Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Slovakiet

Indholdet er leveret af
Slovakiet

Hvilken myndighed vil hjælpe mig med at sende min ansøgning til et andet EU-land?

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky – Odbor rehabilitácií a odškodňovania (justitsministeriet i Den Slovakiske Republik — Departementet for rehabilitering og kompensation)

Tlf.: +42 12 88 89 12 25
Fax: +42 12 88 89 15 79

E-mail: victims@justice.sk
Websted: https://www.justice.gov.sk

Hvilken rolle har den bistandsydende myndighed?

Det slovakiske justitsministerium oplyser ofre om gældende betingelser for at opnå kompensation i den medlemsstat, hvor den lovovertrædelse, der forårsagede legemsbeskadigelse, blev begået, og hvilke ansøgningsskemaer der skal anvendes for at ansøge om kompensation, og yder på anmodning herom bistand til at udfylde dem. Det slovakiske justitsministerium indgiver ansøgningerne.

Vil denne myndighed oversætte eventuelle bilag, hvis der er krav om dette? Hvem betaler i så fald herfor?

Det slovakiske justitsministerium foretager ikke oversættelse af de nødvendige dokumenter. Ofrets land betaler for oversættelse og tilknyttede udgifter.

Skal der betales administrative eller andre former for gebyrer, når ansøgningen sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 27/02/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.