Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Estland

Indholdet er leveret af
Estland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Socialsikringsstyrelsen (Sotsiaalkindlustusamet)

Endla 8
15092
TALLINN

Tlf.: +372 612 1360
Fax: +372 640 8155

E-mail: Info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Websted: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Bemærkninger:

Den besluttende myndighed er Socialsikringsstyrelsen sammen med de lokale pensionsafdelinger.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistår med at udfylde og indgive ansøgninger om erstatning og eventuelle bilag til den kompetente myndighed i et andet land.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvis ja, hvem betaler i så fald for det?

Hvis man selv henvender sig direkte til et andet lands kompetente myndighed, betaler man selv eventuelle omkostninger. Hvis dokumenterne fremsendes via Socialsikringsstyrelsen, udfyldes de nødvendige blanketter, og der vedlægges en uofficiel oversættelse, hvis det er nødvendigt. Socialsikringsstyrelsen betaler for oversættelsen.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 28/08/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.