Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Εσθονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Εσθονία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Endla 8
15092
TALLINN

Τηλέφωνο: +372 612 1360
Φαξ: + 372 640 8155

E-mail: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Δικτυακός τόπος: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/

Σχόλια:

Η αρχή που λαμβάνει την απόφαση είναι το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μαζί με τα τοπικά του γραφεία συντάξεων.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η παροχή συνδρομής για τη συμπλήρωση και την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης και δικαιολογητικών εγγράφων στην αρμόδια αρχή άλλης χώρας.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Αν ένα πρόσωπο επικοινωνήσει απευθείας με την αρμόδια αρχή άλλης χώρας, το κόστος θα βαρύνει το εν λόγω πρόσωπο. Αν τα έγγραφα υποβληθούν μέσω του Συμβουλίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τα απαιτούμενα έντυπα θα συμπληρωθούν και, αν κριθεί απαραίτητο, θα επισυναφθεί ανεπίσημη μετάφραση. Τα έξοδα μετάφρασης θα τα αναλάβει το Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν μια αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/08/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.