Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πολωνικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: βουλγαρικάτσεχικάδανικάαγγλικάγαλλικάσλοβενικάφινλανδικά
Swipe to change

Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Πολωνία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πολωνία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες.

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η αρχή συνδρομής θα σας παράσχει τις αναγκαίες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να λάβετε αποζημίωση, θα σας χορηγήσει το κατάλληλο έντυπο αίτησης και θα σας βοηθήσει στη συμπλήρωσή του, ενώ στη συνέχεια θα το αποστείλει χωρίς καθυστέρηση στην αρμόδια αρχή απόφασης του άλλου κράτους μέλους της ΕΕ.

Η αρχή συνδρομής συνεργάζεται με τις αρχές απόφασης των άλλων κρατών μελών της ΕΕ, οι οποίες εξετάζουν τις αιτήσεις αποζημίωσης που υποβάλλονται από πρόσωπα με μόνιμη κατοικία στην Πολωνία. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η αρχή συνδρομής παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα, σε διαβούλευση με τα πρόσωπα που ζητούν αποζημίωση, εξετάζει τα πρόσωπα που υποδεικνύουν οι αρχές συνδρομής και βοηθά στη διοργάνωση της εξέτασης των προσώπων που έχουν υποδειχθεί, με χρήση τεχνικού εξοπλισμού ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα εξέτασης εξ αποστάσεως.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Εάν έγγραφα που έχουν αποσταλεί στις αρχές απόφασης άλλων κρατών μελών της ΕΕ χρειάζονται μετάφραση, η αρχή συνδρομής αποφασίζει αν θα μεταφραστούν με δαπάνες του Δημόσιου Ταμείου.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Η αποστολή της αίτησης αποζημίωσης στο εξωτερικό δεν βαρύνεται με έξοδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.