Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Portugal

Indholdet er leveret af
Portugal

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende anmodning til et andet EU-land?

Udvalget til beskyttelse af ofre for forbrydelser (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes (CPCV).

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Den bistandsydende myndighed i Portugal er udvalget til beskyttelse af ofre for forbrydelser, der udfører følgende opgaver:

  • hjælper med at fremskaffe de oplysninger, der er nødvendige for at udfylde ansøgningen/anmodningen
  • sender anmodningerne til den besluttende myndighed i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået
  • vejleder ansøgerne, hvis de har brug for yderligere dokumenter
  • indkalder til en møde, hvis den besluttende myndighed i en anden EU-medlemsstat finder det nødvendigt.

Kan denne myndighed oversætte dokumenterne, hvis det er nødvendigt for at indgive anmodningen? Hvem betaler i så fald for oversættelsen?

Dokumenterne skal være affattet på portugisisk eller engelsk. Hvis det er nødvendigt at oversætte dem, afholdes udgifterne af CPCV.

Skal jeg betale administrative gebyrer eller andre udgifter for at sende min ansøgning til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 04/10/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.