Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Βουλγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βουλγαρία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ)

Εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων (Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)

Διεύθυνση: 1 Slavyanska Street, Sofia 1040, Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Δικτυακός τόπος: https://www.compensation.bg

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων ζητά βοήθεια από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών σε περιπτώσεις που Βούλγαροι υπήκοοι έχουν πέσει θύματα αξιόποινων πράξεων. Βοηθά επίσης αλλοδαπούς που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας, παρέχοντάς τους μέτρα στήριξης.

Το εθνικό συμβούλιο παρέχει συνδρομή σε Βούλγαρους υπηκόους που έχουν πέσει θύματα αξιόποινων πράξεων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ κατά τη συμπλήρωση αιτήσεων αποζημίωσης και διαβιβάζει τα συμπληρωμένα έντυπα στην αρμόδια αρχή του άλλου οικείου κράτους μέλους.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι, θα τα μεταφράσει. Το εθνικό συμβούλιο παροχής βοήθειας και αποζημίωσης σε θύματα αξιόποινων πράξεων θα μεταφράσει τα δικαιολογητικά έγγραφα αν χρειαστεί. Τα θύματα αξιόποινων πράξεων δεν επιβαρύνονται με το κόστος της εν λόγω μετάφρασης.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι, δεν πρέπει.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.