Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Litauen

Indholdet er leveret af
Litauen

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende ansøgningen til et andet EU-land?

Republikken Litauens justitsministerium
Gedimino pr. 30
Vilnius

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Republikken Litauens justitsministerium har beføjelse til at forelægge de kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater ansøgninger fra statsborgere i Republikken Litauen og andre personer med lovligt og sædvanligt ophold i Republikken Litauen om erstatning for skade som følge af en voldsforbrydelse begået på en anden EU-medlemsstats område. Det giver også oplysninger om betingelserne og procedurerne for modtagelse af erstatning for skade som følge af en voldsforbrydelse som fastsat af de kompetente myndigheder i andre EU-medlemsstater.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald for det?

Ja, Republikken Litauens justitsministerium vil om nødvendigt bistå med oversættelse af de påkrævede dokumenter. Offeret har ingen forpligtelse til at dække udgifter til oversættelse.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej, der skal ikke betales gebyrer.

Sidste opdatering: 07/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.