Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Λεττονία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Λεττονία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Αρχή Νομικής Συνδρομής (Juridiskās palīdzības administrācija)
Pils laukums 4
Riga (Ρίγα)

Τηλέφωνο: +371 67514208
Δωρεάν τηλεφωνική γραμμή: +371 80001801
Φαξ: +371 67514209

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: jpa@jpa.gov.lv
Ιστοσελίδα: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το θύμα μπορεί να υποβάλει αίτηση αποζημίωσης από το κράτος στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία είναι επιφορτισμένη με τη συνδρομή της Αρχής Νομικής Συνδρομής.

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής παρέχει στο θύμα πληροφορίες για τις διατάξεις που αφορούν την πληρωμή, τη διαδικασία και τις πρόσθετες προϋποθέσεις κρατικής αποζημίωσης που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διασφαλίζει επίσης ότι τα πρόσωπα τα οποία συμμετέχουν στην ποινική δίκη έχουν τη δυνατότητα ακρόασης όταν το ζητά η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία διεκπεραιώνει το αίτημα κρατικής αποζημίωσης.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση αποζημίωσης από το κράτος σε γλώσσα την οποία το σχετικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δηλώσει ότι δέχεται.

Η Αρχή Νομικής Συνδρομής διασφαλίζει ότι τα αναγκαία έγγραφα τα οποία αποστέλλει στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα έξοδα μετάφρασης καλύπτονται από τον εθνικό προϋπολογισμό.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Εάν η αίτηση αποζημίωσης από το κράτος αποσταλεί στην αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της Αρχής Νομικής Συνδρομής, το θύμα δεν χρειάζεται να καταβάλει τυχόν έξοδα αποστολήςτης αίτησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.