Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Frankrig

Indholdet er leveret af
Frankrig

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Bureau de l'Aide aux Victimes et de la Politique Associative (BAVPA) (kontoret for hjælp til ofre samt foreningspolitik) under justitsministeriet er den bistandsydende myndighed, der kan hjælpe dig med at videresende din ansøgning til en anden EU-medlemsstat.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed kan oplyse ansøgeren om mulighederne for at søge erstatning samt udlevere de nødvendige formularer. Den videresender derefter ansøgningen og bilagene til den bistandsydende myndighed eller direkte til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen fandt sted.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Den bistandsydende myndighed oversætter ikke dokumenterne. Du skal selv sørge for at få oversat de nødvendige dokumenter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 05/11/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.