Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Danmark

Indholdet er leveret af
Danmark

Hvilken myndighed vil bistå mig med oversendelse af mit krav til et andet EU-land?

Erstatningsnævnet

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Som bistandsydende myndighed vil Erstatningsnævnet bistå ansøgere med oversættelse og oversendelse af ansøgningen til et andet EU-land samt under sagens behandling bistå med oversættelse af diverse dokumenter, der modtages fra et andet EU-land, eller som skal oversendes til et andet EU-land.

Vil myndigheden oversætte vedlagte dokumenter, hvis disse er nødvendige for kravets fremsættelse? Hvis ja, hvem betaler for dette?

Ja. Erstatningsnævnet søger for at rette henvendelse til en translatør og afholder udgiften til oversættelse af nødvendige dokumenter.

Er der administrative eller andre gebyr, som skal betales, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Erstatningsnævnet afholder alle udgifter i forbindelse med ansøgningens oversendelse til udlandet.

Sidste opdatering: 04/05/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.