Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Ουγγαρία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ουγγαρία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Ως επικουρικές αρχές, οι κομητειακές κυβερνητικές υπηρεσίες και οι κυβερνητικές υπηρεσίες της Βουδαπέστης (τοπικές υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων) παρέχουν βοήθεια.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η αρχή συνδρομής παρέχει τα έντυπα των αιτήσεων, βοηθά στη συμπλήρωση των εν λόγω εντύπων και διαβιβάζει τις αιτήσεις.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Ναι, και το κράτος επιβαρύνεται με το κόστος.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι, η διαβίβαση της αίτησης δεν βαρύνεται με τέλη.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/02/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.