Αν η αξίωσή μου πρόκειται να αποσταλεί από αυτή τη χώρα σε άλλη χώρα της ΕΕ

Πορτογαλία

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Πορτογαλία

Ποια αρχή θα με βοηθήσει να υποβάλω αίτηση σε άλλη χώρα της ΕΕ;

Η Επιτροπή Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων (Comissão de Protecção às Vítimas de Crimes – CPCV).

Ποιος είναι ο ρόλος της αρχής συνδρομής;

Η «αρχή συνδρομής» στην Πορτογαλία είναι η Επιτροπή Προστασίας Θυμάτων Εγκλημάτων, η οποία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Βοηθά στην παροχή των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη συμπλήρωση της αίτησης
  • Διαβιβάζει τις αιτήσεις στην αρχή που λαμβάνει την απόφαση στο κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε η αξιόποινη πράξη
  • Παρέχει καθοδήγηση στους αιτούντες αν απαιτούνται επιπλέον έγγραφα
  • Διοργανώνει ακρόαση αν η αρχή λήψης της απόφασης σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ το κρίνει αναγκαίο.

Θα μεταφράσει η εν λόγω αρχή τα δικαιολογητικά έγγραφα, εφόσον αυτό απαιτείται για την εξερχόμενη αίτηση; Αν ναι, ποιος θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος;

Τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται στα πορτογαλικά ή στα αγγλικά. Αν απαιτηθεί η μετάφρασή τους, το κόστος αναλαμβάνει η CPCV.

Πρέπει να καταβληθούν διοικητικά τέλη ή άλλα έξοδα όταν η αίτηση αποστέλλεται στο εξωτερικό;

Όχι.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.