Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvilken myndighed kan hjælpe mig med at sende en erstatningsansøgning til en anden EU-medlemstat?

Statsforvaltningens kontorer i hovedstaden og distrikterne (regionale hjælpetjenester for ofre) tilbyder hjælp som bistandsydende myndigheder.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed stiller ansøgningsformularerne til rådighed, bistår ofrene med at udfylde dem og sender dem herefter til modtageren.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ja, og omkostningerne dækkes af staten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Fremsendelsen af ansøgningen er fritaget for gebyrer.

Sidste opdatering: 07/02/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.