Hvis mit krav skal sendes fra dette land til et andet EU-land

Oplysninger om fremgangsmåden ved indgivelse af en ansøgning om erstatning

Hvis du har været udsat for en forbrydelse, mens du var i udlandet (i et EU-land, hvor du ikke bor), kan du indgive ansøgningen til den bistandsydende myndighed i det land, hvor du bor. Den bistandsydende myndighed oversætter og fremsender ansøgningen til den besluttende myndighed i det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået. Den besluttende myndighed har til opgave at behandle ansøgningen og udbetale erstatningen.

Her kan du finde oplysninger om den fremgangsmåde, du skal følge for at få din ansøgning sendt fra det land, du bor i, til det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået. Ifølge EU-lovgivningen er det det EU-land, hvor forbrydelsen blev begået, der har til opgave at udbetale erstatningen.

For at finde den fremgangsmåde, der skal følges, bør du læse oplysningerne fra dit bopælsland.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 08/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.