen regning.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 15/06/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.