Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Sverige

Indholdet er leveret af
Sverige

Hvilken myndighed hjælper mig med at sende en ansøgning til et andet EU-land?

Brottsoffermyndigheten

Storgatan 49
Umeå

Tlf.: (46)90708200
Fax: (46) 90178353

E-mail: registrator@brottsoffermyndigheten.se
Websted: https://www.brottsoffermyndigheten.se/eng

Postadresse:
Box 470
SE-901 09
Umeå, Sverige

Hvilken rolle har bistandsmyndigheden?

Brottsoffermyndigheten som bistandsmyndighed kan hjælpe med at sikre, at ansøgningen til den besluttende myndighed i en anden EU-medlemsstat udformes korrekt og sikrer også, at ansøgningen sendes til den besluttende myndighed. Brottsoffermyndigheten formidler også oplysninger og beskeder mellem ansøgeren og den besluttende myndighed, f.eks. når det er nødvendigt med supplerende oplysninger eller undersøgelser, for at der kan træffes afgørelse.

Oversætter denne myndighed dokumentationen, hvis det er nødvendigt? Hvis ja, hvem der betaler for dette?

Ja, oversættelse finder sted, hvis det er nødvendigt. Omkostningerne til oversættelse står Brottsoffermyndigheten for.

Er der administrative eller andre afgifter, der skal betales, når ansøgning sendes til udlandet?

Nej.

Sidste opdatering: 26/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.