Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Ungarn

Indholdet er leveret af
Ungarn

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Statsforvaltningens distriktskontorer i Budapest eller i regionerne (lokale støttetjenester for ofre), der fungerer som bistandsydende myndigheder.

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed stiller ansøgningsformularerne til rådighed, bistår ofrene med at udfylde dem og sender dem herefter til modtageren.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ja, og omkostningerne dækkes af staten.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej. Fremsendelse af ansøgningen er gratis.

Sidste opdatering: 11/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.