Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Finland

Indholdet er leveret af
Finland

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Valtiokonttori (statskontoret)
PL 50
00054 Valtiokonttori, Finland

E-mail: rikosvahingot@valtiokonttori.fi

https://www.valtiokonttori.fi/en/service/compensation-to-crime-victims/

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Hvis du været udsat for en forsætlig, voldelig forbrydelse i en anden EU-medlemsstat, kan du indhente oplysninger fra det finske statskontor (Valtiokonttori) om din ret til at kræve erstatning fra myndigheden med ansvar for skadeforvoldelse i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Du kan også få de nødvendige ansøgningsformularer fra statskontoret samt generel vejledning i og oplysninger om, hvordan du udfylder ansøgningen, og hvilke bilag du eventuelt vil skulle vedlægge ansøgningen.

Du kan indgive din ansøgning til statskontoret, som vil sende ansøgningen og de dertil hørende bilag til den kompetente erstatningsmyndighed i den stat, hvor forbrydelsen blev begået.

Hvis erstatningsmyndigheden i den anden medlemsstat anmoder dig om at fremlægge yderligere oplysninger, vil statskontoret om nødvendigt give dig generel vejledning i, hvordan du besvarer anmodningen og fremsender de yderligere oplysninger til den anmodende erstatningsmyndighed.

Statskontoret vil også formelt bistå erstatningsmyndigheden i den anden medlemsstat ved at give den mulighed for at rådføre sig med ansøgeren, vidner, sagkyndige eller andre personer, der befinder sig i Finland. Alternativt kan statskontoret også selv rådføre sig med de pågældende personer og sende den rapport, som den udarbejder i forbindelse hermed, til erstatningsmyndigheden.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Statskontoret sørger for oversættelse af ansøgningen og de vedlagte bilag til et sprog, der er godkendt i det land, hvor forbrydelsen blev begået. Du vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer for oversættelse af dokumenterne.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Du vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer for afsendelse af din ansøgning.

Sidste opdatering: 19/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.