Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Κάτω Χώρες

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Το Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας (Schadefonds Geweldsmisdrijven)

Διεύθυνση:
Kneuterdijk 1
2514 EM Den Haag

Τηλέφωνο: 070-4142000
E-mail: info@schadefonds.nl

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Postbus 71
2501 CB Den Haag

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Το Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας θα σας αποστείλει έντυπο αίτησης για το σχετικό αλλοδαπό ταμείο, κατόπιν αιτήματός σας. Μόλις παραλάβει το Ταμείο τη συμπληρωμένη αίτησή σας και τα δικαιολογητικά έγγραφα που τυχόν έχετε επισυνάψει σε αυτή, θα τα μεταφράσει, εφόσον είναι αναγκαίο, και θα τα διαβιβάσει στο αλλοδαπό ταμείο.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Το Ταμείο Αποζημιώσεων Θυμάτων Εγκλημάτων Βίας θα μεταφράσει τα έγγραφά σας, εφόσον είναι αναγκαίο, με δικά του έξοδα.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/10/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.